Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lehetőségek a gyülekezetek számára a diakóniában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lehetőségek a gyülekezetek számára a diakóniában."— Előadás másolata:

1

2 Lehetőségek a gyülekezetek számára a diakóniában

3 A gyülekezet közösség, amely Krisztus jelenlétében él. Erről teszünk együtt és egyénileg tanúbizonyságot, ugyanakkor kapcsolataink és közösségi életünk hívogató erejű azok számára, akik távol vannak Istentől, vagy életük szakadék szélére sodródott, a diakóniai szolgálatban a Magyarországi Evangélikus Egyházban is.

4 DIAKÓNIAI ÖRÖKSÉGÜNK A 18. századtól szinte minden gyülekezetnek voltak egyesületei. Ezek a szervezetek nemcsak a templomok, és az iskolák felszerelésében fáradoztak, hanem a gyülekezetben a szegények, árvák, gyermekek segítésével, és támogatásával is. A kommunizmus uralomra jutásával az egyesületeket betiltották, csak 1989 után születtek újjá. 1951-ben feloszlatják a diakonissza rendeket is. Sztehló Gábor az új körülményekhez igazodva Egyházunk megbízásából az ötvenes években a szeretetotthonok működését szervezte. Néhány számadat a hatvanas évekből: 220 üdülőnek, 382 idősnek, 20 egészséges és 190 fogyatékos gyermeknek, összesen mintegy 800 embernek tudott segíteni egyházunk 136 munkatárssal. 14 településen maradt még 27 valamilyen intézmény az államosítás után, állami támogatás nélkül, csak a gyülekezetek önerejére támaszkodva többek között Békéscsabán, Balassagyarmaton, Budapesten, Győrben, Nyíregyházán, Albertiben, Pécsett.

5 Néhány szám 38 intézmény 12 intézmény gyülekezeti fenntartásban, 26 intézmény országos fenntartásban 6000 ellátott 1500 munkatárs

6 DIAKÓNIA NAPJAINKBAN Szociális szolgáltatások Idősek otthona: 24 Idősek/demensek nappali ellátása: 14 Házi-segítségnyújtás:13 Étkeztetés: 15 Tanyagondnoki szolgálat: 4 Falugondnoki szolgálat: 7 Fogyatékosok otthona: 3 Támogató szolgálat: 4 Közösségi ellátás: 1 Hajléktalanok otthona: 1 Hajléktalan átmeneti szálló: 1 Népkonyha: 3 Nappali melegedő: 1 Éjjeli menedékhely: 1 Szenvedélybetegek nappali ellátása: 3 Fogyatékosok nappali ellátása:1 Utcai szociális munka: 1 Jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás:2 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére: 1 Gyermekvédelmi szolgáltatások Családok átmeneti otthona: 2 Gyermekjóléti szolgálat: 1 Családsegítő: 2 Családi napközi: 5 Bölcsöde: 1 Nevelőszülői hálózat:1 Egészségügyi szolgáltatások Otthonápolás: 1 Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás: 2

7 Egyházak közötti arányunk A bevett egyházak közül 16 egyháznak van államilag támogatott szociális szolgáltatása. Megoszlás Katolikus 31,99% Református 26,50% Evangélikus 5,18% Baptista 14,16% Mazsihisz 0,51% Máltai Szeretetszolgálat 4,82% Magyar Pünkösdi Egyház 8,42% Egyéb 8,43%

8 DIAKÓNIAI ALAPELVEK A szolgáltatások egyházi jellegének erősítése. A szeretetszolgálat vezetőinek és munkatársainak képzése egyházi kereteken belül, a meglévő infrastruktúra felhasználásával, nyitottan az egyéb szakmai képzési formákra is. A diakóniai hálózat fejlesztése. Új ötletekkel és kezdeményezésekkel alakítjuk a MEE Diakónia szolgáltatási kínálatát, hogy minél attraktívabb és versenyképesebb legyen (innováció). Szükségletalapú átfogó szociális szolgáltatási kínálatot hozunk létre. Szeretetszolgálatok szolgáltatásminőségének megtartása, fejlesztése, Célunk az önkéntesek diakóniai szolgálatba állítása, és számuk folyamatos növelése. Az önkéntesség tudatos elterjesztésével a gyülekezetépítést, és az egyház más munkaágait is erősíteni kívánjuk (oktatás, ifjúsági munka, szolgáló közösségek szervezése). Arra törekszünk, hogy diakóniánk minél ismertebb legyen a társadalom széles köreiben, és felkeltjük partnereink érdeklődését szolgálatunk iránt. Nagy hangsúlyt helyezünk az ökumenikus kapcsolatok ápolására.

9 Lehetőségek Támogatott lakhatás: 75. § (1) A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek, valamint a hajléktalan személyek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja a) a lakhatási szolgáltatást, b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt, c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást, d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén da) az étkezést, db) az ápolás-gondozást, dc) a fejlesztést, dd) a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat. (2) A lakhatási szolgáltatás a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható.

10 Lehetőségek 2. Nevelőszülői hálózat A nevelőszülők olyan emberek, akik állami gondozott (ún. átmeneti nevelt) gyerekeket és fiatalokat nevelnek saját családjukban. Nevelőszülő lehet mindenki, aki 24. életévét betöltötte, cselekvőképes, büntetlen előéletű. Személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába való visszakerülésének támogatására. A nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermekek neveléséért nevelőszülői díj illeti meg, ellátásukra pedig ellátmányt és nevelési díjat kap.

11 Lehetőségek 3. Szociális szövetkezet: A szociális szövetkezet olyan szövetkezet, a) amelynek célja munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése; b) amely iskolaszövetkezetként működik.

12 Lehetőségek 4. Önkéntesek: Közérdekű önkéntes tevékenység Közösségi szolgálat ( 50 óra)


Letölteni ppt "Lehetőségek a gyülekezetek számára a diakóniában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések