Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei: támogatások, pályázatok, járulékkedvezmények Foglalkoztatás – gazdaság – versenyképesség konferencia Máthé Ferenc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei: támogatások, pályázatok, járulékkedvezmények Foglalkoztatás – gazdaság – versenyképesség konferencia Máthé Ferenc."— Előadás másolata:

1 A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei: támogatások, pályázatok, járulékkedvezmények Foglalkoztatás – gazdaság – versenyképesség konferencia Máthé Ferenc igazgató KDRMK Székesfehérvári KSZK

2 Decentralizált Foglalkoztatási Alaprész 2009. (adatok mFt-ban) Aktív eszközökKirend. keretRégiós keret Munkaerő-piaci képzés99,6696,6 Önfoglalkoztatás elősegít.9,781,0 Bértámogatás55,1376,0 Mobilitási támogatások2,015,0 Közhasznú foglalkoztatás38,7330,0 Munkahely megőrzés22,9230,0 Összesen:228,11.950,6

3 Munkaerőpiaci (felnőtt) képzések (1) Csak akkreditált képzőkkel szerződünk Kiválasztás: pályáztatással (fő partner: RKK ; külön jogszabály alapján) Fajtái: – ajánlott – elfogadott – preventív A legnagyobb arányban alkalmazott aktív eszköz (KDRMK: 35,7%; Szfv.:43,7%) Az új TÁMOP program meghatározó eleme: képzés; új célcsoportja: a válság miatt állásukat vesztettek

4 Munkaerőpiaci (felnőtt) képzések (2) Munkaviszonyban állók képzése – Támogatható a munkáltató kérelmére, ha a képzés nélkül a munkavállalók rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem lenne biztosítható – A támogatás általános mértéke: képzési költség 50 %-a (kiv.: 45 év felettiek; megváltozott munkaképességűek – 100 %) Munkanélküliek képzése munkáltatói igényre – Ha a munkaadó szerződést köt a munkaügyi szervezettel, hogy az általa kiválasztott munkanélkülieket alkalmazza, ha sikeresen befejezik a munkáltató által megnevezett tanfolyamot – A munkaügyi szervezetet szerződéskötési kötelezettség terheli és a teljes tanfolyami költséget átvállalja

5 Önfoglalkoztatás elősegítése Vállalkozóvá válás elősegítése – A 3 hónapja regisztrált álláskereső kérheti, ha vállalkozásba kezd – A támogatás mértéke: max. 6 hónapra a minimálbérrel megegyező támogatás Beruházási támogatás – Max. 3 mFt kamatmentes tőkejuttatás beruházási javak, készlet (25%) vásárlásához – Önrész: 20%; zálogképes fedezet szükséges – 1 év türelmi idő után negyedéves részletekben 5 év alatt kell visszafizetni – Felhasználható meglévő társas vállalkozáshoz történő csatlakozáshoz is – A támogatás utófinanszírozással történik

6 Foglalkoztatást bővítő (bér)támogatás Munkáltató kérheti, ha munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyt alkalmaz Bővíti és nem lecseréli a foglalkoztatott létszámot (a megelőző 12 hónapban rendes felmondással nem szüntette meg munkavállaló munkaviszonyát) Vállalja, hogy a támogatás alatt sem tesz ilyet, illetve a támogatott személy munkaviszonyát közös megegyezéssel sem szünteti meg Támogatás: munkabér és járulékainak legfeljebb 50%-a, max. 1 évig (kiv.: megvált.munkaképességű: 60%; 2 vénél régebben regisztráltnál max. 2 évig) Illetékesség: a munkáltató székhelye, telephelye szerinti kirendeltség

7 Csoportos személyszállítás támogatása Munkáltató kérheti, ha a munkahely megközelítése tömegközlekedéssel nem, vagy aránytalanul nagy nehézséggel (több mint 2 órás utazás) oldható meg Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját vagy bérelt autóbusszal mikrobusszal vagy személygépkocsival gondoskodik legalább 4 munkavállaló szállításról A támogatás mértéke: a csoportos személyszállítás útvonalára vonatkozó autóbusz bérlet árának munkaadót terhelő része

8 Helyközi utazás támogatása Tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén a munkáltató és a munkavállaló is kérheti a helyközi utazási költség megtérítését A támogatás: a munkaadót terhelő utazási költség (80, 86%); illetve a munkavállalóra jutó költség akár 100 %-a, legfeljebb 1 évig A bértámogatással együtt is kérhető A munkavállaló saját gépkocsiját is használhatja, ha nincs tömegközlekedés vagy mozgáskorlátozott

9 Régiós foglalkoztatási programok (1) TÁMOP 1.1.1. Alanyai: a rehabilitációs járadékban részesülő lehetnek A régiós program 1.496 mFt előirányzatból 936 fő bevonását tervezi 2010. febr. végéig (utána további 2 éves ciklusok következnek) Elemei: humán szolgáltatások, képzés, munkakipróbálás, munkatapasztalat szerző támogatás, utazási költségtérítés, mentori szolgáltatás A „leszázalékolás” előtti munkáltatónál is alkalmazható

10 Régiós foglalkoztatási programok (2) TÁMOP 1.1.2. Célcsoportjai: – Szakképzetlenek – 50 év felettiek – Pályakezdő munkanélküliek – Gyermekgondozásról visszatérő kismamák – Megváltozott munkanélküliek A régiós program 1.642 mFt előirányzatából 2100 főt tervezünk bevonni 2009 nov. 30-ig Elemei ugyanazok, mint az előző (TÁMOP 111.) programé A program folytatása – új célcsoporttal kiegészítve – a közeljövőben lehetséges

11 Munkahely teremtés támogatása (1) Munkahelyteremtő beruházások támogatása Forrás (országos szinten): 1,5 md Ft A támogatás mértéke: munkahelyenként 800 eFt, amely elérheti a 1500 eFt-ot is Projektenként max. 80 mFt (300-nál több új munkahely esetében további 100 mFt) pályázható Legalább 3 éves foglalkoztatást és a tevékenység 5 éves fenntartását kell vállalni Forgalomképes fedezetre van szükség Pályázható: tavasszal (2009-ben: márc. 18-ig) Elérhető: www.szmm.gov.hu

12 Munkahely teremtés támogatása (2) Magas hozzáadott értékű beruházás támogatása Forrás (országos szinten): 250 mFt. Pályázható: információ-technológiai, pénzügyi, telefonos ügyfélszolgálati jellegű tevékenységek fejlesztéséhez A támogatás mértéke a bér és járulékok: – 75%-a, ha munkanélkülit alkalmaz, – 65%-a, ha egyéb munkavállalót alkalmaz. – A támogatás alapjául legfeljebb 200 eFt/fő/hó br. bérköltség vehető figyelembe – Projektenként max. 30mFt pályázható (80 főnél több új munkahely esetén további 20mFt-al nőhet) – A Támogatás hossza: max. 12 hó Forgalomképes fedezetre van szükség A foglalkoztatási kötelezettség 3 (5) év Pályázható: ua. mint előző Elérhető: www.szmm.gov.hu

13 Atipikus foglalkoztatási formák elterjesztése - Távmunka pályázat Célja: a távmunka, a rugalmas munkavégzési formák elterjesztése Formája: vissza nem térítendő támogatás Vállalni kell, hogy a távmunkások elvégeznek egy e-learninges képzést a távmunka alapismereteiről Mértéke: – Bértámogatás: max. 60 eFt/fő/hó br.bér +járulékai támogatás hossza: max. 6 hónap – Infrastrukturális beszerzés: eszközök értékének 80 %–a, max. 160 eFt/munkaállomás – Pályázónként max. 15 fő foglalkoztatása támogatható Pályázható: ua. mint előző Elérhető: www.bmik.hu/tavmunka.html

14 A munkahely megőrzés elősegítése SzMM: „Munkahelyek megőrzéséért” Forrás (országos szinten): 10 md Ft Célcsoportja: az átmeneti gazdasági visszaesésből adódóan nehéz helyzetbe került munkaadók; álláskeresővé vált személyek Támogatható: teljes munkaidőben való vagy csökkentett munkaidőben való továbbfoglalkoztatás A program támogatási elemei, a támogatás mértéke: – Munkahelymegőrző bérköltség támogatás: a bér és járulékok: 75 %-a (3-50 fő közötti munkaadónál) 50 %-a (51-250 fő közötti munkaadónál) 25 %-a ( 251 fő feletti foglalkoztatásnál) A támogatás munkavállalónként nem haladhatja meg a minimálbér 150%-át. A támogatás hossza: legalább 3, legfeljebb 12 hó A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás – Keresetkiegészítés csökkentett idejű foglalkoztatás esetén: a csökkentett munkaidővel arányos bér és járulékok 80%-a. – Újraelhelyezkedést segítő bérköltség támogatás: bér és járulékok 25-75 %-a, legfeljebb 12 hónapig. – Munkaerő-piaci képzés: képzési költség 80%-a – Munkaerő-piaci szolgáltatás: 30/2000.GM rendelet szerint – Munkába járással összefüggő költségek támogatása: 100%-os mértékben, legfeljebb 12 A támogatással azonos ideig tartó továbbfoglalkoztatási kötelezettség áll fenn (Legalább 75%-os teljesítés esetén arányos visszafizetési kötelezettség.) A pályázat a Regionális Munkaügyi Központoknál nyújtható be. Elérhető: www.afsz.hu; www.szmm.gov.huwww.afsz.hu

15 Költségvetésből finanszírozott rehabilitációs bértámogatás Kizárólag megváltozott munkaképességű személy alkalmazása esetén igényelhető, ha a munkaadó akkreditált munkáltató Célja: a munkavállaló egészségi állapotának megfelelő munka biztosítása a nyílt munkaerőpiacra való visszatérésük érdekében A támogatás: a munkaképesség csökkenésből következő termelékenység csökkenés kompenzálásaként a munkabér és járulékai 40-100 %-a, 1 évig, ami meghosszabbítható további 2 évvel Munkahelyi segítő személy (átmeneti) foglalkoztatása is támogatható

16 Bérgarancia támogatás A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe A munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozás megelőlegezését szolgálja Mértéke munkavállalónként: a 2 évvel korábbi nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset ötszöröse A munkaügyi központnak a kérelemről 8 napon belül dönteni kell A támogatást vissza kell fizetni. Amíg ez nem történik meg, addig – bér kifizetésen kívül – más célra kifizetést nem teljesíthet a felszámoló.

17 Kedvezmények START kártyák: – Start: 25 év alatti pályakezdőknek – Start Plusz: gyesről a munkaerő-piacra visszatérő kismamáknak – Start Extra. 50 év feletti és/vagy alapfokú iskolai végzettségű tartós munkanélkülieknek – (Start Régió: a leghátrányosabb kistérségben élő RÁT-osoknak) – Kedvezmény: évente csökkenő mértékű járulékkedvezmény 2 évig. Járulékkedvezmény – 250 főnél kisebb létszámú munkáltatóknak – 1 évig nem kell járulékokat és EÜH-t fizetni, akkor, ha: – 3 hónapnál hosszabb ideje regisztrált álláskeresőt alkalmaz. – A munkáltatónak a munkaügyi szervezettel megállapodást kell kötni

18 Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás Az AM könyvvel, ugyanazzal a munkavállalóval legfeljebb: – 5 egymást követő napig, – 1 hónapon belül 15 naptári napig (kiv.: mzg.idénymunka), – 1 éven belül 90 naptári napig létesíthet munkaviszonyt egy munkaadó. A munkaviszony az AM könyvbe való - foglalkoztatás előtti (!) - bejegyzéssel létesül (nincs munkaszerződés) A közterheket - a munkavégzés befejezésekor - közteherjeggyel kell leróni (mértéke a könyvben benne van – kedvezményezett) A munkáltatónak az alkalmi foglalkoztatásról nyilvántartást kell vezetnie, ami többek között tartalmazza: munkavállaló adatait, munkavégzés időpontját, nettó kifizetést, közteherjegy összegét, AM könyv sorszámát, stb. Várhatóan a közeljövőben megszigorítják és könyv helyett az internetes regisztrációt vezetik be

19 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Székesfehérvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ 8000 Székesfehérvár Piac tér 10. tel.: 22/319-346; tel./fax: 22/505-619 honlap: www.afsz.huwww.afsz.hu e-mail: kdrmk.szekesfehervar@lab.hukdrmk.szekesfehervar@lab.hu


Letölteni ppt "A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei: támogatások, pályázatok, járulékkedvezmények Foglalkoztatás – gazdaság – versenyképesség konferencia Máthé Ferenc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések