Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság 2015. November.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság 2015. November."— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság 2015. November.

2 2 2014-2020 KAP I. pillér (uniós forrás): 7 988 M € KAP II. pillér (uniós és nemzeti forrás): 4 174 M € Összesen: 12,162 Mrd € / 3 770 Mrd Ft Éves átlagban: 628 Mrd Ft Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere Hazánk KAP forrásai (átcsoportosítás és nemzeti társfinanszírozás nélkül)

3 3 455 M EUR EU forrás 2013 EMVA ALAP (2013) 956,856 Mrd HUF EU forrás 2014 EMVA ALAP 106,993 Mrd HUF degresszió DEGRESSZIÓ 230,505 Mrd HUF hazai társfin. HAZAI TÁRSFIN. 1063,849 Mrd HUF teljes EU forrás TELJES VP FORRÁS 1 294, 354 Mrd HUF A VP forrásszerkezete MAGYAR EREDMÉNYEK: Beruházási támogatások: források legalább 80%-a csak a kis- és közepes méretű üzemek számára hozzáférhető Öntözés: lehetőség van az öntözött területek növelését célzó beruházásokra is AKG: degresszió

4 4 A VP forrás-megoszlása

5 5 CélkitűzésekFőbb változások Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése (Munkaigényes ágazatok: kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar); Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése; Versenyképesség javítása Termelési és jövedelembiztonság; Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság; klímavédelem - vidéki településeken helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések. Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend a VP végrehajtására Egyszerűsítés Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás) Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása) Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége is megjelenik VP 2014-2020

6 6 Támogatási intenzitásJogosultak körePályázati eljárás min. 6000 STÉ-vel rendelkező mg-i termelők, min. 50% mg-i tevékenységből származó árbevétel 40% (Pest m.) 50% elszámolások egyszerűsítéseelőleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulásÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető visszafejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása termelői csoportok, tész-ek Általános pályázati feltételek www.palyazat.gov.hu

7 7 Állattenyésztés fejlesztése építési beruházás, gép- és eszközbeszerzés Kertészet fejlesztése új, építéssel járó kertészeti technológia Mezőgazdasági vízgazdálkodási, öntözésfejlesztési támogatások víztározók létesítése energiahatékonyság és megújuló energia trágyatárolóagrár-innovációs operatív csoportoköntözésfiatal gazdaépítéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzés ültetvénytelepítés és korszerűsítés természetes szűrőmezők kialakításameliorált utak kialakításavíztakarékos öntözési technológiák, öntözés-bővítésenergiatakarékos öntözési technológiákfiatal gazda agrár-innovációs operatív csoportok Célok

8 8 Kisméretű terménytároló és szárító fejlesztési támogatások kis léptékű terménytárolók építése, meglévők fejlesztése Mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozása (élip.) hozzáadott érték növelése Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése és diverzifikáció A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása (kivéve: mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozása)kapcsolódó épített vagy mobil eszközökmegújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák erőforrás-hatékonyság javításaborászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés)REL csoportok tagjainak beruházásaiagrár-innovációs operatív csoportok projekt-beruházásai Nem mezőgazdasági tevékenység továbbfejlesztése (kivéve: mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozása) Célok

9 9 2015. november 1. hatályba lép az új 2015. évi CXLIII. évi KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE a mérvadó: árubeszerzések, szolgáltatás megrendelések, építési beruházások (kivéve mélyépítés és középület kivitelezés) vonatkozásában Ha a támogatás összege a 25 MILLIÓ FT-ot eléri, akkor a támogatott beszerzés közbeszerzés kötelesNem a teljes projekt viszonylatában, nem a teljes projekt támogatási összege alapján, hanem AZ EGYES KONKRÉT BESZERZÉSEK TEKINTETÉBEN KELL MEGÍTÉLNIAz ajánlatkérőnek az eljárás megindítását megelőzően legalább 5 nappal ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓT KELL KÖZZÉTENNI, melyben feltüntetésre kerülnek az eljárást érintő legfontosabb információk, paraméterekAz ajánlatkérőnek az általa előzetesen alkalmasnak minősített legalább 3 meghívandó szervezet mellett MEG KELL KÜLDENI AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST A POTENCIÁLIS AJÁNLATTEVŐNEK, akik érdeklődésüket jelezték a közbeszerzési eljárás iránt.VISSZAMENŐLEGES ÉRVÉNYŰ: a már beadott és nyertes, de 2015. november 1. előtt meg nem kezdett projektek esetében is érvényes. Az új közbeszerzési törvény rendelkezései az EU és/vagy a magyar állam által támogatott projektekre PÉLDÁUL:  ha a támogatott cég egy 50%-os mértékű támogatást kap egy 50 milliós gépbeszerzésre, akkor a támogatás összege a 25 millió Ft-ot eléri, így a beszerzés közbeszerzés köteles.  nem közbeszerzés köteles viszont az a nettó 58 millió Ft értékű támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés, amely esetén a támogatás mértéke 40%-os, hiszen a támogatás összege ebben az esetben 23,2 millió Ft.

10 10 Jogosultak: Vidéki térségek = mint az előző programban (falvak + városok 10 000 lakosig) Jogosult települések a 6. prioritásban

11 VP támogatások önkormányzatok számára  A mezőgazdaági termelő – mint jogosult – minden esetben az önkormányzatok részvételével alakult (BM által elismert) mezőgazdasági termelést végző szociális szövetkezeteket is jelenti.  Feltétel: 1) 50% fölötti mezőgazdasági bevétel és 2) 6000 STÉ termelési érték  Ezen szociális szövetkezetek „kollektív” beruházásnak minősülnek, ezért 10-20% plusz támogatásra lehetnek jogosultak.  Egyre több ilyen típusú szövetkezet jön létre. 11

12 12 Eszközök: Nem mezőgazdasági tevékenység indításaNem mezőgazdasági tevékenység folytatásaEgyüttműködési: Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései / helyi alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései LEADER ÚJ! A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített, átalány módon (= rész-hozzájárulás). Vidéki térség-specifikus eszközök

13 13 Diverzifikáció (on-farm): mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági tevékenység indítása. Jellemzően turisztikai vagy kézműves tevékenység, de bármi más, pl. helyi szolgáltatás is lehet. Ügyfél az önkormányzat által alakított szociális szövetkezet is! Témakörök:  Kézműves tevékenységek  Kisipari tevékenységek  Turisztikai szolgáltató tevékenységek  Bármilyen egyéb termelő vagy szolgáltató tevékenység Támogatás: összesen 13,85 milliárd Ft  Induló mg-i vállalkozás és nem mg-i mikro-vállalkozások támogatása (40.000 euró átalány módon)  Üzleti terv alapján átalány (5 évre: két részletben 75-25%)  Az első kifizetést követő további igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető. Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása

14 14  Nem mezőgazdasági tevékenység folytatásának beruházásai (pl. kézműves, turisztika, stb.)  A fejlesztéssel érintett tevékenységét a fejlesztéssel azonos település közigazgatási területén, vagy attól nem több, mint 40 km-re végzi. Ügyfél az önkormányzat által alakított szociális szövetkezet is! Témakörök:  Kézműves tevékenységek  Kisipari tevékenységek  Turisztikai szolgáltató tevékenységek Támogatás:  Támogatási intenzitás: 50-70% (max.: 100.000 EUR) Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése

15 15 Kis gazdasági szereplők közötti együttműködések – konzorciális jellegű (a VP-ben ÚJ) (összesen 13,12 Mrd Ft) Típusai: - Mezőgazdasági és mezőgazdasági típusú vállalkozások - Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági típusú vállalkozások (benne: együttműködési költségei és kis egyéni beruházások költségei is) A szolidáris gazdálkodás és a közösség által támogatott együttműködések - konzorciális Legalább 1 mezőgazdásági termelő és Legalább 1 hátrányos munkaerő-piaci csoporttal foglalkozó (szociális, egészségügyi, szemléletformáló, oktatási, stb.) szereplő Eszközei: HH-csoport rehabilitációs bevonása, szemléletformálás és készségfejlesztések, marketingtevékenységek (első sorban a szolidáris célok népszerűsítése érdekében – „segítő vásárlás”) Együttműködések támogatása

16 16 Változás: új épület NEM, költségtakarékosság IGEN! Pl.: helyi megújuló (mg-i vagy erdőgazdálkodási eredetű) energia-megoldásra való áttérés  Helyi külterületi közutak fejlesztése (18,4 Mrd Ft)  Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúra-fejlesztése (10,6 Mrd Ft)  Állami/önkormányzati funkciót magában nem foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények fejlesztése (funkcionalitás és fenntarthatóság, energiahatékonyság!!) Településképet meghatározó épületek külső felújítása (26,9 Mrd Ft)  Autonóm természet-közeli szennyvízkezelési megoldások 2000 lakosság egyenérték alatt (12 Mrd Ft)  tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása (10,2 Mrd Ft) Támogatható tevékenységek:  Kisméretű infrastruktúra fejlesztés: max. 50 millió Ft, intenzitás: 75-95%  Megújuló energetikai fejlesztés: max. 50 millió Ft, intenzitás: 75-95%  Lokális szennyvízkezelési fejlesztés: max. 150 millió Ft, intenzitás: 75-95%  Természetes személy (pályázó): max. 6 millió Ft, intenzitás: 50-65% Kisméretű infrastruktúra-fejlesztések a vidéki térségekben

17 17 Az alintézkedés célja:  Vidéki térségek szolgáltatásokkal való ellátottságnak fejlesztése  Alapvető szolgáltatásokhoz, közösségi élethez való hozzáférés javítása a kistelepüléseken  Helyi közösségi térhálózat kialakítása, bővítése  Vagyonbiztonság, a vidéki gazdálkodások működési feltételeinek javítása  Vidéki életminőség javítása Támogatható tevékenységek:  Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (konyha+ előkészítés): max. 20 millió Ft, intenzitás: 75- 95%  Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és fejlesztése: max. 30 millió Ft, intenzitás: 75- 95%  Falu és tanyagondnoki, polgárőri, mezőőri, hegyőri szolgálathoz jármű/eszközbeszerzés: max. 12 millió Ft, intenzitás: 75- 95%  Önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, javításához munkagépek beszerzése: max. 20 millió Ft, intenzitás: 75- 95% Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségekben

18 18 Csak az IH által elismert HACS-ok! Regisztráció feltételei: Az akcióterület lakosságszáma 10 ezer főtől 150 ezer főig terjedhet;  finanszírozásra jogosult része a vidéki településekből áll;  földrajzilag folytonos, egy település csak egy HACS-hoz tartozhat; A partnerségbe és a HFS-be bevonhatók a jogosult területen kívüli települések is, de ezeken a területeken megvalósuló fejlesztések nem jogosultak finanszírozásra LEADER forrásból;  A döntéshozatalban sem a közszféra, sem a vállalkozói, sem a civil szféra nem rendelkezhet a szavazatok 49%-ot meghaladó hányadával.  A tagságban bekövetkezett változás – amennyiben az Akciócsoport felállítására és működtetésére vonatkozó alapfeltételek továbbra is teljesülnek – nem szünteti meg a pályázatok benyújtására való jogosultságot.  HACS-ok működésének egyszerűsített (átalány alapú) módon történő elszámolása LEADER – HACS 2014-2020

19 LEADER-ben támogatható 2014-2020  Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése (19.1.1.); és helyi pályázatos megvalósítása(19.2.1.);  Térségek közötti és nemzetközi együttműködésen alapuló projektek (19.3.1.);  LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) működése és térségszervezési feladatai (19.4.1.). 19

20 Kedvezményezettek köre:  HACS határozza meg (vállalkozásfejlesztés esetében kizárólag mikrovállalkozások)  HACS nem lehet kedvezményezett. Támogatási forma, illetve azok kombinációja:  vissza nem térítendő – de minimis – támogatás  Kamattámogatás Előleg igénybe vehető a beruházásokhoz. A pályázatokat a HACS értékeli és választja ki a támogatandó fejlesztéseket. Támogatás mértéke:  max. 240 000 € / projekt, amely csak a HFS-ben rögzített, megfelelően alátámasztott esetekben haladható meg (pl. innovatív aprófalu ‖ komplex projekt, több települést szolgáló vagy több éves projekt);  max. 200 000 € / támogatott / 3 év. 20 A HFS céljaihoz illeszkedő projektek helyi pályázatos megvalósítása 2014-2020 Pályázat nevePályázati keret Mrd FtKedvezményezettek LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása1,00LEADER Egyesületek LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása47,67 non-profit szervezetek, önkormányzatok, egyházak, vállalkozások LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása művelet1,92LEADER Egyesületek LEADER - Működési és animációs költségek támogatása8,92LEADER Egyesületek

21 Célok:  a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások);  a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása;  a térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése;  a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése;  a többi VP intézkedéssel, illetve más OP intézkedésekkel nem átfedésben, hanem azokkal összhangban. 21 A HFS céljaihoz illeszkedő projektek helyi pályázatos megvalósítása 2014-2020

22 Állattenyésztési ágazat pályázatai 22 Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés Trágyatároló építése és korszerűsítése5,60 mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő 2015. november Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése 14,00állattartók2015. november Baromfitartó telepek korszerűsítése20,00 baromfitartó mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 20,00 szarvasmarha tartó mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése 4,00 juh,kecsketartó mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Állattartó telepek korszerűsítése6,00 állattartó mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Sertéstartó telepek korszerűsítése20,00 sertéstartó mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,50tejtermelő mg-i válallkozások2016. március Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása 3,80 tenyésztő szervezet/egyesület, ezek tagjai; tenyésztési hatóság, oktatási-kutatási intézmények, mesterséges termékenyítő állomás, embrió-átültető állomás, spermatároló központok, fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek; fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek/egyesületek vagy azok szövetsége. 2017.

23 23 Kertészeti ágazat pályázatai Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítésére, geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével. 30,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. november Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá, mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások 22,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. november Kertészet korszerűsítése- gyógynövénytermesztés fejlesztése 3,00 mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. november Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 1,50 kertészeti mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, közjogi szerv vagy azok csoportja) 2015. november Kertészet korszerűsítése -kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása 32,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Kertészet korszerűsítése -kertészeti gépbeszerzés támogatása 10,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő) 2016. május Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása 20,00mg-i, élip-, mikro-, és kis vállalkozások2016. május

24 24 Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer- feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,90szaktanácsadó szervezetek2015. december Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,50 magánjogi v. önk. erdőgazdálkodók, erdészeti vállalkozások 2015. december Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,80erdőgazdálkodók2015. december Erdősítés támogatása33,00 jogszerű mezőgazdasági földhasználók és azok társulásai 2016. január Natura 2000 erdőterületek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések 25,50magánjogi erdőgazdálkodók, vagy csoportjaik2016. február Erdő-környezetvédelmi kifizetések12,70erdőgazdálkodók2016. március Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása2,20földhasználó, önkormányzat2016. március Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,70 magánjogi, vagy önkormányzati erdőgazdálkodók, vagy társulásaik 2016. április Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 2,00erdőgazdálkodók2016. április Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 9,80erdőgazdálkodók2016. május Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,36erdőgazdálkodók2016. május Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 3,80erdőgazdálkodók2016. június Erdészeti ágazat pályázatai

25 25 Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés158,60akív mezőgazdasági termelők2015. október 7. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 51,50aktív mezőgazdasági termelők2015. október 7. Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme 3,80 aktív mezőgazdasági termelő; génmegőrző tevékenységet végző szervezet 2015. november Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése14,00 mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között (a versenyképes méretet el nem érő (3.000-6.000 STÉ közötti), mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező mezőgazdasági termelő.) 2015. november Kisméretű terményszárító és tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,70 sz. növénytermesztő mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő) 2015. december Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 34,00 mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő 2015. december Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 186,00mg-i vállalkozások, élip mikro és kis2015. december Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85 mikrovállalkozás, helyben lakó, 18. életévét betöltött, természetes személy 2015. december Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,50aktív mezőgazdasági termelő2015. december Vízvédelmi célú nem termelő beruházások2,40aktív mezőgazdasági termelő2015. december További pályázatok (élip., vízgazd., mg.)

26 26 Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,90 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2015. december Egyedi szennyvízkezelés12,00önkormányzatok2015. december Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,50 magánjogi v. önk. erdőgazdálkodók, erdészeti vállalkozások 2015. december LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása47,67 non-profit szervezetek, önkormányzatok, egyházak, vállalkozások 2016. január Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,60 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016. március Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása2,20földhasználó, önkormányzat2016. március Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,70 magánjogi, vagy önkormányzati erdőgazdálkodók, vagy társulásaik 2016. április Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 18,40önkormányzatok2016. április Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel 8,30 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016. május Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30 mg-itermelő és non-profit, önkormányzatok, egyházak 2016. augusztus Önkormányzatok pályázatai

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1. MNVH Veszprém megye Fábry Szabolcs Nagyvázsony, Petőfi u. 2/a (IKSZT) 20-263-1347 mnvh.veszpremmegye@me.gov.hu


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság 2015. November."

Hasonló előadás


Google Hirdetések