Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkoztatás szerepe a Győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat tevékenységében (Intézményi tapasztalatok) Győr- Szombathely 2008 nov. 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkoztatás szerepe a Győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat tevékenységében (Intézményi tapasztalatok) Győr- Szombathely 2008 nov. 12."— Előadás másolata:

1 A foglalkoztatás szerepe a Győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat tevékenységében (Intézményi tapasztalatok) Győr- Szombathely 2008 nov. 12.

2 Az előadás témája A hajléktalanok rehabilitációját közelíti meg a a foglalkoztatáson keresztül. tisztázandó:nem csak munkavégzésről van szó. -a rehabilitációt sok szempont befolyásolja - ellátotti igények - jogszabályi lehetőségek, - a segítők tevékenységei (munkaköri előírások)

3 Az ellátotti igények Kevés alkalommal tisztázottak az igények Nem minden esetben fogalmazódnak meg az igények (előítélet, szakszerűtlenség,meg nem értés) Hibás dekódolás Igényekhez nem illeszkedő keresztmetszetek Speciális igények – személyre szabott feltételek A legtöbbször szakmailag rendkívül bonyolult a konkrét eset megítélése

4 Igények és válaszok a foglakoztatással kapcsolatban Az ellátott igényei Életvezetési tanácsadás Egyéni mentális gondozás Csoportos ment.gondozás Személyiség fejlesztés Re-szocializációs tréning Pályaorientációs tréning Foglakoztatás: 1.Szabadidő strukturálása 2.Munkavégzést jelentő kötött foglalkoztatás Segítői válaszok Szakmai képzések, tréning tervezése, szervezése, bonyolítása Team-egyéni szupervízió Esetmegbeszélések szervezése Szakmai team-ek szervezése Hatékony információ csere Mentálhigiénés segítése a résztvevőknek: ( szorongás,emocionális labilitás,dependencia,depresszió,addik- tív probélmák: dorg-alkohol-játék

5 A feladatok (igények)szakma centrikus közelítései Feladatok (igények) Abúzusok: drog alkohol játékszenvedély Indulatkezelési zavarok Diszharmonikus- elégtelen szocializáció Perspektíva építés Interperszonális-családi-pár kapcsolatok alakítása Érték és normaközvetítés Motiválás egészségnevelés Segítő módszerek Célzott beszélgetés Segítő beszélgetés Krízisintervenció Tematikus csoportok: -szenvedélybeteg -fejlesztő, útkereső -munkavállalásin stb Pszichoterápiás csoport

6 Stratégia váltás A program szerinti stratégiai váltás választ ad: 1 „….milyen eszközökkel lehet érdemben megelőzni a hazánkban tömegesnek nevezhető hajléktalanná válást, 2. Milyen eszközökkel lehet csökkenteni a hajléktalanság közvetlen veszélyében élők számát 3. Milyen eszközökkel lehet elősegíteni a már egzisztenciájukat vesztett emberek tízezreinek a visszaillesztését a társadalomba.” A fentiek megválaszolásán túl el kell készíteni települések hajléktalan-ellátási koncepcióját

7 Jogi szabályozás A jogi szabályozás bonyolult, minden részletre kiterjedő A keretjellegű szabályozás csak az ellentmondásokban érvényesül A szabályozás minden vonatkozásban bonyolódik- bonyolulttá válik Ellentmondások alakulnak ki és maradnak fenn A megoldatlan szabályozási problémákból egy „örökzöld” gyűjtemény az bizonyítja., hogy az indokolatlan és hibás szabályoktól nem lehet megszabadulni A jogi szabályozásban nehéz a gyakorlati, praktikus szempontokat érvényesíteni A szabályozás alakításában ritka az érdemi egyeztetés.

8 A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat szakmai programja és a foglalkoztatási lehetőségek Hajléktalanok otthonaHajléktalanok rehabilitációs otthona Hajléktalanok átmeneti szállása Önálló életvezetés ki- vissza alakítása, Kapcsolatteremtés, társas kapcsolat Kulturális integráció visszanyerése Adekvát szociális és egészségi állapot elérése Szociális és egyéb ügyek intézése Szomato-pszicho- szociális szükségletek kielégítése Visszaillesztés a munka világába Társas kapcsolat: stabilizálás,fejlesztés Krízishelyzet,lakhatási probléma Étkeztetés Szociális ügyintézés Egészség megőrzése,alapfokú orvosi ellátás Munkára orientálás,közvetítés Egyéni gondozási- Ápolási TERV Egyéni rehabilitációs program Egyéni gondozási terv M E N T Á L H I G I É N I A

9 Az országos és a győri hajléktalan ellátás néhány jellemzője Országos Tömegszállás, zsúfoltság Jogszabályi előírásoknak 10 % felel meg (kb. 8000 férőhely) Rugalmatlan, életszerűtlen elvárások Az ellátórendszer bedugult Kevés a hajléktalanok igényéhez igazodó férőhely Finanszírozási „sajátosságok” Fejlesztési kényszerképzetek Több, problémás csoport jelenléte: (nők, fiatalok,betegek, idősek) Győri ellátó rendszer A rendszer1992-től folyamatosan épül Ellátja a település500-530 kliensét Költségvetési intézmény A rendszer kapacitása:

10 Hajléktalanok rehabilitációs otthon férőhelyei Magyarország 2006

11 A hajléktalanok állapota Testi képesség Mentális állapot Tudati állapot Kapcsolatrendszer Heterogenitás SzenvedélyekElmebetegségTárstalan Leromlottság Cél nélküliségNeurózisokAszociális TraumaÉrdektelenségSkizofréniaSivár Alacsony telje-Negatív élményEpilepsziaDurva sítő képesség Irracionális el-FogyatékosságAgresszív Krónikus be-képzelésDementálódásÉrzelmi deficit betegségekMentális Magányos sérülések

12 Dilemmák és módszertani kérdések Dilemmák: Kiket lehet és kiket fontos rehabilitálni? Mi tekinthető eredményes rehabilitációnak? A közelítés megválasztása: -intézményen belül - intézménytől függetlenül Mennyiben lehetséges tömegigényt kiszolgálni? Társadalmi vagy egyéni szükségletet elégít-e ki a rehabilitáció Módszertani kérdések Definíciós szükségletek kielégítése A rehabilitáció célmeghatározása Kidolgozandó a rehabilitáció specifikuma Komplex szükségletek megfogalmazása Mik lehetnek a rehabilitáció indikátorai?

13 Alkalmasság a rehabilitációra

14 A munka és foglalkoztatás A hajléktalanok munkalehetőségei. intézményen kívül-alkalmi munka -alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás -elsődleges munkaerőpiac intézményen belül -terápiás munka -szociális foglalkoztatás -közhasznú foglalkoztatás -közalkalmazott

15 A munkavégzéssel nem járó foglakoz(tat)ás Szerepe:időstrukturálás szabadidő hasznos eltöltése személyiség fejlesztése Tartalmazza: A szakmai program A Hajléktalanokat Segítő Szolgálatnál ACAPELLA KÓRUS A megvalósítás formája: - egyéni, csoportos,közösségi szociális munka - életvezetési, életviteli tanácsadás - egyéni gondozási, ápolási terv, rehabilitációs program Terelés-szervezés-irányítás: a civil társadalmi egzisztálás megnyilvánulásai felé. (családi)- társadalmi ünnepségek

16 A szociális foglalkoztatás összefüggései Munka rehabilitációs foglalkoztatás Célcsoport: krónikus pszichiátriai és szenvedélybetegek Foglakoztatás célja: általános, testi szellemi fejlesztés,munkaképesség,munkatartás fejlesztése,felkészítés a fejlesztő foglalkozásra Kimeneti lehetőség: fejlesztő felkészítésbe továbblépés Jellemző tevékenységek: intézményen belül,egyszerű munkafolyamatok A foglalkoztatás jellege: az intézmény és az ellátott közötti egyezség alapján Időtartama: napi 4-6 ill. heti 20- 30 óra között Biztosított viszony. Nincs : táppénz nincs csak a ledolgozott napok után jár bér Fejlesztő- felkészítő Foglakoztatás Célcsoport: krónikus pszichiátriai és szenvedélybetegek Foglakoztatás célja: önálló munkavégzés kialakítása, nyílt munkaerőpiac megcélzása Kimeneti lehetőség: nyílt munkaerő piac Jellemző tevékenységek: piaci igények,sokrétű lehetőség A foglalkoztatás jellege: munkaviszony 16 éven felüliekre vonatkozó garanciális szabályok Biztosított viszony: van Betegség – szabadság: van járadék és szabadság

17 FOGALAKOZTATÁSI FORMÁK ÖSSZEVETÉSE I. MegnevezésMunkareha- bilitáció Fejlesztő- Felkészítő Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Foglalkoztatot- tak köre Ellátott: pszichiát- riai,szenvedélybe- teg Ellátott: pszichiát- riai,szenvedélybe- teg Munkanélküli, álláskereső Nem foglalkozt. Rendszeres sz.seg. Eggyüttműkődik Foglalkoztatás célja Általános fejlesz- tés,fejlesztő felké- szítésre Önálló munkavég. Kialakítása, nyílt munkaerőpiac Megfelelő munka- lehetőség biztosítása Képzettségének megfelelő munka A kimenet lehetősége Továbblépés Fejlesztő-felkészít. Nyílt Munkaerőpiac Nyílt Munkaerőpiac Nyílt Munkaerőpiac A Munkáltató IntézményA piac igénye dönt Önkormányzat társulás A munkaidő tartama Napi:4-6 óra Heti :20-30 óra Napi max. 8 óra Heti : 40 óra Munka trv.könyve szerint Munka trv.könyve szerint Foglakoztatási feltételek Rehab.alkalm. vizsgálat Rehab.alkalm. vizsgálat Rehab.alkalm. vizsgálat Rehab.alkalm. vizsgálat

18 FOGALAKOZTATÁSI FORMÁK ÖSSZEVETÉSE II. MegnevezésMunkareha- bilitáció Fejlesztő- Felkészítő Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás JárulékfizetésNincsvan Betegség szabadság Nincs fizetve Ledolgozott után Van járadék,általá- Ban van táppénz Van járadék,általá- Ban van táppénz Van járadék,általá- Ban van táppénz Foglakoztatás időtartama Határozatlan idejűHatározott: 1 évMax egy évMinimum 30 nap Maximum egy év Támogatás összege 4 óra : 2200 Ft 5 óra : 2200 Ft 6 óra : 2450 Ft 4 óra : 3330 Ft 5 óra : 3850 Ft 6 óra : 4400 Ft 7 óra : 4950 Ft 8 óra : 5500 Ft Munkaadónak a Közvetlen ktg.70 %-a (45 felettinek A 90 %-a) Összes bér + a járulék 95 %-a Intézményi térítésidíj fizetési kötelezettség Nincsvan

19 A hajléktalanok rehabilitációjának összetevői I. Fizikai rehabilitáció: a testi egészség állapotának stabilizálása az életkornak, adottságnak megfelelő teljesítőképesség személyi és környezeti higiéné elérése Pszichés rehabilitáció: -lelki helyzet normalizálása -mentális állapot egyensúlyba hozása -a self összetevőinek énfogalom”„önértékelés” egyensúlyának visszanyerése -az egyén identitásának visszaadása : szerep és kontinuitás vesztés helyzetének megfordítása -a kapcsolati háló „újraszövése”

20 A hajléktalanok rehabilitációjának összetevői II Szociális rehabilitáció: -az egyén teljes értékű társadalmi tagságának visszaállítása, fenntartása -önfenntartás visszanyerése, stabilizálása -önérvényesítés „szocializációja” -reális célok definiálása,teljesítése,újrafogalmazása ismételt tejesítése -az egyén, hátralevő életének pozitív tartalmú újjászervezése, fenntartása

21 A hajléktalanok rehabilitációjának szakaszai A rehabilitáció szakaszai Jellemzők Motivációs szakasz Interjúk, kiválasztás,életút felmérése Felkészítő szakasz Önismeret,fejlesztés, szándékok tisztázása,exploráció Védett foglalkozási szakasz Terápiás foglalkoztatás,képesség- készség fejlesztés, edukáció Kiléptető szakasz Külső lehetőség keresése, Reintegráció elvégzése Utógondozás Prevenció a visszaesésellen

22 Motivációs szakasz Vonzóvá kell tenni a rehabilitáció lehetőségét -Motivál: a rendszeres jövedelem, támogatásokra való jogosultság elérése a biztonság (újbóli)megtapasztalása az önbecsülés elérése értékelése -Módszere.személyes (mély) interjú célzott,tematikus, segítő beszélgetés A rehabilitáció legérzékenyebb szakasza Az álláspontok tisztázása fontos Időtartama: 2-3 hét

23 Felkészítő szakasz ( 1-2 hónap) Az egyén saját döntése utáni lényeges szakasz A kliens erre az időre mind feltételekkel mind saját magával tisztába kerül A kölcsönös elvárások formában öntése Kialakul a reális cél mint a helyzethez köthető releváns kölcsönös elvárás Személye kapcsolatok stabilizálódása Befejeződik a fizikai, szellemi, társadalmi funkciók újraszerveződése A képessé tétel- és a képessé válás (empowerment) összhangjának a megteremtése A személyre szabott feladatok végrehajtásával felgyorsul a reszocializáció B E L S Ő F O G L A L K O Z T A T Á S

24 Védett- terápiás foglalkoztatási szakasz ( 4 -24 hónap) Az önállóság elnyerése „interiorizációja” A piacképes munkavégzés személyes feltételeinek megteremtése, rögzítése Módszer: egyénre szabott feladat terhelhetőség fokozása a közösség erejének felhasználása Szakemberek:orvos,szociálismunkás,pszichológus, pszichiáter,szociálpedagógus, mentálhigiénikus Szükség szerinti specialisták beavatkozásai

25 Belső foglalkoztatás tevékenységei Állatgondozás Növénytermesztés, kertészkedés Takarítás,tereprendezés Szövés varrás, Épületfenntartás, festés, mázolás, Hulladékválogatás Szállítási munkák Bérmunkák (nagy kézimunka igény)

26 Kiléptető szakasz (24 hónaptól…) A kiléptetés irány megszabja annak minőségét -indokolt esetben rokkantositás -további tevékenység más védett szervezetben -nyugdíjazás -átképzésen való részvétel -elhelyezkedés elsődleges munkaerőpiacon A stabil életfeltételek megtalálása,rögzítése Önálló, rehabilitált élet megkezdése T Á R S A D A L M I R E I N T E G R Á C I Ó

27 A rehabilitációs otthon forgalma Megneve zés 2001200220032004200520062007összes Beutalt 24161923202335160 „kigondo zott” 177445121564 Fegyelmi 34111028 utógondo zás 11568930 Áthelye zés 33392121 Elhunyt 112 B.V..I 11 Összesen 45262845385470306 ö

28 Összefoglalás A hajléktalanellátásban az intézmény támogatásával- koordinálásával szervezett foglalkoztatás végzésében nagy tartalékok vannak, A sikeres társadalmi re-integráció eszköz-forrás-szaktudás- időigényes folyamat, A rendezett, tartós visszailleszkedést lehetővé tevő segítés feltételezi a rehabilitáció nyújtotta lehetőségeket Az intézményben nyújtott foglalkoztatásnak egyre nagyobb gazdasági szerepe lesz az elkövetkezendő időben.


Letölteni ppt "A foglalkoztatás szerepe a Győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat tevékenységében (Intézményi tapasztalatok) Győr- Szombathely 2008 nov. 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések