Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. február 25.. valamennyi gyermekvédelmi szerv (alapellátást, szakellátást nyújtó intézmények, gyámhatóságok ) érintett és van tennivalója teljes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. február 25.. valamennyi gyermekvédelmi szerv (alapellátást, szakellátást nyújtó intézmények, gyámhatóságok ) érintett és van tennivalója teljes."— Előadás másolata:

1 2014. február 25.

2 valamennyi gyermekvédelmi szerv (alapellátást, szakellátást nyújtó intézmények, gyámhatóságok ) érintett és van tennivalója teljes körű, partnerszerű együttműködés nevelésbe vétel 2014. január 1. napjától megváltozott szabályai az ideiglenes hatályú elhelyezések elhúzódása: jogsértő állapot a szakellátás nem „rendeltetésszerű” használata a nevelésbe vétel szükségességét indokoló körülmények megítélése

3 Gyermekjóléti szolgálatok szakmai napja: „Nevelésbe vételi szakmai nap” Gyermekvédelmi Szakszolgálattól havi statisztika kérése Járási gyámhivataloktól rendszeres adatszolgáltatás kérése Munkacsoport létrehozása

4 2013. évi XXVII. tv., amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv-t módosította 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet, amely a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletet módosította 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről Hatályba lépés: 2014. január 1.

5 gyermekvédelmi gyám jogintézménye 12 év alatti gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezésének fő szabálya nevelőszülői jogviszony munkaviszonnyá válása nevelésbe vétel szabályainak változása „elhelyezési értekezlet” a járási gyámhivatal hatásköre

6 Ideiglenes hatályú elhelyezés Nevelésbe vétel Azonnali elhelyezés szükségessége merül fel A veszélyeztetettséget az alapellátás keretében nyújtott szolgáltatással, védelembe vétellel nem lehet megszüntetni, Nincs szülői felügyeletet gyakorló szülő Ideiglenes gondozási hely meghatározásával Ideiglenes hatályú elhelyezést követően Közvetlenül nevelésbe vétel ideiglenes gondozási hely meghatározásával (2. szakaszos elj.) Közvetlenül nevelésbe vétel gondozási hely meghatározásával (1. szakaszos elj.)

7 Id.hat. elh. Ideiglenes hatályú elhelyezés kezdeményezése (gyermekjóléti szolgálat) A gyámhivatal ideiglenes gondozási helyet kér a szakszolgálattól, illetve meghallgatja a Gyvt. 128. §-ában felsoroltakat A gyámhivatal elrendeli az ideiglenes hatályú elhelyezést, ideiglenes gondozási helyet határoz meg A gyámhivatal - 30 napon belül megszünteti az id.elh-t - 35 napon belül elrendeli a nevelésbe vételt - Két hónapon belül pert indít Az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetése egyszerű eljárással Nevelésbe vétel id. gondozási hellyel Nevelésbe vétel kezdeményezése (gyermekjóléti szolgálat) A gyámhivatal feltárja a nevelésbe vételt megalapozó körülményeket, meghallgatja a szülőt, megkeresi a szakszolgálatot gondozási helyre - id. gondozási helyre Elrendeli a nevelésbe vételt és ideiglenes gondozási helyet jelöl ki A gyámhivatal külön eljárásban dönt a gyermek gondozási helyéről a nevelésbe vétel kezdő időpontjából számított 35 napon belül A külön eljárás során a gondozási hely meghatározása érdekében tárgyalást tart. 21 nap

8 A járási gyámhivatal megkeresésének megérkezését követően Megyei szakértői bizottság szakvéleményt készít (haladéktalanul) tanácskozást tart Szakvélemény megérkezését követő 10 napon belül a szakszolgálat elhelyezési javaslatot készít, ennek érdekében tanácskozást tart A szakszolgálat az elhelyezési javaslatot és az egyéni elhelyezési tervet haladéktalanul megküldi a járási gyámhivatalnak tárgyalást tart A járási gyámhivatal a gondozási hely meghatározása érdekében tárgyalást tart és dönt a gondozási helyről

9 Elsősorban nem a gyermek életkorához, hanem a gondozási helyet meghatározó döntés időpontjához kötődik Az első két évben félévente, ezt követően (harmadik évtől kezdődően)… - 9 év alatti gyermek esetében évente - 9 év feletti gyermek esetében pedig kétévente a felülvizsgálat új szabályait a 2014. január 1. napja előtt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében is alkalmazni kell a soron következő felülvizsgálat alkalmával. (pl.: 7 éves gyermeket 2013. júliusában átmeneti nevelésbe vették, soron következő felülvizsgálat 2014. július, ezt követően még 2 alkalommal félévente)

10 Szakszolgáltatás: Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai  6000 Kecskemét, Kiskert tér 6.  76/503-340  bkmo.gyvk@bacskiskun.hu

11 Otthont nyújtó ellátás: 1. Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai 2. Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 3. SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 4. Egyéb nevelőszülői hálózatok

12 Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai Faragó Béla I. számú Gyermekotthon (lakásotthonok) (székhely: 6000 Kecskemét, Kiskert tér 6.) Kecskemét, Rezeda u. 28. Kecskemét, Bernáth J. u. 20. (speciális lakásotthon) Kecskemét, Páfrány u. 2. (speciális lakásotthon) Faragó Béla II. számú Gyermekotthon (lakásotthonok) (székhely: 6000 Kecskemét, Kiskert tér 6.) Kecskemét, Árvácska u. 1. Kecskemét, Árvácska u. 24. (befogadó otthon) Kecskemét, Darida u. 6. (utógondozó otthon)

13 Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató (székhely: 6726 Szeged, Bal fasor 6.) Nevelőszülői Hálózat Haynald Gyermekhotthon (lakásotthonok) Hajós, Sallai u. 40. Hajós, Kinizsi u. 19. Hajós, Munkácsy u. 1/a. Hajós, Kinizsi u. 21. (speciális lakásotthon) Hajós, Munkácsy u. 1/b. Bácsalmási Gyermekotthon Napsugár Gyermekotthon Kecskemét (különleges gyo.) Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, László K. u. 16.)

14 SOS Gyermekfalu Program Kecskemét (Kecskemét, Vízmű u. 22.) Nevelőszülői Hálózat és önálló helyettes szülőLakásotthoni Hálózat Kecskemét, Gát utcai Lakásotthon és külső férőhelyek Kecskemét, Vízmű utcai Lakásotthon Integrált Lakásotton Lajosmizse

15 Csillagösvény Nevelőszülői Hálózat 2700 Cegléd, Széchenyi út 41. Fészek Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózat 2030 Érd, Karolina u. 3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Máltai Családok Háza Nevelőszülői Hálózat 2071 Páty, Csilla von Boeselager u. 3. Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei Nevelőszülői Hálózat 1148 Budapest, Fogarasi út 22. Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat 1146 Budapest, Hungária krt. 200. Hetednapi Adventista Egyház Hazafelé Nevelőszülői Hálózat 1203 Budapest, Kossuth L. u. 49. Otthon Szociális Szolgáltató 1182 Budapest, Királyhágó u. 83.

16

17 Gyvt. 78. § (1) A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha… a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal…, nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható…, Nevelésbe vétel feltétele

18 A 149/1997.(IX.10.)Korm. rendelet 99. § (1) Nevelésbe vételre nem kerülhet sor, ha a veszélyeztetettség megszüntetése és a gyermek gondozása megfelelően biztosítható… a gyermek átmeneti gondozásával…. Nevelésbe vétel feltétele

19 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS (gyermekjóléti szolgálat) ÁTMENETI GONDOZÁS (helyettes szülő, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona) GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS (nevelésbe vétel) Veszélyeztetettség kezelésének folyamata gyermekjóléti alapellátás

20 Átmeneti gondozás adatai Helyettes szülői férőhelyek száma 11 Gyermekek átmeneti otthona férőhelyek száma 0 Családok átmeneti otthona férőhelyek száma 166

21 Gyermekvédelmi szakellátás adatai Állami gondoskodásban élő gyerekek száma Bács-Kiskun megyében 1375 2013. évben ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorúak száma 211 Ideiglenes hatállyal elhelyezett kiskorúak közül 0-3 éves korosztály 83

22 12 év alatti gyermek átmeneti gondozását elsősorban helyettes szülőnél kell biztosítani Átmeneti időre pótolja a szülői gondoskodást A szülők gyermeknevelési alkalmassága nem kérdőjeleződik meg A probléma megoldása helyben történik A szülő partner,aktív résztvevő Átmeneti gondozás

23 Gyvt. 40.§ (2) A gyermekjóléti szolgálat …tevékenysége körében… Szervezi a helyettes szülői hálózatot Működtetheti azt Vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat Gyermekjóléti szolgálat feladata

24 Közreműködik a potenciális helyettes szülők felkutatásában Tájékoztatást nyújt az ellátandó feladatokról, helyettes szülői jogviszonyról Gondoskodik a szakmai segítésről Nyilvántartást vezet a férőhelyekről Helyettes szülői hálózat szervezése

25 Szolgáltatásközpontú tartalom megismertetése, hirdetése A helyettes szülő a gyermek ellátását biztosítja, a család problémájának megoldása nem feladata Jelzőrendszer tagjainak bevonása a felkutatásba, toborzásba,információ továbbításába Szolgáltatás népszerűsítése

26 Befogadó szülő: Helyettes szülő Nevelőszülő (speciális, különleges nevelőszülő) 2 tevékenység közös lényege: A gyermek saját háztartásba történő befogadása Közös szabályok a befogadó szülővé válás feltételeire Befogadó szülők Gyvt. 48/A §

27 Gyvt. 66/J. § - megállapodás alapján jön létre 2014. január 1. napjától hatályos: A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII.29.) Kormányrendelet - az alkalmasság megállapításával, a helyettes szülő felkészítésével, működtetésével és jogviszonyával kapcsolatos szabályozásokat tartalmazza Helyettes szülői jogviszony

28 Módszertani kézikönyv - NRSZH 2012. (elérhető: www.szocialisportal.hu)www.szocialisportal.hu Helyettes szülői szolgáltatás kialakításának lehetőségeiről A feladatok megosztásáról (fenntartó, működtető, helyettes szülő, gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszer, szülő Az ellátás folyamatáról: a bekerüléstől a hazagondozásig – módszertani eszközök bemutatásával A helyettes szülői szolgáltatás módszertana

29 Lényege: a szülő kérelmére nyújt a gyermek számára teljes körű ellátást a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása okán vagy a szülő utógondozói ellátásban részesül /együttesen veszik igénybe/ Helyettes szülői ellátás

30 ideiglenes jelleggel - 12 hónap + 6 hónap (illetve a tanítási év vége ) illetve a szülő utógondozói ellátásának időtartamáig /átmeneti gondozás speciális formája – nevelésbe vétel kivédhetősége/ a helyettes szülő az átmeneti gondozást a saját háztartásában biztosítja, ahová a gyermek otthontalanná vált szülője is befogadható Helyettes szülői ellátás

31 Személyi elvárások 24. életévet betöltött, cselekvőképes büntetlen előéletű személy Személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas átmeneti gondozás biztosítására Helyettes szülői tanfolyam elvégzése Helyettes szülői ellátás

32 Tárgyi követelmények Száraz, világos, jól fűthető lakás /lakhatása stabilan biztosított/ A befogadott gyermek külön szobában való elhelyezése, ahol biztosított a 6 m2/gyermek alapterület A lakás a mindennapi életvitelhez szükséges eszközökkel felszerelt Helyettes szülői ellátás

33 Milyen hatás várható a helyettes szülői ellátástól: A gyermek lakókörnyezetében, családja közelségében tartható Változtatás nélkül folytathatja tanulmányait Nem szakad meg a szülővel való kapcsolattartása A gyermek közelsége ösztönzőleg hathat a szülőre körülményei változtatásában Fennmaradnak a gyermek rokoni, baráti kapcsolatai Érvényesül a gyermek azon joga, hogy saját családi környezetében nevelkedjen. Helyettes szülői ellátás


Letölteni ppt "2014. február 25.. valamennyi gyermekvédelmi szerv (alapellátást, szakellátást nyújtó intézmények, gyámhatóságok ) érintett és van tennivalója teljes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések