Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA Dr. Póczik Szilveszter tudományos főmunkatárs Országos Kriminológiai Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA Dr. Póczik Szilveszter tudományos főmunkatárs Országos Kriminológiai Intézet"— Előadás másolata:

1 MAGYAR NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA Dr. Póczik Szilveszter tudományos főmunkatárs Országos Kriminológiai Intézet poczik@okri.hu

2 MAGYAR BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA ELŐZMÉNYEI Rendszerváltás előtti ideológia egyenlőtlenségek felszámolása  egyenlőtlenségek felszámolása  bűnözés mint társadalmi jelenség megszűnik bűnözés mint társadalmi jelenség megszűnik bűnmegelőzés okafogyottá válik bűnmegelőzés okafogyottá válik a szociológia és kriminológia - száműzött tudomány a szociológia és kriminológia - száműzött tudomány felesleges: kriminalitás jellemzőinek és összefüggéseinek megismerése felesleges: kriminalitás jellemzőinek és összefüggéseinek megismerése bűnözési folyamatokat befolyásoló intéz­ményrendszer bűnözési folyamatokat befolyásoló intéz­ményrendszer Szocialista állam etatista felfogása bűnözésre való reagálás: állam / büntető igazságszolgáltatás feladata bűnözésre való reagálás: állam / büntető igazságszolgáltatás feladata reaktív / megtorló szemlélet reaktív / megtorló szemlélet

3 Változások… 60-as évek - politikai környezet változása tudományos megközelítés tudományos megközelítés 1964-től egységes statisztika: bűnözés dinamikája és struktúrája 1964-től egységes statisztika: bűnözés dinamikája és struktúrája társadalmi produktum, társadalmi produktum, cselekmény, az elkövető és a társadalmi-gazdasági tényezők kölcsönhatásai cselekmény, az elkövető és a társadalmi-gazdasági tényezők kölcsönhatásai szociológiai vizsgálatok hiánya - szélesedő oksági kutatások szociológiai vizsgálatok hiánya - szélesedő oksági kutatások erős statisztikai szemlélet erős statisztikai szemlélet 1980-as évek bűncselekmények folyamatos növekedés bűncselekmények folyamatos növekedés devianciák „kezelőrendszere" átalakításra szorul, devianciák „kezelőrendszere" átalakításra szorul, szociológiai és kriminológiai kutatások szociológiai és kriminológiai kutatások bűnözés teljesen új koncepciója bűnözés teljesen új koncepciója deviáns viselkedési formákat rendszerben szemléli deviáns viselkedési formákat rendszerben szemléli közös társadalmi gyökereik közös társadalmi gyökereik

4 Változások … Devianciák közös gyökereinek, speciális okainak feltárása / csökkentése Társadalmi Beilleszkedési Zavarok (TBZ) kutatás, Társadalmi Beilleszkedési Zavarok (TBZ) kutatás, szociális működési mechanizmusok diszfunkciói szociális működési mechanizmusok diszfunkciói szocializációs zavarok, mikrokulturális faktorok, társadalmi integráció hiányosságai szocializációs zavarok, mikrokulturális faktorok, társadalmi integráció hiányosságai kriminalitás reprodukciós rendszerének komplexitása, kriminalitás reprodukciós rendszerének komplexitása, Megelőzés a büntetőjog eszközein túlmutató, többszintű és összetett társadalmi feladat. Megelőzés a büntetőjog eszközein túlmutató, többszintű és összetett társadalmi feladat. bűnalkalmak csökkentése bűnalkalmak csökkentése stigmatizáció elkerülése stigmatizáció elkerülése nyugat-európai típusú bűnmegelőzési koncepciók eredményeinek hasznosítása nyugat-európai típusú bűnmegelőzési koncepciók eredményeinek hasznosítása (Szabó András & Gönczöl Katalin 1987). (Szabó András & Gönczöl Katalin 1987).

5 A rendszerváltás után … Bűnözés struktúrájának gyors átalakulása Bűnözés struktúrájának gyors átalakulása vagyon elleni bűnözés hirtelen emelkedése vagyon elleni bűnözés hirtelen emelkedése új cselekmény-típusok és elkövetési módok új cselekmény-típusok és elkövetési módok Bűnözési félelem Bűnözési félelem lakosság bűnözéspercepciójának /biztonságérzetének romlása lakosság bűnözéspercepciójának /biztonságérzetének romlása bűnözéstől való félelem, a bizonytalanságérzet erősödése bűnözéstől való félelem, a bizonytalanságérzet erősödése a rendszerváltás előtti bűnözési helyzet: viszonyítási alap a rendszerváltás előtti bűnözési helyzet: viszonyítási alap Bűnözés csökkentésének lakossági és politikai igényei Bűnözés csökkentésének lakossági és politikai igényei Civil önvédelmi mozgalmak Civil önvédelmi mozgalmak Polgárőrség, Szomszédok Egymásért Mozgalom SZEM Polgárőrség, Szomszédok Egymásért Mozgalom SZEM Áldozatvédelem Áldozatvédelem Fehér Gyűrű Egyesület, Fehér Gyűrű Egyesület, ESZTER Alapítvány ESZTER Alapítvány (családon belüli és szexuális erőszak áldozatainak kezelése) (családon belüli és szexuális erőszak áldozatainak kezelése) Magánbiztonsági Piac Magánbiztonsági Piac

6 A rendszerváltás után … Büntetőjogi intézményrendszer liberalizálódása Alkotmányos jogállam intézményeinek megszilárdítása Alkotmányos jogállam intézményeinek megszilárdítása Rendőrség - alkotmányos garanciális kötöttségek Rendőrség - alkotmányos garanciális kötöttségek ismertté vált bűnözés drasztikus emelkedé­se ismertté vált bűnözés drasztikus emelkedé­se változatlan felderítési számok változatlan felderítési számok Rendőrség Bűnmegelőzési Szolgálata létrejötte Rendőrség Bűnmegelőzési Szolgálata létrejötte ifjúságvédelemmel és a kábítószerfogyasztással összefüggő prevenciós program (pl. D.A.D.A.) ifjúságvédelemmel és a kábítószerfogyasztással összefüggő prevenciós program (pl. D.A.D.A.) Önkormányzati törvény Önkormányzati törvény közbiztonság helyi feladatainak ellátása közbiztonság helyi feladatainak ellátása módjáról, anyagi eszközökről nem rendelkezett módjáról, anyagi eszközökről nem rendelkezett bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságok bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságok rendőrkapitány, önkormányzat, állami és társadalmi szervek részvételével rendőrkapitány, önkormányzat, állami és társadalmi szervek részvételével

7 Többszintű bűnmegelőzési rendszer szükséges Többszintű bűnmegelőzési rendszer szükséges Váltakozó kormányok – váltakozó kriminálpolitika – felkészülés az EU-ra 1994-ben a Kormányhatározat: közbizton­ság fejlesztésének feladatairól 1994-ben a Kormányhatározat: közbizton­ság fejlesztésének feladatairól az összes állami és társadalmi szerv, az egyházak, a polgárok és önszerveződéseik részvétele az összes állami és társadalmi szerv, az egyházak, a polgárok és önszerveződéseik részvétele Országos Bűnmegelőzési Tanács (OBmT) – feladatok: Országos Bűnmegelőzési Tanács (OBmT) – feladatok: hosszú távú, komplex bűnmegelőzési stratégia kidolgozása, szakmai-tudományos feladatok hosszú távú, komplex bűnmegelőzési stratégia kidolgozása, szakmai-tudományos feladatok segíti a Kormány bűnmegelőző tevékenységét. segíti a Kormány bűnmegelőző tevékenységét. 1995 Fővárosi Közgyűlés - közrendvédelmi és közbiztonsági koncepció 1995 Fővárosi Közgyűlés - közrendvédelmi és közbiztonsági koncepció Országos Kriminológiai és Kriminalisz­tikai Intézetet bűnmegelőzési programjavaslata Országos Kriminológiai és Kriminalisz­tikai Intézetet bűnmegelőzési programjavaslata Országos Bűnmegelőzési Tanács kérésére Országos Bűnmegelőzési Tanács kérésére 1997-es Országos Bűnmegelőzési Program (OBP) 1997-es Országos Bűnmegelőzési Program (OBP) bűnmegelőzés feladatai - kormány és helyi önkormányzatok bűnmegelőzés feladatai - kormány és helyi önkormányzatok kriminálpolitika dominanciája – reaktív kriminálpolitika dominanciája – reaktív 1997 Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány (OKBK) 1997 Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány (OKBK) Finanszírozás: polgárőrség finanszírozása Finanszírozás: polgárőrség finanszírozása Országos Bűnmegelőzési Tanács feladatköre bővül Országos Bűnmegelőzési Tanács feladatköre bővül a fiatalkori kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem, a fiatalkori kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem, korrupció elleni harc korrupció elleni harc áldozatok és hozzátartozóik védelme, áldozatok és hozzátartozóik védelme, megkezdődött az áldozatpolitika intézményeinek kiépítése megkezdődött az áldozatpolitika intézményeinek kiépítése 2001 OKBK megszűnik, 2001 OKBK megszűnik, Helyette: Biztonságos Magyarországért Közalapítvány (BMK) Helyette: Biztonságos Magyarországért Közalapítvány (BMK) áldozatok kárenyhítése áldozatok kárenyhítése áldozatvédelmi irodák segítése áldozatvédelmi irodák segítése polgárok önkéntes szerveződéseinek támogatása, bűnmegelőzési ismeretterjesztés polgárok önkéntes szerveződéseinek támogatása, bűnmegelőzési ismeretterjesztés

8 Bűnmegelőzési rendszer kialakulása … 2002 után két minisztériumban is bűnmegelőzési pozíció (igazságügyi és belügyi: főosztály+helyettes államtitkár) 2004 Országos Bűnmegelőzési Központ - Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) 2004 Országos Bűnmegelőzési Központ - Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) Stratégia megvalósításának koordinálására hivatott tárcaközi fórum, Stratégia megvalósításának koordinálására hivatott tárcaközi fórum, Tagjai: minisztériumok, igazságszolgáltatás intézményei, önkormányzati szövetségek, szakmai kama­rák, civil szervezetek, meghívott szakemberek. Tagjai: minisztériumok, igazságszolgáltatás intézményei, önkormányzati szövetségek, szakmai kama­rák, civil szervezetek, meghívott szakemberek. szakmaközi szervezet: tanácsadói, szakértői feladatok szakmaközi szervezet: tanácsadói, szakértői feladatok rövid távú tervezés rövid távú tervezés beszámolás a kormány felé beszámolás a kormány feléEredmények: társadalmi bűnmegelőzés stratégiája (igazságügy keretében) társadalmi bűnmegelőzés stratégiája (igazságügy keretében) Benne: cselekvési programok - rövidtávú intézkedési tervek Benne: cselekvési programok - rövidtávú intézkedési tervek cselekvési programok végrehajtásáról szóló jelentések cselekvési programok végrehajtásáról szóló jelentések pártfogó felügyelői rendszer átalakítása pártfogó felügyelői rendszer átalakítása áldozatvédelmi törvény – áldozatsegítés rendszere áldozatvédelmi törvény – áldozatsegítés rendszere

9 TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA prevenció különböző formái prevenció különböző formái rendszerszemlélet: elkövető- és áldozat-központú, közösségi és szituációs büm. rendszerszemlélet: elkövető- és áldozat-központú, közösségi és szituációs büm. ágazati társadalompolitika ágazati társadalompolitika Stratégia öt prioritása: (1) a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, (1) a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, (2) az áldozattá válás megelőzése, (2) az áldozattá válás megelőzése, (3) a városi bűnözés csökkentése, (3) a városi bűnözés csökkentése, (4) a családon belüli erőszak csökkentése és a (4) a családon belüli erőszak csökkentése és a (5) bűnismétlés megelőzése (5) bűnismétlés megelőzése

10 Alapelvek … „A bűnözés Magyarországon a rendszerváltozás óta robbanásszerűen növekedett. Az ismertté vált bűncselekmények többsége a lakosság vagyon- és személyi biz­tonságát közvetlenül sérti, az életminőséget kedvezőtlenül befolyásolja.” „A korszerű társadalmi bűnmegelőzési stratégia a társadalom önvédelmi képes­ségeit fokozó, államilag vezérelt illetve támogatott szakmai és civil mozgalom.” „A társadalompolitika integrált részeként megvalósuló bűnmegelőzés alapvető működési - szervezeti, szakmai, pénzügyi - feltételeinek megteremtése állami, ezen belül elsősorban kormányzati feladat. Ehhez meg kell teremteni a tárcák közötti felelősségteljes, egyenrangú, a tudományos és szakmai érdekeket és ér­tékeket érvényesítő együttműködést és annak szervezeti feltételeit.” „A cselekvési programoktól tartós és kedvező eredmény csak akkor várható, ha minden közösségben egyidejűleg alkalmazzák a bűnokok hatását csökkentő, a sér­tetté válást befolyásoló és a bűnalkalmak számát redukáló intézkedéseket.”

11 Alkotmányos alapelvek … Megbélyegzés elkerülése. Megbélyegzés elkerülése. bűnmegelőzés címén kényszerítő vagy megbélyegző módon nem szabad beavatkozni bűnmegelőzés címén kényszerítő vagy megbélyegző módon nem szabad beavatkozni tekintettel lenni a nemi, életkori, kulturális és kisebbségi különbségekre tekintettel lenni a nemi, életkori, kulturális és kisebbségi különbségekre Arányosság elvének érvényesítése Arányosság elvének érvényesítése emberi jogok, a potenciális áldozatok, elkövetők, harmadik személyek szabadságjogainak tiszteletben tartása emberi jogok, a potenciális áldozatok, elkövetők, harmadik személyek szabadságjogainak tiszteletben tartása Kirekesztés elkerülése Kirekesztés elkerülése bűnelkövető fiatalokkal, a börtönviseltekkel, a drogfüggőkkel, a hajléktalanokkal, a szegényekkel, kisebbségekkel szembeni előítéletesség elkerülése bűnelkövető fiatalokkal, a börtönviseltekkel, a drogfüggőkkel, a hajléktalanokkal, a szegényekkel, kisebbségekkel szembeni előítéletesség elkerülése társadalmi igazságosság elve társadalmi igazságosság elve Büntető igazságszolgáltatás bűnmegelőzési feladatai Büntető igazságszolgáltatás bűnmegelőzési feladatai büntetés elkerülhetetlensége büntetés elkerülhetetlensége

12 Alkotmányos alapelvek … Bűnmegelőzés a büntetés-végrehajtásban Bűnmegelőzés a büntetés-végrehajtásban segíti a bűnelkövetők társadalmi integrációját, akadályozza a bűnismétlést segíti a bűnelkövetők társadalmi integrációját, akadályozza a bűnismétlést Szignalizáció Szignalizáció Erősíti az elrettentő és önvédelmi képességet Erősíti az elrettentő és önvédelmi képességet Bűnözési okokra és elkövetés lehetőségekre vonatkozó információk átadása Bűnözési okokra és elkövetés lehetőségekre vonatkozó információk átadása konkrét bűncselekményekről szerzett tapasztalataikat el kell juttatni az érintettekhez konkrét bűncselekményekről szerzett tapasztalataikat el kell juttatni az érintettekhez az adott veszélyeztetett közösséghez is. az adott veszélyeztetett közösséghez is. Nemzeti-, kormánystratégiák és programok harmóniája Nemzeti-, kormánystratégiák és programok harmóniája nemzeti drog és alkohol elleni stratégia, szegregáció ellenes programok, roma integrációs koordináció, antidiszkriminációs és népegészségügyi programok, természetes és épített környezet védelmi programjainak harmonizálása nemzeti drog és alkohol elleni stratégia, szegregáció ellenes programok, roma integrációs koordináció, antidiszkriminációs és népegészségügyi programok, természetes és épített környezet védelmi programjainak harmonizálása Közvetlen és közvetett bűnmegelőzési célú és hatású intézkedések Közvetlen és közvetett bűnmegelőzési célú és hatású intézkedések minden intézkedés harmonizálása, amely közvetlenül valamint közve­tetten szolgálja a közösség biztonságának fenntartását minden intézkedés harmonizálása, amely közvetlenül valamint közve­tetten szolgálja a közösség biztonságának fenntartását

13 Működési elvek … A társadalmi bűnmegelőzési rendszer működtetése kormányzati felelősség A társadalmi bűnmegelőzési rendszer működtetése kormányzati felelősség minisztériumok, országos hatáskörű szervek, minisztériumok, országos hatáskörű szervek, adatszolgáltatói feladatok adatszolgáltatói feladatok folyamatos együttműködés folyamatos együttműködés hazai és külföldi tudományos kutatások hasznosításáról, hazai és külföldi tudományos kutatások hasznosításáról, Helyi bűnmegelőzés - helyi közügy Helyi bűnmegelőzés - helyi közügy önkormányzatok közreműködése önkormányzatok közreműködése helyi társadalompolitika helyi társadalompolitika integrált helyi jelzőrendszerek, integrált helyi jelzőrendszerek, különböző együttműködési formák szervezése különböző együttműködési formák szervezése helyi bűnmegelőzési programok koordinálása, végrehajtása helyi bűnmegelőzési programok koordinálása, végrehajtása Társadalmi együttműködés - partnerség Társadalmi együttműködés - partnerség Érvényesíteni minden, a bűnözés csökkentését és az áldozattá válás elkerülését befolyásoló társadalom- és gazdaságpolitikai intézkedést. Érvényesíteni minden, a bűnözés csökkentését és az áldozattá válás elkerülését befolyásoló társadalom- és gazdaságpolitikai intézkedést. horizontálisan (szakmaközi együttműködés) horizontálisan (szakmaközi együttműködés) vertikálisan (központi és a helyi szervező­dések) együttműködésben. vertikálisan (központi és a helyi szervező­dések) együttműködésben.

14 Működési elvek … Alulról építkezés Alulról építkezés rendőrök / polgárőrök / közterület-felügyelők, vagyonőrök, magánnyomozók, kisebbségi önkormányzatok, természetvédelmi őrök, védőnők, pedagógusok, orvosok, gyermekvédelmi szakemberek, szociális szakemberek, családsegítők, szo­ciális és egészségügyi ellátó rendszer dolgozói, alkohol- és drogmegelőzés résztvevő rendőrök / polgárőrök / közterület-felügyelők, vagyonőrök, magánnyomozók, kisebbségi önkormányzatok, természetvédelmi őrök, védőnők, pedagógusok, orvosok, gyermekvédelmi szakemberek, szociális szakemberek, családsegítők, szo­ciális és egészségügyi ellátó rendszer dolgozói, alkohol- és drogmegelőzés résztvevő A társadalmi bűnmegelőzés: folyamat A társadalmi bűnmegelőzés: folyamat kiszámítható, tervezhető anyagi források, kiszámítható, tervezhető anyagi források, fejlesztés, ismeretalapú tervezés fejlesztés, ismeretalapú tervezés kutatás, értékelés, kutatás, értékelés, legjobb módszerek terjesztése legjobb módszerek terjesztése nem bürokratikus nem bürokratikus pályázati vagy szerződéses forma pályázati vagy szerződéses forma költség-haszon elemzés költség-haszon elemzés együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségek együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségek képzés és a továbbképzés képzés és a továbbképzés

15 Célok Célrendszer: életminőséget javító közbiztonság életminőséget javító közbiztonság bűnözés csökkentése bűnözés csökkentése a társadalom biztonságának javítása; a társadalom biztonságának javítása; a bűnmegelőzés az államilag irányított társadalompolitika integrált részévé váljon; a bűnmegelőzés az államilag irányított társadalompolitika integrált részévé váljon; partnerség megteremtése a társadalmi bűnmegelőzés szereplői között. partnerség megteremtése a társadalmi bűnmegelőzés szereplői között. a lakosság, a polgárok mindennapi életében; a lakosság, a polgárok mindennapi életében; a bűnmegelőzéssel foglalkozó társadalompolitika színterén; a bűnmegelőzéssel foglalkozó társadalompolitika színterén; a bűnmegelőzésben aktív szerepet vállaló helyi és ágazati szereplők körében. a bűnmegelőzésben aktív szerepet vállaló helyi és ágazati szereplők körében.

16 TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉS RENDSZERE

17 Gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzése Nemzetközi dokumentumok Polgári és politikai jogok egyezségokmánya (1966) Polgári és politikai jogok egyezségokmánya (1966) Európa Tanács 20/2000. számú ajánlása Európa Tanács 20/2000. számú ajánlása ENSZ „pekingi szabályai" (1985) ENSZ „pekingi szabályai" (1985) ENSZ gyermekjogi konvenciója (1989) ENSZ gyermekjogi konvenciója (1989) ENSZ „rijadi elvek" (1990) ENSZ „rijadi elvek" (1990)Követelmények veszélyfelismerő jelzőrendszer a gyermekvédelemben veszélyfelismerő jelzőrendszer a gyermekvédelemben korai pszichoszociális intervenció korai pszichoszociális intervenció bírósági eljárásban tekintetbe venni az életkort bírósági eljárásban tekintetbe venni az életkort rehabilitáció rehabilitáció fiatalkorúak esetében kerülni a tisztán büntető jellegű intézkedéseket fiatalkorúak esetében kerülni a tisztán büntető jellegű intézkedéseket gyermek érdeke mindenek felett áll gyermek érdeke mindenek felett áll gyermekközpontú megközelítés gyermekközpontú megközelítés gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésére speciális szervezetek gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésére speciális szervezetek szignalizáció - szülők, gyermekvédelem, gyámhatóság felé szignalizáció - szülők, gyermekvédelem, gyámhatóság felé

18 Intézményi részfeladatok Büntetésvégrehajtás tanulmányok, képzés, gyógykezelés és más prevenciós programok tanulmányok, képzés, gyógykezelés és más prevenciós programok A programok rendszeres értékelő vizsgálata. A programok rendszeres értékelő vizsgálata. A fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézmény-hálózatának további differenciálása, A fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézmény-hálózatának további differenciálása, félig nyitott intézetek létrehozása félig nyitott intézetek létrehozása Pártfogó Felügyelői Szolgálat pártfogók körében speciális, korspecifikus szakmai követelmények pártfogók körében speciális, korspecifikus szakmai követelmények magatartási szabályok magatartási szabályok Fokozott együttműködés a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerrel Fokozott együttműködés a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerrel pályakezdés támogatása pályakezdés támogatása kötelező pártfogó felügyelői véleményezés és javaslatok szakmai követelményeinek fejlesztése, kötelező pártfogó felügyelői véleményezés és javaslatok szakmai követelményeinek fejlesztése, leghatékonyabb magatartási szabályok bővítése leghatékonyabb magatartási szabályok bővítése éves értékelő jelentés készítése az adott terület gyermek- és fiatalkori bűnözéséről, éves értékelő jelentés készítése az adott terület gyermek- és fiatalkori bűnözéséről, különös tekintettel bűnelkövetővé válás, bűnokok és tényezők különös tekintettel bűnelkövetővé válás, bűnokok és tényezők

19 Intézményi részfeladatok Szociálpolitika és családpolitika A pártfogói szolgálatok, rendőrség, ügyészség és a családsegítő, csa­ ládtámogató szolgálatok közötti együttműködés A pártfogói szolgálatok, rendőrség, ügyészség és a családsegítő, csa­ ládtámogató szolgálatok közötti együttműködés devianciák kockázati tényezőinek jelzése devianciák kockázati tényezőinek jelzése korai pszichoszociális beavatkozás korai pszichoszociális beavatkozás szociálisan veszélyeztetett gyermekek /fiatalok számára segélyprogramok, szociálisan veszélyeztetett gyermekek /fiatalok számára segélyprogramok, szegregáció megelőzése. szegregáció megelőzése. hajléktalan családok átmeneti elhelyezése: Családok átmeneti otthona hálózat hajléktalan családok átmeneti elhelyezése: Családok átmeneti otthona hálózat Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, gyermekotthonban élő fiatalok családi életre nevelése. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, gyermekotthonban élő fiatalok családi életre nevelése. modell-programok kialakítása külső közreműködők bevonásával modell-programok kialakítása külső közreműködők bevonásával Ifjúság- és sportpolitika Ifjúsági pszichiátriai gondozók számának növelése Ifjúsági pszichiátriai gondozók számának növelése Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetése, fejlesztése Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetése, fejlesztése A kábítószer-politika: ártalomcsökkentő módszerek biztosítása A kábítószer-politika: ártalomcsökkentő módszerek biztosítása például tűcsere-program. például tűcsere-program. A sportlétesítmények, oktatási intézmények sportolást szolgáló helyi­ ségeinek megnyitása a gyermekek és a fiatalok szabadidős sportolásá­ ra A sportlétesítmények, oktatási intézmények sportolást szolgáló helyi­ ségeinek megnyitása a gyermekek és a fiatalok szabadidős sportolásá­ ra

20 Intézményi részfeladatok Nevelés-oktatáspolitikai programok tanulási kudarcokkal kapcsolatos jelzőrendszer; tanulási kudarcokkal kapcsolatos jelzőrendszer; felzárkóztató programok kidolgozása - értékelése. felzárkóztató programok kidolgozása - értékelése. Az erőszakmentes konfliktuskezelés integrálása az oktatási programba. Az erőszakmentes konfliktuskezelés integrálása az oktatási programba. Az iskolakerülésre és deviáns cselekményekre reagáló programok. Az iskolakerülésre és deviáns cselekményekre reagáló programok. A szabadidős - közösségteremtést szolgáló klubok működtetése. A szabadidős - közösségteremtést szolgáló klubok működtetése. A környezeti - természeti értékek megbecsülése A környezeti - természeti értékek megbecsülése erdei óvoda, erdei iskola programok erdei óvoda, erdei iskola programokGyermekvédelem megyei pártfogó felügyelet, rendőrség, ügyészség, megyei gyámhivatalok gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorainak fóruma megyei pártfogó felügyelet, rendőrség, ügyészség, megyei gyámhivatalok gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorainak fóruma iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök fóruma iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök fóruma intézményes együttműködés kialakítása intézményes együttműködés kialakításaÖnkormányzatok FK bűnözés megelőzésében, alkohol- és drogprevencióban érintett valamennyi szervezet közötti együttműködés koordinálása FK bűnözés megelőzésében, alkohol- és drogprevencióban érintett valamennyi szervezet közötti együttműködés koordinálása

21 Végrehajtás eredményei Jó gyakorlatok: erőszakmentes konfliktuskezelés módszereinek megismertetése erőszakmentes konfliktuskezelés módszereinek megismertetése kortárssegítés, drámapedagógia, élménypedagógia, kortárssegítés, drámapedagógia, élménypedagógia, közös szülő-gyermek aktivitás. közös szülő-gyermek aktivitás. heterogén szociális összetételű, veszélyeztetett kortárscsoportok tagjai egymással együttműködve, szociális szakemberek, pedagógusok, rendőrök, igazságügyi szakemberek találkoznak heterogén szociális összetételű, veszélyeztetett kortárscsoportok tagjai egymással együttműködve, szociális szakemberek, pedagógusok, rendőrök, igazságügyi szakemberek találkoznak döntés, értékválasztás tréning döntés, értékválasztás tréning lakótelepek gyerekeknek ellenőrzött programok, lakótelepek gyerekeknek ellenőrzött programok, egyéni és közösségi lét megtöltése tartalommal egyéni és közösségi lét megtöltése tartalommal személyiség pozitív formálása személyiség pozitív formálása felmerülő konfliktusok békés megoldására felmerülő konfliktusok békés megoldására „szemtől szembe" módszer elsajátítása „szemtől szembe" módszer elsajátítása konfliktusok közvetlen és békés feloldása, konfliktusok közvetlen és békés feloldása, okozott sérelem megértetése okozott sérelem megértetése helyreállító - jóvátételi módszerek megismertetése helyreállító - jóvátételi módszerek megismertetése

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MAGYAR NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA Dr. Póczik Szilveszter tudományos főmunkatárs Országos Kriminológiai Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések