Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL AKKREDITÁCIÓS FŐOSZTÁLY Köszöntöm Önöket !

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL AKKREDITÁCIÓS FŐOSZTÁLY Köszöntöm Önöket !"— Előadás másolata:

1 FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL AKKREDITÁCIÓS FŐOSZTÁLY Köszöntöm Önöket !

2 A foglalkoztatási rehabilitáció céljai Megváltozott munkaképességűek esélyegyenlőségének és emberi jogainak érvényesítése Hátránnyal élők munkába állítása és munkában tartása A piac felé történő elmozdulás segítése Uniós elvárások teljesítése

3 A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációs eljárása

4 Alapelvek Egészségi és mentális állapotnak megfelelő munkahelyi környezet megteremtése Rehabilitációs tevékenység szabályainak, személyi és tárgyi feltételeinek, magatartási szabályoknak a betartása Többcsatornás támogatási rendszer kialakítása (EU mintára)

5 Az akkreditációs eljárás jogszabályi háttere 176/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól 2004. évi CXL. tv. (Ket.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs díjról 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról

6 A jogszabályok hatálya nem terjed ki: a közigazgatási szervek, ill. az állami és helyi önkormányzati költségvetési szervek által alkalmazott megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására a szociális intézményen belüli foglalkoztatásra

7 AZ AKKREDITÁCIÓRÓL TANÚSÍTVÁNYOK, MINŐSÍTÉSI SZINTEK: Alaptanúsítvány– akkreditált foglalkoztatóvá Rehabilitációs– rehabilitációs foglalkoztatóvá Kiemelt– védett foglalkoztatóvá minősít Feltételes– védett foglalkoztatóvá minősít és a kiemelt tanúsítvány megszerzésére való felkészülést segíti.

8 Az eljárás lefolytatása A kérelem befogadása, akkreditációs eljárást kizáró okok megállapítása, átvételi elismervény Hiánypótlás (az alapvető akkreditációs követelmények ellenőrzése) Szakértő megbízása, helyszíni szemle Szakértői vélemény értékelése, javaslattétel tanúsítvány kiadására (ill. kérelem elutasítására) Kérelem elbírálása, tanúsítvány kiadása Egyszerűsített akkreditációs eljárás Ellenőrzés, helyszíni szemle Szakértők szerepe az ellenőrzésnél Nyilvántartás Irattározás

9 Védett műhelyek nyilvántartása Védett műhelynek minősül 1. a védett foglalkoztató 2. a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezet 3. a védett szervezeti szerződést kötött szervezet 4. az Európai Unió tagállamában letelepedett szervezet (50 %-ot meghaladó foglalkoztatás esetén) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2007. január 1 -től végzi a 302/2006. (XII. 23.) számú Korm. rendelet alapján a védett műhelyek nyilvántartását. A kérelmet és mellékleteit egy eredeti példányban a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztályához kell postai úton (levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.), vagy személyesen (1089 Budapest, Szeszgyár u. 4.) a Akkreditációs Főosztály első emeleti (102. sz.) ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelem benyújtásához államigazgatási eljárási illetéket kell befizetni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint, melynek mértéke az Itv. 29.§ (1) bekezdése értelmében 2200 Ft.

10 A kérelemhez csatolandó mellékletek Védett foglalkoztató esetében:kiemelt, illetve feltételes tanúsítvány másolata, eljárási illeték befizetésének igazolása Szociális foglalkoztató esetében:szociális foglalkoztatási engedély másolata, eljárási illeték befizetésének igazolása Védett szervezet esetében:védett szervezeti szerződés másolata, eljárási illeték befizetésének igazolása A védett műhely nyilvántartásba vételéhez benyújtandó kérelem és pótlap letölthető a www.afsz.hu honlapról. www.afsz.hu

11 A kérelem visszavonása az alábbi okokból történhet: A foglalkoztatónál történt változás esetén: változás bejelentés, ill. bejegyzési kérelem, új eljárás iránti kérelem hiánya A foglalkoztató kérelmezi A foglalkoztató rehabilitációs tevékenységét megszünteti A rendeletben előírt akkreditációs követelmények nem teljesülnek Védett foglalkoztató a létszám változást nem jelenti, illetve nem kér új akkreditációs eljárást Az akkreditációs tanúsítvány érvényessége alatt kizáró körülmény következik be.

12 KIMUTATÁS A 2007. DECEMBER 31-IG BEÉRKEZETT ÉS ELBÍRÁLT KÉRELMEK ALAPJÁN (2008. január 15-i feldolgozottság) ÖSSZES BEADOTT KÉRELEM:1371 (összesen kb. 2600 telephelyet érint, állandóan változó) 2005-ben: 201 2006-ban: 178 2007-ben: 992 Kérelmet beadott foglalkoztatók száma:1300 - Alap kérelmek 964 - Rehabilitációs kérelmek 167 - Kiemelt kérelmek 238 - Feltételes akkreditációs kérelmek 2 összesen: 1371 ELBÍRÁLT KÉRELMEK SZÁMA: - Lajstromszám szerint kiadott tanúsítványok száma: 1044 ebből alap: 750 rehabilitációs: 125 kiemelt: 167 feltételes: 2 ------- összesen: 1044

13 KIMUTATÁS A 2007. DECEMBER 31-IG BEÉRKEZETT ÉS ELBÍRÁLT KÉRELMEK ALAPJÁN (2008. január 15-i feldolgozottság) Elbírált kérelmek székhelyek és telephelyek szerinti bontásban: székhelyek:telephelyek: alap:613380 Rehabilitációs: 82172 kiemelt: 85686 Feltételes: 1 22 Összesen: 781 1260 Mindösszesen: 2041 Eljárások megszüntetése:142 (az érintett telephelyek száma: 324 összesen 10978 megv. mképességűt érint) visszavonás a foglalkoztató részéről: 47 Megszüntetés az FSZH részéről: 95 Folyamatban lévő ügyek száma: feldolgozás alatt, befejezés előtt: 140 fellebbezés alatt: 0

14 A szakértői részvétel adatai az akkreditációs eljárásban (2008. január 15-i adatok) Akkreditációs szakértők száma jelenleg:62 fő Közülük kirendelhető:54 fő Eddig kirendelésre került:41 fő Szakértői kirendelések: Igénybe vett szakértői napok:892 Szakértői kirendeléssel érintett telephelyek száma.884 VÉDETT MŰHELYEK Nyilvántartásba vett védett műhelyek száma: 31

15 ORSZÁGOSAN ÖSSZESÍTETT ADATOK Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma

16 ORSZÁGOSAN ÖSSZESÍTETT ADATOK Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma

17 ORSZÁGOS ÖSSZESÍTÉS 1234 68898391147949230 567 334241226886 Az akkreditált foglalkoztatóknál az összes foglalkoztatott hat havi átlagos statisztikai létszáma RÉGIÓNKÉNTI BONTÁS 2007. December 31. 1 2 3 4 5 6 7 Közép-Magyarország Dél-Alföld Észak-Alföld Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Észak-Magyarország fő

18 ORSZÁGOS ÖSSZESÍTÉS 1234567 42296103101994960250726464531 RÉGIÓNKÉNTI BONTÁS 2007. december 31. Az akkreditált foglalkoztatóknál a megváltozott munkaképességűek tényleges (1 havi) létszáma 1 2 3 4 5 6 7 Közép-Magyarország Dél-Alföld Észak-Alföld Dél-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Észak-Magyarország fő

19 KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MegyeAz összes foglalkoztatott hat havi átlagos statisztikai létszáma A megváltozott munkaképességűek hat havi átlagos statisztikai létszáma A megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma Fejér 1083483541 Komárom- Esztergom 125311201287 Veszprém 1786709818 Összes:412223122646 Akkreditált székhelyek és telephelyek létszámadatai megyei bontásban A régióban 11 akkreditált telephelyen nincs még foglalkoztatás

20 Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

21 FEJÉR MEGYE székhely/telephelyAz összes foglalkoztatott hat havi átl. stat. létszáma a megváltozott munkaképes ségűek hat havi átl. Stat. létszáma a megváltozott munkaképes ségűek tényleges létszáma (1 hónap) 8145 Nádasdladány, Kossuth u. 23. 000 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 59. 7,1 8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 60-64. 333 8000 Székesfehérvár, Mandula u. 1. 4,8 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/a. 11,88 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 13. 1,330,334 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 15. 4511 8143 Sárszentmihály, Május 1 u. 4. 411 8000 Székesfehérvár, Basa u. 2. 0,83 1 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 11. alagsor 1. 100 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/a. 2011 8135 Dég, Kossuth L. u. 28. 7,5 11,5 8135 Dég, Kossuth L. u. 30. 41,836,235,2 8000 Székesfehérvár, Zombori út 8. fsz/1 211 8000 Székesfehérvár, Zombori út 8. fsz/2 000 8000 Székesfehérvár, Havranek u. 20. 201 8200 Veszprém, Kistó u. 12. 11131 8200 Veszprém, Budapest út 3. 000 2427 Baracs, Kossuth u. 1. 70,0014,0014 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 108. 20,8017,8029

22 8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 5. C. ép. 2. em. 3. 4,001,001 2065 Mány, Szent István u. 4. b. ép. 21,1518,1518 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22. 473,0031,0031 8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 20. 0,00 0 8045 Bakonykút, Tanya 037/2 hrsz. 11,009,0011 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 13. B ép. 3,001,001 8130 Enying, Rákóczi u. 3. 142,43 163 2477 Vereb, Szabadság tér 36. 22,10 21 8081 Zámoly, Kossuth u. 41. 20,60 21 2060 Bicske, Szent István út 74. 18,10 18 8154 Polgárdi, Bocskai u. 34. 22,0018,0020 8000 Székesfehérvár, Repülőtér 102. 7609/4. hrsz. 42,50 69 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2.a. 22,00 20 8000 Székesfehérvár, Virág u. 20. 19,0015,0018 8000. Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 5. 8,002,002 1083483541 Akkreditált székhelyek ill. telephelyek száma: 35

23 Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma

24 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Székhely/telephelyaz összes foglalkoztatott hat havi átl. Stat. létszáma fő a megváltozott munkaképességűek hat havi átl. Stat. létszáma a megv. Munkaképességűek tényleges létszáma (1 hónap) 2800 Tatabánya, Tavaszmező u. 4.42,8 58 2510 Dorog, Rákóczi u. 13.4241,246 2500 Esztergom, Dobogókői út 31/A. 000 2500 Esztergom, Dobogókői út 31/D. 224 2510 Dorog, Hantken Miksa utca 3.336 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály utca 2/B. 448 2840 Oroszlány, Bokodi út 9.272627 2800 Tatabánya, Tavaszmező u. 4.42,8 58 2800 Tatabánya, Tavaszmező u. 4.54,20 83 2800 Tatabánya, Aradi u. 10.38,0031,0032 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 8.24,00 24 2890 Tata, Ady Endre utca 40.10,00 10 2840 Oroszlány, Takács Imre u. 1.143,00 167 2509 Esztergom-Kertváros, Vasút sor 2-4. 60,2039,9040,5 2941 Ács, Zichy park 2.24,3020,6016 2947 Ete, Jókai Mór utca 13.23,3020,6020 2900 Komárom, Fuvaros köz 2.0,00 46 2509 Esztergom-Kertváros, Dobó I. utca 18. 46,9042,2048

25 2510 Dorog, Rákóczi u. 13.34,0031,0028 2510 Dorog, Hantken Miksa utca 3.263,00225,00240 2500 Esztergom, Dobogókői utca 31/A. 169,00132,00132 2800 Tatabánya, Táncsics M. utca 2/b 112,00103,00107 2534 Tát, Fő út 59.53,0048,0050 2509 Esztergom-Kertváros, Kassai utca 55. 2,001,001 2500 Esztergom, Látóhegyi utca 4.2,00 2 2500 Esztergom, Dobogókői utca 31/B. 0,00 0 2500 Esztergom, Dobogókői utca 31/C. 0,00 0 2800 Tatabánya, Bánhidi ltp. 307.19,60 22 2510 Dorog, Hantken Miksa utca 13.3,00 3 2500 Esztergom, Dobogókői u. 31/D. 0,00 0 2510 Dorog, Hantken Miksa utca 5.0,00 0 2500 Esztergom, Déli Iparterület 20377/2 hrsz. 8,00 8 125311201287 Akkreditált székhelyek ill. telephelyek száma: 32

26 Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma

27 Székhely/telephelyaz összes foglalkoztatott hat havi átl. Stat. létszáma fő a megváltozott munkaképességűek hat havi átl. Stat. létszáma a megv. Munkaképességűek tényleges létszáma (1 hónap) 8518 Kemenesszentpéter, Rákóczi utca 2-4. 19,516,518 8243 Balatonakali, Fövényes Strand u. 0118/6 0,500 8248 Nemesvámos, hrsz. 841/16.335 8493 Iszkáz Nagy László út 64.6,2 12 8440 Herend, Kossuth L. u. 140.1042,2126,3130,9 8440 Herend, Kossuth L. u. 135.35,853 8409 Úrkút, Liget sor 9.433542 8174 Balatonkenese, Fő u. 36.4522 8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 6.7,4204 8400 Ajka, Szabadság tér 12.022 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.19,4319,3016 8100 Várpalota, Felsőmajor utca 5.0,00 15 8451 Ajka-Padragkút, Szivárvány út 1.32,50 35 8452 Halimba, Bányász utca 36.31,50 30 8500 Pápa, Kürt u. 4.51,2045,2053 8200 Veszprém, Pápai u. 37.43,50 53 8312 Balatonederics, Kossuth u. 74.19,70 23 8400 Ajka, Sport u. 25.12,40 15 8330 Sümeg, Kossuth u. 29.1,00 1 VESZPRÉM MEGYE

28 8500 Pápa, Komáromi u. 87.94,0076,0087 8184 Fűzfőgyártelep, Szállás u. 6.18,00 20 8564 Ugod, Kiss János u. 29.18,0014,0013 8500 Pápa, Isaszegi u. 11.14,0011,0010 8445 Városlőd, Templom tér 3.13,00 15 8248 Nemesvámos, 841/16 hrsz.126,55108,10113,5 8300 Tapolca, Keszthelyi út 44-45.55,6052,8057,6 8263 Badacsonytördemic, Pince utca 2.1,00 1 8173. Balatonkenese, Fő utca 21.24,006,006 8495. Csögle, Rákóczi u. 114.0,00 15 8500. Pápa, Juhar u. 3.8,00 20 1786709818 Akkreditált székhelyek ill. telephelyek száma: 30.

29 Összes foglalkoztatott 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek 6 havi átl. stat. létszáma Megváltozott munkaképességűek tényleges létszáma

30 Cél: a tanúsítvány érvényességi ideje alatt a munkáltató kötelezettségeinek (Rendelet 5-8 §.) teljesítése, ill. az akkreditációs feltételek folyamatos fennállásának ellenőrzése Az akkreditált foglalkoztatók ellenőrzése Az ellenőrzés érdekében: Az ellenőrzést végző munkatárs a munkáltatótól tájékoztatást kérhet Az iratokba betekinthet A munkaterületet megszemlélheti A személyes iratokba betekinthet (ehhez a foglalkoztatottak írásbeli hozzájárulása szükséges) Kérdéseket tehet fel A munkáltatót felszólíthatja kötelességének teljesítésére Másolatot kérhet a dokumentumokról

31 Az ellenőrzés akadálya (akadályoztatása) esetén -Jegyzőkönyvben rögzíteni kell az összes tapasztalatot -A hiányzó, későbbiekben pótolható dokumentumokat be kell kérni Az ügyvezető képviselettel bízhatja meg (aláírási joggal ruházhatja fel) a helyszínen jelen lévő beosztottját (jegyzőkönyv felvétele)

32 FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL AKKREDITÁCIÓS FŐOSZTÁLY Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL AKKREDITÁCIÓS FŐOSZTÁLY Köszöntöm Önöket !"

Hasonló előadás


Google Hirdetések