Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve."— Előadás másolata:

1 Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

2 A szervezet megalakulása  2012. július 1-től a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakítása érdekében a megyei és fővárosi kormányhivatalok önálló szakigazgatási szerveiként, elsőfokú közigazgatási hatósági jogkörrel felruházott rehabilitációs szakigazgatási szervek kezdték meg működésüket.

3  A rehabilitációs szakigazgatási szervek szakmai irányítását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi.  Illetékességi területe megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességi területével

4 Milyen változást eredményez a szervezeti integráció?  Eddig a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás iránti igénybejelentések és kérelmek ügyében három szervezet járt el.  A beadványokat az NRSZH szakhatósági állásfoglalása alapján a megyei és fővárosi kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai bírálták el,  a foglalkoztatási szakterületet érintő ügyeket pedig a munkaügyi központ kirendeltségei kezelték.  Ezeket a feladatokat 2012. július 1-jétől a három szervezet munkatársaiból szerveződött hatóság, a fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szerveinek munkatársai látják el.

5 Szervezeti felépítés  Szakértői Osztály Székesfehérvár, Távírda u. 4.  igazgató  Orvos-szakértők  Szociális szakértő  Foglalkozási rehabilitációs szakértők  Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály Székesfehérvár, József Attila u.42.  Igazgató-helyettes  elbíráló ügyintézők  foglalkozási rehabilitációs ügyintézők

6 A rehabilitációs szakigazgatási szerv feladat- és hatásköre Szakértői Osztály  A megváltozott munkaképességű személyek esetében komplex minősítés során elvégzi az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvos-szakmai szempontú vizsgálatát, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálatát és a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálatát.

7 Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály  Az ellátási szakterület végzi az ügyfélszolgálati, az ellátás megállapítási, rehabilitációs kártyával, hatósági bizonyítvánnyal, valamint a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos feladatokat.

8 Szakhatósági feladatok  a) a hozzátartozói nyugellátás,  b) a baleseti járadék,  c) a rokkantsági járadék,  d) a fogyatékossági támogatás,  e) az aktív korúak ellátása,  f) a magasabb összegű családi pótlék,  g) a bányászok egészségkárosodási járadéka,  h) a bányászati dolgozók keresetkiegészítése,  i) a hadi rokkantsági ellátások megállapításához.

9 Szakértői feladatok  a) a keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához,  b) a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodásról,  c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához,  d) a közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról,  e) a közlekedőképességről,  f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékéről,  g) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről,  h) a nemzeti gondozási díj megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről,  i) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásainak megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről,  j) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről,  k) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról.  l) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai esetében komplex minősítést készít

10 Ügyfélfogadás és elérhetőségeink  Hatósági ügyek intézése: Székesfehérvár, József Attila u.42. Telefon: 22-517-460,e-mail: szekesfehervar@rszsz.nrszh.hu Hétfő, kedd, csütörtök: 08:00-12:00- ig Szerda:08:00-16:00-ig Péntek:nincs  Kihelyezett ügyfélszolgálatot csak a foglalkozási és rehabilitációs ügyintézők látnak el: Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala Munkaügyi Kirendeltségén: szerda:09:00-14:00-ig Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén: csütörtök:09:00-14:00-ig

11 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai  akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 % -os vagy kisebb mértékű  a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj.5.§-a szerinti biztosított volt  keresőtevékenységet nem végez  rendszeres pénzellátásban nem részesül  Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt  vagy, aki 2011.december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.

12 Komplex minősítési kategóriák Komplex minősítési kategóriák: A, B1, B2, C1, C2, D, E  „A” kategória rehabilitáció nélkül foglalkoztatható Rehabilitációs ellátást kell megállapítani annak:  akinek az egészségi állapota 51-60% közötti és foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1)  akinek az egészségi állapota 31-50% közötti és tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1)

13 Rokkantsági ellátás Rokkantsági ellátást kell megállapítani annak:  akinek egészségi állapota 51-60 % közötti, rehabilitálható, de a jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (B2)  egészségi állapota 31-50% közötti, tartós rehabilitációt igénylő személy, aki azonban a jogszabályban meghatározott körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt. ( C2 )  egészségi állapota 1-30% közötti és kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható (D )  egészségi állapota 1-30% közötti, önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes  akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregséginyugdíj-korhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg. (B1, C1)

14  Hatósági bizonyítvány: az ügyfél kérelmére, az egészségi állapotát tartalmazó komplex minősítés alapján kiállított bizonyítvány. Ellátás ebben az esetben nem kerül megállapításra

15 Az ellátás melletti keresőtevékenység  Azok, akik 2012. január 1-től rokkantsági ellátást kapnak Az ellátás mellett kereső tevékenységet a rokkantsági ellátásra vonatkozó szabályok szerint végezhetnek. Így az ellátás folyósítása megszűnik, ha az ellátásban részesülő jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlagban meghaladja a minimálbér 150 százalékát (147.000 Ft). 

16  Azok, akik korábban III. csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban részesültek és életkoruk miatt az ellátásukat 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként kapják. Kereső tevékenységet a komplex minősítés elvégzéséig a Tny. 2011. december 31-én érvényes rendelkezései szerint végezhetnek. Azaz jövedelmük hat egymást követő hónapra vonatkozó átlaga, nem haladhatja meg a folyósított ellátásuk kétszeresét.

17  Azok, akik 2011.december 31-ig rendszeres szociális járadékban részesültek és koruk miatt 2012-től rehabilitációs ellátást kapnak Kereső tevékenységet a komplex minősítés elvégzéséig a Tny. 2011. december 31-én érvényes rendelkezései szerint végezhetnek. Azaz jövedelmük hat egymást követő hónapra vonatkozó átlaga, nem haladhatja meg a minimálbér 80%-át. 2013-ban 78.400,-Ft-ot.

18  A rehabilitációs járadékban részesülő személy Keresőtevékenységet a rehabilitáció időtartama alatt - max. 3 év – úgy végezhet, hogy kereste, jövedelme hat egymást követő hónapra vonatkozó átlaga, nem haladhatja meg a folyósított ellátása kétszeresét.

19 Rehabilitációs Ellátás melletti keresőtevékenység  A 2011. évi CXCI tv. alapján megállapított rehabilitációs ellátásában részesülő személy 2013. január 1-jétől heti 20 órás munkaviszony keretében foglalkoztatható

20 Ki minősül megváltozott munkaképességű személynek  Aki a komplex minősítés alapján rehabilitálható ( B1,C1) kategória  Akinek rehabilitációja nem javasolt (B2,C2) kategória  Aki 2011.december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült és az öregségi nyugdíjkorhatárt több, mint öt év múlva éri el, és kérte a komplex felülvizsgálatát  Aki rehabilitációs járadékban részesül  Aki 2011.december 31-én az 1991.évi IV. tv.42.§ és 42/B.§-a szerint megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősült.  Aki után a foglalkoztatója 2012.december 31-én költségvetési támogatásban részesült.

21 Foglalkozási rehabilitáció  Szervezett segítség, amit a társadalom nyújt az egészségében, testi vagy szellemi épségében átmenetileg vagy tartós károsodás miatt fogyatékossá vált személynek, hogy helyreállított vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben.

22 A támogatás célja  A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése  Képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása  Adaptációs készségük fejlesztése  Az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében  Nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén Ennek elérése érdekében olyan munkahelyek kiválasztása a cél, amelyek a foglalkozási rehabilitáció feltételeit biztosítják.

23 A megváltozott munkaképességűek támogatásai 2013. Központi költségvetésből finanszírozott támogatás:  Munkahely rehabilitációs célú átalakítása (akkreditáció szükséges)  Bér és Költségtámogatás( akkreditáció szükséges): tranzit foglalkoztatás tartós támogatott foglalkoztatás  Terápiás foglalkoztatás 2014-től Európai Uniós támogatás:  TÁMOP 1.1.1-12 kiemelt projekt

24 Tranzit foglalkoztatás  A komplex minősítés során rehabilitálhatónak minősítet (B1,C1) megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében  Nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésre felkészítés  Degresszív jellegű ( 2014-től) 100%,90%,80%  Cél: legalább 6 hónapos nyílt piaci foglalkoztatás. Ezen idő alatt a munkáltató mentori szolgáltatást biztosít.  Maximum három évre állapítható meg.(2013- ban csak egy évre köthető)

25 Munkapróba  RSZSZ hozzájárulásával megállapodás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállaló nyílt piaci foglalkoztatása munkatapasztalat és gyakorlat szerzése céljából.  Maximum 4 hónap ( akár több munkahelyen, több munkakörben)

26 Tartós foglalkoztatás  2013-ban egy évre, 2014-től már három évre állapítható meg, de korlátozás nélkül meghosszabbítható  Cél a képességek megőrzése, fejlesztése védett körülmények között  Nincs degresszivítás

27 Elszámolható költségek  Munkabér és szociális hozzájárulási adó maximum 75%-a  Egyesület, alapítvány, non-profit gazdasági társaság nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében max.100%.  A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességéből fakadó többletköltségei Az egyéni támogatásra valamennyi munkáltatóra egységesen éves keretösszeg kerül megállapításra (tranzitra, tartósra külön-külön)

28 Egyéb forrás lehetőségek  TÁMOP 5.3.8.projekt  TÁMOP 1.1.1-12 kiemelt projekt  Védett munkahelyek részére fenntartott közbeszerzések  Rehabilitációs kártya

29 Rehabilitációs kártya  Rehabilitációs kártya igénylésére az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítése szerint foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. Az a személy is jogosult Rehabilitációs kártyára, aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleset rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban vagy rehabilitációs járadékban részesül. A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása után mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetési kötelezettsége alól.

30 „Mert közös a világunk: nincs külön világ az épek és egy másik a fogyatékkal élők számára, egyetlen világ van, s valamennyiünknek abban kell élnünk, emberséges békességben”  Kálmán Zsófia – Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve."

Hasonló előadás


Google Hirdetések