Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont Kht. kezdeményezései Szeminárium a foglalkozási rehabilitációról _________________ 2008. június 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont Kht. kezdeményezései Szeminárium a foglalkozási rehabilitációról _________________ 2008. június 18."— Előadás másolata:

1 A szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont Kht. kezdeményezései Szeminárium a foglalkozási rehabilitációról _________________ 2008. június 18.

2 A Regionális Szociális Forrásközpont szakmai tevékenységei Fogyatékos embereket segítő szolgálatok -Nappali Szolgálat -Támogató Szolgálatok -Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat Szociális menedzserirodai tevékenység -humán-erőforrás fejlesztés -szociálpolitikai innováció -hazai és nemzetközi konferenciaszervezés -hálózatépítés -tapasztalatátadás -szakmai műhelyek -Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat Nők munkaerő-piaci integrációjának segítése Képzés (átképzés, továbbképzés, szupervízió, akkreditált képzések) ügyfelek részére szakemberek részére hazai és nemzetközi projektek

3 Speciális feladatfelvállalás  A szombathelyi Forrásközpont a kezdetektől tevékenységének speciális területeként a fogyatékos emberek segítését is felvállalta. Az évek során szoros munkakapcsolatot alakított ki és közös Phare programot valósított meg ír, norvég, osztrák, francia partnerekkel.  A fogyatékos emberek alap- és nappali ellátását Szombathelyen, és a Szombathelyi kistérségben – ellátási szerződések alapján – a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. látja el.

4 Filozófia és cél  A Forrásközpont a fogyatékos/megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlőségét, önálló életvitelét, társadalmi életben való aktív részvételét segíti.  A segítés végső céljaként a foglalkoztatást jelöli meg.  A szolgáltatások olyan rendszerét alakította ki és működtetni, amely a fogyatékos, megváltozott munka- képességű emberek egyénközpontú, személyre szabott segítését vállalja fel és biztosítja a korábbi szegregációs szemléletű módszerekkel ellentétben.  A feladatok partnerségben, együttműködésben valósultak és valósulnak meg.

5 Infrastrukturális háttér Szombathelyen és kistérségében több mint 4000 fogyatékos ember él. Rajtuk és családjukon kívánt segíteni a Regionális Szociális Forrásközpont Kht. egy modellértékű, a szociális törvényen túlmutató szolgáltatásokat nyújtó, komplex intézmény kialakításával. 2004-ben befejeződött a Fogyatékos Emberek Nappali Központja kialakításának első üteme. Az új intézményben kapott helyet – eddig a város három pontján működő - a két Támogató Szolgálat, a Nappali szolgálat, Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat. A teljes átépítés, építkezés 2007. március 31- én fejeződött be. Ez a központ nemcsak építészetileg, hanem az ott nyújtott szolgáltatásaiban is példaértékű: hidroterápiás részleg, informatikai- kommunikációs szolgáltatás, gyakorló- konyha, csoport szobák, egyéni fejlesztő és tanácsadó helyiségek, tárgyaló, oktató termek, ebédlő, rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás munka szobái.

6 Új típusú szolgáltatások  Nyitott Szolgálat: Új szemléletű és módszerű segítségnyújtás, amely az egyén központú fejlesztésen alapul. A képzésbe való bekapcsolódást és az integrált foglalkoztatást is segíti speciális eszközökkel és módszerekkel.  Informatikai kommunikációs szolgáltatás: Speciális számítógépek segítségével támogatja a beszéd tevékenységben sérültek, illetve mozgássérültek számára a számítógép használat elsajátítását.  Gyakorlókonyha: Fogyatékos fiatalok, felnőttek önálló életvitelre, életvezetésre való felkészítése, háztartási, higiénés és munkabiztonsági ismeretek elsajátítása, gyakorlatban történő alkalmazása által.  Hidroterápia: A speciális hidroterápia a halmozottan fogyatékosok, illetve mozgássérültek számára a mozgásterápiás fejlesztő foglalkozások kiegészítéseként kerül alkalmazásra. Kommunikációs és fizikai akadály-mentesítés: lift beépítésével, információs táblák, piktogramok elhelyezésével, fény és hangjelzés biztosításával, bútorzat megfelelő kialakításával, speciális számítógép szoftverek, hardverek használatával valósult meg.

7 Szolgálatok bemutatása /1. Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálatai (3 szolgálat, 39 település ellátása Szombathely és kistérsége területén) A szolgálatok célja: A fogyatékos ember saját lakókörnyezetében történő segítése, önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Szolgáltatások: –személyi segítés –szállítás –általános tanácsadás –munkaerő-piaci tanácsadás –közösségi programok –gyógyászati segédeszközök kölcsönzése Az ellátott ügyfelek száma 2007-ben: 166 fő A Támogató Szolgálatoknál 6 személyi segítő és 3 gépkocsivezető segíti a fogyatékos embereket. A szolgálatok három db speciálisan felszerelt (kerekesszék szállítására alkalmas, emelőszerkezettel ellátott) gépjárművel rendelkeznek.

8 Szolgálatok bemutatása /2. Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata A szolgálat célja, feladata: Az ellátottak részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése. Szolgáltatások: –csoportos képességfejlesztés –egyéni képességfejlesztés –fejlesztő-felkészítő foglalkozás tanköteles korú gyermekek részére (kommunikáció fejlesztése, mozgásnevelés, érzelmi és szociális nevelés) –munkavégzésre való felkészítés –munka-rehabilitációs, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás –Művészetterápia, kézműves foglalkozások –kondicionális képességfejlesztés –konyhai és egyéb háztartási műveletek gyakoroltatása –számítástechnikai szolgáltatás –hidroterápiás szolgáltatás –egyéb külső szabadidős programok (tornatermi, uszodai foglalkozások Munkatársak: 1 fő vezető gyógypedagógus, konduktor, 2 fő terápiás munkatárs, 1 fő foglalkoztatási koordinátor, 2 fő gyógypedagógiai asszisztens, 6 fő szociális gondozó, 1 fő technikai dolgozó

9 Szolgálatok bemutatása /3. Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Ügyfelek száma 2007-ben: 46 fő Életkorukat tekintve: 8-18 év közötti 2 fő 19- 40év közötti 40 fő 39-62 év közötti 2 fő Fogyatékossági típusok szerinti megoszlás: Enyhe fokban sérült: 3 fő Középsúlyosan sérült: 24 fő Súlyosan sérült: 1 fő Autista: 4 fő Halmozottan fogyatékos: 8 fő 2006. október 1-vel elkezdődött a szociális foglalkoztatás. 1.Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (10 fő foglalkoztatott) 2.Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás (9 fő foglalkoztatott)

10 Szolgálatok bemutatása /4. Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat A szolgálat célja: A fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának segítése az elsődleges, illetve a másodlagos munkaerő-piacon. A célcsoport tagjai tartós munkavállalókká váljanak, az adott munkahely megfeleljen a képességeiknek, szükségleteiknek és 100%-os munkaerőként foglalkoztassák őket. Szolgáltatások: (3 irodában: Körmend, Sárvár, Szombathely, Vas megyére kiterjedően) –célcsoportba tartozók megkeresése, feltérképezése –egyén élethelyzetének részletes feltárása (megmaradt képességek, fejleszthető készségek, eddigi iskolai-munkahelyi- magánéletbeli szerzett munkatapasztalatok egyéni szükségletek, munkavállalás akadályozó tényezők) –egyéni karrierterv és akcióterv készítése, a megvalósításban való közreműködés –munkáltatókkal, képző intézményekkel kapcsolatépítés, munkahely- képzés- feltárás –utógondozás A szolgáltatásokat 6 munkaasszisztens végzi speciális módszerekkel, egyéni és csoportos segítségnyújtás keretében.

11 Szolgálatok bemutatása /5. Az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat speciális szolgáltatásai:  megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek társadalmi és foglalkoztatási integrációját segítő motivációs- és re-integrációs tréning  a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának segítése a kognitív viselkedés- terápia módszerét hasznosító munkaerő-piaci tréninggel  értelmi fogyatékos emberek munkavállalását elősegítő képzés Az 1998-óta működő szolgálat 2007-ben elért eredményei:  A szolgálatot felkereső új ügyfelek száma: 253 fő  Elhelyezett ügyfelek száma: 159 fő  Munkaerő-piaci információnyújtás száma: 1118 alkalom  Új munkáltatók száma: 108

12 Képzések A Regionális Szociális Forrásközpont Kht. akkreditált felnőttképző intézmény Akkreditált továbbképzések 2007-ben: –Szociális Hét –Fogyatékos/megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását segítő „Egyénközpontú segítés, fejlesztés” módszere –Idősellátás napjainkban Egyéb felnőttképzés: –Foglalkozási Rehabilitációs Koordinátor képzés –Közösségfejlesztők képzése

13 Hazai és nemzetközi projektek /1.  Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat (EQUAL-2.2.1-2005-10-0013/1,0 ) PROJEKT CÉLJA: A Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működési modelljének kidolgozása és kipróbálása, amelynek eredményeképpen a szombathelyi Savaria Nett- Pack Kft. célszervezetben dolgozó illetve várakozó listáján lévő 20 fő megváltozott munkaképességű ember nyílt munkaerő-piaci re-integrációja megvalósul. Olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez.  Equal tapasztalatátadás – Tematikus Hálózat (EQUAL-2.2.1-2005-10-0013/1,0) PROJEKT CÉLJA: Olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. 5 termék létrehozása, amely a megváltozott munkaképességű/fogyatékos emberek munkaerő-piaci integrációját segíti.

14 Hazai és nemzetközi projektek /2.  Work in Mind– „Gondoljuk át újra a jövőnket” - kognitív viselkedésterápia elveire épülő program (Leonardo da Vinci /2004- IRL/04/B/F/PP – 153.206) PROJEKT CÉLJA: A kognitív és viselkedésterápia elméleti ismereteire és gyakorlati tapasztalatára építő fejlesztő program kidolgozása, majd kipróbálása. A fejlesztés célja, hogy segítségével munkanélküli emberek segítése a munkaerő-piacra való visszajutásban.  ”Gondolok a jövőmre”Az egyén segítése a kognitív viselkedésterápia módszerével (HEFOP 2.3.2.-05/1.) PROJEKT CÉLJA: A kognitív viselkedésterápia elméleti ismereteire és gyakorlati tapasztalatára építő személyiségfejlesztő program módszerével a célcsoport (fogyatékos/megváltozott munkaképességű emberek) irracionális gondolkodási és viselkedésbeli problémáinak korrigálása, hogy döntően az elsődleges munkaerő-piacon való foglalkoztathatóságuk vagy képzésbe való bekapcsolódásuk megvalósuljon. A kognitív viselkedésterápia módszerével a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek irracionális gondolkodási és viselkedési problémáinak korrigálása társadalmi re-integrációjuk segítése érdekében.

15 Hazai és nemzetközi projektek /3.  Fogyatékos emberek számára támogató szolgálat és nappali szolgáltatások létrehozása és működtetése a szombathelyi kistérségben (ROP 3.2.2.)  „Vállalkozó nők – innovatív kisgyermek ellátás” (HEFOP-1.3.1- 06/1.-2006-11-0021/2.0)  A foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek képzése önálló tanulást támogató, infokommunikációs eszközökkel segített tananyaggal (HEFOP-2.2.1-06/1-2006-12- 0030/4.0)  „Az értelmi fogyatékos emberek segítésével foglalkozó szakemberek speciális képzése” (HEFOP 2.2.)

16 Egy speciális módszer a foglalkozás rehabilitáció megvalósításához A kognitív viselkedésterápia elméleti ismereteire és gyakorlati tapasztalatára építő fejlesztő program - munkaerő-piaci tréning -

17 A kognitív viselkedésterápia módszerével segítő tréning célja  Fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaccal kapcsolatos irracionális gondolkodási és viselkedési problémáinak feltárása és korrigálása  a résztvevők mind önmaguk mind a környezetük reálisabb értékelésének kialakítása, attitűdváltás elérése  a résztvevők felismerjék az álláskeresésre való felkészülés jelentőségét, értékelni tudják saját aktivitásuk szerepét  új ismeretek, készségek szerzése, amelyek erősítik az álláskeresésben/képzésre jelentkezésben való aktivitást  A célcsoport tagjai a készségfejlesztés révén képessé váljanak a munkaerő-piacra visszatérni, munkát találni, továbbá a megszerzett munkahelyet a későbbiekben megtartani.

18 A kognitív viselkedés- terápiás szemlélet tréning során alkalmazott elemei  A tréningnapok rögzített menetűek, strukturáltak  Az exponált témával kapcsolatos emóciók, elsődleges gondolatok azonosítása  A helyzet másként látásának bemutatása  A kognitív torzítások azonosítása  Az összefüggésekre való ráismerés által kompetenciaérzés kialakítása  A tréningnap végén visszajelzés az érintettségről  Házi feladatok kiadása, megvalósításának megbeszélése

19 Kognitív modell

20 A kognitív behavior módszer segítségével elért változások / 1. A csoportba lépő ügyfelek jellemzői  Szükségletek megfogalmazásának képtelensége  Szorongás, önbizalomhiány  Önismeret hiánya, téves eszmék, torzítások  Viselkedésbeli problémák  Változástól való félelem Eredmények  Önmegfigyelés képességének kialakulása, önismeret mélyülése, árnyaltabb gondolkodásmód, önbizalom erősödése  Kommunikációs készség, önkifejezés javulása; önérvényesítés fejlődése  Megjelenésbeli, viselkedésbeli változások  Változás elfogadására, megélésére való képesség

21 A kognitív behavior módszer segítségével elért változások / 2. A csoportba lépő ügyfelek jellemzői  Gyászreakciók: elveszített egészséggel és munkahellyel kapcsolatosan  Az elhelyezkedéssel kapcsolatosan irracionális elképzelések, minimális öntevékenységi energiák  Kevés hasznosítható munkaerő-piaci ismerettel rendelkeztek, beszűkült szociális élettér Eredmények  Az itt és most fontosságának belátása, a problémákról, kudarcokról való másként gondolkodás  Reális célkitűzések megfogalmazása, életüknek perspektívában való látása, mindennapok átstruktúrálása  A munkaerő-piacra való visszajutás területén saját aktivitás jelentőségének átlátása

22 A módszer elhelyezkedésre gyakorolt hatása  Mélyebb önismeret, tudatosabb, asszertívabb viselkedés kontrolált viselkedés a munkáltatói megbeszéléseken, munkavégzés során  Öntevékenység jelentőségének felismerése spekulatív álláskeresés  Kapcsolatok bővülése rejtett állásokról több információ  Mindennapok átstrukturálása elhelyezkedési motiváltság erõsödése

23 A kognitív viselkedésterápia módszerével segítő tréning moduljai, időkerete  Csapat é p í t é s (5 ó ra) : Ismerked é s, csoportkoh é zi ó erős í t é se, a k é pz é sbe val ó beilleszked é s t á mogat á sa.  Szem é lyis é gfejlesztő modul (25 ó ra) : Ö nismeret, k é szs é gfejleszt é s: tudatoss á g, magabiztoss á g n ö vel é se, k é pess é gek fejleszt é se.  Munkaerő-piaci modul (25 ó ra) : Munkaerő-piaccal kapcsolatos re á lis gondolkod á sm ó d kialak í t á sa.  Tov á bbl é p é s, egy é ni akci ó tervek kidolgoz á sa modul (10 ó ra) : Munkaerő-piacra visszavezető l é p é sek megfogalmaz á sa.

24 Idézetek a tréningen részt vevők gondolataiból „Már attól is nőtt az önbizalmam, hogy képes voltam a csoport előtt beszélni magamról.” ”Korábban nem volt tartásom,azt gondoltam jó lesz az úgy, ahogy van. Most másként gondolom.” „Olyan dolgokat is megtanulhattam, amiről eddig nem is gondolkodtam. A mások beszámolói által is felismertem a velem kapcsolatos dolgokat, ez nagyon építő volt számomra. „Itt magamat megismertem, magammal foglalkoztam, tudatosultak az érzéseim, erősödött az önbizalmam, bátorságot kaptam”

25 Idézetek a tréningen részt vevők gondolataiból „a férjemmel vagy nála próbálom le a tréningen tanultakat. Próbálom megtanulni, hogy ne egy oldalról nézzem a dolgokat” „Korábban egyáltalán nem kerestem munkát. Csodálkozom magamon, hogy telefonálni merek és egyáltalán be merek menni egy munkahelyre érdeklődni.” „Most nem csak oda megyek el, ahol hallani, hogy van állás. Másutt is próbálkozom.” „Rájöttem, hogy nem lehet csak várni, tényleg meg kell szólítani az embereket. Működik.”

26 Ők már dolgoznak…

27 Köszönöm a figyelmet! Valiczkó Éva munkaasszisztens Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely 11-es Huszár u. 116. Tel: 94/509-695 E-mail: eva.valiczko@rszfk.hu


Letölteni ppt "A szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont Kht. kezdeményezései Szeminárium a foglalkozási rehabilitációról _________________ 2008. június 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések