Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hajdu István Munkaszervezet vezető Bükk-Térségi LEADER Egyesület Bőcs, 2012. október 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hajdu István Munkaszervezet vezető Bükk-Térségi LEADER Egyesület Bőcs, 2012. október 25."— Előadás másolata:

1 Hajdu István Munkaszervezet vezető Bükk-Térségi LEADER Egyesület Bőcs, október 25.

2 Jogcímrendelet: 102/2012. (X. 01.) VM rendelet. Formanyomtatványok: 156/2012. (X. 05.) MVH közlemény. Végrehajtási rendelet (Vhr.): 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.). További előírások az eljárási kérdésekről: évi XVII. törvény.

3 A pályázat a LEADER HACS-hoz nyújtható be. A jogcímben rendelkezésre álló forrás összesen: 134 millió Ft. Igényelhető támogatás: 1 – 10 millió Ft. Támogatási intenzitás: 100 % (költségvetési szervek nettó 100 %!) Pályázhatnak: Önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások. Nonprofit szervezetek. Egyházak.

4 A Bükk-Térségi LEADER Egyesület területéről kizárólag az 1. és 2. célterületre nyújtható be pályázat. Egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, de együttesen mindkét támogatott célterület szerepelhet egy pályázatban. A célterületre benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

5 Támogatás vehető igénybe az 1. célterületen: Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső, belső felújítására (épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén), korszerűsítésére, új épületrész kialakítására:

6 Települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek. Település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek. Helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek. Ezen épületekhez kapcsolódóan (önállóan is): Zöldfelület rendezése, parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése. Kerítés kialakítása, felújítása.

7 Nem támogatható az 1. célterületen: Önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztés. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok – kivéve a köztemető fenntartása – ellátását szolgáló épületrészek. Kastély, vár, várrom fejlesztése. Önkormányzati bérlakás fejlesztése. Kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítása. Támogatott IKSZT épület, vagy az azzal egy helyrajzi számon megvalósuló fejlesztés.

8 Külső, belső felújításhoz, bővítéshez kapcsolódó munkák, illetve akadálymentesítő rámpa építése (kivéve mobilrámpa). Külső, belső nyílászárók cseréje, beépítése. Épület, építmény szigetelése (önállóan nem!). Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés (az összes elszámolható kiadás 6%-a - legfeljebb 6 mFt- ig). Növények beszerzése, telepítése, parkosítás, öntözőrendszer kiépítése.

9 Parkoló, térburkolat kialakítása. Tereprendezéshez és kisléptékű infrastruktúra- fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák. Használati térelemek beszerzése, felújítása, fejlesztése. Látvány térelemek beszerzése, felújítása, fejlesztése. Megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök beszerzése, telepítése. Vhr. mellékletében meghatározott egyéb kiadások.

10 Támogatás vehető igénybe a 2. célterületen: A település környezetét és megjelenését javító fejlesztésekre: Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (4. melléklet). Az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítása, fejlesztése. Az 1. célterületben meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztése. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, fejlesztése.

11 Nem támogatható a 2. célterületen: Kastély, vár kertjének, parkjának fejlesztése. Gyűjteményes növénykert és történeti kert fejlesztése. Hordalék takarítása (pl. mederkotrás). Csatorna tisztítása. Önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztés. Támogatott IKSZT épület, vagy az azzal egy helyrajzi számon megvalósuló fejlesztés.

12 Használati térelemek beszerzése, felújítása, fejlesztése. Látvány térelemek beszerzése, felújítása, fejlesztése. Információs és üdvözlő táblák beszerzése, kivéve KRESZ táblák. Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés (az összes elszámolható kiadás 6%-a - legfeljebb 6 mFt- ig). Növények beszerzése, telepítése, parkosítás, öntözőrendszer kiépítése.

13 Tereprendezéshez és kisléptékű infrastruktúra- fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák. Építmények felújítása, kialakítása, illetve akadálymentesítő rámpa építése. Megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök beszerzése, telepítése. Szelektív hulladékgyűjtést biztosító eszközök beszerzése, telepítése. Vhr. mellékletében meghatározott egyéb kiadások.

14 Amennyiben az ügyfél a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján (korábban kiírt falumegújítás és –fejlesztés) vett igénybe támogatást, úgy az igénybe vett támogatások együttes összege ügyfelenként, egymást követő 3 pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió Ft- ot. Azon ügyfél nyújthat be támogatási kérelmet, aki a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján beadott utolsó kifizetési kérelmével már elszámolt és pályázatával vagy kifizetés kérelmével kapcsolatban nincs folyamatban bírósági eljárás.

15 Nem nyújthat be pályázatot, aki ÉMOP keretében pályázott az adott tevékenységre és támogatói döntéssel rendelkezik vagy a pályázata elbírálás alatt áll. A fejlesztéssel érintett ingatlannak vagy olyan szervezet tulajdonában kell lennie, amely pályázhat, vagy az állam, a megyei önkormányzat vagy természetes személy tulajdonában. Természetes személy tulajdonában álló ingatlan belső felújítása csak akkor támogatható, ha a tulajdonos életvitelszerűen nem lakik ott.

16 Az 1. célterületen: Ha természetes személy a felújítandó ingatlan tulajdonosa, akkor támogatási arány az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan: 70 %. Belső felújítás esetén kötelező az építmény rendszeres látogathatóságát biztosítani, legalább heti két napon. Épület, építmény felújítása, bővítése, átalakítása során legfeljebb bruttó 15%-os alapterület növekedés támogatható.

17 Az ügyfél a határozat közlésétől 6 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmét benyújtani és az egyéb költségek nélkül számított támogatási összeg legalább 10 %-ával elszámolni. A fejlesztést a támogatási határozat közlésétől 2 éven belül, legkésőbb december 31-ig meg kell valósítani. Az utolsó kifizetési kérelmet a megvalósulást követő 6 hónapon belül, legkésőbb január 31-ig kell benyújtani.

18 Főlap és betétlapok. Árajánlatos tétel bejelentő lap. Pénzügyi terv. Működtetési és fenntarthatósági terv (5 mFt felett). Egyéb nyilatkozatok (MVH közleményben). Jogi státusz igazolása: Nonprofit szervezet esetén: 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat. Önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén: képviselő testületi határozat (fejlesztés neve, hrsz.). Egyház esetén: adatait igazoló hatósági bizonyítvány vagy jogi személyiségét igazoló egyházi igazolás.

19 30 napnál nem régebbi térképmásolat, amely tartalmazza: a megvalósulás helyének feltüntetését, a helyi vagy országos védelem alatt álló építmények megjelölését (pontozáshoz), oktatási, kulturális, szociális létesítményeket megnevezéssel (pontozáshoz). Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodás az ingatlan tulajdonosával, ha az nem az ügyfél tulajdonában van.

20 Eszköz, ill. gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzése esetén műszaki leírás. Két független ajánlattevőtől származó, hasonló (egyező) műszaki tartalommal rendelkező árajánlat, amennyiben a referenciaár nem állapítható meg (ÉNGy, gépkatalógus). Építési tervdokumentáció - tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével.

21 Az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedély vagy közokirat formában kiállított igazolás az eljárás megindításáról, vagy hatósági igazolás arról, hogy az építési tevékenység nem engedélyköteles. Ha a kötelezően csatolandó mellékleteket nem nyújtják be vagy hiányosan nyújtják be, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül.

22 Névjegyzékben szereplő építész igazolása, amennyiben a felújítandó épület, építmény népi építészeti értékkel bír, a felújítás annak megőrzésére vagy létrehozására irányul. Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott nyilatkozata arról, hogy hány százalékos a zöldterület növekmény a fejlesztés eredményeként – amennyiben van növekmény. Ha zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg – az ügyfél nyilatkozata erről.

23 Ha díjakkal rendelkezik a település, az ezeket igazoló oklevelek, dokumentumok. Amennyiben a projekt helyszínén hajt végre legalább 2 közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő programot roma fiatalok számára, akkor együttműködési megállapodás (formanyomtatvány) olyan nonprofit szervezettel, melynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe, vagy a roma önkormányzattal. Amennyiben a fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor: vállalkozói vagy megbízási előszerződés, amelyen feltüntetésre kerül a vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe.

24 Amennyiben az ügyfél nem teljesíti: a vállalt foglalkoztatotti létszámot, a vállalt nyilvántartási kötelezettséget, olyan kötelezettséget, aminek nem teljesítése pontszámvesztést eredményezne levonás a támogatásból.

25


Letölteni ppt "Hajdu István Munkaszervezet vezető Bükk-Térségi LEADER Egyesület Bőcs, 2012. október 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések