Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Lukács János: A könyvvizsgálattal kapcsolatos jogszabályváltozások, a könyvvizsgálat helyzete a brókerbotrányok után ©Lukács.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Lukács János: A könyvvizsgálattal kapcsolatos jogszabályváltozások, a könyvvizsgálat helyzete a brókerbotrányok után ©Lukács."— Előadás másolata:

1 Dr. Lukács János: A könyvvizsgálattal kapcsolatos jogszabályváltozások, a könyvvizsgálat helyzete a brókerbotrányok után ©Lukács

2 2015. évi XXXI. törvény a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről Ha megalapozottan feltehető, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVI. fejezetében (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezetében) meghatározott vagyon elleni bűncselekményt követtek el, akkor a bíróság az ügyész indítványa alapján elrendelheti az FB tag, a könyvvizsgáló teljes vagyonának zár alá vételét. Nincs különbség a bűncselekmény elkövetésében tevékenyen és szándékosan részt vevő ügyvezetés/alkalmazotti kör, illetve az adott gazdálkodó működésének tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzését ellátó, döntési és rendelkezési jogkörrel fel nem ruházott FB tag és könyvvizsgáló között, akik a bűncselekmény elkövetésében legfeljebb gondatlanságból működhet közre, akkor ha szakmai szolgáltatását nem az irányadó jogszabályok és könyvvizsgálati standardok szerint látja el. Zárolhatják a vagyonát attól függetlenül, hogy elvárt módon, a szabályokat betartva dolgozott, nem vett részt a bűncselekmény elkövetésében és vagyona nem bűncselekmény elkövetéséből ered. Elvárási rés!!! ©Lukács

3 1998-ban még 64 brókercég volt hazánkban, 2015-ben 24, ebből ment tönkre 3: a Buda-Cash, a Hungaria Értékpapír és a Questor. A RENDSZERBEN VOLT A HIBA! Közös kapocs és felelős a könyvvizsgáló! Elterelés, hárítás! IT, FB, belső ellenőrzés, felügyelet (engedélyezte, vizsgálta) Könyvelő = könyvvizsgáló: "a mérlegeket ugyanazon könyvvizsgáló készítette„ „könyvvizsgálói pecsét = kóserpecsét” abszolút bizonyosság, tételes ellenőrzés Áttolták a trágyás szekeret a Krisztina körútról a Szinyei utcába… A cégvezetők tudtával és irányításával valósult meg egy másfél évtizedre visszanyúló csalássorozat – a nyilvántartások meghamisítása – összesen kb. százmilliárd forint kárt okozva. A felügyeletnek és a könyvvizsgálóknak is a valóságtól eltérő adatokat jelentettek éveken át. ©Lukács

4 4 Milyen előzményei voltak a brókerbotrányoknak ? Észre kellett/lehetett volna-e vennie a könyvvizsgálónak a csalást, és a minőségellenőrzésnek a nem megfelelő könyvvizsgálatot? A botrányokban érintett brókercégek mérlegében és beszámolójában nem volt jele annak, hogy hamarosan csődbe mennek. A Buda-Cash története legnagyobb, 992 mFt nyereséget, 23,4 mrdFt MFÖ-t, 3,65 mrdFt ST-t ért el. A Quaestor 268 mFt nyereséget (2. legnagyobb), 12,5 mrdFt MFÖ-t, 5,74 mrdFt ST-t (tavalyi 2x-e=IT) ért el. A Hungária Értékpapír 28 mFt nyereséget (tavaly 103 mFt), 5,14 mrdFt MFÖ-t (tavalyi 2x-e), 433 mFt ST-t (IT 4,7 mrdFt) ért el. Nem tiltott, de nem is megszokott ügyleteket bonyolítottak le. (A bankok minden hó végén eladták a teljes állampapírjaikat a brókercégnek, és megbízást adtak nekik állampapír vásárlására, ami a következő hó elején megtörtént. A letétbe helyezett értékpapírok omnibusz számlán voltak, nem névre szólóan elkülönítve.) Saját kötvényeket bocsát ki a jegybanki alapkamatnál 4-szer magasabb hozamot ígérve. (Hungária Értékpapír, Btel, E-Star) Jogosulatlan pénzügyi szolgáltatásokat végeztek. VIP-ügyfeleket irányítottak át más cégeikhez. ©Lukács

5 5 A brókerbotrányok előzményei A szolgáltatók saját nevükben nyújtottak magas tőke-áttételű deviza- kereskedés lehetőséget, és a svájci frank árfolyamküszöbének eltörlése miatti óriási veszteségek, pénzügyi lyukak keletkeztek, melyek betömését ügyfélszámlák jogtalan megcsapolásával oldották meg. Átláthatatlan struktúra, irányítási rendszer, fiktív ügyfélszámlákkal meghamisított nyilvántartások és jelentések, valamint nagyméretű kötvényprogram. (Quaestor) Olyan kötvényeket adott el az ügyfeleknek, amelyeket nem keletkeztettek meg, vagyis nem bocsátottak ki. Az ügyfelek számláit a befektetési vállalkozások vezették, a Keler összevontan tárolta, így a megfelelő kontrollmechanizmus hiányában bele lehetett nyúlni. Hamis aranytömböket ad biztosítékként a milliárdosoknak és pénzintézeteknek. (Lombard Kézizálog Zrt. 30 mrd Ft) ©Lukács

6 6 A brókerbotrányok előzményei Nem tett eleget az elszámolási kötelezettségének, pénzügyi helyzetéről nem szolgáltatott megbízható adatot az MNB részére, megsértette a pénzügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges jogszabályi feltételeket. Hiányzott a banki háttér, ami nagyfokú stabilitást, védelmet adhat egy brókercégnek (K&H Equities kettős nyilvántartása). Nem alkalmazottak által elkövetett csalásról van szó, hanem a cégvezetők tudtával, irányításával megvalósult visszaélés történt: kimutatásokat kozmetikáztak, meghamisítottak, pusztán abból a célból, hogy saját célra vegyenek ki pénzt a cégből. Nem volt saját számlás kereskedés, mint a Barings-nál. (Csődtömeg című film! 1995-ben a 28 éves Nick Leeson bróker singapuri leányintézet vezetője származékos ügyleteivel 3 hét alatt csődbe vitte (827 millió font veszteséget okozva) a 233 éves brit királyi befektetési bankot.) Nagy összegű (20 ezer Eurónál nagyobb) betétbiztosítás meglétének hiánya. ©Lukács

7 Egyes könyvvizsgálók hiányosságai Alacsony díjak IFRS ismeretek hiánya Szakmai szkepticizmus hiánya IT vizsgálat hiánya Vizsgálat helyett „pipálás” Kontrollok vizsgálatának hiánya stb. Kamara és a szakma hiányosságai Rossz a viszony az MNB-vel és a Közfelügyelettel Nem működik hatékonyan Hiányzik a profizmus Nem tud megújulni Válságban van a szakma Hiányzik a reputáció: elismertség, hírnév, tekintély, köztisztelet, megbecsülés ©Lukács

8 8 ISA 200. 5. és 7. pont, valamint az A52. magyarázat A könyvvizsgálat eredendő korlátai miatt fennáll annak az elkerülhetetlen kockázata, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő néhány lényeges hibás állítást nem tárnak fel, még akkor sem, ha a könyvvizsgálatot a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban megfelelően tervezték meg és hajtották végre. Ennek megfelelően a pénzügyi kimuta- tásokban lévő, csalásból vagy hibából eredő lényeges hibás állítás későbbi felfedezése önmagában nem jelzi azt, hogy nem sikerült a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban lévő könyvvizsgálatot végezni. A könyvvizsgálat eredendő korlátai azonban nem szolgálnak igazolásul a könyvvizsgáló számára ahhoz, hogy megelégedjen nem meggyőző könyvvizsgálati bizonyítékkal. Azt, hogy a könyvvizsgáló a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtotta-e végre a könyvvizsgálatot, az adott körülmények között végrehajtott könyvvizsgálati eljárások, az azok eredményeképpen megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendősége és megfelelősége, valamint az ilyen bizonyíték értékelésére alapozott könyvvizsgálói jelentésnek a könyvvizsgáló átfogó céljai fényében lévő megfelelősége határozzák meg. ©Lukács

9 9 A brókerbotrány következményei? Megingott a pénzügyi intézményekbe, a felügyeletbe és a könyvvizsgálókba vetett bizalom. Jelentős törvényi szigorítások, új közfelügyeleti funkciók. ©Lukács

10 2015. évi LXXXV. törvény az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról 56-78. §-ok: könyvvizsgálói ügyek Bővül a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók köre: 2x könyvvizsgáló, 3,5x ügyfél Változások a minősítéseknél: 741 kamarai tag veszíti el 2017. december 31-ével a pénzügyi, befektetési vállalkozási, pénztári és biztosítási minősítését, amit egy vizsga letételével szerezhet meg újra. Felfüggesztés,vizsgaelőírása, kibocsátói minősítés, többlet-feltételek Szigorúbb szankciók: akár 500 mFt pénzbírság, tevékenységtől való eltiltás, magasabb összegű felelősségbiztosítás, cégrotáció Titoktartás Nem audit szolgáltatások tilalma Standardalkotás ©Lukács

11 11 A brókerbotrány következményei? Fegyelmik, kamarai tagság megszüntetés. A visszaélések megelőzése érdekében változnak a piacra lépés és a piaconmaradás szabályai. Új képzettségi követelmények lesznek, amelyeknek szélesebb körnek kell megfelelnie. Háromévente kell átfogó vizsgálatot tartani (öt év helyett), az újonnan piacra lépő szolgáltatókat egy éven belül meg kell vizsgálni. Bővül a vizsgálatoknál alkalmazható eszköztár: piacfelügyeleti eljárásban bírói engedéllyel helyszíni kutatást lehet végezni. ©Lukács

12 12 A brókerbotrány következményei Az informatikai rendszereket kétévente független auditornak kell ellenőriznie. Csak olyan könyvvizsgáló vizsgálhat majd kibocsátót, akinek van ilyen minősítése. A Beva (Befektetés-védelmi Alap) által nyújtható kártalanítás összeghatára 100 ezer euróra emelkedik. A befektetési vállalkozásoknak a Kelernél kell alszámlát nyitniuk. A szolgáltatóknak rendszeresen jelenteniük kell az MNB felé az ügyfelek adatait, amelyet elérhetővé tesz számukra a honlapján (új kontrollpont). A szolgáltatók csak függő ügynökként tevékenykedhetnek, vagy plusz tőkekövetelményt írhat elő számukra a felügyelet. ©Lukács

13 A bróker botrány következményei Kizárólag a könyvvizsgálati standardok következetes és szigorú betartása védheti meg a könyvvizsgálókat. A könyvvizsgálat egyre kockázatosabb (főleg csalási kontextusban). A könyvvizsgáló kockázata nem függhet a könyvvizsgálat kockázatától, ezért csökkentenie kell a feltárási kockázatot:  a könyvvizsgálati eljárások számának növelésével,  a lényegességi küszöbérték csökkentésével,  a kritikus (magas csalási kockázatú) területek kijelölésének növelésével,  az alapvető könyvvizsgálati eljárások növelésével: magasabb mintavétel, leltáron való részvétel arányának növelése, kiegészítő eljárások, negatív egyenlegközlők helyett pozitív visszaigazolások kérése, értékelések ellenőrzése, elemzések  a kockázat alapú megközelítés erősítésével,  interjúk, kontrollok, informatikai tesztek elvégzésével,  a teljességi nyilatkozat tartalmának bővítésével,  a jelentés dátumának helyes kiválasztásával,  a jelentés esetleges visszavonásával,  a megbízás megszüntetésével. Végeredmény: túlzott óvatosság, többlet idő ráfordítás, áremelés (?), hatékonyság romlás. ©Lukács

14 Módosult a kamara Alapszabálya A transzparencia biztosítása érdekében valamennyi kamarai tiszteletdíjról kizárólag a küldöttgyűlés dönthet. A területi szervezetek elnöksége elnökön kívüli tagjainak a jövőben tiszteletdíj adható. A küldöttgyűlés tagja: a területi szervezet elnöke + 50 aktív tag után 1 küldött, illetve 10 szüneteltető tagsági jogállású küldött. Az alelnökök létszáma 2 fő. Az országos elnökség létszáma 15 fő. Minden bizottság létszáma 5 fő. Egységesen 5 éves választási időtartam minden tisztségre. Minősítési eljárások kikerülése a kamara hatásköréből. Másodlagos státusz nem adható önálló cégképviselet esetén. Felelősségbiztosítás: 10 mFt; az MNB felügyelete alá tartozó nem közérdeklődésű cégek könyvvizsgálói esetében 50 mFt a limit. ©Lukács

15 2014/56/EU irányelv a könyvvizsgálatról (2016.06.17-ig bevezetendő) A közérdeklődésű kör bővülni fog: minden hitelintézet és biztosító 10 évente rotáció és nyilvános pályáztatás Részletesebb könyvvizsgálói jelentés (ISA 701) – fejtetőre állítás Ismertetni kell a könyvvizsgálat főbb, legnagyobb jelentőséggel bíró, kulcsfontosságú, vezetéssel közölt megállapítását, ahol a lényeges hibás állítás kockázata magas, az azonosított kockázatok jelentősek, a jelentős menedzsment megítéléseket (magas bizonytalanságú becslések), a jelentős eseményeket, tranzakciókat. A könyvvizsgáló által nyújtott nem könyvvizsgálati szolgáltatások jelentős szűkítése Az etikai/fegyelmi ügyek kezelése átkerül a közfelügyeleti hatósághoz

16 16 Kötelezheti-e a felszámoló a könyvvizsgálót arra, hogy a felszámolás előtti időszakról adjon ki könyvvizsgálói jelentést? Könyvvizsgálati szerződésbe bele kellene foglalni a rendkívüli felmondás lehetőségét. PROBLÉMÁK Mit tegyen a könyvvizsgáló, ha az ideiglenesen kezelésbe adott vagyon piaci értékét az állam (MNV) még nem adta meg? Miért rendelnek el rendkívüli minőségellenőrzést a bejelentőnél és a feljelentettnél is? Visszavonhatja-e a könyvvizsgáló a tiszta vagy figyelemfelhívó jelentését, és adhat-e ki új információk birtokában korlátozó vagy elutasító véleményt? ©Lukács

17 17 560. Témaszámú könyvvizsgálati standard 14. és 17. pontja szerint Ha a pénzügyi kimutatások nyilvánosságra hozatala után olyan tény jut a könyvvizsgáló tudomására, amely, ha ismert lett volna számára a könyvvizsgálói jelentés dátumakor, lehet, hogy a könyvvizsgálói jelentés módosítására késztette volna, akkor a könyvvizs- gálónak:meg kell vitatnia a kérdést a vezetéssel, és adott esetben az irányítással megbízott személyekkel (a)meg kell határoznia, hogy szükség van-e a pénzügyi kimutatások módosítására, (b)interjút kell készítenie a vezetéssel arról, hogy a vezetés hogyan szándékozik kezelni a kérdést a pénzügyi kimutatásokban. Ha a vezetés módosítja a pénzügyi kimutatásokat, a könyvvizsgálónak végre kell hajtania az adott körülmények között szükséges könyvvizsgálati eljárásokat a módosításra vonatkozóan. át kell tekintenie a vezetés annak biztosítása érdekében tett lépéseit, hogy bárki, aki megkapta a korábban kiadott pénzügyi kimutatásokat az azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel együtt, értesüljön a helyzetről. Az új vagy módosított könyvvizsgálói jelentésben figyelemfelhívó bekezdést vagy egyéb kérdések bekezdést kell szerepeltetni, amely utal a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött azon megjegyzésre, amely részletesebben kifejti a korábban nyilvánosságra hozott pénzügyi kimutatások módosításának, valamint a könyvvizsgáló által kiadott korábbi jelentés módosításának az okát. ©Lukács

18 18 „Ha jogszabály, szabályozás vagy a pénzügyi beszámolási keretelvek nem tiltják, hogy a vezetés a pénzügyi kimutatások módosítását a módosítást előidéző fordulónap utáni esemény vagy események hatására korlátozza, és a pénzügyi kimutatások jóváhagyásáért felelős személyek számára nem tiltott, hogy jóváhagyásukat az adott módosításra korlátozzák, a könyvvizsgáló számára megengedett, hogy a 11. bekezdés (b) pontjának (i) alpontjában előírt, a fordulónap utáni eseményekre vonatkozó könyvvizsgálati eljárásokat az adott módosításra korlátozza. Ilyen esetekben a könyvvizsgálónak vagy: módosítania kell a könyvvizsgálói jelentést az adott módosításra korlátozódó további dátum belefoglalásával, amely jelzi, hogy a könyvvizsgáló által a fordulónap utáni eseményekre vonatkozóan végrehajtott eljárások kizárólag a pénzügyi kimutatásoknak az azokhoz fűzött releváns megjegyzésben leírt módosítására korlátozódnak, vagy új vagy módosított könyvvizsgálói jelentést kell kiadnia, amely figyelemfelhívó bekezdést vagy egyéb kérdések bekezdést tartalmaz, amelyben szerepel, hogy a könyvvizsgáló által a fordulónap utáni eseményekre vonatkozóan végrehajtott eljárások kizárólag a pénzügyi kimutatásoknak az azokhoz fűzött releváns megjegyzésben leírt módosítására korlátozódnak. Ha a vezetés nem teszik meg ezeket a szükséges lépéseket, akkor a könyvvizsgálónak megfelelő intézkedéseket kell tennie, hogy megkísérelje megakadályozni, hogy a könyvvizsgálói jelentésre támaszkodjanak. ©Lukács

19 Uniós pályázatok könyvvizsgálata A 272/2014 Kormányrendelet 5. számú melléklete elismert, ELSZÁMOLHATÓ költségnek nevezi a könyvvizsgálatot: „3.4.4.2. a projekt vonatkozásában végzett könyvvizsgálói szolgáltatás, amelynek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5% (a felhívásban projektszintű könyvvizsgálat előírása kizárólag az arra vonatkozó elvárás-rendszer jogszabályokkal összhangban történő meghatározása esetén lehetséges),” Ezzel szemben „Az adminisztratív terhek csökkentése” című (KÖFOP-1.0.0- Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program: 161.5 mrd Ft - VEKOP-15 kódszámú) kiemelt felhívás 5.8 pontja a nem elszámolható költségek köre fejezetében nevesíti a könyvvizsgálatot. Megoldási javaslat behajtási költségátalányra.

20 Hogyan javítható a könyvvizsgálat minősége, társadalmi elfogadottsága? Ad hoc bizottság: A) A minőség-ellenőrzés megújításával! 1. A minőségellenőrzési adatlap kérdései bővüljenek ki az alábbiakkal: A könyvvizsgálati módszertan pl. munkalap rendszer vagy számítógépes szoftver segítségével lefedi-e a könyvvizsgálat valamennyi szakaszát az elfogadástól a jelentés kiadásáig? Bevontak-e külső vagy belső minőségellenőrt? Alkalmaztak-e külső vagy belső specialistát? Az ügyfelek és a megbízás részletes adatai: név, szektor, árbevétel, mérlegfőösszeg, megbízás díja, eltöltött órák száma. Bejelölni, hogy mely ügyfelek azok, amelyek a MER saját minősítése alapján magas kockázatú ügyfelek. Bejelölni, hogy mely ügyfelek azok, amelyek esetében minősített könyvvizsgálói jelentés került kibocsátásra. ©Lukács

21 Minőség-ellenőrzés tervezett megújítása 2. Előző minőségellenőrzések eredményeitől függő kijelölés „Nem megfelelt” minősítés esetén évenként „Megfelelt megjegyzés” esetén három évente Utóellenőrzés, célvizsgálat Fedje le a könyvvizsgálat valamennyi szakaszát az elfogadástól a jelentés kiadásáig ©Lukács

22 Minőség-ellenőrzés tervezett megújítása Kockázat alapú megközelítés 3. A megbízások kiválasztásánál előnyben kell részesíteni azt a megbízást, ahol a honorárium és/vagy a ráfordított óraszám túl magas vagy túl alacsony a megbízás méretéhez képest; a vélemény minősített; nincs bevonva szakértő annak ellenére, hogy speciális szakértelem szükséges a munka elvégzéséhez; az aktuális gazdasági körülmények indokolják. ©Lukács

23 Minőség-ellenőrzés tervezett megújulása 4. Egyéb módszertani kérdések Az ellenőrzésre kijelölt megbízások számának növelése 2-re, ha 25 db megbízásnál többel rendelkezik a könyvvizsgáló. A kijelölt megbízások esetében 2 kritikus vagy jelentős területet részletesebb vizsgálat alá vonni, és kiemelten vizsgálni a csalással, hamisítással összefüggő ellenőrzési tevékenységet, a szakmai szkepticizmus érvényesülését és az IT terület vizsgálatát. Egységes fellépés az ügyeskedőkkel szemben. A minőségellenőrzésre való felkészülési idő jelentős csökkentése. Egységes átlátható visszatartó erejű szankciórendszer. ©Lukács

24 Minőség-ellenőrzés tervezett megújítása 5. Egyéb javaslatok A minőségellenőrzés helyszíni feltételeinek megfelelő biztosítása Ellenőrizni, hogy a könyvvizsgáló valamennyi könyvvizsgálatára vonatkozóan eleget tett-e az adatszolgáltatásának? A vizsgálati kódlapon minden kérdésre vonatkozóan jegyezze fel a könyvvizsgáló, hogy a kérdésre adandó választ a dokumentációjában hol található meg. Ezzel nagymértékben gyorsítható az ellenőrzés lefolytatása. ©Lukács

25 Ad hoc bizottság: B) A fegyelmezés szigorításával A kreditpontok nem teljesítése miatt pénzbüntetés kiszabására kerül sor. A következő évben a hiányzó kreditpontokat pótolni kell. Amennyiben a nem teljesítés ismétlődik, úgy a pénzbüntetés mellett kezdeményezni kell a tag státuszának szüneteltetővé válását vagy kizárását. A tagdíj meg nem fizetése esetén a fizetési felszólítások sikertelensége után a tagdíj kétszerese esedékes. Az esetleges nem teljesítés esetén az aktív státuszt szüneteletetővé kell alakítani. Az adatközlés hibás teljesítése miatt pénzbírságot kell kiszabni. A minőség-ellenőrzés során nem megfelelt minősítést kapott könyvvizsgálóval szemben pénzbüntetést kell kiszabni. ©Lukács

26 Ad hoc bizottság: C) Az oktatás, továbbképzés javításával A könyvvizsgálói képzés során a vizsgák alóli felmentési kérelemmel lehet élni: - ACCA végzettséggel a nemzetközi számvitel, - jogi végzettséggel a jog, - adótanácsadói képesítéssel az adózás tantárgyak alól. A szüneteltető jogállású könyvvizsgálóknak a számukra évente előírt kreditpontot 5 év alatt kell összességében teljesíteniük. A teljesített kreditpontokba a külföldön hallgatott előadások beszámításának lehetőségét meg kell vizsgálni. A főállású könyvvizsgálók kötelező napi oktatása alól felmentés nem adható. A középiskolákkal – minden megyében – fel kell venni a kapcsolatot, keresve a lehetőséget arra, hogyan ismerhetné meg minél szélesebb kör a könyvvizsgálati munka jelentőségét. Ad hoc: D) A kamara kommunikációs politikájának kidolgozásával.

27 A könyvelőkkel szembeni minimális elvárások A könyvelő kössön szerződést az ügyféllel, amelyben rögzítik, hogy miért felelős a könyvelő és miért az ügyfél. személyesen látogassa meg az ügyfele telephelyét évente legalább egyszer. személyesen vegyen részt az ügyfele leltározásán, vagy más módon bizonyosodjon meg a készletek létezéséről, tulajdoni viszonyairól, állapotáról. a szakma etikai szabályai szerint járjon el munkája során. rendszeresen és rendezett, szakszerű módon archiválja a könyvelési dokumentumokat. új ügyfél esetén vegye fel a kapcsolatot az előző könyvelővel és megfelelő tájékoztatás történjen az előző és az új könyvelő között. tudatosan tartsa fenn a szakmai kompetenciáját, tudását tartsa naprakészen. rendelkezzen legalább egy jogtiszta könyvelő programmal. rendelkezzen megfelelő felelősségbiztosítással, vagy más módon kezelje a tevékenységével járó anyagi kockázatokat. díja legyen arányban az ügyfél komplexitásával. ©Lukács

28 Októberben kerül a Parlament elé az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezet A Kormány az 1387/2015. (VI. 12.) számú határozatában döntött az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról. 2016. január 1-jétől megengedett az IFRS-ek alkalmazása azon vállalkozások számára, amelyek értékpapírjainak tőzsdei kereskedelme engedélyezett, továbbá azon társaságok számára, amelyek közvetlen vagy közvetett anyavállalata jelenleg is az IFRS-ek szerint állítja össze éves beszámolóját. Az MNB által felügyelt intézmények esetében a tőzsdei kibocsátók, valamint a hitelintézetek és az azokkal egyenértékű szabályozás alá tartozó pénzügyi vállalkozások esetében 2017. évtől kötelező, a többi felügyelt intézmény esetében pedig (kivéve a pénztárakat) szintén 2017. évtől kezdődően választható az IFRS-ek alkalmazása. ©Lukács

29 Az IFRS-ekre áttérés várható problémái Saját tőke megfeleltetése (döntéskor v. cégbejegyzéskor) Ha áttér, akkor öt évig nem térhet vissza Végelszámoláskor, felszámoláskor vissza kell térnie Ki az első alkalmazó, mit kell tenni? Tao és Hipa alapjának megváltoztatása ©Lukács

30 A könyvvizsgálati piac alakulása Megnevezés20112012201320142014/2013 Aktív könyvvizsgálók száma 3 247 3 096 2 978 2 879-4,3% Társaságok száma 1 943 1 916 1 887 1 852-1,8% Jelentések száma (2008-55e-55,7%) 42 921 35 547 33 415 30 665-8,2% - ebből költségvetési intézményé 1 134 1 018 599 460-23,2% Könyvvizsgálati árbevétel (mFt) 34 021 31 771 31 464 29 696-5,6% ©Lukács

31 31 Korfa: a kamarai tagok életkor szerinti megoszlása Életkor ©Lukács

32 A könyvvizsgálati piac alakulása Jelentések száma /megoszlása 20112012201320142014/2013 Big4 7- 10% 3 1233 1683 0363 056+0,7% Top 5-25 4,7- 5,8% 2 0091 9151 8751 776-5,3% Többi társaság 61- 62% 26 33021 76320 60619 013-7,% Egyéni váll./tagok 27- 22% 11 4598 7017 8986 820-13,6% Összesen 42 92135 54733 41530 665 (-2 750) -8,2% ©Lukács

33 Könyvvizsgálatból származó bevételek (mFt) Bevételek/megoszlásuk20112012201320142014/13 Big4 38-43,7% 12 94013 24113 15112 987-1,3% Top 5-25 8,8-9% 2 986 2 860 2 830 2 672-5,8% Többi társaság 39-38,6% 13 31712 08111 87011 568-2,5% Egyéni váll./tagok 14-10% 4 777 3 590 3 614 3 064-15,2% Összesen 34 021 31 771 31 464 29 696-5,6% ©Lukács

34 Könyvvizsgált cég árbevétele Kiadott jelentések száma (db) Könyvvizsgálatért kiszámlázott összeg (eFt) Átlagos díj (eFt/db) 0-200 mFt8 3983 883 369462 200-300 mFt3 2891 398 371425 300-500 mFt5 5472 600 379469 500-1 000 mFt5 7663 838 682666 1 000-3 000 mFt4 4705 419 8431 212 3 000 mFt felett2 96512 554 0854 234 A könyvvizsgált cég mérete szerint 2014-ben ©Lukács

35 Díjbevétel 2011.2012.2013.2014. 2015. terv 2015. tény Eltérés (2015/2011) Tagdíj 261 714 210 214203 427198 660272 210268 7312,68% Hozzájárulási díj 406 346 449 480413 029394 882339 536372 167-8,41% Összesen 668 060659 694674 977593 542611 746640 898-4,07% A kamarai díjbevételek alakulása (eFt) ©Lukács

36 „A múlt az történelem, a jelen küzdelem, a jövő Istentől való ajándék.” (Keszegh András) „Egy pesszimista minden lehetőségben látja a nehézséget; egy optimista minden nehézségben meglátja a lehetőséget.” (Winston Churchill) „Nem ígérhetek mást csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket.” (Winston Churchill) első miniszterelnöki beszéde „Fordítsuk az arcunkat a Nap felé, és minden árnyék mögénk kerül!” „A Magyar Könnyvizsgáló Kamara Elnökének ” (idézet egy minisztériumi levélből) ©Lukács

37 Köszönöm, hogy nyolc éven át az elnökük lehettem!


Letölteni ppt "Dr. Lukács János: A könyvvizsgálattal kapcsolatos jogszabályváltozások, a könyvvizsgálat helyzete a brókerbotrányok után ©Lukács."

Hasonló előadás


Google Hirdetések