Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanyák helyzete Mórahalmon és a Homokháti Kistérségben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanyák helyzete Mórahalmon és a Homokháti Kistérségben."— Előadás másolata:

1 Tanyák helyzete Mórahalmon és a Homokháti Kistérségben

2 Tanyai lét fő jellemzői: A tanyák sajátos természeti, néprajzi, kulturális, gazdálkodási értéket képviselnek A tanyák sajátos természeti, néprajzi, kulturális, gazdálkodási értéket képviselnek Mórahalmon 1100 tanya, közel 1800 lakossal Mórahalmon 1100 tanya, közel 1800 lakossal Homokháti Kistérség: 25318 fő (2006), ebből külterületen: 41,8% Homokháti Kistérség: 25318 fő (2006), ebből külterületen: 41,8% Jellemző a nagymértékű elöregedés Jellemző a nagymértékű elöregedés Szórt tanyás településszerkezet nagy távolságokkal Szórt tanyás településszerkezet nagy távolságokkal Határmentiség a maga problémáival Határmentiség a maga problémáival

3 Tanyakutatások, felmérések eredményei: Fő problématerületek: Tanyák sorvadása, romos állapotú házak Tanyák sorvadása, romos állapotú házak Tanyák funkcióváltása: gazdálkodóból lakótanyák, főleg szociális kiköltözőkkel Tanyák funkcióváltása: gazdálkodóból lakótanyák, főleg szociális kiköltözőkkel Komplex problémák: villany és vezetékes ivóvíz hiánya, rossz külterületi utak, mezőgazdasági jövedelmezőség problémái stb. Komplex problémák: villany és vezetékes ivóvíz hiánya, rossz külterületi utak, mezőgazdasági jövedelmezőség problémái stb.

4 Tanyakutatások, felmérések eredményei: A tanyás térségek jövőképe negatív lehet: ha a problémákra nincs hatékony válasz ha a problémákra nincs hatékony válasz folytatódik az elöregedés, elnéptelenedés folytatódik az elöregedés, elnéptelenedés ha tovább romlanak a megélhetési lehetőségek ha tovább romlanak a megélhetési lehetőségek ha tovább romlik a közbiztonság ha tovább romlik a közbiztonság

5 Tanyakutatások, felmérések eredményei: A tanyás térségek jövőképe pozitív lehet: Integrált vidékfejlesztés esetén Integrált vidékfejlesztés esetén Hatékony beavatkozások, új szabályozási és fejlesztési tervek Hatékony beavatkozások, új szabályozási és fejlesztési tervek Átfogó programok megvalósítása a táji, környezeti állapot megőrzésére Átfogó programok megvalósítása a táji, környezeti állapot megőrzésére Infrastruktúra fejlesztések, tájrehabilitáció Infrastruktúra fejlesztések, tájrehabilitáció Vízgazdálkodási problémák rendezése Vízgazdálkodási problémák rendezése Szociális és egészségügyi ellátások elérhetőségének javítása Szociális és egészségügyi ellátások elérhetőségének javítása Oktatáshoz, képzéshez, kultúrához való hozzáférés javítása Oktatáshoz, képzéshez, kultúrához való hozzáférés javítása Közbiztonság javítása Közbiztonság javítása Mezőgazdasági megélhetési források bővítése Mezőgazdasági megélhetési források bővítése

6 A Homokháti kistérség tanyafejlesztési programja: Fejlesztési prioritások: A tanyai lakosok számára biztosítani kell az alapvető infrastrukturális ellátásokat A tanyai lakosok számára biztosítani kell az alapvető infrastrukturális ellátásokat Társadalmi, szociális, munkaerőpiaci helyzet javítása Társadalmi, szociális, munkaerőpiaci helyzet javítása Építészeti, természeti környezet megóvása, Építészeti, természeti környezet megóvása, Innovatív fejlesztések a tanyás térségek megújulása érdekében Innovatív fejlesztések a tanyás térségek megújulása érdekében

7 A Homokháti kistérség tanyafejlesztési programja: Stratégiai fejlesztési területek: I. Tanyai infrastruktúra fejlesztése Külterületi utak javítása, karbantartása Külterületi utak javítása, karbantartása Új szilárd burkolatú utak (pl. Ruzsa-Ásotthalom) Új szilárd burkolatú utak (pl. Ruzsa-Ásotthalom) Tájékozódási lehetőségek javítása Tájékozódási lehetőségek javítása Egészséges ivóvíz biztosítása Egészséges ivóvíz biztosítása Villamoshálózat fejlesztése Villamoshálózat fejlesztése Telefonhálózat fejlesztése Telefonhálózat fejlesztése Napkollektor felszerelése 2 tanyára 2006-ban

8 A Homokháti kistérség tanyafejlesztési programja: Stratégiai fejlesztési területek: II. Tanyai szolgáltatások bővítése: Mozgóbolt hálózat kialakítása Mozgóbolt hálózat kialakítása Tanyagondnoki rendszer továbbfejlesztése Tanyagondnoki rendszer továbbfejlesztése

9 A Homokháti kistérség tanyafejlesztési programja: Stratégiai fejlesztési területek: III. Tanyai a megélhetés forrása: Tanyai bemutató gazdaságok Tanyai bemutató gazdaságok Tanyai turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok kialakítása Tanyai turizmus fejlesztése, turisztikai programcsomagok kialakítása

10 A Homokháti kistérség tanyafejlesztési programja: Stratégiai fejlesztési területek: IV. Természeti és épített környezet védelme: Vízelvezető rendszerek karbantartása Vízelvezető rendszerek karbantartása Természetvédelmi területek védelme Természetvédelmi területek védelme Tanyai építészeti értékek védelme Tanyai építészeti értékek védelme

11 A Homokháti kistérség tanyafejlesztési programja: Stratégiai fejlesztési területek: V. Humán erőforrás fejlesztése: Munkaerőpiaci és turisztikai oktatási programok szervezése Munkaerőpiaci és turisztikai oktatási programok szervezése Szociális kiköltözők felkészítése a tanyai életformára Szociális kiköltözők felkészítése a tanyai életformára

12 Az Önkormányzat főbb feladatai a tanyai közbiztonság területén: Koordináció közbiztonsági kérdésekben Koordináció közbiztonsági kérdésekben Összefogás segítése a rendőrség, határőrség, polgárőrség között Összefogás segítése a rendőrség, határőrség, polgárőrség között Tanyai újság kiadása, előadások szervezése, felhívások a veszélyekre Tanyai újság kiadása, előadások szervezése, felhívások a veszélyekre 2 évente közbiztonsági kártya kiadása (fontosabb telefonszámokkal) 2 évente közbiztonsági kártya kiadása (fontosabb telefonszámokkal) Jelzőrendszer és tanyagondnoki szolgálat működtetése Jelzőrendszer és tanyagondnoki szolgálat működtetése Mezőőri szolgálat működtetése Mezőőri szolgálat működtetése Közbiztonsági pályázatok írása és a programok végrehajtása Közbiztonsági pályázatok írása és a programok végrehajtása

13 Tanyai képviselő-testület - Minden kerületből 2 fő megbízott képviselő - Negyedévente ülésezik - Állandó meghívottak az ülésekre: Gondozási Központ munkatársai Gondozási Központ munkatársai Mezőőr Mezőőr Aktuális napirendek előadói Aktuális napirendek előadói

14 Jelzőrendszer Jelzőrendszeres idősgondozás bővítése: Többcélú kistérségi társulás keretében működő 144 készülék, 161 ellátott 9 településen. 2006-ban 209 jelzés. A riasztások egy központba futnak be: Gyakoribb hívások pl.: mentő, ügyeletes orvos, tanyafeltörés jelentése

15 Jelzőrendszer bővülése 2004.2005.2006. MórahalomMórahalomMórahalom ZákányszékZákányszékZákányszék ÁsotthalomÁsotthalomÁsotthalom ÜllésÜllés ForráskútForráskút BordányBordány Öttömös Pusztamérges 40 készülék 70 készülék 144 db 43 ellátott 75 ellátott 161 ellátott

16 Tanyagondnoki szolgálat2005.2006. Havi átlagos km/ autó 2100 km 2500 km Napi ellátottak szám 51 fő 55 fő Tevékenységeik2005.2006. Szociális étkezés szállítással 50 fő 51 fő Házi Szociális gondozás 28 fő 30 fő Diákszállítás (ősz – tél) 31 fő 30 fő Diákszállítás során napi megtett km 153 km 160 km Folyamatosan működődik a kismotoros tanyagondnoki, tanyasegítői szolgálat. A motoros gondozónők házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést látnak el bel-és külterületen egyaránt.

17 Tanyagondnoki, valamint a polgárőrség gépjárművének cseréje Tanyagondnokság: Ford Ranger Polgárőrség: Ford Fusion A polgárőrség 2006-ban 15.066 km-t tett meg, ebből külterületen: 7652 km-t.

18 Tanyafelelősi rendszer kiépítése személyközpontú rehabilitációval (ESZA) Cél: 50 halmozottan hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli kistérségi lakos munkaerőpiaci reintegrációja és foglalkoztatása a tanyagondnoki rendszerben Cél: 50 halmozottan hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli kistérségi lakos munkaerőpiaci reintegrációja és foglalkoztatása a tanyagondnoki rendszerben Képzésük: Képzésük: Tanyasegítő 100 órás tanfolyam Számítógép-kezelő ismeretek Tanyagondnoki tanfolyam (7 hét) Szociális gondozó tanfolyam (820 óra OKJ) „A” és/vagy „B”-kategóriás járművezetői tanfolyam

19 Pályázók: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Mórahalom Város Önkormányzata Pályázók: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Mórahalom Város Önkormányzata INTERREG/III: 160 millió Ft támogatás INTERREG/III: 160 millió Ft támogatás az egykori Csipak semlyéki határőrizeti ingatlan teljes rehabilitációja és új funkció kialakítása az egykori Csipak semlyéki határőrizeti ingatlan teljes rehabilitációja és új funkció kialakítása cél: a Dél-alföldi természetvédelmi területeinek, növény-, állat- és vízi világának bemutatása, kutatás számára helyszín biztosítása, tanösvény, túraútvonalak cél: a Dél-alföldi természetvédelmi területeinek, növény-, állat- és vízi világának bemutatása, kutatás számára helyszín biztosítása, tanösvény, túraútvonalak Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola kialakítása, ökoturisztikai infrastruktúra-fejlesztés Mórahalmon

20 IRODA Nagyszéksósi turistaszállás Felújítás: 2004-2005-ben: 66.000 eFt, férőhelye: 50 fő 2005-2006: kerékpárút építése az épülethez

21 IRODA

22 Külterületi belvízcsatornák felújítása Elszámolható költségek összesen: 39 386 eFt Igényelt támogatás az FVM-től: 33 478 eFt Igényelt önerőkiváltás a BM-től: 3 545 eFt Saját forrás: 2 363 eFt Felújítandó belvízcsatornák: Belsőségi Masakanyari Balogsori

23 Külterületi utak szilárd burkolattal való ellátása ROP (Munkácsy utca végig, Nyár utcától a Bikaistállós útig) önerő:16.000,- eFt támogatás:144.000,- eFt összesen:160.000,- eFt Épül összesen: 18.339 m 2 (3.325 fm) szilárd út. Folyamatban lévő pályázatok: Tüsök sor /1,8 Km/ Guci sor /1,2 Km/ 55-ös kisvasút összekötő szakasz /600 m/ AVOP - 0112-es út (Borospincés út) önerő: 3.845,- eFt BM önerő: 5.768,- eFt AVOP támogatás: 55.467,- eFt összesen: 64.080,- eFt Épül összesen: 4.240 m 2 (698 fm) szilárd út.

24 Mórahalom és a Homokháti Kistérség közbiztonsági programjai 2006-2007.

25 2006. évi pályázati támogatások: Gyermekeink védelme: Jövőnk védelme (bűnmegelőzési makro) Támogatási összeg: 14.109.950,-Ft Támogatási összeg: 14.109.950,-Ft Országos Bűnmegelőzési Bizottság Országos Bűnmegelőzési Bizottság

26 Együttműködő intézetek, szakszolgálatok Homokháti Iskolaszövetség Homokháti Iskolaszövetség Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Társulása Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Társulása Ifjúsági Önkormányzat Ifjúsági Önkormányzat Családsegítő szolgálat Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Dél-Alföldi Fiatalokért Egyesület Dél-Alföldi Fiatalokért Egyesület Móravitál KHT Móravitál KHT Kistérségi tanyagondnoki szolgálat Kistérségi tanyagondnoki szolgálat Mórahalmi Rendőrőrs Mórahalmi Rendőrőrs Polgárőrség Polgárőrség

27 Érintett települések Ásotthalom Ásotthalom Bordány Bordány Forráskút Forráskút Mórahalom Mórahalom Öttömös Öttömös Pusztamérges Pusztamérges Ruzsa Ruzsa Üllés Üllés Zákányszék Zákányszék Az ismertté vált bűncselekmények 100 ezer lakosra jutó aránya a mórahalmi kistérség településein (2005.)

28 A pályázat fő célkitűzései: Bűnmegelőzési szemléletformálást célzó komplex kistérségi modellprogram kidolgozása és megvalósítása Bűnmegelőzési szemléletformálást célzó komplex kistérségi modellprogram kidolgozása és megvalósítása Széleskörű összefogás és együttműködés a gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és sértetté válásának megelőzése érdekében Széleskörű összefogás és együttműködés a gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és sértetté válásának megelőzése érdekében Tanyagondnokok és tanyasegítők gyermekvédelmi ismeretekkel történő ellátása Tanyagondnokok és tanyasegítők gyermekvédelmi ismeretekkel történő ellátása

29 Projekt indokoltsága, kiemelt célcsoportjai: Hátrányos helyzetű kistérség Hátrányos helyzetű kistérség Szórt települési forma, tanyák Szórt települési forma, tanyák A lakosság egy része hátrányos helyzetű, rossz életkörülmények átöröklődhetnek a gyermekre A lakosság egy része hátrányos helyzetű, rossz életkörülmények átöröklődhetnek a gyermekre Eddig egyedi intézkedések történtek, nem komplex programok megvalósítása Eddig egyedi intézkedések történtek, nem komplex programok megvalósítása Célcsoportok: (Országos Bűnmegelőzési Tanács ajánlása alapjánl) Célcsoportok: (Országos Bűnmegelőzési Tanács ajánlása alapjánl) Gyermekek Gyermekek Fiatalkorúak Fiatalkorúak Hátrányos helyzetben lévők Hátrányos helyzetben lévők

30 A program eddig elért és várható eredményei: A kistérségi összefogás megtörtént A kistérségi összefogás megtörtént Kistérségi felmérés, helyzetértékelés megtörtént Kistérségi felmérés, helyzetértékelés megtörtént A szakszolgálatok látókörébe kerültek a hátrányos helyzetűnek mondott gyerekek A szakszolgálatok látókörébe kerültek a hátrányos helyzetűnek mondott gyerekek A kistérség iskoláiban előadások zajlottak A kistérség iskoláiban előadások zajlottak A tanyagondnoki funkciók gyermekvédelmi ismeretekkel bővültek A tanyagondnoki funkciók gyermekvédelmi ismeretekkel bővültek A pedagógusok továbbviszik iskoláikba a megszerzett közbiztonsági ismeretanyagot A pedagógusok továbbviszik iskoláikba a megszerzett közbiztonsági ismeretanyagot A fiatalok helyes viselkedési formákat sajátíthattak el A fiatalok helyes viselkedési formákat sajátíthattak el Hatékony iskolai kontroll alakult ki Hatékony iskolai kontroll alakult ki A rendezvények közel 2000 embert mozgattak meg. A rendezvények közel 2000 embert mozgattak meg.

31 A program fenntarthatósága: A program elemeire építeni lehet A program elemeire építeni lehet A legsikeresebb programelemek újra megrendezhetőek A legsikeresebb programelemek újra megrendezhetőek A megvalósult oktatások „saját szakembergárdát” képeztek, a hálózatépítés megkezdődött. A megvalósult oktatások „saját szakembergárdát” képeztek, a hálózatépítés megkezdődött.

32 A projekt nagyobb rendezvényei: Hálózatépítő tábor Meghívottak: minden kistérségi iskolából 1 pedagógus, 3 gyermek Célkitűzés: Közbiztonság kérdésköreit érintő előadások és személyiségfejlesztő gyakorlatok segítségével bázis kiépítése. Közbiztonság kérdésköreit érintő előadások és személyiségfejlesztő gyakorlatok segítségével bázis kiépítése. A jelenlévők továbbviszik iskolájukba azt az ismeretanyagot, amely segítségével maguk is szervezhetnek programokat a bűnmegelőzés és közbiztonság tárgykörében. A jelenlévők továbbviszik iskolájukba azt az ismeretanyagot, amely segítségével maguk is szervezhetnek programokat a bűnmegelőzés és közbiztonság tárgykörében.

33 A projekt nagyobb rendezvényei: Gyermeknap a közbiztonság jegyében: Bűnügyi technikai bemutató, motoros rendőrök Bűnügyi technikai bemutató, motoros rendőrök Kutyás bemutató (Határőrség) Kutyás bemutató (Határőrség) Kommandós bemutató Kommandós bemutató Önvédelmi bemutató, karate stb. Önvédelmi bemutató, karate stb. Mini police gyermekeknek Mini police gyermekeknek

34 A projekt nagyobb rendezvényei: Tanyagondnokok és tanyasegítők gyermekvédelmi célú képzése Célkitűzés: gyermekvédelmi ismeretek megszerzése és alkalmazása a mindennapi munkában, a hátrányos helyzet jeleinek felismerése, a jelzőrendszeri feladatok kibővítése Célkitűzés: gyermekvédelmi ismeretek megszerzése és alkalmazása a mindennapi munkában, a hátrányos helyzet jeleinek felismerése, a jelzőrendszeri feladatok kibővítése

35 A projekt további program- elemei: Nevelési tanácsadó működtetése Nevelési tanácsadó működtetése Figyelemfelkeltő anyagok készítése, ismeretterjesztés, felvilágosító filmek készítése Figyelemfelkeltő anyagok készítése, ismeretterjesztés, felvilágosító filmek készítése A közbiztonságot érintő kiadványok és könyvek ajándékozása az iskolai könyvtárak számára A közbiztonságot érintő kiadványok és könyvek ajándékozása az iskolai könyvtárak számára Klobusitzky György (Rendőrtiszti Főiskola) drogmegelőzési előadásai (kb. 800 kistérségi gyermek részvételével) Klobusitzky György (Rendőrtiszti Főiskola) drogmegelőzési előadásai (kb. 800 kistérségi gyermek részvételével) Magatartás-zavarok felismerése előadás-sorozat szülők és pedagógusok részére Magatartás-zavarok felismerése előadás-sorozat szülők és pedagógusok részére Témák: A gyermekkori félelmek, indulatok, szorongás, agresszió Antiszociális bandákba kerülés Antiszociális bandákba kerülés

36 A Homokháti Kistérség SWOT- analízise az elkészült felmérések alapján(2006): Erősségek: A bűnözési adatok településenként zömében jóval alatta maradnak a megyei és országos értékeknek A bűnözési adatok településenként zömében jóval alatta maradnak a megyei és országos értékeknek Intézményi környezet kiépültsége, ellátottsága megfelelő Intézményi környezet kiépültsége, ellátottsága megfelelő Mórahalom város vezető szerepe a kistérségben a koordináció, kezdeményezés szempontjából Mórahalom város vezető szerepe a kistérségben a koordináció, kezdeményezés szempontjából A problémás területek kellő mértékű és alapos tudományos-szakmai feltártsága A problémás területek kellő mértékű és alapos tudományos-szakmai feltártsága Képzett és elhivatott, tettre kész szakembergárda áll rendelkezésre Képzett és elhivatott, tettre kész szakembergárda áll rendelkezésre Számos sikeresen megvalósított bűnmegelőzési program Számos sikeresen megvalósított bűnmegelőzési program A kistérségi szintű koordinációnak jól bejáratott csatornái léteznek A kistérségi szintű koordinációnak jól bejáratott csatornái léteznek A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok kiterjedt, stabil és jól működő kapcsolatrendszere a tanyai lakossággal A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok kiterjedt, stabil és jól működő kapcsolatrendszere a tanyai lakossággal

37 A Homokháti Kistérség SWOT- analízise az elkészült felmérések alapján: Gyengeségek: A tanyai lakónépesség magas aránya A tanyai lakónépesség magas aránya A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok jelenléte A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok jelenléte Gyengülő közösségi kontroll Gyengülő közösségi kontroll A tervek, teendők megvalósításához anyagi források hiánya A tervek, teendők megvalósításához anyagi források hiánya „Háztáji-megélhetési” mezőgazdasági munkavégzés kilátástalansága „Háztáji-megélhetési” mezőgazdasági munkavégzés kilátástalansága

38 A Homokháti Kistérség SWOT- analízise az elkészült felmérések alapján: Lehetőségek: Az intézményi összefogásban rejlő potenciális esélyek kihasználása Az intézményi összefogásban rejlő potenciális esélyek kihasználása Aktív beavatkozás a negatív tendenciák megfordítására, a pozitív jelenségek tovább erősítésére Aktív beavatkozás a negatív tendenciák megfordítására, a pozitív jelenségek tovább erősítésére Összefogott és koordinált célirányos erőforrás-szerzés Összefogott és koordinált célirányos erőforrás-szerzés A tervezett prevenciós vagy korrekciós tevékenységek szakszerű kivitelezése A tervezett prevenciós vagy korrekciós tevékenységek szakszerű kivitelezése Rendkívül erős civil szerveződés és társadalom Rendkívül erős civil szerveződés és társadalom Egy kistérségi koordináló szerv létrehozása (önkormányzati/kistérségi referens) Egy kistérségi koordináló szerv létrehozása (önkormányzati/kistérségi referens)

39 A Homokháti Kistérség SWOT- analízise az elkészült felmérések alapján: Veszélyek: Szeged város közelsége problémát jelenthet a közösségi kontroll gyengülése szempontjából (pl. ingázó fiatalok) Szeged város közelsége problémát jelenthet a közösségi kontroll gyengülése szempontjából (pl. ingázó fiatalok) Külterületi lakosság leszakadása anyagi, képzettségbeli, életmódbeli, szociális értelemben Külterületi lakosság leszakadása anyagi, képzettségbeli, életmódbeli, szociális értelemben A hátrányos helyzet továbbörökítődésének esélyei A hátrányos helyzet továbbörökítődésének esélyei Az összefogás tényleges megvalósulásának hiánya Az összefogás tényleges megvalósulásának hiánya A gyermekeknek az áldozattá válás szempontjából való kiszolgáltatottsága A gyermekeknek az áldozattá válás szempontjából való kiszolgáltatottsága

40 További közbiztonsági pályázataink Kábítószerellenes televíziós műsorok készítése Támogatási összeg: 400.000,-Ft Ijfúsági, Szociális és Családügyi Minisztérium 3 napos élménypedagógiás közbiztonsági táborok Támogatási összeg: 120.000,-Ft Dél-Alföldi Regionális Ifjúsági Tanács Folyamatban lévő pályázati programunk: Vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban betöréses lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok Támogatási összeg: 500.000,-Ft Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Tanyai lakosság részére tájékoztató előadások Tanyai lakosság részére tájékoztató előadások Elektronikus riasztási rendszer bővítése Elektronikus riasztási rendszer bővítése

41 Homokháti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 11 fős kistérségi KEF alakítása (2006. nov.) 11 fős kistérségi KEF alakítása (2006. nov.) Célkitűzés: kistérségi tanácsadó és egyeztető szakmai munkacsoport, amely feltárja környezetében a kábítószerrel kapcsolatos problémákat és megoldásokat keres azokra Célkitűzés: kistérségi tanácsadó és egyeztető szakmai munkacsoport, amely feltárja környezetében a kábítószerrel kapcsolatos problémákat és megoldásokat keres azokra Feladatai: iskolai felmérések készítése, helyzetértékelés, kortárssegítők képzése, rendezvények szervezése, szakmai anyagok készítése, esetismertetések tartása stb. Feladatai: iskolai felmérések készítése, helyzetértékelés, kortárssegítők képzése, rendezvények szervezése, szakmai anyagok készítése, esetismertetések tartása stb. Elnök: Sövényházy Edit (Szegedi Rendőrkap.) Elnök: Sövényházy Edit (Szegedi Rendőrkap.)

42 A Homokháti Kistérség és a Szegedi Rendőrkapitányság közös bűn- és balesetmegelőzési együttműködési tervezete 2007. Szakemberek számára: Kistérségi hálózatépítés bővítése Kistérségi hálózatépítés bővítése Lakosság számára: Fürdőhelyi lopások megelőzésére szóróanyagok készítése Fürdőhelyi lopások megelőzésére szóróanyagok készítése Tanyai lakosság részére felvilágosító előadások tartása: házalók, trükkös lopások stb. témakörökben Tanyai lakosság részére felvilágosító előadások tartása: házalók, trükkös lopások stb. témakörökben

43 A Homokháti Kistérség és a Szegedi Rendőrkapitányság közös bűn- és balesetmegelőzési együttműködési tervezete 2007. Iskolai megelőzési célzatú programok: Egészséghét rendezvénysorozat Egészséghét rendezvénysorozat Móra-hét közbiztonsági vetélkedő Móra-hét közbiztonsági vetélkedő Kistérségi osztályfőnöki órák Kistérségi osztályfőnöki órák Gyermeknap a közbiztonság jegyében Gyermeknap a közbiztonság jegyében Közbiztonsági élménytáborok Közbiztonsági élménytáborok


Letölteni ppt "Tanyák helyzete Mórahalmon és a Homokháti Kistérségben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések