Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A geodéziai tervezői és szakértői minősítések szabályozásának tagozati tervezete Siki Zoltán MMK GGT elnökhelyettes MFTTT Földmérő szakmai nap, Budapest2015.04.21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A geodéziai tervezői és szakértői minősítések szabályozásának tagozati tervezete Siki Zoltán MMK GGT elnökhelyettes MFTTT Földmérő szakmai nap, Budapest2015.04.21."— Előadás másolata:

1 A geodéziai tervezői és szakértői minősítések szabályozásának tagozati tervezete Siki Zoltán MMK GGT elnökhelyettes MFTTT Földmérő szakmai nap, Budapest2015.04.21.

2 Előzmények Építési geodézia (mérnökgeodézia) és minden ami nem földügy, azaz az Fttv, szerint egyéb geodézia 2013. július 11-e előtti helyzet - szabályozott jogi háttér korábbi tagozati tevékenység: egyéb geodézia képviselete M.2. tervezési segédlet MÉDI e-közmű jelenlegi helyzet, új stratégia

3 Geodéziai tervezői és szakértői tevékenység jogi szabályozása 2 66/2013. (VII.11.) Korm. rendelet a 2014. január 1-e előtt kiadott GD, SZGD jogosultságok 2015. december 31-ig érvényesek. Évenkénti névjegyzékbe vétel (2014-2015). Új jogosultság nem adható ki. Nincs továbbképzési kötelezettség. Tagozatunk elnöksége jelenleg legfontosabb feladatának a tevékenység végzésének jogi szabályozását tartja

4 1434/2013. (VII.11.) Korm. határozat A Kormány 1434/2013. (VII. 11.) Korm. határozata a szakmagyakorlókra vonatkozó ágazati jogszabályok felülvizsgálatáról A Kormány a mérnöki szakma minőségi garanciáinak megtartása és az egységes, valamennyi szakmagyakorlóra érvényes szabályozás kialakítása érdekében elrendeli a Magyar Mérnöki Kamarával együttműködve az alábbi tevékenységek felülvizsgálatát: geodéziai tervezési tevékenység, birtokrendezői tevékenység. Felelős: vidékfejlesztési miniszter Határidő: 2013. november 1.

5 VM-MMK tárgyalások A jogalkotás VM Földügyi és Térinformatikai Főosztály (új elnevezés szerint FM Földügyi Főosztály) kompetencia. A MMK elnöke és tagozatunk vezetése a 2013-as ősz folyamán folyamatosan tárgyalt, egyeztetett a jogalkotóval. Konszenzus a szabályozás két lépcsőben valósítható meg: a főbb előírásokhoz a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény (Fttv.) módosítása szükséges, majd ennek felhatalmazása alapján kormányrendelet szintű részletes szabályozás a második lépés.

6 Fttv. módosítás A földmérési törvény módosítását az Országgyűlés 2013. december 17-én elfogadta. (Hatályos 2013. dec. 31.) A törvény szerint a földmérési tevékenység két fő területből áll, az ingatlan-nyilvántartási célú és az egyéb célú földmérési tevékenységből. A törvény módosítása során az a jogalkotói szándék valósult meg, hogy e két tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek hasonló szabályozással kerüljenek kiadásra, így az ingatlanrendező földmérő minősítés mellett megjelent a geodéziai tervező/szakértő minősítés is.

7 Fttv. keretszabályai Az eljárásban a Földmérő Minősítő Bizottság szakértőként jár el, véleménye alapján a... dönt. Nyilvántartás tartalma Minősítés feltételei 5 éves érvényesség Érvényesség meghosszabbítás feltételei Szankciók

8 Mely szervezetet hatalmazza fel a kormányrendelet?

9 Fttv. geodéziai tervező/szakértő 29/B. § (1) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást nem eredményező egyéb célú geodéziai munkák irányítását és minőségbiztosítását geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező személy végezheti. A geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítéssel kapcsolatos eljárásban a miniszter által létrehozott Földmérő Minősítő Bizottság szakértőként jár el. A minősítés megadásáról a Földmérő Minősítő Bizottság szakértői véleménye alapján az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szerv hatósági jogkörében eljárva dönt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a minősítettekről országos, bárki számára ingyenesen hozzáférhető nyilvántartást vezet....

10 Fttv. geodéziai tervező/szakértő (4) Geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítést az kaphat, aki megfelel az e törvény felhatalmazása alapján a Kormány által kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek, b) a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll és c) büntetlen előéletű.

11 Fttv. geodéziai tervező/szakértő (6) Az (1) bekezdés szerint megadott minősítés a megadástól számított öt évig érvényes. Az érvényesség meghosszabbításának feltétele: a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a kamara által akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon húsz továbbképzési pont megszerzése, és b) a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása. (7) A kamara által szervezett szakmai továbbképzésekért adható továbbképzési pontokat a kamara állapítja meg.

12 Fttv. geodéziai tervező/szakértő (9) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a Földmérő Minősítő Bizottság véleménye alapján – szakmai vagy etikai vétség esetén – a geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítést visszavonja, vagy legfeljebb 2 évi időtartamra felfüggeszti. Visszavonás esetén a földmérő ismételt minősítést – a visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő – 3 év elteltével kaphat.

13 Rendelet előkészítése A törvény a szabályozás kereteit megadta. GGT elnökség: kormányrendelethez szükséges szempontok, javaslatok összeállítás még 2013. decemberében A dokumentáció a VM felé megküldésre került. Időközben, már 2014. év májusában megjelent az ingatlanrendező földmérő minősítést újra szabályozó VM rendelet. A jogalkotó kérte, hogy javaslatunkat dolgozzuk át úgy, hogy az tartalmilag és formailag is hasonló legyen az IRM szabályozáshoz. A FAF keretében elkészült a rendelet tervezet MMK változata, a továbbiakban ismertetésre kerül

14 Korm. rendelet tervezet 2015. február …./2015.(……….) Korm. rendelet a geodéziai tervező és geodéziai szakértő minősítésről A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Fttv.) 38. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

15 Földmérő Minősítő Bizottság 1. § (1) A Földmérő Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hét tagból áll. Tagjait a térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) bízza meg a feladatok ellátásával. (2) A Bizottság: a) elnöke és további két tagja a Magyar Mérnöki Kamarától b) egy tagja a miniszter által vezetett minisztériumból, c) egy tagja a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől (FÖMI) d) a miniszter felkérésére, a szakirányú felsőoktatási intézmények vezetőjének javaslatára egy-egy fő földmérési szakirányú oktató kerül megbízásra. (1 fő BME, 1 fő GEO) (3) A Bizottságot a MMK működteti. A Bizottság tagjait a miniszter 5 évre nevezi ki. (8) Bizottsági tagnak az jelölhető, aki legalább 5 éve geodéziai tervezői minősítéssel, illetve korábbi jogszabály alapján kiadott geodéziai tervező jogosultsággal rendelkezik.

16 Geodéziai tervező minősítés feltételei 2. § (1) Geodéziai tervező az a kérelmező személy lehet, aki az Fttv. 29/B. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara tagja és a) földmérő igazolvánnyal, b) külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettséggel, c) egyetemi (MSc) végzettség esetén 3 év, főiskolai (BSc) végzettség esetén 5 év szakmai gyakorlattal, d) a 3.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelő referencia munkákkal, e) sikeres szakmai minősítő vizsgával, f) a mérnöki kamara szakmai tagozata által elfogadott mentorral, és g) a kérelem benyújtása előtt legalább egy évvel megkezdett mérnöki kamarai tagi jogviszonnyal rendelkezik.

17 Mentor Részletes feltételek tagozati szabályzatban Kevés kezdő mérnök kerül olyan céghez, ahol valós gyakorlatot szerezhet Cél: támogatás a gyakorlat megszerzése során Mentor felelősségvállalása A minősítési kérelemhez mellékelni kell: geodéziai tervező minősítési kérelem esetében a mentor írásbeli véleményét a kérelmező szakmai felkészültségéről,

18 Referencia munkák (tervező) 3. § (1) Geodéziai tervezői referencia munkának kell elfogadni a 2. § (1) b) pontjában meghatározott szakképzettség megszerzése után végzett munkák közül: a) tervezési célú geodéziai dokumentációk készítését, b) közmű vezeték megvalósulási dokumentációk készítését, c) építési geodéziai területén végzett tevékenységet, d) egyéb célú geodéziai dokumentációk készítését, amely nem tartozik az a) – c) pontokban felsorolt témakörökbe. (2) Referencia munkák akkor elegendőek, ha a 3. §. (1) a), b), c), d) pontjaiban meghatározott feladatokból legalább 20 db bemutatásra kerül. (3) Referencia munkaként olyan geodéziai dokumentáció fogadható el, amelynek földmérési munkarészein a jelentkező készítőként (közreműködőként) szerepel, és amely munkát geodéziai tervezői minősítéssel rendelkező földmérő tanúsított.

19 Geodéziai szakértő minősítés feltételei (2) Geodéziai szakértő az a kérelmező személy lehet, aki az Fttv. 29/B. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, a lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara tagja és a) földmérő igazolvánnyal, b) külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettséggel, c) egyetemi (MSc) végzettség esetén 8 év, főiskolai (BSc) végzettség esetén 10 év szakmai gyakorlattal, d) geodéziai tervező minősítéssel, és e) ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkezik.

20 Referencia munkák (szakértő) e) geodéziai szakértő minősítési kérelem esetében a tervezői minősítés megszerzésétől végzett szakmai tevékenység részletes bemutatását, mellyel a kérelmező szakértői jártasságát alátámasztja, h) a 3.§. (1) bekezdés a) – d) pontjaiban felsorolt munkák közül a kérelmező által jelentősebbnek ítélt 5 munka tervtári dokumentációjának digitális másolatát, nem módosítható fájlformátumban.

21 Minősítés kiadása 4. § (1) A geodéziai tervezői és szakértői minősítést kérelemre, a Bizottság szakértői véleménye alapján, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamara titkára adja ki. A kérelmet az 1. mellékletben szereplő adatlapon kell beadni. (2) Az (1) bekezdés szerinti minősítés iránti kérelmet a lakóhely szerinti területi mérnöki kamarához kell benyújtani. A területi kamara titkára a helyi kamarai geodéziai szakcsoport véleménnyel ellátott kérelmet a Bizottság elnökéhez továbbítja.

22 Minősítő vizsga 6. § (1) A geodéziai tervezői minősítést kérelmezőnek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie. A minősítő vizsgát a MMK szervezi és bonyolítja le a Bizottság közreműködésével. A szakmai minősítő vizsga elméleti követelményeit a MMK határozza meg, honlapján közzé teszi, s gondoskodik annak folyamatos aktualizálásról. (3) A minősítés igazgatási szolgáltatási díja 8000 Ft

23 Geodéziai tervezői és szakértői minősítés érvényesség meghosszabbítása 7. § (1) Kérelemre a területileg illetékes mérnöki kamara a geodéziai tervezői és szakértői minősítést az Fttv. 29/B. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállásának igazolása esetén alkalmanként 5 évvel meghosszabbítja. (5) A meghosszabbítás igazgatási szolgáltatási díja 5000 Ft, melyet a területi mérnöki kamarának kell megfizetni. Fttv. 29/B.§ (6): a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a kamara által akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon húsz továbbképzési pont megszerzése, és b) a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása.

24 Geodéziai tervezői és szakértői minősítés korlátozása és megszűnése 8. § (1) A minősített geodéziai tervező, szakértő munkájával kapcsolatban szakmaetikai panasszal lehet élni, amelyet a panaszolt lakóhelye szerint illetékes területi kamarához kell írásban benyújtani. (4) A szakmaetikai panasz vizsgálata során a kamara titkára a panaszban érintett feleket meghallgatja és kikéri a Bizottság, valamint a területi kamarai szakcsoport véleményét is. 9. § (1) Szakmaetikai okok miatt a Bizottság szakértői véleménye alapján a kamara titkára az alábbi döntést hozhatja: a) írásbeli figyelmeztetésben részesíti a panaszoltat, amennyiben b) a panaszolt minősítését felfüggeszti 2 évre, amennyiben … c) visszavonja a minősítést a panaszolttól, ha …

25 Geodéziai tervezői és szakértői névjegyzék nyilvántartásának vezetése 11. § (1) A geodéziai tervezők, szakértők nyilvántartását a MMK honlapján folyamatosan közzé kell tenni. (3) Az Fttv 29/B. § (2) a) pontjában meghatározott minősítés száma megegyezik a területi kamara tagsági nyilvántartási számával, mely kiegészül a tervezői, szakértői minősítés betűjelével. (4) A geodéziai tervezői minősítés betűjele: GD-T. A geodéziai szakértői minősítés betűjele: GD-Sz

26 Akkreditált szakirányú továbbképzések, konferenciák minősítési feltételei 12. § (1) A FÖMI és a MMK a szakirányú továbbképzéseket, konferenciákat (a továbbiakban: rendezvény) az alábbiak szerint minősíti: a) egynapos rendezvényért, amely legalább két órás szakmai programot tartalmaz, 0,5 továbbképzési pont jár, b) egynapos rendezvényért, amely legalább négy órás szakmai programot tartalmaz, 1 továbbképzési pont jár, c) egynapos rendezvényért, amely legalább hat órás szakmai programot tartalmaz, 2 továbbképzési pont jár, d) többnapos rendezvények esetében az első napért és az azt követően minden további továbbképzési napért pontszám az a, b) és c) pont szerint adható, e) a rendezvényeken előadások tartásáért az előadónak előadásonként plusz 1 továbbképzési pont jár.

27 Geodéziai tervezői, szakértői minősítéssel végezhető tevékenységek 13. § Geodéziai tervezői és szakértői tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével, kamarai tagsága folytonos, továbbképzési időszakonként teljesíti a szakmai továbbképzést. A tevékenységek részletes meghatározását a 4. melléklet tartalmazza. 14. § Cég tervezői és szakértői tevékenységet akkor folytathat, ha a tevékenység folytatásában személyes közreműködést vállaló tagja vagy munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló személy az adott szakterületre engedéllyel rendelkezik. A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a természetes személy jogosultságának terjedelmével.

28 Geodéziai tervezői minősítéssel végezhető földmérési tevékenységek 1.1. Geodéziai tervezői irányításhoz, minőségtanúsításhoz kötött geodéziai feladatok: építménytervezés célját szolgáló tervezési alaptérképek készítése, településtervezéshez, területrendezéshez, településfejlesztéshez szükséges térképek készítése, a megvalósult állapot geodéziai műszaki dokumentációjának elkészítése, közművezetékek geodéziai bemérése, analóg alapanyagon lévő szakági térképek, helyszínrajzok digitális átalakítása, térképezése, műszaki térinformatikai rendszerek újonnan előállítandó térképi alapjainak létrehozása, és azok változásvezetése építési feladatok geodéziai irányítása és ellenőrzése, építmények, létesítmények geodéziai kitűzése, geodéziai művezetése. 1.2. Geodéziai tervező által végzett méréshez kötött geodéziai feladatok: mozgás- és deformáció vizsgálati mérések (mérnökgeodézia).

29 Geodéziai szakértői minősítéssel végezhető földmérési tevékenységek Geodéziai műszaki szakértői minősítéssel a szakterületen teljes körűen végezhető az építmények, létesítmények tervezésével, megvalósításával, működtetésével, vizsgálatával kapcsolatos geodéziai vonatkozású kérdések ok-okozati összefüggéseinek magas szakmai színvonalú értékelése, ezen belül a vitatott esetek megítélése; a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; és mindezekkel kapcsolatban szakértői vélemények készítése, szakmai tanácsadás, javaslattétel. Inkább szakmai címnek minősül.

30 Záró rendelkezések 16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2014. január 1-jét megelőzően geodéziai tervezési szakterületen, geodéziai szakértői szakterületen kiadott engedélyek hatályukat vesztik. 17. § (1) E rendelet hatálybalépését megelőzően a 104/2006. (IV.28.) Kormány rendelet alapján kiadott, névjegyzékbe vételhez kötött geodéziai tervezői és szakértői tevékenység végzésére vonatkozó hatályos jogosultságot a területi kamaráknak e jogszabály hatálybalépésétől számított 8 napon belül át kell sorolniuk az itt szereplő minősítésekre. Az átsorolás díjmentes. Az átsorolásról a 3. melléklet szerinti igazolást kell kiállítani. (2) Az átsorolt geodéziai tervezői és szakértői minősítések a rendelet hatálybalépését követő 5 évig érvényesek.

31 A február végétől a Tagozat a tervezetet publikussá tette: szakcsoportok, tagozati honlap, rendezvények Felhívjuk a jogalkotó figyelmét arra, hogy a jogosultság rendezése tovább nem odázható. Több, mint 700 jogosultsággal rendelkező geodéta mérnököt nem lehet tovább bizonytalanságban tartani !!!

32 Lehetséges problémák Jogosultság megszerzése (idő, ügyintézés) Jogosultság meghosszabbítása, szerzett jogok Másodfok Továbbképzés Etikai eljárás

33 Továbbképzés Fttv. 28.§.(7a) a) => IRM öt év, 20 továbbképzési pont, évente négy pont Fttv. 29/B.§.(6) a) => geodéziai tervezők és szakértők öt év, 20 továbbképzési pont, évente négy pont Évente 8 pont, ez túlzott elvárás és teher A legtöbb tagunk mindkét területen érintett (illetve érintett lesz) Rendezni kell, magasabb pontértékek, kölcsönös elfogadás

34 Köszönöm, hogy meghallgattak!


Letölteni ppt "A geodéziai tervezői és szakértői minősítések szabályozásának tagozati tervezete Siki Zoltán MMK GGT elnökhelyettes MFTTT Földmérő szakmai nap, Budapest2015.04.21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések