Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A területrendezéstől az építésügyig Dr. Szaló Péter Helyettes államtitkár Tiszafüred. 2010. 10. 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A területrendezéstől az építésügyig Dr. Szaló Péter Helyettes államtitkár Tiszafüred. 2010. 10. 8."— Előadás másolata:

1 A területrendezéstől az építésügyig Dr. Szaló Péter Helyettes államtitkár Tiszafüred. 2010. 10. 8.

2 A városok hosszú távon csak akkor tölthetik be a társadalmi fejlődés és a gazdasági növekedés motorjaként a lisszaboni stratégiában leírt szerepüket, ha sikerül megőriznünk a társadalmi egyensúlyt a városokon belül és a városok között, fenntartanunk kulturális sokféleségüket és kimagasló színvonalat elérnünk a várostervezés, az építés és a környezetvédelem területén. (Lipcsei Charta – a városfejlesztésért felelős miniszterek közös nyilatkozata)

3 A Lipcsei Charta által kijelölt feladatok u Integrált városfejlesztési politika előtérbe helyezése u Magas színvonalú közterületek létrehozása u Infrastrukturális hálózatok korszerűsítése és az energiahatékonyság növelése u Pro-aktív innovációs és oktatási politikák érvényesítése u Hátrányos helyzetű városrészek kiemelt kezelése u A fizikai környezet javítása u A helyi gazdaság és a helyi munkaerő-piac erősítése u A gyermekek és a fiatalok pro-aktív oktatása és továbbképzése u Hatékony és megfizethető városi közlekedés ösztönzése

4 Eddigi hozzájárulásunk a Lipcsei Charta érvényesítéséhez Az integrált városfejlesztés megközelítésének hangsúlyozása érdekében Városrehabilitációs Kézikönyv készítése (2007.) Az első pályázati körben 157 város dolgozott ki Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) A tapasztalatok alapján a Kézikönyv felülvizsgálata (2008 vége) Az IVS jogszabályi legitimációja megtörtént (Étv.), rendelet készül A nagyobb projektek esetében városfejlesztő társaság felállítása a komplex akciók lebonyolítására Városok közötti tapasztalatcsere (EUKN hírlevél, szeminárium, konferencia) Policentrikus településfejlesztési koncepció előkészítése

5 Prioritásaink az úniós elnökség alatt Klímaváltozás, energiahatékonyság városfejlesztési szempontból (területi tervezés, közlekedés) Demográfia városi dimenziói Részvétel a Lipcsei Charta segítő módszertanában Biztonság és városfejlesztés

6 FebruaryMarchAprilMayJune Territorial cohesion NTCCP meeting DG meeting 5th May: informal ministerial meeting (6th May is cohesion policy) Urban development UDG meeting DG meeting + High level conference Architecture EFAP Conference Others (MCs, Danube Strategy) Urbact Monitoring Committee to be confirmed 20-24 June Espon MC and Seminar Our planned events during HU PRES in 2011

7 The climate change as a challenge for cities and towns (UDG, DG)

8 „ Klíma barát” városok Kézikönyv a városoknak Európai vonatkozású 2010 egyeztetés Kiadás 2011-ben a Magyar elnökség alatt Elnökségi következtetések elfogadtatása

9 „Climate-friendly” cities and towns 2 nd Topic: Recommended measures practical approach mitigation and adaptation 8 issues: urban structure – land use, zoning construction – housing urban transport energy saving and efficiency – renewable energy adjustment of infrastructure, water management awareness raising and community development “climate-friendly” public procurement Social impact of the recommended measures

10 The urban aspects of demographic change/migration (High level conference)

11

12 What trends show: Population ageing

13

14 Mi az RFSC? Reference Framework for Sustainable Cities - a toolkit for integrated approach Előzmény: 2008. Marseille-i Nyilatkozat: MS/I munkacsoport létrehozása francia koordinációval célja: a Lipcsei Charta céljainak megvalósítását (integrált, fenntartható várostervezést) segítő eszközrendszer kidolgozása Eredmény: 2010 szeptemberére az RFSC 0. verziójú demója elkészült Következő lépés: RFSC tesztelése

15 „RFSC tesztelése” projekt 2010. Toledo-i Nyilatkozat: az RFSC demo tesztelése 50-70 európai város által 2011. január-június között (városok kiválasztása tagállami koordinációval, 3 hazai város vehet részt, tesztelés nemzetközi és hazai szakértők segítségével) Tapasztalatok beépítése és anyag elfogadása 2011. II. félévben (lengyel elnökség), terjesztése 2012. I. félévben (dán elnökség) Közben: nemzeti szakértői munkacsoport működtetése a szaktárca koordinációjával

16 Nemzeti szakértői munkacsoport Célja: az RFSC demójának kidolgozása kapcsán hazai városok és szövetségeik, ill. városfejlesztési szakértők véleményének megvitatása Feladata: hazai álláspont kialakítása, amelyet az MS/I munkacsoportba delegált tag (BM) képvisel Tagjai: RFSC tesztelésre jelentkezett városok, városi szövetségek, érintett tárcák képviselői, szakértők Működése: 2010. év végétől várhatóan 2011. év végéig

17 Hazai feladataink a városfejlesztéshez kapcsolódóan Az építési és a területfejlesztési törvény módosításával a városok versenyképessége érdekében a közterület rendeltetésszerű használatának szigorítása építésügyi monitoring rendszer kiépítése településtervezés és az építési tevékenység ellenőrzése távérzékelési eszközökkel E-közműnyilvántartás rendszerének kiépítése Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve felülvizsgálata

18 A rendezési tervek eszközök, amelyekkel biztosítani lehet: az egymástól elkülönült ágazati szabályozások összhangját; kiszámíthatóságot és biztonságot a fejlesztések számára; a történeti, természeti és kulturális értékek védelmét; a közérdeknek megfelelő építést (lásd a 3/1997. (I. 22.) AB határozatot) Az „eszköz” hatékony használatának korlátai: a térségi gondolkodás (összefogás) hiánya a lokális érdekek érvényesülése a közérdekkel szemben értő szakemberek (főépítészek, főmérnökök) hiánya soha nem látott mértékű természeti jelenségek (árvízek, belvizek, földmozgások) a fejlesztések ágazati térbeli összehangolásának elégtelensége hosszadalmas és költséges készítési és elfogadási procedúra

19 térszerkezet meghatározása ( jövőkép, helybiztosítás) hierarchikus rend (ország, kiemelt térség, megye, település) törvénnyel szabályozottak (ország, Budapesti Agglomeráció, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) cél: káros térségi folyamatok megelőzése  összefüggő beépítettség kialakulása (Balaton D-i part, Bp. Agglomeráció)  urbanizált területek növekedése a természeti területek rovására („zöldmezős” beruházások a rekonstrukció, vagy rehabilitáció helyett)  beépítésre szánt területek kijelölése valós fejlesztési szándék nélkül (tartalékolás, ipari parkok)  részérdekek által befolyásolt útvezetések (M7 szántódi viadukt) Merev, de szükséges szabályok (a rugalmasságot a területrendezési hatósági eljárások biztosítják) Országos Terv, 2003. évi XXVI. tv. Budapesti Agglomeráció, 2005. évi LXIV. tv. Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, 2000. évi. CXII. tv. felülvizsgálat alatt Megyei tervek, (felülvizsgálatuk minisztériumi támogatással folyamatban)

20 ütemezés: közigazgatási egyeztetés:2010.november kormányülés: 2010.december Országgyűlésnek beterjesztés: 2011. I. félév; célok: ► települések adottságaira épülő decentralizált fejlődés biztosítása, ► fenntarthatóság követelményeit kielégítő térszerkezet és területhasználat meghatározása, ► műszaki infrastruktúra rendszer összehangolása, ► települések összenövésének megakadályozása, ► környezeti állapot javítása, „a zöld gyűrű’’ védelme, ► kötöttpályás közlekedés fejlesztése, eredmény: fenntarthatóság követelményeit kielégítő gazdasági fejlesztéshez szükséges területek biztosítása.

21 1) Törvényben előírtak teljesítése érdekében - A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve felülvizsgálata (2011 első félévi beterjesztéssel) - Intézkedési terv a balaton-törvényben foglaltak végrehajtására 2) A nagyobb rugalmasság érdekében - A területrendezési hatósági eljárással megoldható kérdések körének szélesítése, - A tartalmi követelmények egyszerűsítése 3) A terület- és településrendezés hatékonyságának növelése érdekében - Az új Széchenyi Tervben a terület- és településrendezési tervekben foglaltak érvényesítése. - A területi kihatással járó ágazati koncepciók felülvizsgálata, különös tekintettel a komplex vízgazdálkodási stratégia kidolgozásának szükségességére. 4) A gyorsaság és pontosság érdekében - Megteremtjük a lehetőségét a természeti katasztrófákat követő helyreállítás során felmerülő településrendezési döntések gyakorlatilag azonnali végrehajthatóságának - Az egységes elektronikus közműnyilvántartás feltételeinek meghatározása 5) Az integrált városfejlesztés szempontjainak érvényesítése érdekében - A településfejlesztés és a településrendezés eszközeinek összehangolása. - A településrendezési feladatok egy részének kistérségi szinten történő közös, összehangolt megoldása. Szabályozási terv és helyi építési előírások: a telekre vonatkozó építési jogok és kötelezettségek, meghatározása Településszerkezeti terv és településfejlesztési koncepció: a fejlesztés céljainak és korlátainak meghatározása

22 Az egységes elektronikus közmű- és nyomvonalas létesítmények nyilvántartása (e-közmű) A jelenlegi helyzet: - nincs egységes műszaki és jogi szabályozás - a különböző szervek által vezetett nyilvántartások egymáshoz nem kapcsolódnak - duplikált, vagy hiányos nyilvántartások vannak Következmény: nem tudjuk pontosan mi van a föld alatt (lásd lenti ábrák) Feladat: jogi szabályozás, szabványosítás, térképi adatállomány előállítása, rendszerfejlesztés, adatkezelés és –szolgáltatás (a 2233/2007. (XII. 12.) Korm. határozat szerinti közfeladat) Működési elv: - Az összes adatgazda saját rendszerében, elkülönült adatbázisokban vezeti saját nyilvántartását - A felhasználók az interneten keresztül férnek hozzá a nyilvántartások egyes elemeihez - A lekérdezések eredményeként közös rendszerbe helyzve virtuálisan jön létre az e-közmű nyilvántartás Eredmény: - Naprakész, pontos információk révén gyorsabb és hatékonyabb kivitelezés - Az élet és vagyonbiztonság növekedése - Erősödik a településüzemeltetés biztonsága és hatékonysága - A társadalomban növekedhet a bizalom mind a hatóságok, mind a közműszolgáltatók irányában - Növekedhet a kivitelezésekkel együtt járó kellemetlenségek lakossági elfogadottsága.

23 ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME A FELSZÍNMOZGÁSOKTÓL Javaslat a Széchenyi Terv egy programjára 10 éves program a megelőzésre. Kidolgozás: 2010 december 10. A potenciális veszélyhelyzetek országos felmérése, besorolása A területhasználók felelősségének meghatározása A legveszélyeztetettebb területeken földtani kutatások. Eredmény: hrsz szerinti veszélyességi térkép az önkormányzatoknak a megelőzéshez Beavatkozások: Pincék tömedékelése, megerősítése Partfalak stabilizálása, megtámasztása, rézsűzés Csuszamlásos területek felszíni és talajszint alatti víztelenítése Aránytalanul nagy beruházásnál az áttelepítés támogatása jogi szabályozás Ercsi, 1999, 2005. Emőd, 2010. Piliscsév, 2010. Százhalombatta, 2010

24 A Kormány 29 pontjának végrehajtása „A beruházási engedélyek 1/3-ának eltörlése” a településfejlesztési koncepció Egyszerre készíthető a településszerkezeti tervvel az integrált településfejlesztési stratégia viszonyának rendezése a településrendezési tervek hatályba léptetése ideje felére csökkent egyszerűsített véleményezési eljárását kibővítettük

25 A Kormány 29 pontjának végrehajtása „A beruházási engedélyek 1/3-ának eltörlése” Választhatóvá tettük az elvi építési engedélyt a kisvállalkozások beruházásaira bevezettük az integrált engedélyezési eljárást az építési engedélyezés során nem lesz szükség örökségvédelmi hatástanulmány benyújtására, A közmeghallgatás kötelezettségét korlátoztuk, ha a döntéshez nem szükséges az építésügyi hatóság elhagyhatja használatbavételi engedélyezéskor nem kell rövidül az építési beruházások engedélyei tekintetében a bírósági keresetindítási határidő 30 napról 15 napra

26 Árvízi intézkedések illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes az engedélyezési és szakhatósági eljárás a településrendezési eszközök soron kívül módosíthatók a helyreállítást szolgáló bontási, ill. építési engedély fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá válik adaptált ajánlott építészeti-műszaki tervdokumentáció igénybevétele esetén rövidül a hiánypótlási időszak a szakhatóság állásfoglalását helyszíni szemlén köteles megadni az építésügyi engedélyezési eljárás ügyintézési határidejét jelentősen lecsökkentettük

27 A B.A.Z. megyei árvízi újjáépítés

28 Légifotók,Helyreállíthatatlanul károsodott ingatlanok, Kiadott építési engedélyek Információ ingatlanokról, Részletes adatlap

29

30 Tisztelet az építésügyi igazgatásban dolgozóknak!


Letölteni ppt "A területrendezéstől az építésügyig Dr. Szaló Péter Helyettes államtitkár Tiszafüred. 2010. 10. 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések