Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

_______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "_______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS."— Előadás másolata:

1 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI Budapest, 2013. Március 23. A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI

2 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:  2000 ÉVI C. TV. A SZÁMVITELRŐL (SZTV)  2006 ÉVI IV. TV. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL (GT)  1991 ÉVI XLIX. TV. A CSŐDELJÁRÁSRÓL ÉS A FELSZÁMOLÁSRÓL (CSTV)  225/2000 (XII.19.) KORM. RENDELET A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAIRÓL  2006 ÉVI V. TV. A CÉGNYILVÁNOSSÁGRÓL A BÍRÓSÁGI CÉGELJÁRÁSRÓL ÉS A VÉGELSZÁMOLÁSRÓL (CÉGTÖRVÉNY)  72/2006 (IV.3.) KORM. RENDELET A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAIRÓL  2011 ÉVI CXCVII TV. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról 1 2

3 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI 3 SZÁMVITELI ALAPELVEK (SZTV 15 – 16 § ) A beszámoló elkészítésekor, és a könyvvezetés során az alábbi alapelveknek kell érvényesülni:  A VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE  A TELJESSÉG ELVE  A VALÓDISÁG ELVE  A VILÁGOSSÁG ELVE  A KÖVETKEZETESSÉG ELVE  A FOLYTONOSSÁG ELVE  AZ ÖSSZEMÉRÉS ELVE./.

4 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI 4  AZ ÓVATOSSÁG ELVE  A BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS ELVE  EGYEDI ÉRTÉKELÉS ELVE  IDŐBELI ELHATÁROLÁS ELVE  A TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN ELV  A LÉNYEGESSÉG ELVE  A KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZEVETÉSÉNEK ELVE

5 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK I.  A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA  AZ ADÓS FIZETÉS-KÉPELENSÉGE A KULCSSZÓ !  INDULHAT: 1.AZ ADÓS A HITELEZŐ VAGY A VÉGELSZÁMOLÓ KÉRELMÉRE 2.A CÉGBÍRÓSÁG ÉRTESÍTÉSE ALAPJÁN 3.A BÍRÓSÁG ÉRTESÍTÉSE ALAPJÁN (BÜNTETŐÜGYBEN) 4.CSŐDELJÁRÁSBÓL, MEGHIUSULT CSŐDEGYESZSÉG ESETÉN  ADÓS: AZ A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET, AMELY TARTOZÁSAIT AZ ESEDÉKESSÉGKOR NEM TUDTA, VAGY ELŐRELÁTHATÓLAG NEM TUDJA KIEGYENLÍTENI.  HITELEZŐ: AZ AKINEK AZ ADÓSSAL SZEMBEN JOGERŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ BÍRÓSÁGI, HATÓSÁGI HATÁROZATON ALAPULÓ, VAGY AZ ADÓS ÁLTAL NEM VITATOTT, ELISMERT, LEJÁRT PÉNZ – VAGY PÉNZBEN KIFEJEZETT KÖVETELÉSE VAN. 5

6 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK II.  VÉGELSZÁMOOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA – A KULCSSZÓ: A CÉG NEM FIZETÉSKÉPTELEN.  INDULHAT: 1.A CÉG LEGFŐBB SZERVÉNEK ELHATÁROZÁSA ALAPJÁN 2.CÉGBÍRÓSÁGI TÖRVÉNYESSÉGI ELJÁRÁSBAN (KÉNYSZER VÉGELSZÁMOLÁS)  MEGINDÍTÁSÁNAK ÉS BEFEJEZÉSÉNEK TÖRVÉNYI AKADÁLYAI VANNAK, PL:  FIZETÉSKÉPTELENSÉGET MEGÁLLAPÍTÓ VÉGZÉS  BÜNTETŐÜGY  BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS … 6

7 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI NYILVÁNTARTÁSI ELŐÍRÁSOK I.  I. FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKA ALATT  A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁSOKNAK ALKALMASAKNAK KELL LENNIÜK 1.A KÖZBENSŐ MÉRLEG 2.A FELSZÁMOLÁSI ZÁRÓMÉRLEG 3.A VAGYONFELOSZTÁSI JAVASLAT 4.A BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEKET TARTALMAZÓ KIMUTATÁS 5.ADÓBEVALLÁSOK 6.SZÖVEGES ZÁRÓJELENTÉS BIZONYLATI ALÁTÁMASZTÁSÁRA. 7

8 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI NYILVÁNTARTÁSI ELŐÍRÁSOK II.  II. VÉGELSZÁMOLÁS IDŐSZAKA ALATT  A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁSOKNAK ALKALMASAKNAK KELL LENNIÜK 1.A VÉGELSZÁMOLÁSI ZÁRÓMÉRLEG 2.A VAGYONFELOSZTÁSI JAVASLAT 3.ADÓBEVALLÁSOK 4.SZÖVEGES ZÁRÓJELENTÉS BIZONYLATI ALÁTÁMASZTÁSÁRA. 8

9 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI 9

10 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS KEZDETE  A felszámolás kezdő időpontja: a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja.  A bíróság, a felszámolást elrendelő végzésében kijelöli a felszámolót, és az eljárás lefolytatására felszámoló biztost nevez ki.  A felszámolást elrendelő végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak.  A kijelölt felszámolóbiztos, a tevékenysége során, az adós gazdálkodó szervezet képviseletében jár el. 10

11 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI SZÁMVITELI FELADATOK A FELSZÁMOLÁS INDÍTÁSAKOR I.  A kormányrendelet szerint, a felszámolás időszaka a felszámolás kezdő időpontjától, a felszámolás befejezésének időpontjáig terjed.  A felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ MÉRLEGET kell készíteni.  A zárómérleget ZÁRÓLELTÁRRAL kell alátámasztani.  A záróleltár a társaságnak a mérlegfordulónapon meglévő, befektetett eszközeit, és forgóeszközeit (a vagyoni eszközöket), valamint azok forrásait tartalmazza mennyiségben és értékben.  A záróleltár és a zárómérleg ÉRTÉKHELYESBÍTÉST, ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOT, IDŐBELI ELHATÁROLÁST NEM TARTALMAZHAT. 11

12 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI SZÁMVITELI FELADATOK A FELSZÁMOLÁS INDÍTÁSAKOR II.  A tevékenységet lezáró beszámoló részei: 1.A mérleg 2.Az eredménykimutatás 3.A kiegészítő melléklet Üzleti jelentést nem kell készíteni.  A tevékenységet lezáró mérlegben illetve eredménykimutatásban, a jelentős összegű, az előző évekkel kapcsolatos módosításokat külön oszlopban kell bemutatni. (három oszlopos beszámoló)  A tevékenységet lezáró beszámolót a felszámolás kezdő időpontját megelőző napot követő 30 NAPON BELÜL kell elkészíteni, és közzétenni. (Kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékkal együtt) 12

13 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI SZÁMVITELI FELADATOK A FELSZÁMOLÁS INDÍTÁSAKOR III.  A zárómérleg elkészítésével egyidejűleg a könyvviteli nyilvántartá- sokat, a tevékenységet lezáró beszámoló mérlegforduló napjával le kell zárni.  A zárómérlegben, az adott évi (általában tört évi) mérleg szerinti eredményt át kell vezetni az eredménytartalékba. 13

14 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI SZÁMVITELI FELADATOK A FELSZÁMOLÁS IDŐSZAKA ALATT  A felszámolás kezdő időpontjában megszűnnek a tulajdonosok tulajdonosi jogai, a gazdálkodó szervezettel kapcsolatban.  A felszámolás kezdő időpontjától a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet.  Ettől az időponttól az adós cég nevét „FELSZÁMOLÁS ALATT” illetve „F.A” TOLDATTAL KELL HASZNÁLNI.  A felszámolás kezdő időpontjában a gazdálkodó szervezet valamennyi tartozása lejárttá válik.  A felszámolás során, csak olyan követelés számítható be, amelyet a felszámoló elismertként nyilvántartásba vett, és amelynél a felszámolás kezdő időpontját követően nem került sor engedményezésre. 14

15 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A FELSZÁMOLÓ ELJÁRÁSA I.  A felszámoló nyitó felszámolási mérleget készít, megtervezi a szükséges költségeket, és ütemtervet készít a gazdálkodási tevékenység ésszerű befejezéséhez.  A felszámoló KÜLÖN NYILVÁNTARTÁSBA VESZI az előírt határidőben (40 napon belül) bejelentett követeléseket, és az előírt határidőn túl, de 180 napon belül bejelentett követeléseket.  A felszámoló a követeléseket a bejelentési határnapot követő 45 napon belül köteles felülvizsgálni, az érdekeltekkel egyeztetni, a vitathatónak minősítetteket köteles 15 napon belül a bíróságnak megküldeni. 15

16 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A FELSZÁMOLÓ ELJÁRÁSA II.  A követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező a követelése 1%-át, de legalább 5.000,- Forintot, de legfeljebb 200.000,- Forintot a bíróság G.H. által kezelt elkülönített számlára befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja.  A hitelezők által befizetett összeget, mint hitelezői követelést, egyéb követelésként kell besorolni.  A felszámoló jogosult az adós által kötött szerződéseket azonnal felmondani.  A felszámoló az adós követeléseit, esedékességkor behajtja, igényeit érvényesíti, és vagyonát értékesíti.  A felszámoló a felszámolási eljárás alatt köteles gondoskodni, az adós vagyonának megóvásáról, megőrzéséről.  A felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti, a forgalomban elérhető legmagasabb áron. (pályázat vagy árverés keretében – léteznek kivétel szabályok: ha a hitelezői választmány hozzájárul, bevétel-költség hozam elv.) 16

17 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI SZÁMVITELI FELADATOK A FELSZÁMOLÁS ALATT I.  Fennáll a könyvvezetési kötelezettség. A felszámolás időszaka egy üzleti évnek minősül.  A felszámoló módosíthatja a számlarendet.  Ha a cég NEM FOLYTAT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET, a felszámoló dönthet úgy, hogy az eredményt érintő tételeket a gazdálkodó szervezet, az eredmény számlák helyett A SAJÁT TŐKÉN BELÜL KIJELÖLT FELSZÁMOLÁS EREDMÉNYELSZÁMOLÁSA SZÁMLÁN számolja el. 17

18 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI SZÁMVITELI FELADATOK A FELSZÁMOLÁS ALATT II. NYITÓ FELSZÁMOLÁSI MÉRLEG  A felszámoló a tevékenységet lezáró beszámoló mérlege alapján, nyitó felszámolási mérleget készít, amelyben  Eszközoldalon a felszámolásba be nem vonható vagyoni értékét, és  Forrásoldalon, azok ezzel egyező forrását (mint kötelezettséget) elkülönítetten kell kimutatni.  A nyitó felszámolási mérlegben az eszközök és források átértékelt értéken szerepelnek, a felszámoló a szükséges leértékeléseket elvégzi.  A nyitó felszámolási mérleg elkészítése után a könyvviteli nyilvántartásokban rendezni kell a kötelezettségek, és követelések állományát. 18

19 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI SZÁMVITELI FELADATOK A FELSZÁMOLÁS ALATT III. KÖZBENSŐ MÉRLEG  A felszámolás kezdetétől évente a közbenső mérleg elkészítése kötelező.  A felszámolás várható költségeire, és a vitás hitelező igények fedezetére, a közbenső mérleg alapján, tartalékot kell képezni.  A közbenső mérleget, a bevételek és kiadások alakulásáról készített kimutatást, és a hitelezők részbeni kielégítésének sorrendjét, és összegét tartalmazó részleges vagyonfelosztási javaslatot a felszámoló köteles megküldeni a hitelezőknek, azzal, hogy arra 15 napon belül észrevételt tehetnek../. 19

20 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI SZÁMVITELI FELADATOK A FELSZÁMOLÁS ALATT IV. KÖZBENSŐ MÉRLEG folyt.  A közbenső felszámolási mérleg a felszámoló által meghatározott mérlegforduló napra vonatkozóan, tartalmazza a vagyoni eszközök, kötelezettségek, és a saját tőke állományát, könyv szerinti értéken.  Tartalmazza továbbá a bevételek, és költségek/ráfordítások alakulásáról készített kimutatást, és szöveges jelentést.  A mérlegnek tartalmaznia kell a hitelezői igények fedezetére, a pénzeszközökön belül elkülönített tartalékot.  A közbenső felszámolási mérleg tartalmában és felépítésében a felszámolási zárómérleggel egyezik meg. 20

21 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI SZÁMVITELI FELADATOK A FELSZÁMOLÁS BEFEJEZÉSEKOR FELSZÁMOLÁSI ZÁRÓMÉRLEG  A felszámoló a felszámolás befejezésekor, felszámolási záró- mérleget, a bevételek és költségek alakulásáról kimutatást, záró adóbevallást készít. Ezeket megküldi a bíróságnak és az adóhatóságnak.  A felszámolás kezdő időpontjától számított KÉT ÉVEN BELÜL A FELSZÁMOLÁSI ZÁRÓMÉRLEG ELKÉSZÍTÉSE kötelező. 21

22 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI FELSZÁMOLÁSI ZÁRÓMÉRLEG Tartalmazza:  A pénzeszközöket  A nem értékesített vagyontárgyakat (piaci értéken)  A be nem hajtott követeléseket  A ki nem egyenlített tartozásokat  A fel nem osztható és a felosztható vagyont 22

23 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS BEFEJEZÉSE  A bíróság a felszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot a kézhezvételtől számított 30 napon belül megküldi a hitelezőknek.  Ha a felszámolási zárómérleg elkészítésére, az időkorlát (2 év) eltelte miatt került sor, és a zárómérlegben szereplő be nem hajtott követelések jogi sorsa nem rendeződött, a bíróság a követeléseket és az értékesítetlen vagyontárgyakat, a kielégítési sorrendben felosztja. 23

24 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI KIELÉGÍTÉSI SORREND a) A felszámolási költségek b)A felszámolás kezdő időpontja előtt zálogjoggal biztosított követelések a zálogtárgy erejéig c)A gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati kereset kiegészítés, mezőgazdasági szövetkezeti tagokat megillető háztáji, föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás. d)Magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő követelése, mezőgazdasági őstermelő követelése. e)A TB tartozások, és a magán nyugdíjpénztári tartozások, az adók, a z adók módjára behajtható köztartozások, a visszafizetendő állami támogatások. f)Egyéb követelések g)A késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű tartozás h)„hátrasorolt” követelések (tagok, vezető tisztségviselők) 24

25 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI FELSZÁMOLÁSI KÖLTSÉGEK I.  Az adóst terhelő munkabér és egyéb bér jellegű juttatások, végkielégítés, valamint az ezeket terhelő adó és járulék fizetési kötelezettség.  Az adós gazdasági tevékenységének befejezésével, továbbá vagyonának megőrzésével kapcsolatos költségek.  A vagyon értékesítésével, és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek.  Az adóst terhelő, az MA bérgarancia alap részéből kapott támogatás  A bírósági eljárás során felmerült, a gazdálkodó szervezetet terhelő költségek. (ügyvédi ktg, illeték, szakértői díjak, stb.) 25

26 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI FELSZÁMOLÁSI KÖLTSÉGEK II.  Az adós iratanyagának rendezésével elhelyezésével, őrzésével kapcsolatos költségek.  A felszámoló díja.  Környezetvédelmi kárelhárítás költségei.  Számviteli nyilvántartások vezetésével, adóbevallások elkészítésével kapcsolatos költségek.  Egyéb, a felszámolási eljárás során felmerült, igazolt költségek (posta, telefon, irodaszer, fénymásolás költségei…) 26

27 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A FELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI EGYSZERÜSÍTETT FELSZÁMOLÁS  A CSTV szerint, ha a vagyon a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetve a könyvvezetés hiánya miatt lebonyolíthatatlan, a bíróság a felszámoló kérelmére, és írásbeli előkészítése alapján – a kérelem beérkezését követő 45 napon belül – végzésben elrendeli, az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseink, a hitelezők közötti felosztását, valamint az adós megszüntetését.  Ez esetben értelemszerűen kell a felszámolási eljárásra vonatkozó számviteli előírásokat alkalmazni. 27

28 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI 28

29 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS KEZDETE  Megindítása (Cégtörvény 94.§) – ha a cég nem fizetésképtelen, és nincs eltérő jogszabályi rendelkezés:  A cég legfőbb szervének elhatározása alapján, vagy  Cégbírósági, törvényességi felügyeleti eljárásban (kényszer-végelszámolás) Megindításának és befejezésének törvényi akadályai: fizetésképtelenséget megállapító végzés, büntetőügy, bírósági eljárás  Kezdő időpontja a cég legfőbb szerve által meghatározott időpont. 29

30 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A KORÁBBI TISZTSÉGVISELŐ FELADATAI  Munkavállalók, szakszervezet haladéktalan tájékoztatása  A korábbi vezető tisztségviselő feladatai 30 napon belül:  elkészíti az SZTV szerinti TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓT, a végelszámolás kezdő időpontját megelőző napra.  elkészíti az ADÓBEVALLÁSOKAT  elkészíti azokat az iratokat, amelyeket egyéb jogszabályok előírnak  a folyamatban lévő ügyekről a végelszámolót tájékoztatja  az IRATOKAT a végelszámolónak ÁTADJA úgy, hogy a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról, külön jegyzéket készít 30

31 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A VÉGELSZÁMOLÓ FELADATAI A VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSAKOR A végelszámoló azonnal bejelenti a bíróságon (Cégtörvény 101. §):  A végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét  A végelszámolás kezdő időpontját  A végelszámoló nevét  Azt, hogy a korábbi vezető tisztségviselők jogviszonya megszűnt A cégbíróság végzést hoz, a végelszámolás megindításáról, és a cégközlönyben közzéteszi: (Cégtörvény 102.§)  A végelszámolás tényét, és adatait  A végelszámoló által bejelentett adatokat  Hitelezői felhívást (40 napos szabály) 31

32 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A VÉGELSZÁMOLÓ FELADATAI A VÉGELSZÁMOLÁS SORÁN I.  A cég nevét „VÉGELSZÁMOLÁS ALATT” illetve „V.A.” megjelöléssel használhatja.  A végelszámolónak korrigált végelszámolási nyitó- mérleget kell készítenie:  Piaci értéken történő értékelés  Három oszlopos formátum  75 napos szabály  A cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti, kötelezettségeit teljesíti.  A hitelezők kiegyenlítése után a vagyont a tulajdonosok között pénzben, vagy természetben kiosztja. 32

33 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A VÉGELSZÁMOLÓ FELADATAI A VÉGELSZÁMOLÁS SORÁN II.  A cég vagyonát megóvja, megőrzi.  Elkészíti a szükséges számviteli beszámolókat, és adóbevallásokat. (Évente készülnek)  Lekötött tartalékot képez  A vitatott hitelezői igényekre  A jövőben felmerülő szavatossági és jótállási kötelezettségekre  Kártérítési igényekre  A természetben kiadandó, felosztható vagyon ÁFA fizetési kötelezettségére  Évente tájékoztatót készít, amelyben kifejti, miért nem fejeződött be a végelszámolás és jelzi a befejezés várható időpontját. 33

34 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A VÉGELSZÁMOLÓ FELADATAI A VÉGELSZÁMOLÁS BEFEJEZÉSEKOR  Elkészíti a végelszámolási időszak zárásához kapcsolódó anyagokat:  Adóbevallásokat  A végelszámolás utolsó évéről készített számviteli beszámolót  Vagyonfelosztási javaslatot  A zárójelentést  Gondoskodik az iratanyag elhelyezéséről  Megkezdi a vagyon kiadását  Értesíti, és adatot szolgáltat a törvényben meghatározott szerveknek (pl. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság) A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek. 34

35 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI AZ EGYSZERÜSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS I. MIKOR LEHET ?  A cég jogi személyiség nélküli gazdasági társaság  A végelszámoló az eljárást 150 napon belül befejezi  Nincs olyan hitelező, akinek követelését a cég vitatja  Nincs a cég ellen peres eljárás, vitatott hitelezői igény miatt 35

36 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI AZ EGYSZERÜSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS II. Az egyszerűsített végelszámolás lefolytatása:  A végelszámoló intézkedik a végelszámolás megindításának közzétételéről a cégközlönyben (8 napon belül)  A végelszámoló a hitelezői igényeket 150 napon belül teljesíti  A végelszámolás befejezésével a végelszámoló előterjeszti a cégbíróságnál a cég törlésére irányuló kérvényét  A feltételek teljesülése esetén a cégbíróság törli a céget, és azt közzéteszi A fenti feltételek teljesülésének hiánya esetén, át kell térni az általános szabályok szerinti végelszámolásra. 36

37 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A KÉNYSZER VÉGELSZÁMOLÁS MIKOR KELL ALKALMAZNI ?  Ha a cég végelszámolását 3 éven belül nem fejezik be  Ha a törvényességi felügyeleti eljárás ezt követeli meg (pl. Kht. nem alakult át nonprofit Kft.-vé, 2009.07.01-i határnappal)  Ha a céget megszűntnek nyilvánítják (pl. APEH, adószám felfüggesztése miatt)  Ha a cég megszűnését előidéző ok következett be (ha a Kkt / Bt –nél a tagjainak száma egyre csökken)  Nem tértek át az egyszerűsített eljárásról az általánosra, holott ez kötelező lett volna 37

38 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI BESZÁMOLÓK A VÉGELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN I.  Tevékenységet lezáró beszámoló  Eszközök és források értékelése az SZTV szabályai szerint  Specialitások  A beszámoló elkészítéséért a megelőző tisztségviselő felelős  Könyvvizsgálat és közzététel 45 napon belül  Korrigált végelszámolási nyitómérleg  Kiinduló alap a tevékenységet lezáró beszámoló  Három oszlopos kimutatás a korrekciók miatt  A végelszámoló a szükséges átértékeléseket elvégzi  Értékelés az SZTV általános szabályai szerint 38

39 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI BESZÁMOLÓK A VÉGELSZÁMOLÁS IDŐSZAKÁBAN II.  A végelszámolási időszak alatti beszámolók  SZTV általános szabályai szerint  Üzleti évenként készül  Speciális előírások betartása (tartalékképzés…)  A végelszámolási időszakot lezáró beszámoló  Piaci értéken történő értékelés  Speciális előírások  A vagyon felosztásának és kiadásának számviteli szabályai  Közzététel 60 napon belül  Vagyonfelosztási javaslat a  Fel nem osztható vagyon (pl. koncesszió, természetvédelmi oltalom…)  Kötelezettségek rendezésére szolgáló eszközök  Tulajdonosok részére kiadandó eszközök. (ÁFA-ra külön tartalék képzése) értékének meghatározása. 39

40 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI VÉGELSZÁMOLÁS BEFEJEZÉSE HELYETT FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS INDÍTÁSA  A cég vagyona nem nyújt fedezetet a hitelezői igényekre  A végelszámoló feladata  A felszámolás kezdő időpontjának bejelentése  Számviteli beszámoló készítési kötelezettség o Végelszámolás záróbeszámoló – végelszámolás befejezés napjával (150 nap) o Felszámolási nyitóbeszámoló – végelszámolás befejezését megelőző nappal (45 nap) 40

41 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A KÉNYSZER-VÉGELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSOK ÉS A KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁS  A módosítás lényege  A kényszer-végelszámolás jogintézményének megszüntetése  Helyette kényszertörlési eljárás  Ctv. VIII/A Fejezet 116-118/A § 41

42 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁS Elrendelésének esetei Ctv. 116. § (1):  Törvényességi hatáskörben eljárva a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja.  A cég végelszámolását 3 éven belül nem fejezte be.  A cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre.  Jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárásnak nincs helye. 42

43 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A kényszertörlési eljárás menete A cégbíróság:  a végzést a Cégközlönyben közzéteszi, melyben  felhívást tesz közzé, hogy 30 napon belül jelentse be a cégbíróságnak, aki: - követeléssel rendelkezik a céggel szemben - tudomással bír a cég ellen bírósági, közjegyzői, hatósági eljárás folyamatban létéről - birtokában van a cég tulajdonát képező eszköz, - jogosultként van bejegyezve a cég vagyontárgyára, javára vagy érdekében tény van feljegyezve vagy a vagyontárgyra igényt tarthat  felhívja a tagokat és a vezető tisztségviselőket a cég vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó információk közlésére  felhívja a vezető tisztségviselőket az iratok elhelyezésére, az Art. szerinti kötelezettségek teljesítésére és ezek igazolására Amennyiben határidőben nem történik meg a cégbíróság értesíti az állami adóhatóságot. 43

44 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐDELJÁRÁS SZÁMVITELI FELADATAI 44

45 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐDELJÁRÁS SZÁMVITELI FELADATAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.  A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós fizetési haladékot kezdeményez, illetve csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.  A kulcsszó a FIZETÉSI MORATÓRIUM  Az adós céget 120 napos fizetési haladék illeti meg  A moratórium 365 napig hosszabbítható meg  A bíróság a Cégközlönyben teszi közzé  A cég neve mellett kötelezően fel kell tüntetni a „CSŐDELJÁRÁS ALATT” illetve a „CS.A.” jelzőt 45

46 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐDELJÁRÁS SZÁMVITELI FELADATAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II.  Bejelentéséhez taggyűlési határozat szükséges  Az adós kérheti  Ha az adós kéri, a bíróság 1 munkanapon belül elrendeli  A bíróság 5 munkanapon belül megküldi a hitelezőknek, akinek 15 nap áll rendelkezésére a nyilatkozat megtételére  Az adós a hitelezőit a végzés közzétételétől számított 5 munkanapon belül közvetlenül is értesíti (napilap, honlap, közzététel, felhívás) 46

47 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐDELJÁRÁS SZÁMVITELI FELADATAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK III.  Az adósnak a csődeljárás indításától számított 60 napon belül kell összehívni a hitelezőket az egyezségi tárgyalásra  A hitelezők által adható kedvezmények:  engedmény  fizetési könnyítés  követelés egy részéről lemondás  követelés átvállalása  részesedés szerzése 47

48 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐDELJÁRÁS SZÁMVITELI FELADATAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK IV.  A hitelezői választmány:  szavazati joggal rendelkező hitelezők hozhatják létre  elismert illetve nem vitatott követelések jogosultjai szavazhatnak  akik befizették a regisztrációs díjat  Szavazatok számlálása:  minden 50 eFt követelés = 1 szavazat  kapcsolt vállalkozások követelése esetén minősített szabályok 48

49 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐDELJÁRÁS SZÁMVITELI FELADATAI A VAGYONFELÜGYELET  A bíróság a vagyonfelügyelő szervezetet a felszámolók országos jegyzékéből választja ki  A vagyonfelügyelő személyét a vagyonfelügyelő szervezet határozza meg  A vagyonfelügyelő az adós bevonásával veszi nyilvántartásba a hitelezői igényeket  A vagyonfelügyelő költségeinek és díjának elsődleges fedezete, a vagyonfelügyelő számláján (elkülönített bankszámlán) kezelt hitelezők által befizetett regisztrációs díj  A csődeljárás alatt az általános számviteli szabályokat kell alkalmazni 49

50 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI 50 A STRATÉGIAILAG KIEMELT JELENTŐSÉGŰ SZERVEZETEK ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEI AMELY TÁRSASÁG ADÓSSÁGAINAK RENDEZÉSÉNEK REORGANIZÁCIÓJÁHOZ MENZETGAZDASÁGI ÉRDEK, VAGY KIEMELT KÖZÉRDEK FŰZŐDIK o HADITECHNIKAI o ENERGIA BIZTONSÁGI, ELLÁTÁSI o IPARBIZTONSÁGI o KATASZTRÓFAVÉDELMI o TERMÉSZETVÉDELMI o KÖRNYEZETVÉDELMI o KÖZEGÉSZSÉGÜGYI, NÉPEGÉSZSÉGÜGYI o KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI o HÍRKÖZLÉSI o KÖZLEKEDÉSI o ALAPVETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSOKKAL, ILLETVE o ALAPVETŐ ÉLELMISZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁSI SZEMPONT …

51 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI 51  NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL JELENTŐS PROJEKTET VALÓSÍT MEG  ORSZÁGOS KÖZFELADATOT LÁT EL  NAGY ÖSSZEGŰ ÁLLAMI TÁMOGATÁSBAN, HITELGARANCIÁBAN, KEZSSÉGVÁLLALÁSBAN RÉSZESÜLT  EGYÉB NEZTEGAZDASÁGI STRATÉGIAI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT  A KORMÁNY RENDELETBEN MONDJA KI A „KIEMELT GAZDÁLKODÓ” MINŐSÍTÉST  VAGYONFELÜGYELŐKÉNT ILLETVE FELSZÁMOLÓKÉNT A KORMÁNY ÁLTAL RENDELETBEN KIJELÖLT, ÁLLAMI TULAJDONBAN ÁLLÓ NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGNÁL, „ÁLLAMI FELSZÁMOLÓ” JÁR EL

52 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI 52  ÁTMENETI SZABÁLYOK „RÉGI FELSZÁMOLÓ” FELMENTÉSE FELSZÁMOLÁS KÖZZÉTÉTELE ÚJ „ÁLLAMI FELSZÁMOLÓ” KIJELÖLÉSE  KÖZBENSŐ MÉRLEG KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG  ELTÉRŐ SZABÁLYOK o HITELEZŐI VÁLASZTMÁNY ÖSSZEHÍVÁSA: 60 NAP o EGYEZSÉGI TÁRGYALÁST AZ ADÓS KÉRELMÉNEK KÉZHEZVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT 45 NAPON BELÜL KELL MEGTARTANI. o AZ ADÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK „F.A.” ALATTI TOVÁBBFOLYTATÁSA: MAX. 1,5 ÉV o FELSZÁMOLÁSI ZÁRÓMÉRLEG ELKÉSZÍTÉSÉNK HATÁRIDEJE: 270 NAP (KIVÉVE: TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA) o A BÍRÓSÁG A FELSZÁMOLÁSI ZÁRÓMÉRLEGET 21 NAPON BELÜL KÜLDI MEG HITELEZŐKNEK. o A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSBAN SZÜNETELÉSNEK, EGYESÍTÉSNEK, FELFÜGGESZTÉSNEK NINCS HELYE.

53 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI 53 Ellenőrzési határidők  Csődeljárás esetén a csőd kezdő időpontját megelőző időszakra vonatkozó ellenőrzést a csődeljárás kezdő időpontjától számított 90 napon belül kell befejezni.  Felszámolási eljárás esetén a tevékenységet záró ellenőrzést a közzétételtől számított egy éven belül, egyszerűsített felszámolás esetén 120 napon belül, felszámoló záró bevallását pedig a kézhezvételt követő 60 napon belül, egyszerűsített eljárás esetén 45 napon belül  Állami garancia beváltásának ellenőrzése esetén az ellenőrzési határidő 90nap a régi 30 nap helyett, a központosított ellenőrzés esetén pedig 120 nap a régi 90 helyett.  Végelszámolás esetén a tevékenységet lezáró bevallás, a végelszámoló által készített záró bevallás, a két időszak közötti bevallások, valamint a tevékenységet lezáró adóbevallást megelőző időszakra vonatkozóan- a végelszámoló által készített záró adóbevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül (egyszerűsített végelszámolásnál 45 napon belül)

54 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐDDEL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI 54

55 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A CSŐDDEL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK I.  A számviteli fegyelem megsértése (Btk. 289. §)  Fogalma: aki az Sztv.-ben illetve a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt o beszámoló készítési o könyvvezetési, könyvvizsgálati kötelezettségét megszegi o bizonylati rendet megsérti, és ezzel a vagyoni helyzetének áttekintését illetőleg ellenőrzését megnehezíti, vagy ellehetetleníti, szabálysértést követ el.  Két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető  Minősített esetben a szabadságvesztés 3 évig terjedhet. 55

56 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A CSŐDDEL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK II. A csődbücselekmény (csődbüntett) - Btk. 290. §  Fogalma: Aki a Cstv. hatálya alá tartozó szervezet fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete esetén o a tartozás fedezetéül szolgáló vagyon elrejtésével, eltitkolásával, megrongálásával, megsemmisítésé- vel… o az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon, veszteséges üzletbe kezdéssel, illetve annak továbbfolytatásával, vagy más módon vagyonát csökkenti, és ezzel hitelezőinek kielégítését részben vagy egészében meghiúsítja, bűntettet követ el.  5 (8) évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. 56

57 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI A CSŐDDEL KAPCSOLATOS BŰNCSELEKMÉNYEK III.  Az adócsalás Btk. 310 §  Fogalma: Aki az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényre (adatra) vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy ilyen tényt (adatot) a hatóság elől elhallgat, és ezzel vagy más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti, vétséget követ el.  2 évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.  3 évig terjedő, ha az adóbevétel nagy mértékben csökken  5 évig terjedő, ha az adóbevétel jelentős mértékben csökken  8 évig terjedő, ha az adóbevétel különösen nagy mértékben csökken 57

58 _______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS SZÁMVITELI FELADATAI Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! 58


Letölteni ppt "_______________________________________________________________ Ducsai Piroska – könyvszakértőwww.sdpaudit.hu A CSŐD, A FELSZÁMOLÁS VALAMINT A VÉGELSZÁMOLÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések