Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos feladatok az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében Előadó: Lengyel János főigazgató-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos feladatok az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében Előadó: Lengyel János főigazgató-helyettes."— Előadás másolata:

1 A foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos feladatok az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében Előadó: Lengyel János főigazgató-helyettes

2 Az előadás tartalmi elemei: - Miért fontos a rehabilitáció - A rehabilitációs eljárás tapasztalatai - A rehabilitációs folyamat szolgáltatási szolgáltatási szociális szociális foglalkoztatási elemei. foglalkoztatási elemei. - A rehabilitáció eredményei - Célok és lehetőségek

3 NÉPESSÉG 10 054 000 fő MUNKAKÉPES KORÚAK 6 799 700 fő MUNKAKÉPES KORON KÍVÜLIEK MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNY ( gazdaságilag aktív népesség a 15-64 éves korcsoporton belül:4 208 700 fő ) MUNKAERŐ- ÁLLOMÁNYONKÍVÜLIEK FOGLALKOZTATOTTAK 3 859 000 MUNKANÉLKÜLIEK

4 Foglalkoztatottak és inaktívak számának alakulása Magyarországon Forrás: KSH

5 Állománystatisztikai adatok (2008) Forrás: ÁFSZ, ONYF

6 Az álláskeresők számának és a munkanélküliség struktúrájának alakulása Közép-Magyarországi régióban 1991 – 2008. között

7 Az aktivitási ráta alakulása az Európai Unió egyes országaiban (2007) Forrás: KSH

8 Lisszaboni stratégia foglalkoztatásra vonatkozó célkitűzései A teljes munkaerő-piaci részvételi ráta 70 százalékra növelése 2010-re A teljes munkaerő-piaci részvételi ráta 70 százalékra növelése 2010-re A nők munkaerő-piaci részvételi rátájának 60 százalékra növelése 2010-re A nők munkaerő-piaci részvételi rátájának 60 százalékra növelése 2010-re Az idősebb dolgozók munkaerő-piaci részvételi rátájának 50 százalékra növelése 2010-re Az idősebb dolgozók munkaerő-piaci részvételi rátájának 50 százalékra növelése 2010-re

9 Új Magyarország fejlesztési terv Legfontosabb célkitűzések: A foglalkoztatás bővítése, és a tartós növekedés feltételeinek a megteremtése A foglalkoztatás bővítése, és a tartós növekedés feltételeinek a megteremtése Az emberek foglalkoztathatóságának javítása Az emberek foglalkoztathatóságának javítása Oktatás és képzés révén a foglalkoztathatóság növelése Oktatás és képzés révén a foglalkoztathatóság növelése

10 2008. évre kitűzött kormánycélok Magyarországon A foglalkozási rehabilitáció kapcsán alapvető célok: A foglalkozási rehabilitáció kapcsán alapvető célok: –A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakítása –Munkavállalásra ösztönzés, munkavállalási képesség javítása –Komplex programok a legsúlyosabb munkaerő-piaci és szociális problémák megoldása

11 A megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozó rendszer átalakulását szükségessé tevő tényezők A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása messze alatta marad a fejlett országok szintjének. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása messze alatta marad a fejlett országok szintjének. A passzív pénzbeli ellátások mellett hiányoznak a rokkantság megelőzését, felszámolását, enyhítését szolgáló rehabilitációs szolgáltatások. A passzív pénzbeli ellátások mellett hiányoznak a rokkantság megelőzését, felszámolását, enyhítését szolgáló rehabilitációs szolgáltatások. Elavult a kategória és minősítési rendszer, a munkaképesség általános csökkenésére épül, nem veszi figyelembe az egyén megmaradt képességeit. Elavult a kategória és minősítési rendszer, a munkaképesség általános csökkenésére épül, nem veszi figyelembe az egyén megmaradt képességeit.

12 Megváltozott munkaképességű személyek ellátása Cél: olyan ellátórendszer kialakítása, amelyben: A rehabilitálható személyek foglalkoztatása nyújt megbízható jövedelmet és megélhetést, A rehabilitálható személyek foglalkoztatása nyújt megbízható jövedelmet és megélhetést, nő a foglalkoztatás, csökkennek a családok és a költségvetés terhei, nő a foglalkoztatás, csökkennek a családok és a költségvetés terhei, mérséklődik a hátrányos helyzet. mérséklődik a hátrányos helyzet.

13 Rehabilitációs járadék Az új szabályozás társadalmi integrációt leginkább szolgáló elemei: A rehabilitáció előtérbe állítása a rokkant nyugdíjazással szemben A rehabilitáció előtérbe állítása a rokkant nyugdíjazással szemben A megmaradt képességek hasznosítása A megmaradt képességek hasznosítása A rehabilitáció komplex folyamatként való kezelése A rehabilitáció komplex folyamatként való kezelése Foglalkoztatás-központúság Foglalkoztatás-központúság Építés a civil szervezetek aktív részvételére Építés a civil szervezetek aktív részvételére A munkáltatók növekvő szerepvállalásának szorgalmazása A munkáltatók növekvő szerepvállalásának szorgalmazása

14 Rehabilitációs járadék Nyugdíjszerű ellátás, Nyugdíjszerű ellátás, szolgálati idővel rendelkező, szolgálati idővel rendelkező, jelentősebb egészségkárosodás miatt rehabilitációra szoruló személyek esetében, jelentősebb egészségkárosodás miatt rehabilitációra szoruló személyek esetében, a megmaradt képességekre alapozó, piaci típusú munkavégzésre való alkalmassá tétel, a megmaradt képességekre alapozó, piaci típusú munkavégzésre való alkalmassá tétel, rehabilitációs szolgáltatásokra való jogosultság, rehabilitációs szolgáltatásokra való jogosultság, az ellátás legfeljebb 3 évig folyósítható. az ellátás legfeljebb 3 évig folyósítható.

15 Az ügyfél útja a rehabilitációs eljárásban Háziorvos Ügyfél ONYF Igazgatóság Munkaügyi szervezet (kirendeltség) Rokkantsági nyugdíj Rehabilitációs járadék ÁFSZ támogatásai, szolgáltatásai, szolgáltatók Munkáltatók ORSZI szakértői bizottság Kirendeltségi ügyintéző Külső szolgáltatók Munkaképtelen Munkaképes lehetEredménytelen együttműködés

16 Rehabilitációs járadékban részesülő személyekre vonatkozó főbb adatok 2008.

17 Munkaügyi kirendeltségen megjelentek száma 2008. október 31. 107 71 116 157 135 274 113

18 Rehabilitációs járadékra javasoltak száma 2008. október 31. 515 350 848 713 569 736 686

19 Megállapított rehabilitációs szükségletek száma

20 Foglalkoztatási rehabilitációs szükségletek Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások Tanácsadás Tovább képzés, át- képzés Előzetes szakmai alkal- masság vizsgá- lata Munka közvetí- tés Munka Pálya- módo- sítási Állás- keresési Pszicho -lógiai Eredeti munkakörben történő rehabilitáció elősegítése Korábban gyakorolt foglalkozásban történő rehabilitáció elősegítése Szakképzettségnek megfelelő, nem gyakorolt foglalkozásban történő rehabilitáció elősegítése Új képzettséget, betanítást igénylő foglalkozásban történő rehabilitáció elősegítése

21 Szociális rehabilitációs szükségletek A szükséglet kielégítését segítő szociális szolgáltatás típusa A szükséglet kielégítését segítő szociális szolgáltatás típusa Falu vagy tanya gondnok Házi segítség nyújtás Étkez- tetés Családsegítés Támo- gató Szolgál -tatás Közöss égi ellátásNappaliellátás Átme- neti szállás Rehab szolgál tatás Fizikai biztonság (étel, ruházat, átmeneti szállás esetén ezen felül hajlék) biztosítása Önellátási képesség (önálló életvitel és életvezetés) javítása Képessé tétel a problémák megoldására, az új, változó helyzet elfogadására, motiváció erősítése Érzelmi kapcsolatok erősítése, konfliktusok kezelése Közlekedési nehézségek megoldása Közösségi kapcsolatok kialakítása, erősítése A környezet befogadóvá tétele a rehabilitációban résztvevő irányában, változtatás elérése Rehabilitáció eredményességét befolyásoló környezet megerősítése

22 A Rehabilitációs és Szociális Igazgatóság felépítése Rehabilitációs és Szociális Igazgatóság Rehabilitációs Főosztály Akkreditációs Főosztály Szociális Főosztály Rehabilitációs Főosztály Szociális Főosztály Akkreditációs Főosztály

23 Közösségi ellátások száma megyénként 2008.

24 Támogató szolgálatok száma megyénként 2008.

25 Az eredményes rehabilitáció ismérvei A komplex minősítő bizottság megalapozott szakvéleménye a rehabilitálhatóságról! A komplex minősítő bizottság megalapozott szakvéleménye a rehabilitálhatóságról! A rehabilitációs járadékos ügyfél együttműködik és megvalósítja a programot! A rehabilitációs járadékos ügyfél együttműködik és megvalósítja a programot! Az orvosi rehabilitáció eredményes! Az orvosi rehabilitáció eredményes! A rehabilitált személy egyéni körülményei lehetővé teszik a munkavállalást! A rehabilitált személy egyéni körülményei lehetővé teszik a munkavállalást! A munkavállaló (megmaradt képességeire alapozva) képesítést, gyakorlatot, tapasztalatot szerez egy konkrét feladat, munkakör ellátására! A munkavállaló (megmaradt képességeire alapozva) képesítést, gyakorlatot, tapasztalatot szerez egy konkrét feladat, munkakör ellátására! Van egy munkáltató, aki tartósan foglalkoztatja! Van egy munkáltató, aki tartósan foglalkoztatja!

26 Foglalkoztatási támogatás Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése: Foglalkoztatási kötelezettség (1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdés) Foglalkoztatási kötelezettség (1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdés) Szociális foglalkoztatás támogatása (112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 8. §, 142/2008. (V. 16.) Korm. rendelet) Szociális foglalkoztatás támogatása (112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 8. §, 142/2008. (V. 16.) Korm. rendelet) Rehabilitációs munkahelyteremtés (6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 19§ (1) a)-e), MAT 6/2008. (II. 6.) számú határozata ) Rehabilitációs munkahelyteremtés (6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 19§ (1) a)-e), MAT 6/2008. (II. 6.) számú határozata ) Akkreditált munkáltatók költségvetési támogatása (177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet) Akkreditált munkáltatók költségvetési támogatása (177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet)

27 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás 2007 július 1. óta feltétel a munkáltató akkreditációja 2007 július 1. óta feltétel a munkáltató akkreditációja Tanúsítványtípusok: Tanúsítványtípusok: –Alap –Rehabilitációs –Akkreditált –Feltételes Akkreditált foglalkoztatók jegyzéke Akkreditált foglalkoztatók jegyzéke

28 Az akkreditációval kapcsolatos kiemelt feladatok 1.Akkreditációs kérelmek befogadása 2.Elsőfokú hatósági jogkörben az akkreditációs eljárás lefolytatása 3.Szakértők kirendelése, helyszíni szemlék lefolytatása 4.Javaslattétel tanúsítvány kiadására, tanúsítvány kiállítása 5.Akkreditációs tanúsítványok, akkreditált foglalkoztatók honlapon történő naprakész megjelentetése 6.Akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező foglalkoztatók ellenőrzése köztisztviselők, szakértők bevonásával 7.Adatok kezelése, adatszolgáltatások, statisztikák, jelentések készítése 8.Ügyfélszolgálati iroda működtetése, ügyfelek tájékoztatása

29 A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a tanúsítványok típusa szerinti megoszlásban Alap(1183 munkáltató)5944 fő (átlag 5 fő/munkáltató) Alap(1183 munkáltató)5944 fő (átlag 5 fő/munkáltató) Rehabilitációs(170 munkáltató)6200 fő (átlag 36 fő/munkáltató) Rehabilitációs(170 munkáltató)6200 fő (átlag 36 fő/munkáltató) Kiemelt(91 munkáltató) 12300 fő (átlag 135 fő/munkáltató) Kiemelt(91 munkáltató) 12300 fő (átlag 135 fő/munkáltató) Összesen: 24444 fő A korábban feltételes tanúsítványt kapott foglalkoztatók teljesítették az akkreditációs követelményeket, és kiemelt tanúsítványt kaptak.

30 Akkreditált munkáltatóknál foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának változása (stat. átlagszám) 2006. december:23900 fő 2007. december:31900 fő 2008. november:24444 fő 2008 évben a létszámok átmeneti csökkenése a kiemelt foglalkoztatók tanúsítványának lejárta, illetve a foglalkoztatók védett műhellyé történő átalakulása okozza.

31 Költségvetési rehabilitációs bértámogatás 2008

32 Védett műhelyek adatai Védett műhely nyilvántartási kérelem összesen:41 Ebből megszűnt: 2 Védett műhelyeknél (akik nem akkreditáltak) foglalkoztatott mv. mkk. személyek száma:7720 Az akkreditált foglalkoztatóknál dolgozó mv. mkk. létszáma: 24444 ÖSSZES ÉRINTETT MEGVÁLTOZOTT MKK. LÉTSZÁMA: 32164 Akkreditált cégek adatai

33 Régiók szerinti bontásban Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma

34 Közép-Dunántúl Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma Régiók szerinti bontás Megyék szerinti bontás

35 Létszámfejlesztési igények a foglalkoztatók részéről (tevékenységek százalékos megoszlása) ÜGYINTÉZŐ5,20 BETANÍTOTT MUNKÁS 6,10 ADMINISZTRÁTOR14,00 GÉPKEZELŐ1,70 SZERELŐ2,70 CSOMAGOLÓ2,70 ELADÓ15,60 DISZPÉCSER0,80 SZAKMUNKÁS0,80 KONYHAI KISEGÍTŐ 0,80 KOMMUNIKÁCIÓS MUNKATÁRS 1,70 TANÁCSADÓ3,50 ELEKTRONIKUS GYÁRTÓ 0,80 TEXTILÁRU GYÁRTÓ 0,80 TELEFONKÖZPONTOS5,10 PARKOSÍTÓ2,70 TAKARÍTÓ7,90 JOGÁSZ0,80 PORTÁS3,50 KARBANTARTÓ MUNKÁS 0,80 SZÁMÍTÓGÉP KEZELŐ, FELHASZNÁLÓ 4,40 TÁVMUNKÁBAN DOLGOZÓ 1,70 KOORDINÁTOR0,80 IDEGENFORGALOMBAN DOLGOZÓ 0,80 RAKTÁROS0,80 VAGYONVÉDELEMMEL FOGLALKOZÓ 1,70 ANYAGBESZERZŐ0,80 CUKRÁSZ0,80 BIZTOSÍTÁSI SZAKEMBER 0,80 VARRÓNŐ0,80 NŐVÉR0,80 ELEKTROMOS SZAKMÁBAN DOLGOZÓ 2,70 MEZŐGAZDASÁGI ALKALMAZOTT 0,80 ÁPOLÓ3,50 ÉPÍTŐIPARBAN DOLGOZÓ 0,80 Összesen: 100 % Az akkreditált foglalkoztatók mintegy 600 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételét tervezik.

36 Összegzés Munkaügyi szervezetnél a feladatok bővülnek! Munkaügyi szervezetnél a feladatok bővülnek! Új szemlélet! Új szemlélet! Új partneri kör! Új partneri kör! Új források! Új források!

37 Célok és lehetőségek A térség munkáltatói és a civil partnerek: Közös érdekek mentén vállaljanak részt saját munkatársaik rehabilitációjában, Közös érdekek mentén vállaljanak részt saját munkatársaik rehabilitációjában, a tevékenységükhöz kapcsolódó területeken működjenek közre a rehabilitációban, biztosítsanak lehetőséget munkagyakorlat megszerzésére a program résztvevőinek. a tevékenységükhöz kapcsolódó területeken működjenek közre a rehabilitációban, biztosítsanak lehetőséget munkagyakorlat megszerzésére a program résztvevőinek.

38 Célok és lehetőségek munkaerőigényük kielégítése során számítsanak az újból munkába állni kívánó, felkészült, rehabilitált munkavállalókra, munkaerőigényük kielégítése során számítsanak az újból munkába állni kívánó, felkészült, rehabilitált munkavállalókra, célszerűen éljenek a TÁMOP rehabilitációs program, mint támogatási forrás lehetőségével, célszerűen éljenek a TÁMOP rehabilitációs program, mint támogatási forrás lehetőségével, a térségi foglalkoztatási együttműködések keretében sorolják a célok közé, és tegyék a programok részévé a foglalkozási rehabilitációt. a térségi foglalkoztatási együttműködések keretében sorolják a célok közé, és tegyék a programok részévé a foglalkozási rehabilitációt.

39 A civil szervezetek szerepe Rehabilitációs mentori szolgáltatás megszervezése Rehabilitációs mentori szolgáltatás megszervezése Rehabilitációs szolgáltatások (pl. rehabilitációs tanácsadás) nyújtása Rehabilitációs szolgáltatások (pl. rehabilitációs tanácsadás) nyújtása Bekapcsolódás az Európai Unió által finanszírozott komplex programokba Bekapcsolódás az Európai Unió által finanszírozott komplex programokba Közreműködés a tranzitfoglalkoztatás és a szociális gazdaság kiépítésében Közreműködés a tranzitfoglalkoztatás és a szociális gazdaság kiépítésében

40 A TÁMOP 1.1.1 programra vonatkozó indikátorok régiós bontásban Régió Igényelt támogatás (Ft.) Bevontak száma (Fő) Sikeresen befejezők száma (Fő) 180. napon foglalkoztatottak száma (Fő) Dél-Alföld 2 908 919 000 1 733 1 372 451 Dél-Dunántúl 1 844 756 000 1 099 870286 Észak-Alföld 2 625 608 000 1 564 1 238 407 Észak- Magyarország 1 952 082 000 1 163 921303 Közép-Dunántúl 1 570 376 000 936741244 Közép- Magyarország 3 728 120 000 2 199 1 741 573 Nyugat-Dunántúl 1 520 139 000 906717236 Összesen 16 150 000 000 9 600 7 600 2 500

41 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos feladatok az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében Előadó: Lengyel János főigazgató-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések