Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemek közötti megoszlás a munkaerő-piacon Székely Gabriella ügyvezető igazgató Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemek közötti megoszlás a munkaerő-piacon Székely Gabriella ügyvezető igazgató Országos Foglalkoztatási Közalapítvány."— Előadás másolata:

1 Nemek közötti megoszlás a munkaerő-piacon Székely Gabriella ügyvezető igazgató Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

2 2 OFA - bemutatkozás Munkaügyi Minisztérium 1992 –Új, kiegészítő (államhoz képest) erőforrások keresése a munkanélküliség kezeléséhez –Feladatorientált, problémamegoldásra koncentráló működés, rugalmas struktúra, Alapítványi – közalapítványi forma –A társadalmi érdekegyeztetés szereplőinek kiegyenlítet részvétele az irányításban, a vezetésben Munkaadók, munkavállalók, kormány képviselői

3 3 Az OFA szerepe a munka világában /1 A munkanélküliség kezeléséhez alternatív (államhoz képest) új eszközök, módszerek és eljárások modellezése és a szakpolitika eszközrendszerébe való beépítés A munkanélküliség kezeléséhez új erőforrások életre hívása Civil szektor fejlesztése és bevonása a munkanélküliség kezelésébe A szociális partnerek felkészítésének támogatása Munkaügyi tárgyú kutatásokkal hozzájárulni a szakpolitikai döntésekhez

4 4 Az OFA szerepe a munka világában /2 A foglalkoztatás elősegítése érdekében új eszközök, módszerek és eljárások modellezése szoros együttműködésben a szakpolitika képviselőivel a társadalmi részvétel erősítése mellett.

5 5 Támogatási programok /1 Integrált munkáltatói megközelítés alkalmazása a nehezen elhelyezhető csoportoknál Munkáltatói attitűdváltás támogatása, előítéletesség visszaszorítása. (=Esély program) Munkaközvetítés eszközrendszerének fejlesztése az idősek és a romák munkába állása érdekében. (ISK és RSK program, Szenior, RMSZ program) Szociális munka eszköztárának bővítése, munkaerő-piaci szempontú fejlesztése. (CSSK program) Kistérségi integrált (szereplők és tevékenységek) szolgáltatási modell fejlesztése és tesztelése holland és angol tapasztalatok adaptálásával. (Kistérségi szolgáltatási program)

6 6 Támogatási programok /2 A lokalitásban jelentkező szükségletek kielégítése valós piaci feltételek mellett a helyben szabad munkaerő bevonásával. Új vállalkozási forma meghonosítása a munkanélküliek bevonásával. (Szociális szövetkezet program) Telepek felszámolása munkaerőpiaci integráció mellett. (Telepes program) Helyi társadalom és gazdaságfejlesztés. (Kisfalu program)

7 7 Támogatási programok /3 Atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása hátrányos helyzetű térségekben és társadalmi csoportoknál Önkéntes munka a munkatapasztalat-szerzéshez, munkavégző képesség rehabilitációjához. (Ötlet és Kapu program) Mobilitás elősegítése munkaerő-kölcsönzési forma alkalmazásával, egyéni ösztönzési rendszer mellett. (Kistérségi mobilitás program) Közösségi információs pontokra telepített távmunka modell tesztelése. Alkalmai munkavállalást szervező tevékenység. (AMK program)

8 8 A nők növekvő részvétele a fizetett munka világában nem járt együtt a háztartási munkamegosztás jelentős változásával. A nők végzik a háztartási munkák 80%-át. A jövedelmi viszonyok nem teszik a családok többsége számára lehetővé a háztartási munkákat megkönnyítő szolgáltatások igénybevételét, illetve a férfiak a család megélhetésének biztosítása érdekében jóval hosszabb munkaidőben dolgoznak.

9 9 A rendszerváltozás óta a nők munkaerő-piacról történő kiszorulása figyelhető meg Magyarországon. –A családtámogatási rendszer ellentmondásosan változott. –A jövedelemtől független ellátások (családi pótlék, Gyes) jelentősége csökkent, a munkajövedelemhez kötődő ellátások meghatározóvá váltak. –A kisgyerekek napközbeni ellátását biztosító intézmények szolgáltatásainak színvonala csökkent.

10 10 A munkaerő-piaci hátrány okai Családi kötöttségek: gyermek felügyeletének vagy idős hozzátartozó betegápolásának megoldatlansága Háztartási kötelezettségek ütközése a Magyarországon alkalmazott munkaidővel Otthon élő háztartásbeli nők, kismamák (GYES, GYED) visszatérnének dolgozni, de tudásuk elavult Erőteljes a nemi szerepekről vallott hagyományos felfogás  hátrányosan ítéli meg a női karriert

11 11 Következményei a munkaerő-piacon /1 Karrierépítés nehezebb feladatot jelent a nők számára, a férfiak viszont lényegesen gyorsabban építenek karriert. Belépési korlátok a munkaerő-piacra a nők számára: felvételi és munkahelyi diszkrimináció (pl. jogellenes elkülönítés, zaklatás, megtorlás). A nők kevésbé mobilak. Egyre tágul a rés a karrierlehetőségek és a dolgozók karrieraspirációja között.

12 12 Következményei a munkaerő-piacon /2 A nők vezetővé válásának esélyei a férfiakénál rosszabbak. Felfelé haladva a ranglétrán a nők aránya a világon mindenütt csökkenő. Ez a tendencia érvényesül egy adott pálya különböző szintjein és egy adott szinten belüli beosztási hierarchiában. A rosszabbul fizető álláshelyeket betöltők között a nők aránya magasabb.  A nők átlagban 15%-kal kevesebbet keresnek.

13 13 A Kormány cselekvési terve a problémák orvoslására (2004-2006) Stratégiai célkitűzései –A foglalkoztatás elősegítése –A közszolgálatokhoz való hozzáférés biztosítása –A szegénység, tartós- és mélyszegénység csökkentése A nők és férfiak munkaerő-piaci esélyegyenlőségének elősegítésének céljai –Női foglalkoztatás bővítése –Családi és munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetése –Rugalmas foglalkoztatási formák térnyerésének erősítése –Családbarát munkahelyi környezet fejlesztése

14 Az OFA „NŐ/2007” programja

15 15 A NŐ Program /1 Célja –A munkavállalást gátló családi kötöttségek és képzettségbeli hiányok lebontása. –A már meglévő szolgáltatási kapacitás kihasználása mind a munkáltató és a munkavállaló, mind a szolgáltatást nyújtó szervezet irányában. –Hatásgyakorlás a vállalatok nemek közötti esélyegyenlőségi politikájára, humán stratégiájára. Program keretösszege: 200 millió Ft Program futamideje: 2007. március 1. – 2009. június 30. (A projektek 2009. elején zárulnak.)

16 16 A NŐ Program /2 Pályázók –Gazdasági társaságok –Egyéni vállalkozók –Egyesületek –Alapítványok, közalapítványok –Közhasznú társaságok

17 17 Munkavállalóknak nyújtott szolgáltatások /1 Szakképzés Pszicho-szociális segítség nyújtása (önismeret, önértékelés, személyiségfejlesztés, konfliktus-kezelés) Munkavállalási esélyt növelő tréningek (kulcskompetenciák kialakítása, motivációs bázis fejlesztése, probléma megoldó rutin megszerzése) Munkában maradást elősegítő tréningek (személyiségfejlesztés, kommunikációs tr., csapatépítés) Szociális, rehabilitációs tanácsadás Mentálhigiénés tanácsadás Mentorálás Személyi segítés

18 18 Munkavállalóknak nyújtott szolgáltatások /2 Álláskeresési, munkaerő-piaci tréning Önszervezési tréning Családterápiás tanácsadás Gyermekfelügyelet, játszóház Tanulási tanácsadás Komplex álláskeresési tanácsadás Idősek/betegek otthoni segítése Gyermekfelügyelet, tanulás segítés Háztartási, házkörüli munka

19 19 Szolgáltatások munkáltatók részére Tréningek a vállalatok részére (látens diszkrimináció oldását segítő tréninge, előadások) Szükségletfelmérés, esélyegyenlőségi terv készítés, folyamatos tanácsadás Hírlevél, HR tanácsadás Tájékoztató rendezvény szervezése Esélyegyenlőségi szakértővel konzultációs lehetőség Egyenlő esélyek biztosítási eszközrendszer kidolgozása

20 20 Projektek által kidolgozott módszerek, eszközök Szociális szükségletfelmérő kérdőív Útmutató a legfontosabb munkajogi tudnivalókról Munkában maradást / munkavállalást segítő tréninganyagok (tesztek, kérdőívek) Esélyegyenlőségi teszt (online) Családi napközi

21 21 A 12 nyertes projekt vállalásai 69 képzés, tréning, tanfolyam megtartása 1004 fő résztvevő bevonása 881 főnek tanácsadás, szolgáltatás nyújtás 97 munkáltatónak tanácsadás, szolgáltatás nyújtás

22 Köszönöm a figyelmüket! Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1037 Budapest, Lajos u. 80. Tel.: +36 1 555 2900 Fax: +36 1 555 2929 e-mail: info@ofa.hu www.ofa.hu


Letölteni ppt "Nemek közötti megoszlás a munkaerő-piacon Székely Gabriella ügyvezető igazgató Országos Foglalkoztatási Közalapítvány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések