Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyes szakpolitikák – foglalkoztatáspolitika, egészségügy, oktatás, kultúra és közművelődés – szerepe, feladata a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyes szakpolitikák – foglalkoztatáspolitika, egészségügy, oktatás, kultúra és közművelődés – szerepe, feladata a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésében."— Előadás másolata:

1 Az egyes szakpolitikák – foglalkoztatáspolitika, egészségügy, oktatás, kultúra és közművelődés – szerepe, feladata a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésében 2014. július 9. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Dr. Széll Enikő

2 ,,Az egyenlőkkel egyenlően, az egyenlőtlenekkel egyenlőtlenségüknek megfelelően egyenlőtlenül kell bánni” Arisztotelész

3 Alapjogok Emberi léthez kapcsolódó jogok  Minden embert megillető  Veleszületett  Elidegeníthetetlen Állampolgári jogok

4 Alapjogok  Első generációs alapjogok  Második generációs alapjogok  Harmadik generációs alapjogok

5 Magyarország Alaptörvénye XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.

6 A betegek Eütv-ben nevesített jogai  Az egészségügyi ellátáshoz való jog  Az emberi méltósághoz való jog  A kapcsolattartás joga  A gyógyintézet elhagyásának joga  A tájékoztatáshoz való jog  Az önrendelkezéshez való jog  Az ellátás visszautasításának joga  Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga  Az orvosi titoktartáshoz való jog

7 A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12) Korm. rendelet  Országelőrejelzés  Nemzeti középtávú stratégia  Hosszú távú koncepció  Fehér könyv  Zöld könyv  Miniszteri program  Szakpolitikai stratégia  Szakpolitikai program  Intézményi stratégia  Intézményi munkaterv

8 Egészségpolitikai döntéshozatal, programalkotás  Értékválasztás  Probléma-alapú programalkotás  Érték (cél) vezéreltség  Tudományos bizonyítékon való alapulás  Ciklusokon átívelés  Szakmai, társadalmi és politikai támogatottság  Kiszámíthatóság  Cél: hatásosság, hatékonyság, igazságosság, megvalósíthatóság

9 Újraélesztett egészségügy Gyógyuló Magyarország Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére szakmai koncepció

10 Megállapítások Az egészség önmagában érték (egyéni, társadalmi) Az egészség erőforrás, a fenntartható gazdasági növekedés záloga Az egészségi állapot javítása, az egészségfejlesztés társadalmi prioritás Fontos az egyéni és társadalmi felelősségvállalás az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés terén

11 Megállapítások A krónikus nem fertőző betegségek szerepe, etiológiája Jelentős a területi, illetve a társadalmi-gazdasági tényezők szerinti egyenlőtlenség Az egészségi állapotban megmutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése hatékony ágazatközi együttműködést igényel

12 Célkitűzés Egy szükségletekhez igazodó, prevenciós szemléletű egészségügyi rendszer működése, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése Specifikus népegészségügyi célkitűzés  A lakosság egészség kultúrájának fejlesztése  A népegészségügyi szolgáltatások összehangolása  A népegészségügyi szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés javítása

13 Eszközök, módszerek A prevenció megerősítése  Egészségmegőrzést, betegségmegelőzést elősegítő programok (pl. egészséges étrend propagálása, alkoholizálás csökkentését célzó programok, dohányzás leszokás támogatás, lelki egészség megőrzése, stb…)  Szűrések (pl. Egészségfejlesztési irodák, emlőszűrés, védőnői méhnyakszűrés, pilot vastagbélszűrés, Koragyermekkori kiemelt projekt, stb…)  Az alapellátás megerősítése (pl. Praxisprogram I. és II., Praxisváltás Program, Méhes Károly ösztöndíj, svájci-magyar együttműködési program, stb…)

14 Eszközök, módszerek Eredményesebb eü-i ellátás  Irányelvek szerepe (a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet )  Betegút menedzsment és betegség menedzsment kialakítása  Az ellátórendszer integratív felülvizsgálata (pl. otthonközeli ellátások, mobil szakorvosi szolgálat, egészségügyi-szociális határterületek kérdése, stb…)

15 Eszközök, módszerek Beteg edukáció Programok, rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése, betegszervezetek szerepe, stb…

16 Várólisták A nyilvános várólisták a korlátozottan elérhető egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférési esélyt és az átláthatóságot biztosítják

17 Fogyatékkal élők fogászati ellátása A fogyatékkal élő személyek, valamint a speciális kezelést igénylő betegek fogászati ellátásának megoldása érdekében 6 nevesített centrumban finanszírozottan végezhetővé vált az általános anesztéziában végzett fogászati ellátás – fekvőbeteg-szakellátásban – egynapos ellátás keretében

18 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2012-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési terv az egészségügy területén  A koragyerekkori fejlődés megalapozása érdekében a korai felismerés, szűrési kapacitás fejlesztése, a területi különbségekből fakadó hátrányok csökkentése  Gyermek és serdülőkori mentális problémák kezelésére szolgáltatások kialakítása  Hátrányos helyzetű szülők számára is elérhető formában korszerű gyermek-egészségügyi ismeretek átadása, tájékoztatással, oktatással

19 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia  A legfontosabb egészségfejlesztéssel kapcsolatos üzenetek eljuttatása a hátrányos helyzetű lakosság részére, programok indítása a szűréseken való részvétel ösztönzésére  Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi, valamint védőnői ellátás erősítése, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű térségekre  Közoktatási intézményekben programok indítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokat veszélyeztető rizikófaktorokra, és a szenvedélybetegségek megelőzésére

20 Keretmegállapodás Magyarország Kormánya és az Országos Roma önkormányzat között (2011. május) Cél  a romák életkörülményeinek javítása, a társadalmi beilleszkedés elősegítése  2015-ig 150 ezer roma szervezett, lakossági szűrővizsgálaton való részvétele, valamint az egészséges életvitelhez szükséges folyamatos tanácsadásban részesítése

21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Az egyes szakpolitikák – foglalkoztatáspolitika, egészségügy, oktatás, kultúra és közművelődés – szerepe, feladata a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések