Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL AKKREDITÁCIÓS FŐOSZTÁLY Köszöntöm Önöket !

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL AKKREDITÁCIÓS FŐOSZTÁLY Köszöntöm Önöket !"— Előadás másolata:

1 FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL AKKREDITÁCIÓS FŐOSZTÁLY Köszöntöm Önöket !

2 A foglalkoztatási rehabilitáció céljai Megváltozott munkaképességűek esélyegyenlőségének és emberi jogainak érvényesítése Hátránnyal élők munkába állítása és munkában tartása A piac felé történő elmozdulás segítése Uniós elvárások teljesítése

3 A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációs eljárása

4 Alapelvek Egészségi és mentális állapotnak megfelelő munkahelyi környezet megteremtése Rehabilitációs tevékenység szabályainak, személyi és tárgyi feltételeinek, magatartási szabályoknak a betartása Többcsatornás támogatási rendszer kialakítása (EU mintára)

5 Az akkreditációs eljárás jogszabályi háttere 176/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól évi CXL. tv. (Ket.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs díjról 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról

6 A jogszabályok hatálya nem terjed ki: a közigazgatási szervek, ill. az állami és helyi önkormányzati költségvetési szervek által alkalmazott megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására a szociális intézményen belüli foglalkoztatásra

7 AZ AKKREDITÁCIÓRÓL TANÚSÍTVÁNYOK, MINŐSÍTÉSI SZINTEK: Alaptanúsítvány– akkreditált foglalkoztatóvá Rehabilitációs– rehabilitációs foglalkoztatóvá Kiemelt– védett foglalkoztatóvá minősít Feltételes– védett foglalkoztatóvá minősít és a kiemelt tanúsítvány megszerzésére való felkészülést segíti.

8 Az eljárás lefolytatása A kérelem befogadása, akkreditációs eljárást kizáró okok megállapítása, átvételi elismervény Hiánypótlás (az alapvető akkreditációs követelmények ellenőrzése) Szakértő megbízása, helyszíni szemle Szakértői vélemény értékelése, javaslattétel tanúsítvány kiadására (ill. kérelem elutasítására) Kérelem elbírálása, tanúsítvány kiadása Egyszerűsített akkreditációs eljárás Ellenőrzés, helyszíni szemle Szakértők szerepe az ellenőrzésnél Nyilvántartás Irattározás

9 Védett műhelyek nyilvántartása Védett műhelynek minősül 1. a védett foglalkoztató 2. a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezet 3. a védett szervezeti szerződést kötött szervezet 4. az Európai Unió tagállamában letelepedett szervezet (50 %-ot meghaladó foglalkoztatás esetén) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal január 1 -től végzi a 302/2006. (XII. 23.) számú Korm. rendelet alapján a védett műhelyek nyilvántartását. A kérelmet és mellékleteit egy eredeti példányban a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztályához kell postai úton (levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.), vagy személyesen (1089 Budapest, Szeszgyár u. 4.) a Akkreditációs Főosztály első emeleti (102. sz.) ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelem benyújtásához államigazgatási eljárási illetéket kell befizetni az illetékekről szóló évi XCIII. törvény szerint, melynek mértéke az Itv. 29.§ (1) bekezdése értelmében 2200 Ft.

10 A kérelemhez csatolandó mellékletek Védett foglalkoztató esetében:kiemelt, illetve feltételes tanúsítvány másolata, eljárási illeték befizetésének igazolása Szociális foglalkoztató esetében:szociális foglalkoztatási engedély másolata, eljárási illeték befizetésének igazolása Védett szervezet esetében:védett szervezeti szerződés másolata, eljárási illeték befizetésének igazolása A védett műhely nyilvántartásba vételéhez benyújtandó kérelem és pótlap letölthető a honlapról.

11 A kérelem visszavonása az alábbi okokból történhet: A foglalkoztatónál történt változás esetén: változás bejelentés, ill. bejegyzési kérelem, új eljárás iránti kérelem hiánya A foglalkoztató kérelmezi A foglalkoztató rehabilitációs tevékenységét megszünteti A rendeletben előírt akkreditációs követelmények nem teljesülnek Védett foglalkoztató a létszám változást nem jelenti, illetve nem kér új akkreditációs eljárást Az akkreditációs tanúsítvány érvényessége alatt kizáró körülmény következik be.

12 KIMUTATÁS A DECEMBER 31-IG BEÉRKEZETT ÉS ELBÍRÁLT KÉRELMEK ALAPJÁN (2008. január 15-i feldolgozottság) ÖSSZES BEADOTT KÉRELEM:1371 (összesen kb telephelyet érint, állandóan változó) 2005-ben: ban: ben: 992 Kérelmet beadott foglalkoztatók száma: Alap kérelmek Rehabilitációs kérelmek Kiemelt kérelmek Feltételes akkreditációs kérelmek 2 összesen: 1371 ELBÍRÁLT KÉRELMEK SZÁMA: - Lajstromszám szerint kiadott tanúsítványok száma: 1044 ebből alap: 750 rehabilitációs: 125 kiemelt: 167 feltételes: összesen: 1044

13 KIMUTATÁS A DECEMBER 31-IG BEÉRKEZETT ÉS ELBÍRÁLT KÉRELMEK ALAPJÁN (2008. január 15-i feldolgozottság) Elbírált kérelmek székhelyek és telephelyek szerinti bontásban: székhelyek:telephelyek: alap: Rehabilitációs: kiemelt: Feltételes: 1 22 Összesen: Mindösszesen: 2041 Eljárások megszüntetése:142 (az érintett telephelyek száma: 324 összesen megv. mképességűt érint) visszavonás a foglalkoztató részéről: 47 Megszüntetés az FSZH részéről: 95 Folyamatban lévő ügyek száma: feldolgozás alatt, befejezés előtt: 140 fellebbezés alatt: 0

14 A szakértői részvétel adatai az akkreditációs eljárásban (2008. január 15-i adatok) Akkreditációs szakértők száma jelenleg:62 fő Közülük kirendelhető:54 fő Eddig kirendelésre került:41 fő Szakértői kirendelések: Igénybe vett szakértői napok:892 Szakértői kirendeléssel érintett telephelyek száma.884 VÉDETT MŰHELYEK Nyilvántartásba vett védett műhelyek száma: 31

15 ORSZÁGOSAN ÖSSZESÍTETT ADATOK Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma

16 ORSZÁGOSAN ÖSSZESÍTETT ADATOK Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma

17 ORSZÁGOS ÖSSZESÍTÉS Az akkreditált foglalkoztatóknál az összes foglalkoztatott hat havi átlagos statisztikai létszáma RÉGIÓNKÉNTI BONTÁS December Közép-Magyarország Dél-Alföld Észak-Alföld Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Észak-Magyarország fő

18 ORSZÁGOS ÖSSZESÍTÉS RÉGIÓNKÉNTI BONTÁS december 31. Az akkreditált foglalkoztatóknál a megváltozott munkaképességűek tényleges (1 havi) létszáma Közép-Magyarország Dél-Alföld Észak-Alföld Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Észak-Magyarország fő

19 KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MegyeAz összes foglalkoztatott hat havi átlagos statisztikai létszáma A megváltozott munkaképességűek hat havi átlagos statisztikai létszáma A megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma Fejér Komárom- Esztergom Veszprém Összes: Akkreditált székhelyek és telephelyek létszámadatai megyei bontásban A régióban 11 akkreditált telephelyen nincs még foglalkoztatás

20 Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

21 FEJÉR MEGYE székhely/telephelyAz összes foglalkoztatott hat havi átl. stat. létszáma a megváltozott munkaképes ségűek hat havi átl. Stat. létszáma a megváltozott munkaképes ségűek tényleges létszáma (1 hónap) 8145 Nádasdladány, Kossuth u Székesfehérvár, Kadocsa utca 59. 7, Székesfehérvár, Zámoly u Székesfehérvár, Mandula u. 1. 4, Székesfehérvár, Távirda u. 2/a. 11, Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 13. 1,330, Székesfehérvár, Berényi u Sárszentmihály, Május 1 u Székesfehérvár, Basa u. 2. 0, Székesfehérvár, Jancsár utca 11. alagsor Székesfehérvár, Lövölde u. 28/a Dég, Kossuth L. u ,5 11, Dég, Kossuth L. u ,836,235, Székesfehérvár, Zombori út 8. fsz/ Székesfehérvár, Zombori út 8. fsz/ Székesfehérvár, Havranek u Veszprém, Kistó u Veszprém, Budapest út Baracs, Kossuth u ,0014, Székesfehérvár, Fiskális út ,8017,8029

22 8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 5. C. ép. 2. em. 3. 4,001, Mány, Szent István u. 4. b. ép. 21,1518, Dunaújváros, Papírgyári út ,0031, Székesfehérvár, Erzsébet u , Bakonykút, Tanya 037/2 hrsz. 11,009, Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 13. B ép. 3,001, Enying, Rákóczi u , Vereb, Szabadság tér , Zámoly, Kossuth u , Bicske, Szent István út , Polgárdi, Bocskai u ,0018, Székesfehérvár, Repülőtér /4. hrsz. 42, Székesfehérvár, Távirda u. 2.a. 22, Székesfehérvár, Virág u ,0015, Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 5. 8,002, Akkreditált székhelyek ill. telephelyek száma: 35

23 Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma

24 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Székhely/telephelyaz összes foglalkoztatott hat havi átl. Stat. létszáma fő a megváltozott munkaképességűek hat havi átl. Stat. létszáma a megv. Munkaképességűek tényleges létszáma (1 hónap) 2800 Tatabánya, Tavaszmező u. 4.42, Dorog, Rákóczi u , Esztergom, Dobogókői út 31/A Esztergom, Dobogókői út 31/D Dorog, Hantken Miksa utca Tatabánya, Táncsics Mihály utca 2/B Oroszlány, Bokodi út Tatabánya, Tavaszmező u. 4.42, Tatabánya, Tavaszmező u. 4.54, Tatabánya, Aradi u ,0031, Tatabánya, Búzavirág u. 8.24, Tata, Ady Endre utca 40.10, Oroszlány, Takács Imre u , Esztergom-Kertváros, Vasút sor ,2039,9040, Ács, Zichy park 2.24,3020, Ete, Jókai Mór utca 13.23,3020, Komárom, Fuvaros köz 2.0, Esztergom-Kertváros, Dobó I. utca ,9042,2048

25 2510 Dorog, Rákóczi u ,0031, Dorog, Hantken Miksa utca 3.263,00225, Esztergom, Dobogókői utca 31/A. 169,00132, Tatabánya, Táncsics M. utca 2/b 112,00103, Tát, Fő út 59.53,0048, Esztergom-Kertváros, Kassai utca 55. 2,001, Esztergom, Látóhegyi utca 4.2, Esztergom, Dobogókői utca 31/B. 0, Esztergom, Dobogókői utca 31/C. 0, Tatabánya, Bánhidi ltp , Dorog, Hantken Miksa utca 13.3, Esztergom, Dobogókői u. 31/D. 0, Dorog, Hantken Miksa utca 5.0, Esztergom, Déli Iparterület 20377/2 hrsz. 8, Akkreditált székhelyek ill. telephelyek száma: 32

26 Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma

27 Székhely/telephelyaz összes foglalkoztatott hat havi átl. Stat. létszáma fő a megváltozott munkaképességűek hat havi átl. Stat. létszáma a megv. Munkaképességűek tényleges létszáma (1 hónap) 8518 Kemenesszentpéter, Rákóczi utca ,516, Balatonakali, Fövényes Strand u. 0118/6 0, Nemesvámos, hrsz. 841/ Iszkáz Nagy László út 64.6, Herend, Kossuth L. u ,2126,3130, Herend, Kossuth L. u , Úrkút, Liget sor Balatonkenese, Fő u Balatonfüred, Köztársaság u. 6.7, Ajka, Szabadság tér Pétfürdő, Hősök tere 14.19,4319, Várpalota, Felsőmajor utca 5.0, Ajka-Padragkút, Szivárvány út 1.32, Halimba, Bányász utca 36.31, Pápa, Kürt u. 4.51,2045, Veszprém, Pápai u , Balatonederics, Kossuth u , Ajka, Sport u , Sümeg, Kossuth u. 29.1,00 1 VESZPRÉM MEGYE

28 8500 Pápa, Komáromi u ,0076, Fűzfőgyártelep, Szállás u. 6.18, Ugod, Kiss János u ,0014, Pápa, Isaszegi u ,0011, Városlőd, Templom tér 3.13, Nemesvámos, 841/16 hrsz.126,55108,10113, Tapolca, Keszthelyi út ,6052,8057, Badacsonytördemic, Pince utca 2.1, Balatonkenese, Fő utca 21.24,006, Csögle, Rákóczi u , Pápa, Juhar u. 3.8, Akkreditált székhelyek ill. telephelyek száma: 30.

29 Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma

30 Cél: a tanúsítvány érvényességi ideje alatt a munkáltató kötelezettségeinek (Rendelet 5-8 §.) teljesítése, ill. az akkreditációs feltételek folyamatos fennállásának ellenőrzése Az akkreditált foglalkoztatók ellenőrzése Az ellenőrzés érdekében: Az ellenőrzést végző munkatárs a munkáltatótól tájékoztatást kérhet Az iratokba betekinthet A munkaterületet megszemlélheti A személyes iratokba betekinthet (ehhez a foglalkoztatottak írásbeli hozzájárulása szükséges) Kérdéseket tehet fel A munkáltatót felszólíthatja kötelességének teljesítésére Másolatot kérhet a dokumentumokról

31 Az ellenőrzés akadálya (akadályoztatása) esetén -Jegyzőkönyvben rögzíteni kell az összes tapasztalatot -A hiányzó, későbbiekben pótolható dokumentumokat be kell kérni Az ügyvezető képviselettel bízhatja meg (aláírási joggal ruházhatja fel) a helyszínen jelen lévő beosztottját (jegyzőkönyv felvétele)

32 FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL AKKREDITÁCIÓS FŐOSZTÁLY Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL AKKREDITÁCIÓS FŐOSZTÁLY Köszöntöm Önöket !"

Hasonló előadás


Google Hirdetések