Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Barkó Endre: OKTATÁSI REAKTIVÁCIÓS PROGRAMOK SZOCIÁLIS SZEMMEL A foglakoztatásra alapozott területfejlesztés Dabas, 2011. március 18. Szent István Egyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Barkó Endre: OKTATÁSI REAKTIVÁCIÓS PROGRAMOK SZOCIÁLIS SZEMMEL A foglakoztatásra alapozott területfejlesztés Dabas, 2011. március 18. Szent István Egyetem."— Előadás másolata:

1 Barkó Endre: OKTATÁSI REAKTIVÁCIÓS PROGRAMOK SZOCIÁLIS SZEMMEL A foglakoztatásra alapozott területfejlesztés Dabas, 2011. március 18. Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar barko.endre@abk.szie.hu

2 Prioritások: A környezeti kultúrába illeszkedő hasznosítás lehetősége A hagyományos szakmák, foglalkozások szakképzési hátterének és az idegenforgalmi szolgáltatás termakörébe vágó szakmák munkahelyteremtő feltételeinek a meghatározása Az idegenforgalmi és szolgáltatási funkciónak szerves kapcsolódása a szociális terület ellátási kötelezettségével

3 A társadalmilag hátrányos helyzetű réteg életminőségének javítása az oktatási beruházás eredményeként azaz AZ ÖNÁLLÓ ÉLETVEZETÉSRE ALKALMATLAN RÉTEG FELEMELKEDÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

4 ENNEK A FELTÉTELEI : –Politikai támogatás –A jelöltek alkalmassá tétele a tanulásra (oktatási reaktivációs program, analfabéta tanfolyam, szakképző tanfolyam) –A képezhetőség feltételrendszere: a különösebb képzettséghez nem kötődő szakmák célcsoportja, a praktikus intelligenciát (kézügyesség, alkalmazkodóképesség, helyzetfelismerés, kereskedelmi tapasztalat) kiaknázása az önálló életvezetésre való felkészítés feltételeként

5 –A regionális körzetek összehangolt munkájával csak olyan tevékenység képzelhető el, amely azonnal a saját életfeltételek javulását szolgálja: önellátóvá tesz, alkalmazhatóvá tesz más vállalkozás számára (reaktivált vízi világ, hal, környezetfenntartás: út menti növényzet gondozása, hagyományos szakmák, elhagyott területek hasznosítása stb.) –Biogazdálkodási feltételek megteremtése –Elengedhetetlen a nők képzése (nem egyszerűen felvilágosítás, hanem háztartásvezetés, gondozás, házkörüli teendők), illetve háziipari tevékenység (lakáskultúra eszközei, díszítés, gyógynövény, kisállat).

6 –A mintatelep működtetése, felügyelete bekapcsolható a jelenlegi képzési szerkezet gyakorlati feladataiba. (Tervezés, háztartás- gazdaságtan, szociális munka gyakorlata, művelődésszervezői gyakorlat, gyermekvédelmi gyakorlat keretében végzett eü. felmérés, tanácsadás, tréning jellegű foglalkozás, csoport, –azaz a pszichológiai gyakorlat keretében megtanítsuk beszélni, viselkedni, öltözni, egyszóval társadalmasodni, elütni, kiválni a visszahúzó környezettől.

7 –A telepek hátterében a szakképzés számára rendelkezésre álló földterület használatával működtethetővé válhat a rendszer –Új elem lehet egy tervezett biztonságtechnikai tanfolyami és „polgári védelmi’ kurzusokra a telepek, kistelepülések fiataljainak beiskolázása. –A saját körzet védelmének a felelőssége, az ügyeleti rend megszervezése a közösségek informális hierarchiájával biztosítható. Fontos a külsőségek szimbólumrendszere

8 –Fontos az elkötelezettséget kifejező hosszabb-rövidebb idejű bentlakásos rendszer –Erőteljes fizikai felkészítés szükséges. –A nők számára a női szerep aktualizálható, vonzó elemeit kell bevonni (pl. viselkedés- és mozgáskultúra) –A gazdálkodói kör mint foglalkoztató vállalkozás bevonandó a munkaigényes termelési feladatok számára (szárított gyógynövény, csomagolás, díszítő elemek, eszközök előállításának a háttereként) a projekt beágyazottsága, a környezet általi elfogadottság. Elfogadhatóság biztosítására.

9 AZ ISKOLA ÉS A TELEPÜLÉS SAJÁTOSSÁGAI, JELLEMZŐ KAPCSOLATA – A célterület kiválasztásának szempontjai – Szociokulturális jellemzők Értékrend: családi kötelék, rokonság, helyi családok, munka, szórakozás, fogyasztás, a hagyományok szerepe a családok életében, ünnepek, vallás, nevelési eszmények A település összetartó ereje A munkával kapcsolatos értékrend

10 Az igazi múlt megléte, tisztelete A cigány népesség problémái A drasztikusan csökkenő őslakosság, vagy elöregedett őslakosság A kollektív értékrend (kaláka) megléte Elhivatott vezető Helyi születésű értelmiség

11 A TELEPSZERŰ LAKÓKÖRNYEZET FELSZÁMOLÁSÁNAK ALAPKONCEPCIÓJA A program szervesen kapcsolja össze az infrastrukturális felújítás folyamatát a szakképzés, a hiányszakmákra való felkészítés és a társadalmi rétegek felemelkedését szolgáló átképzési, munkahely- teremtési programját.

12 A fejlesztési elképzelések mindegyike a térség, az adott település vagy régió komplex fejlesztési programjába illeszkedve, a majdani funkcióra való felkészülés jegyében valósul meg. A program a képzésre való alkalmasak kiválasztását, a munkahelyhez jutás lehetőségét és a a társadalmi mikroközösség, a család funkciójának kiteljesedését teremeti meg azáltal, hogy a tanulásból kimaradó felnőtt közösség tagjait az oktatás révén emeli vissza abba a társadalmilag elfogadott élettérbe, amely hosszú távon az önálló életvezetés feltételeit teremti meg.

13 A programfejlesztés éveiben minden olyan szakmai képzettség megtalálja a helyét, amely valamilyen formában érintetté válhat a program befejezésekor: házprojekt. A tervezett beruházások az országos hálózat számára mintaobjektumként funkcionálhatnak (mintatelep, mintafalu, mintafarm, minta szociális szolgáltató, közösségi funkciót ellátó központ, mintavállalkozás telephelye stb.).

14 A telepek felszámolásakor a bentlakók oktatási reaktivációját követően kezdődik az önálló életvezetésre való szakmai felkészítés folyamata. A felnőttek egy időben tanulnak az iskolás korú gyermekekkel, adott szinten bekapcsolódva a szakképzésbe. Prioritása van a hagyományos szakmáknak, a háziiparnak és az egészséges életmódra nevelésnek, gyermekgondozásnak.

15  Az oktatási reaktiváció feltétele, hogy a szociális gondozó hálózat, a helyi oktatási, képzési potenciál folyamatosan segítse a munkát (gyermekfelügyelet, gyermekgondozás, óvoda, iskola stb.) a pályázatban biztosított anyagi fedezet terhére.  Minden megvalósult egység mint mintaműhely, mintaporta bemutatóhelyként is szolgál az ország más pontján létrejövő látványturizmust szolgáló objektumok számára.

16  A háziipari termékek, a tájjellegű készítmények forgalmazását centrális helyen működtetett „mintabolt” forgalmazza, megteremtve ez által az elsődleges marketinget.  Az országos hálózat alapelemeinek a megteremtésével (legalább négy mintaközpont létrehozásával) az élő skanzenként működő, szolgálati lakásként funkcionáló bemutatóhelyek túraszerű kínálatot teremtenek.

17  A rendszer működésével a hagyományos szakmák mellett a szociálisan hátrányos, de alkalmas családok önálló életre való alkalmasságuk bizonyításával egy új generációs váltást indíthatnak el.

18 Szászvár adottságai: Az önkormányzat támogató szándéka A volt zárdaépület felhasználhatósága Mérnöki szakvélemény: Veres Ildikó építész (Dombóvár) Az utcafront alkalmas arra, hogy a hagyományos szakmák kereskedelmi célú hasznosítása illeszkedik a falu fő közlekedési útvonalába Lépcsőzetes elrendezése alkalmas arra, hogy az alsó szinten kialakíthatók a műhelyek, fent a lakóterek A középső traktus felvezető és fogadóhely, hiszen a telep összeköthető más látványossággal (lásd MÁZA műhelysora és Árpád-kori műemléke, illetve a falu főútján kialakított parasztház, gazdasági udvar bemutatóval): lovastúra stációjaként.

19 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "Barkó Endre: OKTATÁSI REAKTIVÁCIÓS PROGRAMOK SZOCIÁLIS SZEMMEL A foglakoztatásra alapozott területfejlesztés Dabas, 2011. március 18. Szent István Egyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések