Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja 2020-ig Huber Helga területfejlesztési referens Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja 2020-ig Huber Helga területfejlesztési referens Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat."— Előadás másolata:

1 Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja 2020-ig Huber Helga területfejlesztési referens Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

2 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A megyei önkormányzatok jogkörében elkészült megyei szintű fejlesztési programok forrásainak megoszlása: Bács-Kiskun: 35 803,7 M Ft Bács-Kiskun: 35 803,7 M Ft

3 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Várostérségek fejlesztési forrásai: kiskunhalasi járás 2348,5 M Ft kiskunmajsai járás 1343,8 M Ft

4 Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja Célrendszere/prioritások: - népesség és vállalkozások mobilitása, - gazdaság- és foglalkoztatás élénkítés, - vidék fenntartható fejlesztése, - megyeszékhely integrált fejlesztése, - hatékony környezetgazdálkodás, - közösségek önszerveződése, - komplex megyei gazdaságfejlesztési menedzsment és marketing tevékenység.

5 Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja Gazdaság- és foglalkoztatás élénkítés: - vállalkozói együttműködések, klaszterek erősítése, - hálózatosodás, - termálvizekre, kulturális, épített és táji örökségekre épülő turizmus jövedelemszerzési potenciáljának erősítése, - ipar és mezőgazdaság alkalmazott kutatási igényeinek kiszolgálása,

6 Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja Vállalkozói környezet fejlesztése, vállalkozásfejlesztés: - ipar, mezőgazdaság beruházási, képzési, szakképzési, alkalmazott kutatási igényeinek kiszolgálása, - foglalkoztatás élénkítés a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását támogató szolgáltatás- és infrastruktúra fejlesztés.

7 Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja Vidék fenntartható fejlesztése: - Tájegységek karakterét, ökoszisztémák megőrzését, népesség megtartását szolgáló gazdaságfejlesztési szükségletek összehangolása - Vidéki települések és külterületi lakott helyek életminőségének-vonzerejének növelése.

8 Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja Hatékony környezetgazdálkodás/klímaváltozáshoz alkalmazkodás: - szélsőséges időjárási körülményekhez való alkalmazkodó képesség javítása, - Környezetterhelés csökkentése, üvegházhatású gázok-hulladék, - Kutatás-fejlesztés innováció támogatása.

9 Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja Komplex megyei gazdaságfejlesztési menedzsment, marketing tevékenység: - szabad vállalkozási zónák koordinációja, - turisztikai koordináció, - megyei gazdaságfejlesztés és befektetés ösztönzés, - területfejlesztési tervezés, végrehajtás, - térségmarketing, - hazai és nemzetközi területi programok közötti hatékony kommunikáció, - kis projekt alapok működtetése.

10 Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja Közösségek önszerveződő, öngondoskodó, együttműködési készségeinek kibontakoztatása: - vállalkozások, mint gyakorlati képzőhelyek alkalmassá tétele a humán erőforrás fejlesztésére, - társadalmi-gazdasági aktivitás, megtartó helyi társadalom, - társadalmi-gazdasági javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása,

11 Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja Térségi elérhetőség és mobilitás: - bajai kikötő fejlesztése, - Budapest-Kelebia vasútvonal fejlesztése, - Duna hidak létesítése Kalocsa és Baja térségében. Forrás: Intelligens Közlekedés Operatív Program

12 TOP keretében megvalósítandó megyei gazdaságfejlesztési programok Üzleti környezet fejlesztése, Üzleti környezet fejlesztése, Turizmusfejlesztés, Turizmusfejlesztés, A megye gazdaságának diverzifikációja, A megye gazdaságának diverzifikációja, Megyei gazdaságfejlesztési intézményrendszer létrehozása, Megyei gazdaságfejlesztési intézményrendszer létrehozása, Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának javítása, Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának javítása, Kulturális, környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok, akciók támogatása, Kulturális, környezeti fenntarthatóságot szolgáló programok, akciók támogatása, Kiemelt területeken működő civil szervezetek programjainak támogatása, Kiemelt területeken működő civil szervezetek programjainak támogatása, Megyei ösztöndíjalap a képzett fiatalok megtartására, Megyei ösztöndíjalap a képzett fiatalok megtartására, Munkába állást és a családokat segítő szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztés, Munkába állást és a családokat segítő szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztés, Homokhátság területfejlesztési programja, Homokhátság területfejlesztési programja, Duna-menti térség területfejlesztési programja, Duna-menti térség területfejlesztési programja, Határtérség területfejlesztési programja. Határtérség területfejlesztési programja.

13 TOP megyei részprogramja http://www.fejlesztes.bacskiskun.hu/doksik/b km2020program.pdf http://www.fejlesztes.bacskiskun.hu/doksik/b km2020program.pdf Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elfogadta: 2014. 02.14.

14 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP Prioritások, intézkedések civil szervezetek számára 1. prior. 1. intézkedés: A szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése – infrastrukturális beruházások Lehetséges kedvezményezettek: civil, egyházi szervezetek, egyházak.

15 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 1. prior. 2. intézkedés: A befogadó társadalmi célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése – infrastrukturális beruházások, szociális-gyermekjóléti- gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Lehetséges kedvezményezettek: civil és egyházi szervezetek

16 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 1. prior. 3. intézkedés: Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal Kedvezőtlen gazdasági-társadalmi helyzet javítására, a közösségfejlesztésre, társadalmi kapacitásfejlesztésre irányuló komplex beruházások (pl. hiányzó szolgátatásokhoz, helyi szereplők bevonásához, motiváláshoz, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése, épületek felújítása, bővítése, funkcióváltása, információs hozzáférési lehetőségek biztosítása) Lehetséges kedvezményezettek: egyházi és civil szervezetek

17 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 1. prior. 4. intézkedés: Mélyszegénységben élők, romák felzárkóztatását és a szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások – közösségi célú terek fejlesztése, szervezetek hatékonyabb feladatellátásához és programokhoz szükséges eszközök biztosítása. Lehetséges kedvezményezettek: egyházi és civil szervezetek

18 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 1. prior. 5. intézkedés: Közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése a fenntarható és megújulásra képes közösségekért, az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére - megüresedett ingatlanok felújítása, bentlakásos programok megvalósítása, eszközellátottság fejlesztése, önkéntesség infrastrukturális fejlesztése. Lehetséges kedvezményezettek: civil és egyházi szervezetek

19 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 2. prior. 6. intézkedés: Munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása - Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási rehabilitációja, - Munkanélküliek, munkahelyük elvesztésében fenyegetettek mentorálással támogatott tanulási programjai, - Tartósan kiszorult hátrányos helyzetű emberek megjelenése a munkaerőpiacon, - Romák foglalkoztatásba ágyazott képzése, - Támogatott lakhatás, védett munkahelyek kifejlesztése, - Megalapozó kutatások, tudományos elemzések elvégzése, képzések kidolgozása, lebonyolítsáa Lehetséges kedvezményezettek: civil és egyházi szervezetek

20 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 2. prior. 7. intézkedés: Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése Aktív közösségi partnerségek fejlesztése – lakóközösségi programok, lakótelepi információs és szolgáltató irodák fejlesztése, további elterjesztése, helyi közösségi konfliktusok megoldása önkéntesség fejlesztése, képzések, szolgáltatások körének, színvonalának növelése Lehetséges kedvezményezettek: állami szervezetek, önkormányzati intézmények, civil és egyházi szervezetek, köznevelési és felsőoktatási intézmények.

21 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 2. prior. 8. intézkedés: Társadalmi együttélés erősítése – hátrányos helyzetűek, romák bevonása, esélyteremtés, antidiszkriminációs és multikulturális programok - hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának erősítése, - kulturális identitás megőrzése, interkulturális párbeszéd, romák társadalmi és kulturális befogadása, - esélyegyenlőség erősítése, társadalmi reintegráció ösztönzése, - kutatások, tanulmányok, tudományos elemzések elvégzése.

22 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 2. prior. 9. intézkedés: A gyermekek és fiatalok képességeinek - Fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek támogatása - Képesség kibontakoztatása – fizikai aktivitás területein – interkulturális, nem formális oktatási programok, képzések, sportegyesületekkel való partneri kapcsolatok erősítése, eszközbeszerzések

23 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 2. prior. 10. intézkedés: Családok és idősek tevékeny életmódjának, nemzedékek közötti együttműködések támogatása, gyermekvállalás elősegítése - Idősek tevékeny életmódja, nemzedékek közötti együttműködés és az idősgondozás támogatása érdekében személyes és online szolgáltatások kialakítása, - Befogadó szülők-gyermekek támogatása

24 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 2. prior. 11. intézkedés: Gyermekszegénység csökkentése - Integrált térségi gyermekprogramok kiterjesztése – cselekvési program végrehajtása, helyi szolgáltatások-programok koordinációja, - Kistelepülési gyermekprogramok indítása, - Koragyermekkori felzárkózást segítő programok a gyermek legkorábbi életkorától

25 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 2. prior. 14. intézkedés – Lakosság egészségtudatosságának növelése - Egészségműveltség fejlesztése, - Közösségi lelki egészség fejlesztése, - Lakossági fizikai aktivitási szint fokozása, - Függőségek megelőzése és visszaszorítása - Életmóddal összefüggő betegségek-szövődmények megelőzése, - Lakossági szűrések elterjesztése, korszerűsítése, Lehetséges kedvezményezettek: civil és egyházi szervezetek

26 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 2. prior. 15. intézkedés: A minőségi feladatellátást támogató eszközök/alkalmazások fejlesztése - Szervezeti működést támogató eszközök, - Egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának fokozása Lehetséges kedvezményezettek: civil és egyházi szervezetek

27 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 3. prior. 18. Intézkedés: A gyarapodó tudástőke célját segítő szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése - Nevelést segítő szolgáltatások lebonyolításához szükséges infrastrukturális fejlesztések, - Nem formális-informális tanulási alkalmak, képzések, programok, szolgáltatások lebonyolításához szükséges eszközök beszerzését. - Egyházi és civil szervezetek célirányos infrastrukturális fejlesztése, eszközök fejlesztése.

28 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – EFOP 4. prior. 20. intézkedés: A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül - Köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális és informális tanulási alkalmakkal, - Alapkompetenciák fejlesztése érdekében az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelés nem formális és informális tanulás eszközeivel.

29 Köszönöm a figyelmet. Huber Helga területfejlesztési referens Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat


Letölteni ppt "Bács-Kiskun megye fejlesztési részprogramja 2020-ig Huber Helga területfejlesztési referens Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések