Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elektronikus építési napló vezetésének jogszabályi és technikai feltételei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elektronikus építési napló vezetésének jogszabályi és technikai feltételei."— Előadás másolata:

1 Az elektronikus építési napló vezetésének jogszabályi és technikai feltételei

2 1.Előkészítő teendők a mindennapos használat előtt 2.A megfelelő szerepkör elfogadása (a naplóvezetési kötelezettség átruházhatósága) 3.A napi jelentés szerkeszthetőségének feltételei, a „naplóírás” 4.Az e-napló zárása és a munkaterület visszaadása Miről lesz szó?

3

4 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

5 1. Hagyományos versus e- napló 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet alapján Az építési napló fogalma Az építési napló vezetésének szabályai 51/2000. (VIII.9.); 290/2007. (X.31.) Annak meghatározása, hogy milyen esetekben kell építési naplót vezetni NEM VÁLTOZOTT!!!

6 Mikor kell építési naplót vezetni? Nem kötelező minden építési tevékenység végzéséhez építési naplót vezetni, de MINDEN építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. Vagy a megrendelő kérése estén

7 Mikortól kell e - építési naplót vezetni? Az építési naplót általános építmények esetében 2013. október 1-jét, követően megkezdett kivitelezések esetén kell elektronikusan vezetni. 2014. július 1. után a sajátos építményfajták esetén is.

8 Üzemelteti a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. + E-mail: enaplohelpdesk@e- epites.hu + Visszajelzés + Változások Verzió: 1.11.1 - (Készült:2015.01.13. 14:35:37)enaplohelpdesk@e- epites.huVisszajelzés Változások

9 Előkészítő teendők a megrendelés és a mindennapos használat előtt

10 Mi szükséges az e-építési napló alkalmazás használatához?

11 Ügyfélkapus azonosító Ügyfélkaput minden természetes személy igényelhet az okmányirodákban. A regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány szükséges. Meg kell adnia szabadon választott egyedi felhasználói nevét és egy elektronikus levélcímet (e-mail cím) is. Az Ügyfélkapuról szóló összes tudnivalót megtalálható a Magyarország.hu kormányzati portálon a portálindex alatt szereplő, Ügyfélkapu kezdetű linkeken.Magyarország.huportálindex

12 www.mkik.hu Építésügyi regisztrációs iroda

13 www.magyarorszag.hu

14 www.e-epites.hu

15

16

17 Személyes profil – mindenki Kamarai adatok – FMV, ME Képviselt cég – kivitelezők esetén KÖTELEZŐ!

18

19 A megfelelő szerepkör elfogadása (a naplóvezetési kötelezettség átruházhatósága)

20 Ki kicsoda? e-napló felhasználói szerepkörök jelentése Építtető Építtető meghatalmazottja Építési műszaki ellenőr Kivitelező – napi jelentésért felelős Kivitelező - napi jelentésre jogosult Felelős műszaki vezető FMV – napi jelentésre jogosult Tervezői művezető Beruházáslebonyolító Beruházási tanácsadó Építtetői fedezetkezelő Támogató szervezet Külön jogszabállyal feljogosított Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor

21 A napló vezetése 26. § ……. az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek (Kivitelező – napi jelentésért felelős) vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének (FMV – napi jelentésre jogosult) feladata.

22 Ki vezetheti a naplót? Az építési naplóba történő bejegyzés a társaság nevében tett nyilatkozatnak minősül,ezért a naplóbejegyzést csak a társaság képviseletére jogosult személy teheti meg. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében ez a személy a vezető tisztségviselő. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaság képviseleti joggal ruházza fel munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjára nézve – akár az építési napló vezetésére is. (Kivitelező - napi jelentésre jogosult) A munkavállaló képviseleti joga másra nem ruházható át. Tehát nincs lehetőség arra, hogy az építési napló vezetésével a vállalkozó kivitelező harmadik személyt bízzon meg. (Pl. külső könyvelőt).

23 A napló vezetése 26. § ……. az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek (Kivitelező – napi jelentésért felelős) vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének (FMV – napi jelentésre jogosult) feladata.

24 A naplóvezetés átvállalása fővállalkozó 26§ (3) A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó e- alnaplójának vezetését átvállalhatja. (Kivitelező - napi jelentésre jogosult) A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e- alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. (Kivitelező - napi jelentésre jogosult)

25 A naplóvezetés átadása II. (5) 228 Az a vállalkozó kivitelező, aki a saját építési naplójának vezetését átadta, az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését. 228 (6) Minden átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell végeznie az átvállaló vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének. (7) 229 Az átvállalt e-alnaplóba történt, átvállaló általi bejegyzésekkel kapcsolatosan az e-alnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó az e-alnaplóban észrevételt tehet vagy az e-építési naplóban rögzített nyilatkozatával bármikor visszaveheti az e-építési napló vezetését. Ebben az esetben az alvállalkozó további alvállalkozójának az e-alnapló vezetésének átadására vonatkozó megállapodása is megszűnik. 229

26

27 Átadott napló vezetés esetén ki felel a napló bejegyzésekért? Ha elvállaltam a napi jelentésre jogosult szerepkört akkor automatikusan átvettem a naplóvezetés felelősségét is? Nem, éppen a szerepkörök jelentése miatti bizonytalanságok és hibás kiosztások miatt kell erről külön nyilatkozni is, és azt feltölteni a készenléti tárhely adatai közé.

28 Ki lehet az Én FMV –m? Összeférhetetlenségi szabályok 11. § 72 72 72 Hatályon kívül helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § ge). Hatálytalan: 2014. I. 1-től. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 343/2006. Korm. rendelet hatáskörök és illetékességi területek, foglalkoztatási feltételek és összeférhetetlenség MŰSZAKI FMV ELLENŐR

29 - a felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon építmény kivitelezése során, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet, - a felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői, illetve építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. § c) pontja) végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. - a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési beruházások esetében a felelős műszaki vezető az építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri tevékenységeket folytatóknak hozzátartozója nem lehet, velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat.

30 Mikor kell írni a naplóba? (4a) 199 Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. 199 Az online napi jelentést csak az adott nap 24:00 óráig lehet szerkeszteni.

31 Hol kell lennie a naplónak? Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt - a 26. § (8)- (10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. (9) 231 Az e-főnaplónak és az e-alnaplónak azokat a munkarészeit, amelyek nem kerültek még az e-építési napló internetes alkalmazásban rögzítésre, a helyszínen elérhetővé kell tenni azok számára, akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek. 231

32 A napi jelentés szerkeszthetőségének feltételei, a „naplóírás”

33 1.Szerepkör kiosztása legyen: NAPI JELENTÉSÉRT FELELŐS 2.Szerződés feltöltése 3.Munkaterület átvétele (Tulajdonosi Nyilatkozat )

34

35

36 Ha Engem hívtak meg itt kell megadni az elfogadó kódot. Ha Én hívtam meg a vállalkozót itt találom a kódot amit meg kell adnom Neki! Az éppen nem aktuális, már lezárt visszaigazolások lelőhelye.

37

38

39

40 Írásbeli szerződéssel kell hogy rendelkezzen az alvállalkozó kivitelező, a műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető (Mintaszerződések: www. e-epites.hu) A szerződéseket (kivétel a kivitelezési szerződések) nem kell feltölteni az elektronikus építési naplóba. De az építésfelügyeleti ellenőrzés során be kell mutatni, illetve az esetleges jogviták esetén van fontos szerepe! (Az árat ki lehet törölni, a hatóság részére ha kéri de a szerződést be kell mutatni.)

41 VAN MEGOLD Á S! http://www.mkik.hu/hu/tszsz Magyarországon történő építési beruházásoknál Szerződési teljesítésekből eredő viták esetén Vitarendezési lehetőség Peres eljárások gyorsítása TSZSZ

42 A munkaterület átadása 1.Kivitelező kiválasztása 2.Munkaterület átadása 3.Az átadás visszaigazolása

43

44

45 Az e-napló zárása és a munkaterület visszaadása

46

47 Az alnapló zárását a kivitelező-napi jelentésért felelős szerepkörből lehet kezdeményezni, ha a munkaterület nála van. És az összes al – al napló le van már zárva!!!

48 A lezárás után a munkaterület vissza kerül a megrendelőhöz: e-alnapló esetén a megrendelő kivitelezőhöz (E-főnapló esetén az építtetőhöz vagy a meghatalmazottjához.)

49

50 Köszönöm a figyelmet! Mihók Viktória PMKIK mihok.viktoria@pmkik.hu 70/339 99 40 mihok.viktoria@pmkik.hu


Letölteni ppt "Az elektronikus építési napló vezetésének jogszabályi és technikai feltételei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések