Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ivóvízminőség- javító projektek helyzetének bemutatása a KEOP-ban Czinege Anett 2015. június 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ivóvízminőség- javító projektek helyzetének bemutatása a KEOP-ban Czinege Anett 2015. június 11."— Előadás másolata:

1 Az ivóvízminőség- javító projektek helyzetének bemutatása a KEOP-ban Czinege Anett június 11.

2 Az unió által előírt paraméterek tekintetében Magyarország csatlakozási szerződésében két derogációs határidő került megállapításra a következők szerint: 365 település december 25. – bór, fluorid, nitrit december 25. – arzén Az Európai Bizottság C(2012) 3686 számú határozatában az átmeneti mentességet december 25-ig engedélyezte. A vízellátás céljára szolgáló felszín alatti készletekben lévő határértéket meghaladó komponensek eltávolítására a Kormány 2001-ben Ivóvízminőség-javító Program elindításáról határozott. IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS

3 98/83/EK irányelve „az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről” az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet Az ivóvízminőség-javító program ütemezése szerint azokon a településeken kell megoldani az ivóvízminőség javítását, ahol: a nitrit tartalom meghaladja a0,5 mg/l-t; a fluorid tartalom meghaladja az1,5 mg/l-t; a bór tartalom meghaladja az1,0 mg/l-t ; az arzén koncentráció meghaladja a10 µg/l-t; az ammónium-ion koncentráció meghaladja a 0,5 mg/l-t (sajátos hazai vállalás). Megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott lakosok száma (mértékegység: millió fő)

4 AZ IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSÁBAN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK, FŐBB SZENNYEZŐANYAGONKÉNT

5 KEOP PRIORITÁSI TENGELYEI Prioritás Támogatási összeg, euro Százalékos megoszlás, % 1. Egészséges tiszta települések 1.1 Hulladékgazdálkodás 1.2 Szennyvízkezelés 1.3 Ivóvízminőség-javítás ,60 2. Vizeink jó kezelése 2.1 Jó árvízvédelmi gyakorlat kialakítása 2.2 Komplex vízgyűjtő-fejlesztés 2.3 Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja 2.4 Környezeti kármentesítés 2.5 Vízgazdálkodási tervezés ,61 3. Természeti értékeink jó kezelése 3.1 Védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása, fejlesztése 3.2 Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtése (beruházások) 3.3 Az erdei iskola hálózat fejlesztése ,55 4. A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése ,47 5. Hatékony energia-felhasználás ,93 6. Fenntartható életmód és fogyasztás 6.1 Fenntartható fogyasztás elősegítése 6.2 Az e-környezetvédelem céljaihoz kapcsolódó fejlesztések ,46 7. Projekt előkészítés ,68 8. Az operatív program lebonyolításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás) ,69 Összesen

6 Ivóvízminőség-javításra 150,3 mrd támogatás (EU-s + hazai) a KEOP-ban EGÉSZSÉGES, TISZTA TELEPÜLÉSEK (KEOP-1)

7 Hulladékkeletkezés megelőzése Költség-hatékony, jelenleg hiányzó hulladék begyűjtési és hulladékkezelési kapacitások létesítése Szennyvízgyűjtés, – kezelés és folyékony hulladékkezelés, elhelyezés Iszapkezelés, hasznosítás Ivóvízkezelési technológiák Más vízbázisra áttérés Csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása Rekonstrukció

8 KEOP KEZDETEK A KEOP Európai Bizottság általi befogadásának dátumától, azaz december 20-tól elszámolható Az első előkészítési pályázatokat ivóvízminőség-javításra 2007-től lehetett beadni, az első szerződéskötésekre 2008-ban már sor került Észak-Alföld, Dél-Alföld Jánossomorja, Újlengyel, Újszilvás nyara Az első megvalósítási ivóvízminőség-javítási pályázat én érkezett be, és én lépett hatályba a támogatási szerződése: Kútvizek kezelése az ivóvízminőség-javítása érdekében Újlengyel Községi Önkormányzata 158,8 millió Ft támogatás A projekt én zárt

9 STATISZTIKÁK Összesen 199 ivóvízminőség-javítási projekt 146 millió Ft átlag támogatás Legkisebb támogatás 17,9 millió Ft (Jákó) Legnagyobb támogatás Békés nagyprojekt 33,8 Mrd. Ft 2. legnagyobb Kék-Víz (Észak-Bács-Kiskun) 8,3 Mrd. Ft

10 PROJEKTEK ELŐREHALADÁSA A KIFIZETÉSEK ALAPJÁN

11 TERVEK ÉS A VALÓSÁG 2 ÁTLAGOS PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN Közbeszerzés vízjogi engedélyes tervek, engedélyeztetés, kiviteli tervek Építési munkák Próbaüzem Közbeszerzés vízjogi engedélyes tervek, engedélyeztetés, kiviteli tervek Építési munkák Próbaüzem terv megvalósítás

12 KEOP EREDEMÉNYEK Kategória Projektek száma (db) Érintett települések száma (db) Ebből a jelentés tárgyát képező település Projekt fizikailag megvalósult Üzemeltetési engedély rendelkezésre áll Projekt fenntartási időszakban van Projekt megvalósítása folyamatban – Az Európai Unió felé vállalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó ivóvízminőség-javító beruházások figyelemmel kísérésének évi tapasztalatairól és előrehaladásáról szóló BM jelentés alapján (2014. december 31. állapot)

13 KITEKINTÉS A KEHOP-RA ( ) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritás „Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése” január 1. elszámolhatóság kezdete Intézkedés 1: Ivóvízminőség-javítás: 56,66 mrd Ft Derogációs kötelezettség elsőbbséget élvez az egyéb ivóvízminőség-javító beruházásokkal szemben Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával. A fejlesztés eredményeként valamennyi ivóvíz közművel ellátott fogyasztási helyen a határértékeknek megfelelő minőségű ivóvíz-szolgáltatás lesz elérhető. Kiemelt eljárásrend keretében: közfeladat esetén nincs versenyeztetése a pályázatoknak Az NFK az éves fejlesztési keretben döntött a támogatást igénylőről, a projekt tárgyáról, a szakmai elvárásokról, a maximum támogatásról, a végrehajtási határidőről

14 AZ IDŐ PÉNZ! , ,66


Letölteni ppt "Az ivóvízminőség- javító projektek helyzetének bemutatása a KEOP-ban Czinege Anett 2015. június 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések