Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai Fórum az "Út a munkához" program megvalósításáról és a "Jó gyakorlatok" bemutatásáról A közfoglalkoztatás tapasztalatai, jó gyakorlatok bemutatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai Fórum az "Út a munkához" program megvalósításáról és a "Jó gyakorlatok" bemutatásáról A közfoglalkoztatás tapasztalatai, jó gyakorlatok bemutatása."— Előadás másolata:

1 Szakmai Fórum az "Út a munkához" program megvalósításáról és a "Jó gyakorlatok" bemutatásáról A közfoglalkoztatás tapasztalatai, jó gyakorlatok bemutatása Előadó: Osváth Zoltán A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

2 Előzmények: napjainkban sok ember szociális segélyből él jellemző a „feketemunka” munka nélkül való jövedelemhez jutás társadalmi elégedetlenség

3 Következmények: 1993. évi III. törvény módosítása 2009-ben Önkormányzati feladat aki saját magát, családját nem tudja ellátni, annak ellátásáról az Önkormányzatnak kötelessége gondoskodni. Aki a segélyezettek közül aktív munkaerő, az Rendelkezésre Állási Támogatásra (RÁT) jogosult.

4 Elsődleges feladat: A munka világába történő visszavezetés munkanélküliség enyhítése segélyezettek munkához való juttatása segélyezettek létszámának csökkentése közmunka megszervezése

5 Közfoglalkoztatás megszervezése, irányítása Közfoglalkoztatási terv: - Az 1993. évi III. törvény 37/A. §. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az Önkormányzatoknak 1 éves időtartamra foglalkoztatási tervet kell készíteni. - Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009 április 15-én jóváhagyta foglalkoztatási tervét.

6 A közfoglalkoztatási terv tartalmazza: Szociális segélyezettek számát A segélyezettek összetételét - iskolai végzettség Miskolcon a 4.865 fő regisztrált segélyezettnek több mint 55%-a, 8 osztály, vagy az alatti végzettséggel rendelkezik - nem és életkor szerint Önkormányzat által meghatározott elvégzendő feladatokat

7 Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése MegnevezésRendszeres szociális segélyben részesülő (fő)Közcélú foglalkoztatásban részt vett (fő) Létszáma (a+b+c)4 8651 449 a) egészségkárosodott130 b) nem foglalkoztatott4 7291 443 c) támogatott álláskereső166 Életkora a) 35 évnél fiatalabb1 783408 b) 35-55 év közötti2 522960 c) 55 évnél idősebb56081 Neme a) férfi2 5301 028 b) nő2 335421 Iskolai végzettsége: a) 8 ált. iskola alatti48319 b) 8 általános2 2181 062 c) szakmunkás vagy szakiskolai végzettség 1 165202 d) gimnázium30523 e) szakközépiskola498139 f) technikum570 g) főiskola, egyetem1394 Háztartás formája a) családban élő1 885583 b) egyedül élő2 980866 Folyósított segély összege (Ft/hó/fő)27 764

8 Kiközvetített dolgozók létszáma 2009. július 14-ig MegnevezésLétszám/fő Nem vette fel a munkát14 Betegség igazolása miatt fel nem vett284 Egyéb (magasabb iskolai végzettség miatt nem vállalta a munkát; más munkalehetőséget talált) 74 Felvett létszám879 Nem jelent meg114 Kiközvetített1 365

9 Közfoglalkoztatás finanszírozása Bérek, közterhek 95%-át az állam biztosítja Bérek, közterhek 5%-át, valamint a foglalkoztatás dologi kiadásait az önkormányzati önrész biztosítja.

10 A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. kijelölése a közfeladatok ellátására, szervezésére Városgazda Kft. - Több éves közfoglalkoztatási gyakorlat - Megfelelő szakemberek állnak rendelkezésre - az orvosi vizsgálat, balesetvédelmi oktatás lehetősége a helyszínen biztosítható. - A legnagyobb élőmunka igényű - városüzemeltetési, parkgondozási, virágosítási, takarítási – feladatokat a Városgazda Kft. végzi.

11 Közfoglalkoztatás keretein belül megvalósítandó feladatok: Városüzemeltetés Karbantartás Parkgondozás Virágosítás Patakmeder takarítása Ezen túlmenően intézmények, civil szervezetek is felkérést kaptak a közfoglalkoztatásra, ezzel lehetőség adódott szakképzett, középfokú végzettségű segélyezettek részére is munkalehetőség biztosítására.

12 Feladatok kitűzésének célja: Értelmes, értékteremtő, értékmegőrző munka biztosítása A város lakókörnyezetének szebbé, otthonosabbá tétele A résztvevők munkájának elismerése a város lakóinak részéről. Bebizonyítani, hogy a közfoglalkoztatásba befektetett pénz nem hiábavaló.

13 Feladatok: Út-hídfenntartás Közúti korlátok, felhajtásgátlók, oszlopok festése, buszmegállók festése. Belvízelvezetés - Mellékvízfolyások, záportározók fenntartása - Csorba telepi körtöltés fenntartása - Közterületi árkok takarítása - Hejő patak fenntartása - Közterületi átereszek fenntartása - Hordalékfogó keresztrácsok tisztítása, javítása

14 Feladatok: Köztisztasági feladatok: - Kézi takarítás - Kézi síktalanítás - Buszvárók takarítása - Tavaszi nagytakarítás - Őszi takarítás - Zöldfelületek takarítása

15 Feladatok: Parkfenntartás: - Parkgondozás - Játszóterek takarítása - Utcaburkolatok fenntartása - Homokozók fenntartása - Gondozásba nem vont Önkormányzati területek kaszálása - Parlagfűirtás

16 Feladatok: Egyéb városüzemeltetési feladatok: - Szökőkutak takarítása - Lezárt temetők fenntartása - Állategészségügyi telep üzemeltetése - Szinva patak és mellékvízfolyásainak takarítása, kaszálása

17 Intézményi foglalkoztatás Pedellus Mentor Egészségőr A Lyukó völgyben 3 fő látja el ezt a tevékenységet Települési Tanácsadók Képzett tanácsadók foglalkoztatása a romatelepeken. Feladatuk tájékoztatni az ott élőket az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás, a munkavégzés, stb. területeken bekövetkezett változásokról, illetve további lehetőségekről, kötelességeikről.

18 Településőrség felállítása: A Számozott utcák, Lyukó völgy és a Bábonyibérc területén. Roma munkavállalók Munkájukhoz segítséget kapnak a Közterület-Felügyelettől, a Polgárőrségtől és a Rendőrségtől. Cél: - a megismétlődő illegális szemétlerakások megakadályozása - a bűnözés, lopás, megfékezése a Településőrség jelenlétével - a társadalmi együttélés szabályainak betartatása az ott élők bevonásával

19 Projektek kialakítása: Értékteremtő, értékmegőrző munkák elvégzése az önkormányzati képviselők választási körzeteiben, a város területén, intézményekben, közterületeken.

20 Közmunkaszervezők: Nyertes pályázat útján közmunkaszervezők foglalkoztatása. Feladatok meghatározása: - közvetlen munkák irányítása - egyes szakfeladatok megszervezése - 8-10 főből álló kisebb csoportok kialakítása, ezzel megteremtve a hatékonyabb munkavégzés feltételeit.

21 A megvalósításhoz szükséges létszám meghatározása: A feladatterv negyedéves bontásban tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges létszámot. A program keretén belül éves szinten átlag 800 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. Létszámból adódó akadályozó tényezők: - Az Önkormányzatnál a nagy létszámú segélyezettek minősítése valamint a kiközvetítések munkaigényessége (postázás, visszaigazolás) miatt a rendelkezésre álló létszám elmaradt a tervezettől. - A foglalkoztatás keretén belül nagy a fluktuáció (197 fő) - Magas az orvos által egészségügyileg alkalmatlannak nyilvánítottak létszáma. - Nagy számú a munkát fel sem vevő, fegyelmezetlen munkaerő.

22 Közfoglalkoztatottak létszáma Részleg megnevezése Létszám /fő Intézmény 165 Civil szervezet 12 Közterületgondozás 471 Állatkert, Állategészségügyi telep 19 Projekt 89 Számozott utcák 11 Településőr 28 Gondnokság 16 Kertészet 9 Karbantartás, szállítás 36 Temető 33 Út-Híd üzemeltetés 8 Összesen:897

23 Havi átlaglétszámok alakulása 2009. január 01 – 2009. június 30. Megnevezés 2009. január/ fő 2009. február/ fő 2009. március/ fő 2009. április/ fő 2009. május/ fő 2009. június/ fő KC 8 órás szakmunkás444035404652 KC 8 órás segédmunkás45136243304399460 KC 8 órás szakmunkás külsős101518314767 KC 8 órás segédmunkás külsős1222 356079 KC 6 órás külsős----11 Értékteremtő158153---- KH órás szakmunkás33--732 KH 8 órás irányító14 --1355 Számozott utcák 8 órás segédmunkás-----9 Összesen:286383318410573755

24 Közfoglalkoztatás tapasztalatai: Azok a dolgozók, akik szakmával rendelkeznek, örömmel veszik, hogy munkalehetőséget biztosítunk számukra. Szakmai tudásuknak megfelelően a Városgazda Kft. saját állományú szakembereivel együtt Miskolc város közmegelégedésére végzik napi feladataikat. Létezik sajnos egy réteg, akik bár rendelkeznek szakmai végzettséggel, de munkát még egyáltalán nem vállaltak. Egy másik réteg pedig, akik szakmai ismereteiket tanfolyamokon sajátították el, de annak megfelelő munkát még nem végeztek.

25 Közfoglalkoztatás tapasztalatai: A közfoglalkoztatásban munkát végzők nem eléggé hatékonyak. A munkahelyen esetenként fegyelmezetlenek, a munkavezetőik által kiadott utasításokat nem mindig hajtják végre. Előfordul, hogy igazolatlanul vannak távol munkahelyükről, - ez egyszer fordulhat elő -. Munkahelyi vezetőjükkel szemben néha agresszíven viselkednek, sőt ez esetenként tettlegességig is fajul.

26 Közfoglalkoztatás tapasztalatai: Jellemző, hogy a kiközvetített létszámból többen orvosi igazolásokkal alátámasztva betegségüket, nem veszik fel a munkát. Vannak olyanok is, akik már teljesen elszoktak a munkától, és meg sem jelennek a munkafelvételen. Pozitív tapasztalatként megemlíthető, hogy vannak, akik már hosszabb ideje végeznek munkát a Városgazda Kft-nél, az ő foglalkoztatásuk akár 1 éven túl is fenntartható.

27 Közfoglalkoztatás tapasztalatai: Az „Út a munkához” program keretén belül el lehet végezni olyan feladatokat is, amelyek nem szokványosak, nem tartoznak a napi teendők közé. - Évek óta felhalmozódott illegális szeméttelepek felszámolása, Bábonyibérc, Számozott utcák területén. - Lehetőség nyílt „mintaprojekt” kialakítására: A Számozott utcáknál a kerítésen kívül és belül eső terület szebbé, tisztábbá tétele lehetőleg az ott élők munkába állításával. Cél: a munkában részt vevők és az ott élő emberek gondolkodásának megváltoztatása az együttélés szabályairól, mások munkájának megbecsüléséről, visszaszoktatásuk a munkaerőpiacra türelmet és sok megértést igényel.

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Szakmai Fórum az "Út a munkához" program megvalósításáról és a "Jó gyakorlatok" bemutatásáról A közfoglalkoztatás tapasztalatai, jó gyakorlatok bemutatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések