Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi trendek az energiapolitikában -hazai hatások- Az Egyetemek és Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak VIII. Országos Tanácskozása 2016. május.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi trendek az energiapolitikában -hazai hatások- Az Egyetemek és Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak VIII. Országos Tanácskozása 2016. május."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi trendek az energiapolitikában -hazai hatások- Az Egyetemek és Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak VIII. Országos Tanácskozása 2016. május 6.

2 Tartalom 1.EU szabályozási témák 2.Megújuló termelés, KÁT átalakítás 3.Energiahatékonysággal kapcsolatos kihívások az árszabályozásban a rendszerhasználati díjak vonatkozásában

3 Az EU szabályozás folyamata Az egységes EU energiapiacok (villamos energia, földgáz) kialakítása érdekében a 3. energiacsomag alapján elindult az úgynevezett „Network Code”-ok kialakítása. 715/2009/EK (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 714/2009/EK (2009. július 13.) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről A jelenleg már részben véglegesített dokumentumok alapján a hazai energiapiacok szervezésével kapcsolatban számos új előírás lép hatályba pl. szervezett piacok szerepe, rendszerszintű szolgáltatások, napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac, gázipari elszámolások… 3 A Network Code-ok hatálybalépésüket követően minden tagországban teljes egészében kötelező erejű, közvetlenül alkalmazandó, Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szintű jogszabályok lesznek.

4 A Földgáz Network Code-ok (NC) rendszere Network CodeRövidítésHatályba lépés Kötelezően alkalmazandó 715/2009 - A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről CMP2012. augusztus 24. 2013. október, 2016. július 984/2013 - A földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről CAM2013. november 4.2015. november 1. 312/2014 – Gázszállítási rendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról BAL2014. április 152015. október 1. 703/2015 - Az interoperabilitás és az adatcsere szabályaira vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról IO2015. május 1.2016. május 1. Tarifa Keretjellegű Iránymutatások (Framework Guidelines on Harmonised Gas Transmission Tariff Structures) TAR2017. április2019 4

5 A Villamos Network Code-ok rendszere FolyamatNetwork CodeHatáridő Kihirdetve 1.A kapacitás felosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szabályzat (CACM GL) Kihirdetés: 2015. július 25. Hatálybalépés: 2015. augusztus 14. 2. A termelők hálózatra történő kapcsolódására vonatkozó szabályzat (RfG NC) Kihirdetés: 2016. április 27. Hatálybalépés: 2016. május 17. Komitológiai eljáráson elfogadták a végleges szöveget 3. A nagyfeszültségű egyenáramú összeköttetésekre és erőműpark-egységekre vonatkozó szabályzat (HVDC NC) Szöveg elfogadás: 2015. szeptember 11. Kihirdetés várható: 2016. nyár 4. Az elosztórendszer – üzemeltetők és az ipari felhasználók hálózatra történő kapcsolódására vonatkozó szabályzat (DCC NC) Szöveg elfogadás: 2015. október 16. Kihirdetés várható: 2016. nyár 5. A határidős termékekre és a hosszú távú kapacitásallokációra vonatkozó szabályzat (FCA GL) Szöveg elfogadás: 2015. október 30. Kihirdetés várható: 2016. nyár 6. A rendszerirányításra vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló bizottsági rendelet (tervezet) (SO GL), mely tartalmazza összevonva a korábbi: - Az üzemelőkészítésre és menetrendkezelésre vonatkozó szabályzatot (OPS NC) - Az üzembiztonságra vonatkozó szabályzatot (OS NC) - A teljesítményfrekvencia szabályozására és a tartalékokra vonatkozó szabályzat (LFCR NC) 2013. Őszén került az Európai Bizottsághoz Az SO GL tervezetét a tagállamok komitológiai munkacsoport keretében 2016. május 4-én elfogadták. Várható kihirdetés-hatályba lépés: 8-10 hónap múlva Komitológiai eljárásra készen 7. Veszélyhelyzeti követelményekre és eljárásokra vonatkozó szabályzat (ER NC) 2015. június 22-én került EC-hez. Az ER NC komitológiai tárgyalása várhatóan 2016 nyarán kezdődik 8. A kiegyenlítő szabályozásra vonatkozó szabályzat (EB GL) 2015. július 20-án került EC-hez. Az EB GL komitológiai tárgyalása várhatóan 2016 nyarán kezdődik 5

6 EU iránymutatás Bizottsági közlemény: Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról (2014/C 200/01) Korábbi ilyen témájú iránymutatást váltotta Hatályos 2014. július 1-jétől – kötelező elemekkel Több témáról szól: –Általános támogatási elvek és bejelentési szabályok –Megújulók, energiahatékonyság, CO 2 leválasztás, hulladékgazdálkodás –Energetikai infrastruktúra –Kapacitás-mechanizmusok –Finanszírozás alóli kivételek A villamosenergia-piac szempontból releváns részei: –A megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termeléshez nyújtott működési támogatás (3.3.2.1.) –A termelési kapacitások megfelelőségét biztosító intézkedéshez nyújtott támogatás 6

7 Következmények - megjegyzések A hazai KÁT rendszert át kell alakítani – METÁR rendszer Cél az, hogy a megújulók támogatási rendszereit fokozatosan ki kell vezetni és a megújuló energiaforrásokból termelő erőműveket a piaci viszonyoknak kell kitenni. Fontos a támogatási rendszerek regionális koordinációja. Kapacitásmechanizmusok: –a kapacitásmechanizmus jellegű ügyekben a belső piac egész területén az EU egységesen lépjen fel –a tagállamok, amikor állami források felhasználásával biztosítják a korlátozások elkerülését és tartalék kapacitásokat kötnek le, vagy kapacitások kiépítését támogatják, akkor indokolt mértékű beavatkozást valósítanak-e meg, illetve –a lekötési ár nem haladja-e meg a piaci árat, megvalósul-e túlkompenzáció, illetve megfelelnek-e a tagállamok az EU állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseinek 7

8 A bruttó végső energiafogyasztás arányában!

9

10 * Előzetes adatok

11 Főbb új elvek 2016. január 1-jétől Villamosenergia-értékesítés a piacon (piaci ár) + piaci áron felül fizetett felár (prémium) Mindenkire „normál” kiegyenlítési szabályok –Ha van likvid napon belüli piac Negatív árak mellett a termelők ne legyenek ösztönözve a termelésre Fő szabályként tenderezés 2017-től A fentiek alól lehetnek kivételek az Iránymutatás szerint

12 Barna prémium Csak biomassza/biogáz erőművekre Célja a „normál” támogatást követően a továbbműködés biztosítása Mértéke: –Működési költségek és piaci ár különbsége, vagy –Biomassza alapú zöldáram-termelés többletköltségei a fosszilis alapú energiatermeléshez képest Mértéke legalább évente felülvizsgálandó

13 METÁR – aktuális állapot A kapcsolódó VET módosítás az országgyűlés előtt A vonatkozó kormányrendeletet a Kormány elfogadta További lépések: –Miniszteri és MEKH rendeletek megalkotása –Az egész jogszabálycsomag bejelentése az Európai Bizottságnál –Hatálybalépés csak a Bizottság jóváhagyását követően A METÁR előtt kiadott KÁT jogosultságokat nem érintik a változások

14 METÁR – Kötelező átvétel 0,5 MW alatti erőművekre, kivéve –Háztartási méretű kiserőművek –Szélerőművek Demonstrációs projektekre –Jelentős újítás, amit az EU-ban elsőként mutat be –A Hivatal feladata eldönteni, hogy demonstrációsnak minősül-e egy projekt (jogszabály alapján) –Csak a beruházási támogatásban is részesülő projektek kaphatnak KÁT-ot Átvételi ár nem változik a jelenlegi KÁT árakhoz képest –Indexálás: infláció – 1% –Zónaidők a nem napos termelésre A támogatás időtartamát és a támogatott mennyiséget a Hivatal állapítja meg

15 METÁR – Prémium Villamos energia piaci értékesítése, normál kiegyenlítési szabályok Prémium = támogatott ár – piaci referencia ár –Piaci referencia ár: HUPX másnapi árak havi átlaga, nap és szél esetében a támogatási rendszerben résztvevő nap, illetve szélerőművek termelésével súlyozva –Támogatott ár 1 MW alatti erőművekre (kivéve szél) jogszabályban rögzített, a KÁT-os árral gyakorlatilag azonos –A támogatás időtartamát és a támogatott mennyiséget a Hivatal állapítja meg Egyéb esetekben a pályázat eredményeként alakul ki a támogatott ár –Nulla a prémium, ha legalább 6 egymást követő órában negatív a HUPX ár Barna prémium: –Működési költségek fedezésére: a támogatott árat a Hivatal állapítja meg évente –Fosszilis alapú termeléshez viszonyított többletköltségre: a prémium mértékét a Hivatal állapítja meg évente

16 METÁR - pályázatok A pályázaton kiírandó éves mennyiségeket a nemzeti fejlesztési miniszter állapítja meg rendeletben –A következő 5 évre, éves bontásban, évente aktualizálva –A tárgyévi és azt követő évi mennyiségek nem csökkenthetőek Lehetséges további korlátok (NFM rendeletben): –Maximális éves kifizetések (támogatott ár x éves mennyiség) a tenderen kiosztható teljes mennyiségre –Adott technológiára: Minimálisan kiosztandó mennyiség, ill. ehhez max. kifizetés Maximálisan kiosztható mennyiség, ill. maximális kifizetés –A technológiákra vonatkozó korlátok elosztói területenként is meghatározhatóak A pályázatok lebonyolítója a Hivatal

17 METÁR - korlátok Az NFM rendeletben korlátozhatja a KÁT-ban és az adminisztratív módon megállapított prémium keretében kiosztható új támogatásokat –5 évre előre jelezni lehet a korlátokat (ha vannak) –A tárgyévi és azt követő évi korlátok már nem csökkenthetőek –A korlátokat technológiánkénti, illetve elosztói területek szerinti bontásban is meg lehet állapítani

18 Energiahatékonyság Kihívások az elosztott villamos energia csökkenése, a hálózati kapacitás egy részének feleslegessé (kihasználatlanná) válása a rendszerhasználati díjbevétel csökkenése az energiahatékonysági beruházások többlet költséggel járnak Lehetséges válaszok az árszabályozáson belül rendszerhasználati díjak (fix, kW és kWh alapú díjak) belső arányainak módosítása mennyiségi változások évenkénti követése célzott beruházás-ösztönzést jelentő árszabályozási eszközök

19 Elosztott termelés (HMKE) elterjedése Kihívások hálózati integrálás problémái (feszültség, leszabályozás, stb.) a rendszerhasználati díjbevétel csökkenése (a szaldó elszámolás miatt) implicit keresztfinanszírozás a fogyasztók között Lehetséges válaszok a HMKE-k termelésének külön mérésére irányuló előírás a tarifarendszer átalakítása (új tarifa bevezetése, RHD és energia díj elszámolás differenciált kezelése) rendszerhasználati díjak (fix, kW és kWh alapú díjak) belső arányainak módosítása

20 Elektromos járművek, hőszivattyúk elterjedése Kihívás nagy teljesítményigény időben koncentrált megjelenése Lehetséges válaszok hálózatok megerősítése, költségek „társadalmasítása” célzott beruházás-ösztönzés a fogyasztók tarifális ösztönzése az igények időbeli széthúzására de: még elfogadható keresztfinanszírozás mértéke?

21 Okos mérés, okos hálózat Kihívás többlet beruházási igények megjelenése (nem kipróbált innovatív technológiák, villamos energia tárolás) a beruházások az elosztóknál(?), a hasznok részben más szereplőknél jelennek meg az árszabályozási intézkedések nehezíthetik (esetleg teljesen megakadályozhatják) az elterjedést Lehetséges válasz innovatív beruházások célzott ösztönzése (pl. külön árszabályozási bónusz) kockázatok és költségek megosztása

22 Köszönöm a figyelmüket! Tilesch Péter tileschp@mekh.hu


Letölteni ppt "Nemzetközi trendek az energiapolitikában -hazai hatások- Az Egyetemek és Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak VIII. Országos Tanácskozása 2016. május."

Hasonló előadás


Google Hirdetések