Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÁFSZ szolgáltatásai az egészségkárosodott személyek rehabilitációjáért Horváth Anikó Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÁFSZ szolgáltatásai az egészségkárosodott személyek rehabilitációjáért Horváth Anikó Katalin."— Előadás másolata:

1 Az ÁFSZ szolgáltatásai az egészségkárosodott személyek rehabilitációjáért Horváth Anikó Katalin

2 70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához. (2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga. 1949. évi XX. Törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

3 A munkához való jogot is úgy kell értel- mezni, hogy abba mindenfajta foglalko- zás, hivatás, „munka” megválasztásának és gyakorlásának szabadsága beletar- tozik. 21/1994. (IV. 16.) AB határozat

4 Társadalmi kirekesztődésük mega- kadályozásának legfőbb módja a foglalkoztatás A munka mint az anyagi lét biztosítéka A munka mint az anyagi lét biztosítéka A munka mint a társadalmi helyzet és az egyén identitásának kifejezője A munka mint a társadalmi helyzet és az egyén identitásának kifejezője A munka mint a társas kapcsolatok forrása azzal hogy lehetőséget nyújt másokkal való beszélgetésre, találkozásra, A munka mint a társas kapcsolatok forrása azzal hogy lehetőséget nyújt másokkal való beszélgetésre, találkozásra, A munka mint társadalmi orientációs keret, amely jelentősen hozzájárul az egyén önértékeléséhez A munka mint társadalmi orientációs keret, amely jelentősen hozzájárul az egyén önértékeléséhez A munka mint a nap és lényegében az élet időbeli struktúrájának alapegysége (Wacker 1976.)

5 Foglalkoztatás Az alacsony foglalkoztatási szint mellett uniós összehasonlításban viszonylag alacsony a munkanélküliség, miközben magas az inaktívak aránya. A szegénység és a társadalmi kirekesztettség szempontjából meghatározó tényező a munkanélküliség és a tartós inaktivitás, az alacsony iskolai végzettség és az egészségi állapot. További kockázati tényező a területi (települési, térségi) hátrányok is.

6 II. Nemzeti Fejlesztési Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Átfogó célja: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése. Átfogó célja: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése. Az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése. Az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése. A munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzése. A munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzése. A kereslet és kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztése. A kereslet és kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztése.

7 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) „Társadalmi megújulás” prioritásához kapcsolódó beavatkozásokat foglalja magában. Az operatív program átfogó célja a munkavállalási korúak munkaerő-piaci aktivitásának növelése a humán erőforrás minőségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül.

8 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programot (TIOP), A TÁMOP fejlesztéseinek infra- strukturális hátterét biztosítja.

9 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat hosszú távú stratégiája Pontosítja a szervezet jövőképét, megfogalmazza a cél-, és feladat- rendszerét, megalapozva a 2007-2013 időszak fő fejlesztési irányait. Pontosítja a szervezet jövőképét, megfogalmazza a cél-, és feladat- rendszerét, megalapozva a 2007-2013 időszak fő fejlesztési irányait. Cél a szociális és rehabilitációs ellátásban részesülők visszaveze- tésére a munkaerő-piacra. Cél a szociális és rehabilitációs ellátásban részesülők visszaveze- tésére a munkaerő-piacra.

10 Rehabilitáció A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, hogy helyreállított vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben. A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása 1997. évi CLIV Tv A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása 1997. évi CLIV Tv

11 A kirendeltség fő funkciói Szolgáltatási tevékenység információ-öninformáció, információ-öninformáció, közvetítés, közvetítés, aktív eszköz alkalmazás, aktív eszköz alkalmazás, kapcsolattartás (álláskeresőkkel és munkaadókkal) kapcsolattartás (álláskeresőkkel és munkaadókkal) tanácsadás tanácsadás Hatósági tevékenység ellátások,ellátások, aktív eszköz támogatások adminisztrációjaaktív eszköz támogatások adminisztrációja

12 Ügyfelek nyilvántartása Szolgáltatást igénylő természetes személy Szolgáltatást igénylő természetes személy Aki hozzájárul adatainak felvételéhez és álláskeresőként nem kéri, vagy nem vehető nyilvántartásba… Aki hozzájárul adatainak felvételéhez és álláskeresőként nem kéri, vagy nem vehető nyilvántartásba… Álláskeresőként való nyilvántartás Álláskeresőként való nyilvántartás

13 „Ügyfeleink” SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐ ÁLLÁSKERESŐK KÖZVETÍTÉST KÉRŐ MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ RENDSZERES SZOCIÁLIS JÁRADÉKOS REHABILITÁCIÓS JÁRADÉKOS

14 Álláskeresőnek minősül Aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, ésAki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, ésoktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, ésöregségi nyugdíjra nem jogosult, és munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevé- kenységet nem folytat, ésmunkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevé- kenységet nem folytat, és maga is aktívan keres munkahelyet, ésmaga is aktívan keres munkahelyet, és elhelyezkedése érdekében kirendeltségével állás- keresési megállapodást köt, éselhelyezkedése érdekében kirendeltségével állás- keresési megállapodást köt, és megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfo- gadja, ésmegfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfo- gadja, és akit a munkaügyi központ kirendeltsége álláskeresőként nyilvántart.akit a munkaügyi központ kirendeltsége álláskeresőként nyilvántart.

15 Álláskeresési megállapodás Rögzíti: Álláskereső nyilatkozatát (kötelezettségek) Álláskereső nyilatkozatát (kötelezettségek) az önálló munkahelykeresés formáit (munkáltató elkeresése, álláshirdetésre jelentkezés stb.), az önálló munkahelykeresés formáit (munkáltató elkeresése, álláshirdetésre jelentkezés stb.), az álláskereső által keresett munkahely főbb jellemzőit, az álláskereső által keresett munkahely főbb jellemzőit, a kirendeltség által az álláskereső részére nyújtandó szolgáltatásokat, a kirendeltség által az álláskereső részére nyújtandó szolgáltatásokat, az álláskeresőnek a kirendeltségnél történő jelentkezései gyakoriságát. az álláskeresőnek a kirendeltségnél történő jelentkezései gyakoriságát.

16 Aktív munkahelykereső Aki 30 napon belül képes és kész munkába állni a kirendeltség által felajánlott megfelelő munkahelyen, vagy az önmaga által talált olyan munkahelyen, ahol a heti munkaidő eléri a legalább 16 órát Aki 30 napon belül képes és kész munkába állni a kirendeltség által felajánlott megfelelő munkahelyen, vagy az önmaga által talált olyan munkahelyen, ahol a heti munkaidő eléri a legalább 16 órát

17 Tanácsadás pályaválasztási- és pályaorientációs tanácsadás pályaválasztási- és pályaorientációs tanácsadás munkavállalási tanácsadás munkavállalási tanácsadás rehabilitációs tanácsadás rehabilitációs tanácsadás álláskeresési tanácsadás álláskeresési tanácsadás térségi (foglalkoztatási) tanácsadás térségi (foglalkoztatási) tanácsadás pszichológiai tanácsadás pszichológiai tanácsadás

18 Rehabilitációs tanácsadás lépései Analízis: az ügyfélről való információ- gyűjtés Analízis: az ügyfélről való információ- gyűjtés Szintézis: az információk értelmezése Szintézis: az információk értelmezése Diagnózis: erősségek, gyengeségek, foglalkoztatási korlátok Diagnózis: erősségek, gyengeségek, foglalkoztatási korlátok Prognózis: új lehetőségek kidolgozása, rehabilitációs terv Prognózis: új lehetőségek kidolgozása, rehabilitációs terv

19 Mentor Kötelező a mentor kijelölése abban az esetben, ha a rehabilitációs járadékban részesülő azt kéri és a rehabilitációs terv alapvető rehabilitációs szükségletet kielégítő orvosi, illetve szociális szolgáltatást is megjelöl, vagy a rehabilitációs járadékban részesülő azt kéri és a rehabilitációs terv alapvető rehabilitációs szükségletet kielégítő orvosi, illetve szociális szolgáltatást is megjelöl, vagy annak szükségessége megállapításra került a konzultáció, illetve a szolgáltatók javaslatai, szakvéleménye alapján. annak szükségessége megállapításra került a konzultáció, illetve a szolgáltatók javaslatai, szakvéleménye alapján.

20 Mentori szolgáltatás célja Információnyújtás, az önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadás, személyes közreműködés, szükség esetén együttműködés a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel és személyekkel, Információnyújtás, az önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadás, személyes közreműködés, szükség esetén együttműködés a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel és személyekkel, Rendszeres kapcsolattartást a rehabilitációs járadékban részesülővel, figyelemmel kísérve a rehabilitációs járadékban részesülő mentális, fizikai és egészségi állapotát, a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását és közre kell működni az akadályok elhárításában, Rendszeres kapcsolattartást a rehabilitációs járadékban részesülővel, figyelemmel kísérve a rehabilitációs járadékban részesülő mentális, fizikai és egészségi állapotát, a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását és közre kell működni az akadályok elhárításában,

21 tájékoztatási kötelezettség teljesítése a kirendeltség felé, ha a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását ellehetetlenítő körülmény merült fel, vagy a rehabilitációs megállapodásban foglaltak módosítása, illetve a rehabilitációs járadék időtartamának meghosszabbítása vált szükségessé, tájékoztatási kötelezettség teljesítése a kirendeltség felé, ha a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását ellehetetlenítő körülmény merült fel, vagy a rehabilitációs megállapodásban foglaltak módosítása, illetve a rehabilitációs járadék időtartamának meghosszabbítása vált szükségessé, közreműködést a rehabilitációs megállapodás módosításában. közreműködést a rehabilitációs megállapodás módosításában.

22 Foglalkozás-egészségügy alap- szolgálat a) a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat; b) a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálását; c) a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát; d) az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást; e) a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást;

23 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás a)a munkaköri alkalmasság másodfokon; b)munkanélküliek beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő szakmai alkalmassági vizsgálata; c)közhasznú munka előkészítése érdekében a munkanélküli munkaköri alkalmassági vizsgálata; d) szakellátás nyújtása foglalkozási megbetege- déssel vagy gyanújával beutaltak számára;

24 rehabilitációs ügyintéző fogl-eü szakellátóhely nyújtott, vagy támogatott munkaerő-piaci szolgáltatások Rehabilitációs járadékban részesülő személy rehabilitációs megállapodás és rehabilitá- ciós terv előké- szítése, diag- nóziskészítés Rehabilitációs megállapodás megkötése, rehabilitációs terv végrehajtása nyújtott, vagy támogatott munkaerő-piaci szolgáltatások fogl-eü szakellátóhely munkaerő-piaci támogatások rehabilitációs megállapodás és rehabilitációs terv végrehajtása rehabilitációs szolgáltatók, szakértők egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltatáso k

25 Konzultáció, együttműködés A rehabilitációs járadékban részesülő egészségi állapotával összefüggő, elhelyezkedést gátló körülményeket a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltsége a komplex szakvélemény alapulvételével, valamint a vele való konzultáció során tárja fel.

26 Komplex szakvélemény tartal- ma az egészségkárosodás mértéke, az egészségkárosodás mértéke, a szakmai munkaképesség, a szakmai munkaképesség, a rehabilitálhatóság, a rehabilitálhatóság, a rehabilitáció lehetséges irányai, a rehabilitáció lehetséges irányai, a rehabilitációs szükségletek és a rehabilitációs szükségletek és a rehabilitációhoz szükséges időtartam. a rehabilitációhoz szükséges időtartam.

27 Konzultáció tartalmi követelményei Tájékoztatás az irányadó jogszabályi rendelkezésekről, az irányadó jogszabályi rendelkezésekről, a járadékost megillető jogokról és kötelezettségekről, a járadékost megillető jogokról és kötelezettségekről, a kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményeiről és a kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményeiről és a regionális munkaügyi központ által nyújtott szolgáltatásokról. a regionális munkaügyi központ által nyújtott szolgáltatásokról.

28 A kirendeltség a fent említett szolgáltatók javaslatának, szakvéleményének figyelembevételével, a rehabilitációs járadékban részesülő együttműködésével véglegesíti a rehabilitációs megállapodást, illetve a rehabilitációs tervet úgy, hogy a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltaktól csak indokolt esetben térhet el.

29 A rehabilitációs terv tartalma a rehabilitáció konkrét irányát, a rehabilitáció konkrét irányát, a járadékban részesülő rehabilitációs szükségleteit, a járadékban részesülő rehabilitációs szükségleteit, a foglalkoztatási, az orvosi és a szociális rehabilitációs szükségletek szerint indokolt rehabilitációs szolgáltatások felsorolását, időbeli sorrendjét, külön megjelölve az alapvető rehabilitációs szükségleteket kielégítő szolgáltatásokat, a foglalkoztatási, az orvosi és a szociális rehabilitációs szükségletek szerint indokolt rehabilitációs szolgáltatások felsorolását, időbeli sorrendjét, külön megjelölve az alapvető rehabilitációs szükségleteket kielégítő szolgáltatásokat, a rehabilitációval összefüggésben nyújtott támogatást, annak mértékét és időtartamát, a rehabilitációval összefüggésben nyújtott támogatást, annak mértékét és időtartamát,

30 a járadékos rehabilitációs szolgáltatások igénybevételével összefüggő kötelezettségeit, ezek teljesítésének határidejét, a járadékos rehabilitációs szolgáltatások igénybevételével összefüggő kötelezettségeit, ezek teljesítésének határidejét, a regionális munkaügyi központnak a foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával összefüggő kötelezettségeit, ezek teljesítésének határidejét, továbbá a regionális munkaügyi központnak a foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával összefüggő kötelezettségeit, ezek teljesítésének határidejét, továbbá az orvosi és a szociális rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez való segítségnyújtásnak és azok figyelemmel kísérésének a formáit. az orvosi és a szociális rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez való segítségnyújtásnak és azok figyelemmel kísérésének a formáit.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az ÁFSZ szolgáltatásai az egészségkárosodott személyek rehabilitációjáért Horváth Anikó Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések