Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató az NFA-ból működtetett eszközökről B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató az NFA-ból működtetett eszközökről B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központja."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató az NFA-ból működtetett eszközökről B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központja

2 „Első Munkahely garancia” program

3 A program célja, forrása, időtartama A program célja: a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, a szükséges munkatapasztalat megszerzése. A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlást, lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók széles körű tapasztalatának és szaktudásának átadására. Forrása: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből biztosított 5 milliárd Ft Időtartama: 2013. március 1-jétől a foglalkoztatás támogatására a rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb 2013. december 31-ig van lehetőség. A decemberi támogatásra előleg igényelhető, illetve csak a továbbfoglalkoztatási kötelezettség érintheti a 2014-es évet.

4 A program célcsoportja, elemei Célcsoport: 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten a szakképzetlenek vagy a tartós álláskeresők. Nem lehet bevonni a programba azon pályakezdő álláskeresőket, akik a tavalyi program keretében már támogatásban részesültek. Program elemei: 1.Munkaerő-piaci szolgáltatás Pl. Munkaerő-piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés 2.Bérköltség támogatás 3.Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése

5 Bérköltség-támogatás 2. Bérköltség támogatás Munkáltatói kör: 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a napi 4 órában történő foglalkoztatást vállaló munkáltató számára. Foglalkoztatási feltétel: a támogatással érintett munkavállaló felvétele a 2013. február havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell, hogy eredményezze. Támogatás időtartama: legfeljebb 6 hónap + legfeljebb 3 hónap továbbfoglalkoztatás Támogatás mértéke: munkabér és a tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 100%-a legfeljebb a minimálbér másfélszerese (147 000 Ft) és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig

6 Utazási költségtérítés 3. Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése Támogatás időtartama: megegyezik a bérköltség-támogatás idejével Támogatás mértéke: busz/vonat havi bérlet munkáltatót terhelő 86%-a és munkavállalót terhelő 14%-a. A személygépkocsival történő munkába járás költségeinek megtérítésére, illetve a csoportos személyszállítás támogatásra nincs lehetőség. Támogatásokhoz szükséges kérelmek benyújtása: –bérköltség támogatás esetén: a munkáltató székhelye/telephelye/fióktelephelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségre kell benyújtani. –utazási költség támogatás esetén: a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségre kell benyújtani.

7 Keretek, felelősök Megyei keret: 1.050 fő Ebből Miskolc: 300 fő Kirendeltségi ügyintézők: –Nagyné Pocsai Mariann –Sárkány Gergő –Gulyás Dénes

8 Foglalkoztatást bővítő bértámogatás

9 A támogatás célja, alanyai, célcsoportja A támogatás célja: az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése, munkáltatók támogatása által Támogatás alanyai: munkaadók (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve magánszemélyek) A támogatás célcsoportja: a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott –hátrányos helyzetű vagy –megváltozott munkaképességű személyek

10 A támogatás alapfeltétele A munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedésére –a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, –munkaképtelenné válás, –öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű elbocsátás, –illetőleg a munkáltató azonnali hatályú felmondása és nem létszámleépítés következtében került sor.

11 A támogatás forrása, mértéke, időtartama, maximális támogatás Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált alaprésze (B.-A.-Z. megye: ~300 MFt) Támogatás mértéke: –hátrányos helyzetű személy esetén a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adójának max. 50%-áig, –megváltozott munkaképességű személy esetén a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adójának max. 60%-áig. Támogatás időtartama: maximum 6 hónap, továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül A támogatás alapjául figyelembe vehető bruttó bér maximális mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén: A minimálbér kétszerese (2013-ban: 196.000 Ft.)

12 A bértámogatás célcsoportja (1.) Hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt, aki: álláskereső, és –legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy –az ötvenedik életévét betöltötte, vagy –25. életévét nem töltötte be, vagy –a kirendeltség legalább hat hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy –a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt vagy –12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy –12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte.

13 A bértámogatás célcsoportja (1.) Hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt, aki: olyan munkavállaló, akit munkahelyének elvesztése fenyeget, és -az ötvenedik életévét betöltötte, vagy - életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

14 A bértámogatás célcsoportja (2.) Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt, aki: Rehabilitációs ellátásban részesül vagy Álláskereső és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló rendelet (327/2012. (XI.16.) korm. rendelet) feltételeinek megfelel. A rendeletben került meghatározásra a támogatáshoz szükséges egészségkárosodás és munkaképesség csökkenés mértéke. A munkaképesség csökkenés meglétét és mértékét a foglalkoztatás tervezett kezdetekor kell vizsgálni.

15 Illetékesség, ügyintézési határidő, hatósági szerződés Illetékesség: Az eljárás lefolytatására a munkaadó székhelye vagy telephelye szerinti kirendeltség az illetékes. Ügyintézési határidő: a kérelem előterjesztésétől számított 30 nap, amely indokolt esetben, egy ízben további 30 nappal meghosszabbítható. A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a kirendeltség hatósági szerződést köt. Kirendeltségi ügyintéző: dr. Sallai Boglárka Megyei keret.:550 fő

16 TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztat- hatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” program

17 A program célja, forrása, időtartama A program célja: hogy elősegítse a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott hátrányos helyzetű álláskeresők nyílt munkaerő-piacra történő tartós visszakerülését, illetve a ma még inaktív emberek minél szélesebb körben történő megszólítását, segítő szolgáltatások és támogatások alkalmazásával történő elhelyezését.hogy elősegítse a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott hátrányos helyzetű álláskeresők nyílt munkaerő-piacra történő tartós visszakerülését, illetve a ma még inaktív emberek minél szélesebb körben történő megszólítását, segítő szolgáltatások és támogatások alkalmazásával történő elhelyezését. A program elsősorban azokra a problémákra, problémacsoportokra koncentrál, amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben kezelhetőek, az eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást és támogatást és forrást kell mozgósítani.A program elsősorban azokra a problémákra, problémacsoportokra koncentrál, amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben kezelhetőek, az eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást és támogatást és forrást kell mozgósítani. Forrása: az Európai Szociális alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg. Időtartama: A projekt 2011. május 1. és 2015. április 30. között kerül megvalósításra. A támogatott foglalkoztatatáshoz kapcsolódó támogatások a teljes projektidőszak alatt vehetők igénybe.

18 A program célcsoportjai Célcsoportok: 1.Alacsony iskolai végzettségűek, 2.25 év alatti fiatalok, vagy az Flt. 58. § (5) bekezdés k) pontja szerint meghatározott pályakezdők, 3.50. évet betöltött álláskeresők, 4.Gyermekgondozásból, hozzátartozó ápolásából visszatérők, 5.Foglalkoztatás helyettesítő támogatásra jogosultak, 6.Tartósan munkanélküliek vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: - legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy - családon belüli többszörös munkanélküliséggel érintettek, vagy, - gyermekét egyedül nevelők, vagy - elavult szakképesítéssel rendelkezők, vagy - csoportos létszámleépítéssel érintettek - csoportos létszámleépítéssel érintettek

19 TÁMOP 1.1.2 támogatási eszközei 1.Képzési támogatás (munkaerő-igényre alapozott képzés) 1.teljes képzési költség 2.keresetpótló juttatás (közfoglalkozatási béralapulvételével) 3.képzéshez kötődő utazási költségtérítés (helyi, helyközi) 4.gyermekfelügyelet vagy hozzátartozó gondozásához kapcsolódó költségek támogatása 2.Elhelyezkedést segítő támogatások 1.Munkatapasztalat szerzési támogatás (100%-os támogatás) 2.Bértámogatás (br. bér + SZHA 70%-a + továbbfoglalkoztatási kötelezettség) 3.3. célcsoport kombinált bérköltség támogatása (3x4 hónap) 3.Támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolódó utazási költségek támogatása (helyi, helyközi, saját gépjármű használata) 4.Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (6 hónapos támogatás) 5.Lakhatási támogatás (2012. okt. 1-től, 18 hónapos időtartamú támogatás) 6.Foglalkoztatás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségének megtérítése 7.Munkaerő-piaci szolgáltatások és azok igénybevétele esetén felmerülő helyi és helyközi utazási költségek megtérítése, keresetpóló juttatás.

20 1. Munkatapasztalat szerzési támogatás Megcélzott célcsoport: 2013. március 1-től a 3. célcsoport kivételével valamennyi célcsoport foglalkoztatásához nyújtható. Foglalkoztatási feltétel: De minimis támogatásnak minősül. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, fenti jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200 000 euronak, közúti szállítás esetén 100 000 euronak, mezőgazdasági termelő vállalkozások esetén a 7 500 euronak megfelelő forint-összeget. Támogatás időtartama: legfeljebb 90 nap Támogatás mértéke: a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%- ának megfelelő összeg adható Elhelyezkedést segítő támogatások

21 2. Bértámogatás Megcélzott célcsoport: a 3. célcsoport kivételével valamennyi célcsoport foglalkoztatásához nyújtható. Foglalkoztatási feltétel: - 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet szerinti helyzetet vizsgálata az álláskereső részéről, - 800/2008/EK rendelet (csoportmentességi rendelet) előírásainak való megfelelés: - munkaadónak vállalnia kell, hogy az érintett létszám a munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai létszámához képest, - adott pénzügyi évben hátrányos helyzetű személy elhelyezkedésére tekintettel munkabér és járulékai címen kapott összes állami támogatás támogatás tartalma a jelen támogatással együtt nem haladja meg az évi 5 M eurót (megvált. mk. személy esetében a 10 M eurót). Amennyiben mindkét fél megfelel a fenti két jogszabályban foglalt feltételnek, a bértámogatás nem minősül de minimis támogatásnak. Amennyiben csak az ügyfélre, vagy csak a munkáltatóra, vagy egyikres sem teljesülnek a jogszabályi előírások, a bértámogatás de minimis támogatásként állapítható csak meg.

22 2. Bértámogatás Támogatás időtartama: legfeljebb 8 hónap + legfeljebb 4 hónap továbbfoglalkoztatás Támogatás mértéke: munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-ának megfelelő összeg támogatható. A munkabér tekintetében nincs felső támogatási határ meghatározva. Elhelyezkedést segítő támogatások

23 3. 3. célcsoport kombinált bérköltség támogatása Megcélzott célcsoport: kizárólag a 3. célcsoportba bevont álláskeresők elhelyezkedésének támogatásához állapítható meg. 3. 3. célcsoport kombinált bérköltség támogatása Megcélzott célcsoport: kizárólag a 3. célcsoportba bevont 50 éven felüli álláskeresők elhelyezkedésének támogatásához állapítható meg. Foglalkoztatási feltétel: De minimis támogatásnak minősül. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, fenti jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200 000 euronak, közúti szállítás esetén 100 000 euronak, mezőgazdasági termelő vállalkozások esetén a 7 500 euronak megfelelő forint-összeget. Támogatás időtartama: legfeljebb 12 hónap – 3 x max. 4 hónapos szakaszokban nyújtható (arányosan csökkenthető mind a három támogatási szakaszra kiterjedően) Elhelyezkedést segítő támogatások

24 3. 3. célcsoport kombinált bérköltség támogatása (folyt.) Támogatás mértéke: Támogatás mértéke: 1. szakasz: a munkabér és szociális hozzájárulási adója legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, 1. szakasz: a munkabér és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-a, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, 2. szakasz: a munkabér és szociális hozzájárulási adója legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, 2. szakasz: a munkabér és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 50%-a, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, 3. szakasz: legfeljebb a minimálbér kétszeresére számolt szociális hozzájárulási adó erejéig. 3. szakasz: járuléktámogatás, legfeljebb a minimálbér kétszeresére számolt szociális hozzájárulási adó erejéig. Elhelyezkedést segítő támogatások

25 Lakhatási támogatás Megcélzott célcsoport: a TÁMOP 1.1.2 program bármely célcsoportjába bevont álláskereső részére adható, célja a mobilitás elősegítése Foglalkoztatási feltétel: A projektrésztvevőnek meg kell felelnie 39/1998. (III. 4.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek –legalább három hónapja nyilvántartott, –pályakezdő álláskereső esetében nem vizsgálandó a regisztrációs időtartama, –csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállaló esetében nem vizsgálandó a regisztrációs időtartama Nem de minimis támogatás. Támogatás időtartama: 18 hónap Támogatás mértéke: a bérleti díjjal és a közüzemi díjakkal (víz- és csatornadíj, villamos energia, távfűtés, a gáz, a hulladék-szállítás díja, közös költség) kapcsolatos kiadásokra használható fel. Elhelyezkedést segítő támogatások

26 Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése Támogatás feltétele: A résztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyi és helyközi utazási költségnek a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet alapján őt terhelő része, azokban az esetekben, ha a résztvevő a lakóhelye/tartózkodási helye és a foglalkoztatás helyszíne között tömegközlekedési eszközt vesz igénybe. Kizárólag a támogatott foglalkoztatás ideje alatt biztosított. Kizárólag a támogatott foglalkoztatás ideje alatt biztosított. De minimis támogatásnak minősül. Támogatás időtartama: max. a támogatott foglalkoztatással megegyező időtartam Támogatás mértéke: A utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a.

27 Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése (folyt.) Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése (folyt.) A munkaadó részére megtéríthető továbbá a Korm rendelet alapján kifizetett, a történő munkába járás költségtérítése címen elszámolható összeggel azonos költségtérítés. A munkaadó részére megtéríthető továbbá a Korm rendelet alapján kifizetett, a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címen elszámolható összeggel azonos költségtérítés. Támogatás adható a projektben a foglalkoztatási támogatás folyósításának teljes időtartama alatt annak a munkaadónak – az őt terhelő rész mértékéig – aki a projektben részt vevő munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda- vissza utazását útján oldja meg. Támogatás adható a projektben a foglalkoztatási támogatás folyósításának teljes időtartama alatt annak a munkaadónak – az őt terhelő rész mértékéig – aki a projektben részt vevő munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda- vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. Elhelyezkedést segítő támogatások

28 2013. évi keretek Megyei szinten 4.150 millió Ft felhasználásával 5.720 fő hátrányos helyzetű álláskereső támogatása: –Képzésbe vonás:3.220 fő Ebből Miskolc:1.278 fő –Humán+ bértámogatás:2.500 fő Ebből Miskolc: 810 fő

29 Illetékesség, ügyintézési határidő, hatósági szerződés Illetékesség: Az eljárás lefolytatására az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti kirendeltség az illetékes. Ügyintézési határidő: a kérelem előterjesztésétől számított 30 nap, amely indokolt esetben, egy ízben további 30 nappal meghosszabbítható. A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó/ügyfél és a kirendeltség hatósági szerződést köt. Kirendeltségi felelősök: TÁMOP csoport Kolodzey Judit, Gável Zita, Kovács Attila, dr. Majoros Péter Lakhatási támogatás: Gulyás Dénes

30 Munkahelymegőrző támogatás

31 Támogatható az a munkaadó amely működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni, és a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát a felmondás közlését legalább 30 nappal megelőzően a kirendeltséghez írásban bejelenti, és ezzel egyidejűleg a támogatás iránti kérelmét a kirendeltséghez benyújtja, és a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően, legalább hat hónapja foglalkoztatja, és írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és

32 Támogatható az a munkaadó amely a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hónapban (a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát nem csökkenti, és munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor, és vállalja a munkavállalók támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását, és a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt felhatalmazó levelet a hatósági szerződés aláírásakor átadja, és írásban nyilatkozik arról, hogy átmeneti likviditási problémával rendelkezik.

33 A támogatás időtartama és mértéke A vissza nem térítendő támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb 6 hónapig, havonta utólag folyósítható. A támogatás mértéke a felmondással érintett munkavállalók munkabére és járuléka együttes összegének 25-75%-áig terjedhet. A támogatás a munkabér és járuléka együttes összegének 50-90%- ában állapítható meg, ha az érintett munkavállaló: –személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, vagy –megváltozott munkaképességű, illetve rehabilitálható személy, vagy –foglalkoztatása a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, feltéve, ha a munkaidő mértéke a napi 4 órát eléri, de a 6 órát nem haladja meg. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át (147 000 Ft/fő/hó). Csökkentett munkaidő esetén a támogatás alapját képező bérköltség maximális összege a munkaidő csökkenés mértékével arányos módon vehető figyelembe.

34 Nem támogatható az a munkaadó (1) akinek a korábban nyújtott munkahelymegőrző támogatáshoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettsége - jelen támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző - fél éven belül szűnt meg, amely nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, illetve külföldi állampolgárok, munkahelyének megtartásához kér támogatást, amelynek a Borsod megyében lévő valamennyi telephelye(ke)t illetően a kérelem benyújtását megelőző – az előző pontnak megfelelően korrigált – átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 3 főt, amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, végelszámolási vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, aki nem minősül köztartozásmentes adózónak,

35 Nem támogatható az a munkaadó (2) amelynek támogatásai elérték a csekély összegű (de minimis) EK rendeletben meghatározott mértéket, vagy tilalmazott ágazatokban tevékenykedik, vagy nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény (Knyt.) szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban, aki a kérelem benyújtásának időpontjáig nem hajtotta végre az alacsony keresetű munkavállalók munkabér emelését valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló esetében, amely a kérelem benyújtását megelőző féléves időszakban csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a kérelem benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni, aki a munkavállalót munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy munkáltatónál való foglalkoztatásához, vagy munkaerő-kölcsönzéshez igényel támogatást.

36 A kérelem kötelező mellékletei (1) gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldány másolata, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozói igazolvány másolata, vagy a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló dokumentum másolata, mezőgazdasági őstermelő esetén az őstermelői igazolvány másolata a NAV által kiadott adószámmal, amennyiben a munkaadó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban a NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat másolata, szöveges beszámoló (iratminta alapján), A Knyt. törvény alapján előírt Nyilatkozat, ill. érintettség fennállása esetén Közzétételi kérelem, a felmondással érintett munkavállalók munkaszerződésének, ill. módosításainak másolata,

37 A kérelem kötelező mellékletei (2) a START kártyák által nyújtott kedvezmény igénybevételére jogosító okiratok másolata, BEJELENTÉS, TÁBLÁZAT (a támogatási igényről), Egyéb –2013. május 31-ig benyújtott kérelmek esetén a 2011 és 2012 (előzetes) évi beszámoló, valamint a kérelem benyújtását megelőző hónap vége dátummal készített főkönyvi kivonat, vagy beszámoló (egyéni vállalkozó esetén SZJA bevallás), –2013. június 1-jétől benyújtott kérelmek esetén a 2011 és 2012 évi beszámoló, valamint a kérelem benyújtását megelőző hónap vége dátummal készített főkönyvi kivonat, vagy beszámoló (egyéni vállalkozó esetén SZJA bevallás).

38 A támogatás benyújtása és elbírálása A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségen lehet benyújtani 1 eredeti példányban. A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a kirendeltség hatósági szerződést köt. Kirendeltségi ügyintéző: Sárkány Gergő

39 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Szabóné Bikki Ágnes kirendeltség-vezető Elérhetőségek: telefon:06-46/502-800 e-mail:borsodmmkmiskolc@lab.hu honlap:http://emrmk.munka.hu; http://www.munka.hu www.munka.hu


Letölteni ppt "Tájékoztató az NFA-ból működtetett eszközökről B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések