Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dajkai kompetenciák a szabályozó dokumentumok és a valós hétköznapok szintjén 2012. október 27. Országos Dajkakonferencia Lendvai Lászlóné Ani

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dajkai kompetenciák a szabályozó dokumentumok és a valós hétköznapok szintjén 2012. október 27. Országos Dajkakonferencia Lendvai Lászlóné Ani"— Előadás másolata:

1 Dajkai kompetenciák a szabályozó dokumentumok és a valós hétköznapok szintjén 2012. október 27. Országos Dajkakonferencia Lendvai Lászlóné Ani lendvaiani@gmail.com T:

2 TÉGY EGY LÉPÉST! Zene We are the world we are the …

3 JUCI NÉNI (1956-1960) Szeretett Elfogadott, „Megdajkált” „Kiválasztott”, de következetes volt Bevont a munkáiba Kapcsolat ma is MUNKATÁRS DAJKÁIM Margit a rangidős „főnök”  Marika a falu segítője Irma néni az „élettanárnő” Juszti a végrehajtó  Julika a „pedagógus” Budavári dajkáim

4 Gyermekeim dajkái  Laci - ?  Ancsi – Magdi néni  Peti - ZSUZSI NÉNI…

5  ONAP (2010)  Ktv. (2012) Helyi szabályozás PP MIP Munkaterv Ismernünk kell!

6 Elengedhetetlen a munka összehangolása  Csak akkor tudja a szakképzett dajka a nevelést tudatosan segíteni, ha tudja a nevelés célját, feladatát, módszereit  Mindezek megismertetése az óvodapedagógus kötelessége, feladata

7

8 Dajkák szakmai fejlesztése, továbbképzése:  - Célja a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen munkatársakkal, és a szülőkkel való kapcsolat eredményességének biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő ellátásának támogatása.  Szervezés: A dajkák kompetenciáját fejlesztő intézményi műhelyfoglalkozásokon lehetőség szerint ugyanazok a munkatársak vesznek részt (célszerű az egyik teljes műszak). Előre tervezett dajkai megbeszéléseket az aktualitások függvényében telephelyenként is tartunk.

9 Ssz.TémaHelyszín és időpontFelelős A telephelyek által delegált dajkák részvétele „Az óvónő jobb keze a dajka” c. országos dajkanapon 10.27. szombat Kossuth Klub Lendvai Lné Hogyan érintik a nevelőmunkát segítő dajkákat a törvényi és jogszabályi változások? A munkaköri leírás és az intézményi célok/feladatok kapcsolata Az ünnepek elé… 11.20. kedd Lovas u. Dajkakompetenciák 02. 19. kedd Toldy A „beszélő környezet” és annak hatásai a gyermekek és a felnőttek mentális és értelmi állapotára 05.14. kedd Tigris u.

10  A segítő szerepkör megtámogatása  Alapvető mentálhigiénés és önismereti, személyiségfejlesztési ismeretek (TÁMOP 3.1.1.)  Hangsúlyt kell, hogy kapjon a szociális kapcsolatok kialakításának, működtetésének fontossága  Az óvoda alap- és kiegészítő tevékenységeinek ismerete: pld. roma, migrációs populáció integrálásának fontossága  Befogadó, elfogadó együttélési normák és értékek ismerete, működtetése  Kommunikációs kultúra: kapcsolatok (Kolozsvári J előadása)

11  a nevelésért vállalt felelősségérzet,  a döntésképesség,  az emocionális érzékenység;  az elfogadó, befogadó, segítő beállítódás,  az intellektuális ismeretek, képességek, jártasságok, készségek. Csak lelkileg egészséges felnőtt tud felelősséget vállalni a sérülékeny, fejlődő személyiségű óvodás kisgyerekekért! Dajkák_mérőeszköz_ OTTHONI „FELADAT”

12

13 1. Táplálkozás - Szükségletek: Igény szerint ehet, ihat - Megvalósítás: Folyamatos reggeli és uzsonna, az ebéd adott időben, evőeszközök, tálalás, szokásrend, - Szervezési feladatok, feltételek: idősebb társak, óvó-dajka szemlélete és együttműködése, étkezés légköre, evőeszköz használat, kóstoltatás, baráti asztaltársaság Beépülő értékek, szokások: Az egészséges életmód mint érték beépülése: Környezet rendje, esztétikus terítés, asztalnál való viselkedés, csukott szájjal rágás, eszközök használata, önkiszolgálás, társak iránti udvariasság, a segítőkészség, a példamutatás, stb.

14 2. Pihenés, alvás - Szükségletek: alvás igényének megfelelő ideig aludhat, pihenhet - Megvalósítás: reggel…, délután tovább alhat, önmagától ébredhessen, nem alvók toleranciája, csend, csendes játék, napirend rugalmas, életritmus egyéni - Szervezési feladatok, feltételek: békés légkör, szellőztetés, WC- használat, illó olajok, sötétítés, mese, andalító zene, takargatás, simogatás, alvókák, ágyak elhelyezése, barátja mellett fekhet, stb. - Beépülő értékek, szokások: empátia, tolerancia, önuralom a társak és a barátai igényei iránt, alvási szokások, környezet rendje, önmaga egyre pontosabb megismerése, önkiszolgálása

15

16 3. Mozgásigény - Szükségletek: Mozgásigényének megfelelően mozoghat - Megvalósítás: Napirendben testnevelés, mindennapi testnevelés, kirándulás, stb. - Szervezési feladatok: gyermeki igények szerinti segítés az átöltözésben, mozgásfejlesztő eszközök biztosítása, csoportszoba „kitágítása”, pancsoló, homokozó hely, kerti munkák lehetősége, óvodapedagógus és a dajka példája, átjárhatóság, vendégeskedés a másik csoportban - Beépülő értékek, szokások: igényeinek, képességeinek, korlátainak megismerése, önfegyelem, kielégítettség érzésének tudatosítása, mozgás megszeretése,kitartás, nehézségek leküzdése,stb

17

18 4. Tisztálkodás - Szükségletek: Kézmosás, WC-használatigény és szükség szerint,szájöblítéstől a fogmosásig a próbálkozásra biztatás - Megvalósítás: Intimitás biztosítása, tumultus elkerülése, fésülködés, fogmosás segítséggel, WC- használatra késztetés alkalmai - Szervezési feladatok: berendezés és eszközök célszerű elrendezése, bizalom a gyermekben (egyedül kimehet, szól, stb.) önállóság kipróbálása, balesetmentesség, feltörlés igény és vállalás szerint - Beépülő értékek, szokások: tisztaságérzet, higiénia szokásai, esztétikus megjelenés, környezet esztétikuma, egészségesség érzése, komfortérzet tudatosul

19

20

21 SEGÉDANYAG JAVASOLT AZ ÖNÉRTÉKELÉS ÉS ANNAK MEGBESZÉLÉSE AZ ÓVÓNŐKKEL

22 Intézményi és csoport szinten is fontos a keretek lefektetése: - feladatkör - hatáskör Egyértelművé kell tenni a dajka számára, hogy mely pedagógiai kérdésekben bír: - véleményezési, - mely pedagógiai kérdésekben bír döntési jogkörrel.

23  Irányultsága fokozódott a gyermekek felé:  A dajka nemcsak technikai személyzet a gyerek életében, hanem nevelésének egyik segítője is: Mintául is szolgál: kapcsolatok; viselkedés, beszéd, személyi higiéné; ápoltság, gondozottság  A gyerekek gondozási, nevelési igényei, képességei eltérőek: - óvodapedagógus útmutatásai alapján a gyakorlatban érvényesítenie kell az egyéni bánásmód elvét

24  Differenciálnia kell a módszerek alkalmazásakor: - Segítő jelenlétével annyi segítséget kell nyújtania a gyerekek számára, amennyi feltétlenül szükséges feladataik önálló elvégzéséhez! - Minden kisgyerek más, ezért más a segítés iránya és foka A PILLANGÓ MESÉJE NEKED

25  Minden gyermeknek megvan a maga szeretetnyelve!  Melyik a Te elsődleges szeretetnyelved?  Az öt szeretetnyelv – Teszt (emailben)

26  „Két hónapig jól élek egy kedves mondattól.”  Évi 6 kedves mondat már folyamatosan üzemképessé teszi az ember szeretettankját.  A szeretet érzelmi kifejezésének egyik lehetősége az olyan szavak használata melyek kinyilvánítják és hangsúlyozzák ezt a szeretetet.

27  Az együtt töltött időnek „minőségi” jellegűnek, vagyis igazinak kell ám lennie  Az igazi együttlét legfontosabb eleme az egymáshoz tartozás. Nem a közelségről van itt szó…Az egymáshoz tartozás lényege az egymásra koncentráló figyelem.  Az igazi beszélgetés egyáltalán nem azonos a pár kedves szóval. A kedves, biztató szavaknál azon van a hangsúly, amit mondunk, a minőségi beszélgetésnél pedig azon, amit hallunk.

28  Az ajándék a szeretet vizuális szimbóluma  Az esküvői szertartás fontos eleme a jeggyűrűk adományozása. A jelképeknek érzelmi értékük van.  Ajándék és pénz, vagy önmagunk odaajándékozása?!!  Válságos helyzetben a fizikai jelenlét a leghatásosabb ajándék.

29  Ebbe a kategóriába olyan „szolgálatok” sorolhatók, amelyekről tudjuk, hogy a másik örül, ha megcsináljuk őket.  A kérések irányt mutatnak a szeretetnek, de a követelések megszakítják a szeretet szabad áramlását.  Az utóbbi 30 év társadalmi változásainak következtében már nincsenek merev határok a női és férfiszerep között. Győzzük le a sztereotípiákat!

30 Van, hogy egy érintés sokkal többet mond, mint a szavakkal közölt „szeretlek” vagy „gyűlöllek”. A pofon minden gyerek számára káros következményeket hozó, borzasztó élmény – de egyenesen katasztrofális egy olyan gyerek számára, akinek éppen az érintés a szeretet- anyanyelve. Az ölelgetést minden gyermek a szeretet jelének fogja föl, de egyenesen a rajongás jelének érzékeli az a gyermek, akinek éppen az érintés a szeretet-anyanyelve.

31  Életkoronként változó igény és fontosság  Válságos pillanatokban ösztönösen átöleljük egymást, mert a testi érintés igen nagy meggyőzőerővel „kommunikálja” a szeretetet. Az eseményeket nem mindig tudjuk megváltoztatni, de a nehézségeket sokkal könnyebben viseljük el, ha tudjuk, hogy szeretnek bennünket.

32  Felhasznált irodalom:  Gary Chapman Et Ross Campbell: Gyerekekre hangolva  Körmöci Katalin:  Befogadás - avagy beszoktatás. (Óvodai Élet c. folyóirat 2002. októberi szám)  Gyermeki szükségletek – gyermeki jogok – pedagógus kötelességek (ÓVI, 2000. F. 1.1. fejezet)  A személyes bánásmód fontossága az óvodában. (Gyermeknevelés - Pedagógusképzés. Budapest Trezor Kiadó 2002. 89. p.)  Az óvodás gyermek önfejlődését inspiráló pedagógiai légkör, szekcióbeszélgetésből formált cikk. 2005. szept. Óvodapedagógiai Konferencia  Merei F. – Binet A. : Gyermeklelektan  M. Cole – S.R. Cole : Fejlődeslelektan  Óvodai nevelés országos alapprogramja

33 EMI mozgalom 7 lépés, tegyük meg együtt! EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM – EGYÜTTMŰKÖDŐ ÓVODA www.7steps.shp.hu

34  a) Együttműködő, megszólítható  c) Kellőképpen bevonja a gyermekeket  c) Elvárásai egyértelműek  b) Rendszeresen visszajelzéseket kér  c) A gyermekek problémáit tárgyszerűen kezeli a) Bevonja a gyermekeket a döntésekbe c) Döntései méltányosak, igazságosak

35

36 ÖRÜLÖK, HOGY EGYÜTT LEHETÜNK, KÖSZÖNÖM A FIGYELMETEKET! Lendvai Lászlóné Ani lenfvaiani@gmail.com (20) 468- 29- 39


Letölteni ppt "Dajkai kompetenciák a szabályozó dokumentumok és a valós hétköznapok szintjén 2012. október 27. Országos Dajkakonferencia Lendvai Lászlóné Ani"

Hasonló előadás


Google Hirdetések