Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 1.1.1. „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 1.1.1. „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”"— Előadás másolata:

1 TÁMOP 1.1.1. „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”

2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által végrehajtott TÁMOP 1.1.1. „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című program által elért eredményekről Miskolc, 2013.02.12 Kovács Magdolna TÁMOP 1.1.1. projektmenedzser

3 TÁMOP 1.1.1. programról A „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című program új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánta elérni a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerőpiacra való be- illetve visszajutását. A program 2008.03.01- 2013. február 28. között kerül megvalósításra. A projekt lebonyolítói a regionális munkaügyi központok illetve 2011.10.01-től az intézményrendszer átalakulása következtében a Kormányhivatalok Munkaügyi Központjai. A projekt 5 év alatt országosan csaknem tizenháromezer, - ebből B-A-Z megyében 1020 fő- rehabilitációs járadékban részesülő személynek kívánta rehabilitációját elősegíteni, foglalkoztatási esélyeit javítani, a munkaerőpiacra történő visszatérését segíteni, illetve részt venni a tartós, fenntartható foglalkoztatásához szükséges feltételek megteremtésében.

4 Ki lehetett a program résztvevője ? A program alanya lehetett azon természetes személy, aki a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozata alapján rehabilitációs járadékban részesül, és az azt megállapító határozatának, illetve az azt megalapozó ORSZI szakvéleményének (komplex minősítést tartalmazó) bemutatásával megkeresi együttműködési céllal az illetékes kirendeltséget. A rehabilitációs járadék folyósításának ugyanis egyik szükséges feltétele az együttműködési kötelezettség teljesítése. A megváltozott munkaképességű személy illetve az az álláskereső akinek munkaképesség csökkenése 40-49 %-os mértékű, illetve rehabilitációs járadékra nem jogosult. A programba vonás időszaka 2011. 03.31-el lezárult, új résztvevők bevonására nincs nincs lehetőség.

5 TÁMOP 1.1.1. program indikátorai (tervezett) Létszám (fő) Arány 1.indikátor Programba vontak száma 1 020 2. indikátor A bevontakból 40- 79%-ban egészségkárosodott, rehabilitációs járadékban nem részesülő személy 255Bevontak maximum 25 %-a 3. indikátor Az egyéni programot sikeresen befejezők 816Bevontak 80%-a 4. Indikátor A program befejezése után 180. napon foglalkoztatottak 269 Bevontak 26,37 %-a, a sikeresen befejezők 36 %-a

6 Programba vonás célcsoporti bontásban (fő)

7 Program keretében nyújtott szolgáltatások A program kiemelten támogatta mindazon munkaerő-piaci szolgáltatásokat, mely az ügyfelek programba vonását és benntartását szolgálta. A résztvevők számára elsősorban olyan szolgáltatástípus kiválasztása volt a cél, mely hozzájárult munkaerőpiaci esélyeik javításához, személyes fejlődésükhöz. Sajátos és kiemelt szerepe kapott a mentori szolgáltatás, mely biztosította a folyamatos, egyénre szabott személyes segítségnyújtást. Elősegítette a résztvevők számára az önálló munka állást, a rehabilitáció sikeres megvalósítását. A program során vásárolt munkaerő-piaci szolgáltatások széles skáláját biztosítottuk ügyfeleink részére egyéni igényeinek megfelelően. Ilyenek: -Munkatanácsadás -Pályatanácsadás -Álláskeresési tanácsadás -Rehabilitációs tanácsadás -Pszichológiai tanácsadás -Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása -Egyéni igényképesség megfeleltetés (Specifikus megyei. A szolgáltatás a felkínált munkakör elvárásai és a potenciális munkavállalói képességek illeszthetősége alapján lehetőséget kínál a megalapozott foglalkoztathatósági javaslat kialakítására) -Munkaközvetítés A szolgáltatásokhoz kapcsolódóan szükség esetén helyi, helyközi útiköltség támogatás Nyújtására is lehetőség adódott

8 Munkaerő-piaci szolgáltatások alakulása

9 Program keretében egyénnek nyújtott támogatások Képzések elősegítését célzó támogatások: –Képzési díj, –Helyi –helyközi utazási költség támogatása, –megyei speciális képzés: kompetencia-fejlesztő képzés, mely általános célként fogalmazta meg a résztvevők elkötelezettségének elősegítését a program befejezésére, a tananyag eredményes elsajátítására, a munkagyakorlati feladatok eredményes ellátására, és ezen ismeretek készségek gyakorlatban való adaptálásával a megfelelő pálya és munkakeresésre. Olyan a résztvevők szükségleteihez igazodó, valós élethelyzetekre szituációkra épülő, a munkaerőpiacon jól hasznosítható gyakorlati ismeretek átadása, amelyek segítik őket pályaválasztási, pályakorrekciós döntésük meghozatalában és az álláskeresés folyamatában. Vállalkozóvá válás támogatása Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi- helyközi utazás költségeinek megtérítése Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó támogatások: –Szolgáltatás díjának megtérítése, –Helyi –helyközi utazási költség támogatása Egyéb költségtérítés: –Képzéshez kapcsolódó alkalmassági vizsgálat költségeinek átvállalása, –Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeinek átvállalása

10 Program keretében munkáltatóknak nyújtott támogatások Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás (bér és járulékai max. 60 %-a, legfeljebb 12 hónapig) Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás (bér és járulékai 40-60%-a, legfeljebb 12-36 hónapig az egészségkárosodás függvényében) Munkakipróbálás,munkagyakorlat, munkatapasztalat-szerzés céljából bérköltség támogatás (bér és járulékai max. 100 %-a, legfeljebb 3 illetve 12 hónapig) Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása

11 TÁMOP 1.1.1 program támogatásban részesülők száma (fő)

12 BAZMKHMK TÁMOP 1.1.1. program pénzügyi kerete és bevonandó létszáma A program időtartama: 2008. március 1. – 2013. február 28. Bevonási időszak: 2008. március 1. – 2011.március 31. 1.Országos pénzügyi forrás (2008-2013):15.382.040.000 Ft bevonni tervezett létszám (2008-2011): 12.589 fő 2. BAZ megye pénzügyi forrása (2008-2013): 1.581.691.220 Ft bevonni tervezett létszám (2008-2011): 1.020 fő

13 A program pénzügyi eredményei 2011.10.01. napjától szervezeti átalakulás miatt megyei programként működik a projekt A fenti időpontig kifizetett összegek B-A-Z megye költségvetésében szerepelnek A megyei költségterv támogatási összege 1.581.691 e Ft 2012. december 31-ig kifizetett támogatás összege 1.445.575 e Ft A költségvetés 91,4 %-a került kifizetésre a 2012. év végéig A program végére 94 %-os támogatás felhasználása várható

14 Program várható felhasználási adatai (adatok e. Ft )

15 Támogatási eszközök forrásfelhasználása (e Ft) A támogatási eszközök esetében a képzésre fordítható támogatási összegből a tervezett 66.330 e Ft összegből 59.843 e Ft felhasználása valósult meg Bérköltség támogatásra 1.027.551 e Ft-ot terveztünk, melyből 974.681 e Ft-ot, 94,8 %-ot használtunk fel. Bértámogatás programelem tervezett költsége 41.175 e Ft, melyből 2012. december 31-ig 20.508 e Ft támogatást fizettünk ki. Utazási költségtérítés esetében a 16.524 e Ft tervezett támogatási összegből 11.593 e Ft került kifizetésre.

16 Támogatási eszközök felhasználása

17 Indikátorok teljesülése A programba vontak létszámát a bevonási időszak végére 2011. 03.31-ig teljesítettük a tervezett 1020 fő helyett a bevonási létszám 1227 főre teljesült A célcsoporti bevonás arány a kibővített célcsoport esetében az összes bevonás max. 25 %-a lehetett. A célcsoportba 261 főt vontunk, mely 21, 3 %-ot képvisel a bevontak között A fenti két mutatót 2012. december 31-ig túlteljesítettük Teljesült továbbá a sikeres befejezők száma is, 816 fő helyett már 851 fő fejezte sikeresen egyéni programját A 180. napon foglalkoztatottak száma még nem éri el a tervezett értéket, ennek a mutatónak a teljesítése is prognosztizálható, mert még csak 664 fő hatásvizsgálatára került sor a programját befejezett ügyfelek közül

18 Támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülése (fő)

19 TÁMOP 1.1.1 program tapasztalatairól röviden  a projekt indulásakor az ügyfelek képzésbe vonása - és munkába helyezése a nagy számú folyamatban lévő orvosi rehabilitáció miatt nem volt zökkenőmenetes, ezért a az egyéni tervben meghatározott támogatási elemek megvalósítása a bevonást követően 4-6 hónap elteltével kezdődhetett el.  szolgáltatások nyújtása a program kezdeti időszakában belső kapacitásból valósult meg, ezért annak teljes skálája ügyfeleink számára csak később, - közbeszerzési eljárás keretében vásárolt szolgáltatás után - valósulhatott meg.  képzési támogatások esetében 73 képzést indítottunk, a kompetencia fejlesztő képzés iránt mutattak nagyfokú érdeklődést ügyfeleink. E képzési forma által sikerült több ügyfelünket új szakmát adó képzésre irányítani vagy munkára kész állapotba hozni.  A program elért eredményei alapján (790 fő bérköltség támogatása, 61 fő bértámogatása és 467 fő képzési támogatása), úgy érezzük, hogy a munkáltatói előítéletek a megváltozott munkaképességű személyekkel szemben pozitív irányban változtak. Számos esetben az egyéni program zárását követően megvalósult az ügyfelek továbbfoglalkoztatása.

20 A TÁMOP 1.1.1 program 2013. február 28. napjával zárul. A program a rehabilitációs ellátásban részesülők számára valamint a még rehabilitációs járadékos ügyfelek esetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, - mint projektgazda- lebonyolításában folytatódik.

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "TÁMOP 1.1.1. „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések