Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÓ Észak-alföldi Regionális Területfejlesztési Operatív Program 2009-2010. Előadók: Szabó Gabriella és Fazekas Éva kistérségi koordinátorok Jászberény,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÓ Észak-alföldi Regionális Területfejlesztési Operatív Program 2009-2010. Előadók: Szabó Gabriella és Fazekas Éva kistérségi koordinátorok Jászberény,"— Előadás másolata:

1 TÁJÉKOZTATÓ Észak-alföldi Regionális Területfejlesztési Operatív Program 2009-2010. Előadók: Szabó Gabriella és Fazekas Éva kistérségi koordinátorok Jászberény, 2008. szeptember 9.. 1

2 Előzmények Éves bontású HÖF Megyei, majd Regionális Fejlesztési Ügynökségek kezelik Jogszabály határozta meg felhasználását Összesen 19 támogatott pályázat 168.405.827 forint értékben a Jászságban Az elnyert összeg kétszerese a Régióban az egy kistérségre jutó támogatási átlagnak

3 Előzmények – idei eredmények IgényeltElnyertElnyert pályázatok aránya az igényelthez viszonyítva (%) ÖSSZES támogatás a régióban A kistérségből elnyert pályázatok aránya az összes régiós támogatáshoz viszonyítva (%) TEKI 158.346.124 Ft.130 329 040 Ft 82% 1 089 339 961 Ft 12% TEUT 56 904 834 Ft 21 820 738 Ft 38% 679 200 000 Ft 3% CÉDE 136 224 979 Ft 16 256 049 Ft 12% 542 961 430 Ft 3% ÖSSZ 351 475 937 Ft168 405 827 Ft 48% 2 311 501 391 Ft 7%

4 ELŐKÉSZÍTÉS -SZAKTÁRCÁK- tervezői szándék – 2 éves!, jogcímek – lehatárolások és pénzügyi keretek -VÁTI Kht. programozás (irányelvek, iránymutatás) – versenyfeltételek kizárása -Alapja: az 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről – OTÉK stratégiai céljai -ÉARFÜ Kht. - MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete -Alapvetően területi alapú (település-besorolások) -Lehatárolási kötelezettségek: ÚMFT regionális és ágazati programjaival és ÚMVP-LEADER és szaktárcák fejlesztési forrásai -RFT jóváhagyta augusztus 6-án és társadalmi egyeztetésre bocsátotta

5 ÉARTOP Felépítése 1. fejezet: Prioritások célrendszeri kapcsolata 2. fejezet: 6 db prioritás bemutatása 3. fejezet: végrehajtási rendelkezések 4 – 5. fejezet: pénzügyi táblázatok 6. fejezet: mellékletek: pénzügyi keretek és OTK hazai stratégiai prioritásainak térkategóriáitól eltérő régió-specifikus kategóriák

6 1. Melléklet – Tervezési területi kategóriák Megyeszékhelyek:társadalmi és kulturális élet fejlesztése = 1.PRIORITÁS (3 db -15.8%) Agglomerálódó települések lakókörnyezetének fejlesztése = 2.PRIORITÁS ( 17 db – 16%) Térségi központok fejlesztése (gazdasági és közigazgatási súly) = 3. PRIORITÁS (66-37%) Vidéki erőforrás-hasznosítás terei = 4.PRIORITÁS (259 db – 22%)

7 ÉARTOP Felépítése – prioritások bemutatása, költségek ÖSSZESEN 6 prioritás Egy prioritáson belül több konstrukció (önkormányzati és vállalkozásfejlesztés és közösségi) 1-4-ig az 1.sz. melléklet térkategóriái szerint (1 Mrd – 1,4 Mrd – 2,3 Mrd – 4,05 Mrd Ft.) 5. prioritás – Térségi programok, társadalmi tervezés (750 millió Ft.) 6. prioritás: útfejlesztések az Észak-Alföldi Régióban (1350 millió Ft.)

8 3.prioritás:Térségi központok fejlesztése Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászfényszaru, Jászkisér, Jászladány Prioritás tevékenysége: munkahelyteremtő beruházások, fejlesztések ÉS biztonságos és egészséges élethez kapcsolódó fejlesztések támogatása 3.1: Gazdaságfejlesztő beruházások támogatása a térségi központokban 3.2:Egészséges és biztonságos települési környezet kialakítása

9 3.1. Gazdaságfejlesztő beruházások támogatása a térségi központokban  Kedvezményezettek köre: önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény / gazdasági társaság (mikro és kisvállalkozások) / közhasznú szervezet, egyéb alapítvány és egyesület / közintézmény  Támogatás kerete: 800 Millió Ft  Támogatási intenzitás (%) : visszatérítendő: 25% vissza nem térítendő: 25%  Lehetséges projektméretek: 2-50 Millió Ft  Támogatott projektek száma: 20-25 db

10 3.1. Gazdaságfejlesztő beruházások támogatása a térségi központokban Közvetlenül a mikro-és kisvállalkozások munkahelyteremtését és önálló infrastrukturális fejlesztéseket is támogat. Támogatható tevékenységek:  Mikro- és kisvállalkozások közvetlen munkahely-teremtési támogatása o telephelybővítés, - felújítás, o a kialakított munkahelyek feladatellátásához kapcsolódó képzések  Műemlék-jellegű épületek felújítása a gazdasági vagy közösségi funkcióval történő ellátás érdekében

11 3.1. Gazdaságfejlesztő beruházások támogatása a térségi központokban Jogosultsági kritériumSzakmai kritérium Mikro- és kisvállalkozások munkahelytere mtése Nincs csődeljárás Saját tőke nem negatív átlagos ÁL ≥ 1 egy dolgozóra jutó N árbev. ≥ 4 m 2 új munkahely 2 évig Esélyegyenlőség Minősítés > 5 új munkahely Gazdasági megvalósíthatóság Műemlék jellegű épületek Gazdasági/közösségi funkció 2 munkahely 2 évig > 5 új munkahely Pénzügyi kritérium Támogatás visszafizetése a szerződéskötés után 1 év elteltével, mértéke a vt támogatás 20%-a

12 3.2. Egészséges és biztonságos települési környezet kialakítása  Kedvezményezettek köre: önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény / gazdasági társaság (mikro és kisvállalkozások) / közhasznú szervezet, egyéb alapítvány és egyesület / közintézmény /MÁV Zrt.  Támogatás kerete: 1500 Millió Ft  Támogatási intenzitás (%) : 90%, kivéve: vasúti vonalak mentén esőbeálló építése: 60% vasúti vonalak mentén magas peron építése: 60% roncsolt területek helyreállításával jóléti, horgásztavak kialakítása:50%  Lehetséges projektméretek: 2-50 Millió Ft  Támogatott projektek száma: 35 db

13 3.2. Egészséges és biztonságos települési környezet kialakítása Támogatható tevékenységek I:  Tömegsportolásra alkalmas szabadtéri sportterek felújítása, kialakítása.  Közterületen lévő roncsolt területek felszámolása, rekreációs célú felújítása, felhagyott bányagödrök jóléti tavakká fejlesztése kapcsolódó eszközbeszerzéssel.  Illegális hulladéklerakók felszámolása, a terület helyreállítása kapcsolódó eszközbeszerzéssel.  Egészségügyi szűrőakciók megvalósításának érdekében szolgáltatások igénybevétele, kis értékű eszközbeszerzés, valamint egészséges életmódra nevelő programok lebonyolítása.  Szúnyoggyérítést célzó programok megvalósítása.  Parlagfű-irtást célzó programok megvalósítása.

14 3.2. Egészséges és biztonságos települési környezet kialakítása Támogatható tevékenységek II: Települési bűnmegelőzésre és a bűncselekmények során okozott fizikai károk felszámolására irányuló fejlesztések: polgárőrség, városőrség, mezőőrség működéséhez, megszervezéséhez szükséges eszközök beszerzése, kapcsolódó ingatlan felújítása :6 M Ft-ig biztonságtechnikai rendszerek, kialakítása a közterületeken, vandalizmus ellenei szemléletformáló akciók szervezése, vandalizmus elleni felületképzések önkormányzati, vagy helyi védettség alatt álló épületeken.  Vasúti vonalak mentén vasútállomás területén magas peron, esőbeálló kerékpárparkolók, - tárolók kialakítása építése, felújítása

15 3.2. Egészséges és biztonságos települési környezet kialakítása Jogosultsági kritériumok Szakmai kritériumok SportterekKözösségi sportterek 311/2007. kistérségek, közcélú, önkéntes munkák Roncsolt területek, I.Hulladéklerakók Parlagfű-írtás Önkormányzati/állami tulajdonú Közcélú, önkéntes munkák, hátrányos helyzetű csoportok bevonása BűnmegelőzésVandalizmus ellen Önkorm. Tulajdonú Hátrányos helyzetűek, releváns osztályok bevonása CPTED tartalmazó SzűrőakciókprogramokKomplex fejlesztések SzúnyoggyérítésMegfelelő módszerűBiológiai gyérítés Peron,esőbeálló, kerékpártároló önkormányzattal közös finanszírozás, közcélú,önkéntes munkák

16 4. Prioritás: Élhető falvak kialakítása Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászágó, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor Prioritás tevékenysége: Támogatja  a munkahelyteremtést, távmunka kialakítását,  az egészséges élethez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztését  az épített környezet védelmét és fejlesztését 4.1. Munkahelyteremtés a vidéki településeken 4.2. Életminőség javító szolgáltatásfejlesztés a vidéki településeken 4.3.Közcélú terek, létesítmények, infrastrukturális fejlesztése

17 4.1. Munkahelyteremtés a vidéki településeken  Kedvezményezettek köre: önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény / gazdasági társaság (mikro és kisvállalkozások) / közhasznú szervezet, egyéb alapítvány és egyesület / közintézmény  Támogatás kerete: 850 Millió Ft  Támogatási intenzitás (%):  visszatérítendő és vissza nem térítendő o Távmunkahelyek kialakítása: 60% o Vállalkozások munkahelyteremtése: 50%  Lehetséges projektméretek: 2-30 Millió Ft  Támogatott projektek száma: 55-60 db  Területi preferencia: 240/2006 és 311/2007 Korm. Rend-ben szereplő települések és kistérségek

18 4.1. Munkahelyteremtés a vidéki településeken Támogatható tevékenységek:  Közös távmunkahelyek kialakítása, foglalkoztatási hálózat kiépítése. Infrastrukturális feltételek megteremtése, kialakítása A foglalkoztatáshoz szükséges eszközök, bútor, és IKT beszerzése; A fejlesztéshez szükséges tervdokumentáció elkészítése; A foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések.  Mikro- és kisvállalkozások közvetlen munkahely-teremtési támogatása, versenyképességnek növelése: Telephelybővítés, - felújítás; A kialakított munkahelyek feladatellátásához kapcsolódó képzések

19 4.1. Munkahelyteremtés a vidéki településeken Jogosultsági kritérium Szakmai kritérium Távmunkahelyek kialakítása Min. 5 új munkahely Előszerződés a foglalkoztatásra vonatkozólag Több főt vállal ≥ 20%-ban hátrányos helyzetűeket foglalkoztat Mikro- és kisvállalkozások munkahelyterem tése Nincs csődeljárás Saját tőke nem – átlagos ÁL ≥ 1 egy dolgozóra jutó N árbev. ≥ 4 m 2 új munkahely 2 évig Esélyegyenlőség Minősítés > 5 új munkahely Gazdasági megvalósíthatóság

20 4.2. Életminőség javító szolgáltatásfejlesztés a vidéki településeken  Kedvezményezettek köre: önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény /közhasznú szervezet, egyéb alapítvány és egyesület / közintézmény  Támogatás kerete: 800 Millió Ft  Támogatási intenzitás (%) 90% vissza nem térítendő  Lehetséges projektméretek: 2-40 Millió Ft  Támogatott projektek száma: 25 db  Területi preferencia: 240/2006 és 311/2007 Korm. Rend-ben szereplő települések és kistérségek

21 4.2. Életminőség javító szolgáltatásfejlesztés a vidéki településeken Támogatható tevékenységek:  Egészségügyi szűrőakciók megvalósításának érdekében szolgáltatások igénybevétele, kisértékű eszközbeszerzés, valamint egészséges életmódra nevelő programok lebonyolítása.  Iskolabusz beszerzése ott, ahol az oktatáshoz, közszolgáltatáshoz való hozzáférés közösségi közlekedéssel nem biztosított, vagy nem biztosítható. Kis- és mikro-térségi hálózatok utazópedagógusi szolgáltatásnak fejlesztése.  Szúnyoggyérítést célzó programok megvalósítása.  Parlagfű-irtást célzó programok megvalósítása önkormányzati tulajdonban levő földterületeken.

22 4.2. Életminőség javító szolgáltatásfejlesztés a vidéki településeken Jogosultsági kritériumok Szakmai kritériumok SzűrőakciókProgramok csak szűrőakcióval egybekötve Komplex fejlesztések Több település összefogásával IskolabuszÜzemeltetői nyilatkozat Gyermekszállításra alkalmas buszok Minél nagyobb számú gyermek szállítása – több településsel. SzúnyoggyérítésMegfelelő módszerűBiológiai gyérítés Parlagfű-írtásÖnkormányzati tulajdonú Hátrányos helyzetűek bevonása Közcélú, önkéntes munkák

23 4.3.Közcélú terek, létesítmények, infrastrukturális fejlesztése  Kedvezményezettek köre: önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény /közhasznú szervezet, egyéb alapítvány és egyesület / közintézmény/MÁV Zrt./ Turisztikai tevékenység esetén: magánszemély, egyéni vállalkozók, egyházi személy  Támogatás kerete: 2200 Millió Ft  Támogatási intenzitás : vissza nem térítendő, 90% kivéve: Vasúti vonalak mentén magas peron, esőbeálló építése: 60% Falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztések: 50% Út- és járdafejlesztés: 70% roncsolt területek helyreállításával jóléti, horgásztavak kialakítása:50%  Lehetséges projektméretek: 2-80 Millió Ft  Támogatott projektek száma: 50-55 db  Területi preferencia: a 311/2007 Korm. Rend-ben szereplő kistérségek

24 4.3.Közcélú terek, létesítmények, infrastrukturális fejlesztése Támogatható tevékenységek I: Településkép: közparkok, közterek kialakítása, parkosítása és akadálymentesítése,játszóterek kialakítása, felújítása, köztéri bútorok kihelyezése, kiépítése, információs és tájékoztató táblák kihelyezése, felújítása. Bűnmegelőzés: polgárőrség, városőrség, mezőőrség működéséhez, megszervezéséhez szükséges eszközök beszerzése, kapcsolódó ingatlan felújítása, vandalizmus ellenei szemléletformáló akciók szervezése, Falusi turizmus fejlesztése a településkép fejlesztéséhez kapcsolódóan: Vidéki élethez, falusi vendéglátáshoz kötődő, gasztroturisztikai célú falusi vendégfogadó porták kialakítása, nem kereskedelmi célú minőségi magánszálláshelyek kialakítása Magánszálláshelyeken nyújtott szolgáltatások fejlesztése, Kapcsolódó képzések. Vasúti vonalak területén magas peron, esőbeálló, kerékpárparkolók, - tárolók építése.

25 4.3.Közcélú terek, létesítmények, infrastrukturális fejlesztése Támogatható tevékenységek II.: Közösségi használatú létesítmények felújítása: Vallási funkciót betöltő létesítmények külső felújítása Kegyeleti infrastruktúrafejlesztés Közigazgatási funkciót ellátó közintézmények épületének külső felújítása Piacterek és kapcsolódó infrastruktúra felújítása, fejlesztése. Műemlékek: Turisztikai és közszolgáltatási célból nem hasznosítható műemlékek felújítása. Roncsolt területek:Közterületen lévő roncsolt területek felszámolása, rekreációs célú felújítása, felhagyott bányagödrök jóléti tavakká fejlesztése kapcsolódó eszközbeszerzéssel. Illegális hulladéklerakók: Illegális hulladéklerakók felszámolása, a terület helyreállítása kapcsolódó eszközbeszerzéssel.

26 4.3.Közcélú terek, létesítmények, infrastrukturális fejlesztése Jogosultsági kritériumok Szakmai kritériumok Falusi turizmus Csak településkép fejlesztéssel Nem keresk.célú Turisztikai szervezet tagja a tulajdonos Iskolás gyerekek Műemlék jellegű Megújuló energiaforrás Új munkahely Más turisztikai fejlesztéshez kapcsolódik családbarát, fogyatékkal élők kielégítő szolg. Műemlék,közösségi létesítmények, településkép 78/2003 (XI.27) GKM rend.:játszóterek CPTED projektek Önkéntes munkával megvalósuló projektek BűnmegelőzésVandalizmus ellen Önkorm. Tulajdonú Ingatlan felújítás: max. 6M Hátrányos helyzetűek, releváns osztályok bevonása CPTED projektek Illeszkedés

27 4.3.Közcélú terek, létesítmények, infrastrukturális fejlesztése Jogosultsági kritériumok Szakmai kritériumok Roncsolt területek, Illegális hulladéklerakó k Állami/Önkorm -i tulajd. Önkéntes, közhasznú munka /csak alapanyag, eszköz számolható el/ Hátrányos helyzetűek/ munkanélk. IvóvízNem szerepelnek Ivóvízmin. Jav. prg. 240/2006 Korm.rend szereplő Magas peronÖnkorm-tal közös finanszírozású Önkéntes, közhasznú munkák EsőbeállóÖnkorm-tal közös finanszírozás

28 4.4 Szociális földprogram a régió hátrányos helyzetű térségeiben  Kedvezményezettek köre: önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény /közhasznú, ill. kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkező szervezet, egyesület közintézmény  Támogatás kerete: 200 Millió Ft  Támogatási intenzitás (%) 90% vissza nem térítendő  Lehetséges projektméretek: 2-10 Millió Ft  Támogatott projektek száma: 40 db  Területi preferencia: 240/2006 és 311/2007 Korm. Rend- ben szereplő települések és kistérségek

29 4.4 Szociális földprogram a régió hátrányos helyzetű térségeiben Támogatható tevékenységek : Szociális földprogramhoz kapcsolódó tevékenységek: Termelést szolgáló juttatás: földterület biztosításához kapcsolódó földbérlet, termeltetésre átadott szaporítóanyag, állatállomány, valamint a termeléshez, tenyésztéshez szükséges kemikália, oltóanyag beszerzése Termeléshez szükséges eszközök beszerzése: talajműveléshez és állattartáshoz, valamint megtermelt javak szállításához szükséges gépek, eszközök beszerzése Termelésszervezéshez kapcsolódó fejlesztések: műveléshez kapcsolódó gépkölcsönzés, megtermelt javak begyűjtéséhez, szállításához kapcsolódó eszközök kölcsönzése Résztvevőkre irányuló szolgáltatások: szaktanácsadás, kapcsolódó (esetleg OKJ-s) képzések (növénytermesztés, állattenyésztés, őstermelői, vállalkozói ismeretek), szociális szolgáltatások. Program adminisztrációja: a program végrehajtásának menedzsmentjéhez, a szükséges adminisztrációhoz kapcsolódó költségek

30 4.4 Szociális földprogram a régió hátrányos helyzetű térségeiben Jogosultsági kritériumok Szakmai kritériumok Pénzügyi kritériumok Komplexen tartalmazzák a hátrányos helyzetű lakosság részére nyújtott szolg. ≥ 5 hátrányos család Roma családok Helyi erőforrások opt. Kihasználása Kötelezettség elmulasztás= 3 év kizárás Egyéni szociális szolg.= szükségleteknek megfelelő szolg. Önellátásra felkészítő projektek SZMM-mel együttdolgozó szervezetek ajánlása Adminisztrációs költségek: max 5% Személy jellegű költségek: max 15%

31 5.Prioritás: Kistérségi integrált fejlesztési programok megvalósítása 18 jászsági település Cél:Közös fejlesztési irányvonal mentén szervezett, alulról jövő igényekre alapozott, térségi hatású programok kerüljenek megvalósításra. 5.1. Kistérségi szociális felzárkóztató programok támogatása: Püspökladányi kistérség 5.2 Térségi hatású projektek támogatása 311/2007 Korm. Leghátrányosabb kistérségek 5.3 Közösségi részvételen alapuló tervezések kialakítása 5.4 Partner a Partnerségben: ÉARFÜ Kht.

32 5.3 Közösségi részvételen alapuló tervezések kialakítása  Kedvezményezettek köre: önkormányzat, önkormányzati társulás, megyei önkormányzat  Támogatás kerete: 220 Millió Ft  Támogatási intenzitás (%) 90% vissza nem térítendő  Lehetséges projektméretek: 2-15 Millió Ft  Támogatott projektek száma: 30-35 db  Területi preferencia: 240/2006 és 311/2007 Korm. Rend- ben szereplő települések és kistérségek

33 5.3 Közösségi részvételen alapuló tervezések kialakítása Támogatható tevékenységek: Településfejlesztési koncepció elkészítése Településrendezési terv elkészítése Megyei területrendezési terv elkészítése Helyi és térségi fejlesztéseket megalapozó stratégiák elkészítése az alábbi területeken helyi vagy térségi bűnmegelőzési stratégia leírása települési vagy térségi környezetvédelmi program Tervezési társadalmi részvétel fokozását szolgáló közösségszervezés támogatása: képzések, fórumok tájékoztatást szolgáló kiadványok, szóróanyagok

34 5.3 Közösségi részvételen alapuló tervezések kialakítása Jogosultsági kritériumok Szakmai kritériumok Pénzügyi kritériumok Érintett lakosság részvételi lehetősége Csak ÚJ Településfejlesztési koncepció és településszerkezeti terv 1997. évi LXXVIII. Trv. alapján Közösségi tervezési technikákkal biztosítják a helyi lakosság aktív részvételét Települési szintű tervek: 2-6 M Kistérségi szintű tervek: 2-10 M Megyei szintű tervek: 2-15 M

35 6.Prioritás: Útfejlesztések az Észak-alföldi régióban A Prioritás tevékenysége: A prioritás keretében a települések belterületi mellékúthálózatának fejlesztése keretében a lakó-és kiszolgáló utak, illetve a járdák felújítására és építésére nyílik lehetőség. A Prioritás területi preferenciái: A Regionális fejlesztési pólus és alközpontok : a keret 20% /300 M/ Regionális pólus és alközpontjai agglomerálódó térségei : a keret 15%-át /200 M/ Térségi központok / Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászfényszaru, Jászkisér, Jászladány/ :a keret 26%-át / 350 M / Vidékies térségek / Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászágó, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor/ a prioritás rendelkezésére álló keret 37%-át fordíthatják útfejlesztéseikre. /500 M/

36 6.1. Útfejlesztések az Észak-alföldi régióban  Kedvezményezettek köre: önkormányzat, önkormányzati társulás  Támogatás kerete: 1350 Millió Ft  Támogatási intenzitás (%) 60% vissza nem térítendő ÉS + 5 % a 240/2006 korm.rend-ben: 1 + 10 % a 240/2006 korm. rend-ben: 1-1  Lehetséges projektméretek: 2-50 Millió Ft  Támogatott projektek száma: 80 db  Területi preferencia: 240/2006 Korm. Rend-ben szereplő települések

37 6.1. Útfejlesztések az Észak-alföldi régióban Támogatható tevékenységek: A 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet útosztályainak megfelelő belterületi lakó és kiszolgáló utak burkolatának és alépítményeinek építése, felújítása, szélesítése, korszerűsítése, megerősítése. Földút burkolattal történő ellátása kizárólag útalap építésével együtt. Útfelújítás esetén a támogatás az utak burkolat felújításához közvetlenül kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat, amelyek a következők: burkolatmarás, aszfaltozási munkák előkészítése (kátyúzás), burkolatalap javítása, aszfaltozás egy vagy két rétegben, szegélyépítés, javítás, nagykockaköves utcák felújítása esetén szerkezet javítása, felületi bevonat készítés, közműaknák szintbeemelése, forgalom-technikai létesítmények: burkolati jelek, jelzőtáblák, balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák felújítása, kihelyezése, pótlása, árkok, padkák felújítása. A közúti burkolattal egy szintben lévő, egy szerkezeti elemet képező kerékpárút(sáv), meglévő buszöblök felújítása, építése, valamint a vízelvezető rendszer felújítása, építése, abban az esetben, ha ezen felújítások, építések a pályázat tárgyát képező felújítandó, építendő út(ak) nyomvonala mentén találhatók. Járdaépítés, járdafelújítás.

38 6.1. Útfejlesztések az Észak-alföldi régióban Jogosultsági kritériumokSzakmai kritériumok Pénzügyi kritériumok Burkolatszélesítés: nem eredményezheti a forgalmi sávok számának növelését. A támogatásból felújított, kiépített útszakaszt más infrastrukturális fejlesztések miatt a projekt lezárását követő 5 évig módosítani, megbontani nem lehet. Min. 10%-os lakossági pénzügyi hozzájárulással valósulnak meg. Járdaépítés, járdafelújítás esetén közcélú- vagy közhasznú, önkéntes munkával megvalósuló projektek. Közcélú, önkéntes munkával megvalósuló projekteknél csak a munkavégzéshez szükséges eszközök és alapanyagok számolhatóak el.

39 Forgatókönyv A társadalmi egyeztetés 2008. október 10-ig zajlik Visszajelzés adatlapokon Teljes dokumentum letölthető: www.eszakafold.huHírek:2008.08.07. Módosítások véleményezése és átültetése vagy indoklás, VÁTI minőségbiztosítása, RFT tárgyalja, jóváhagyja, majd ÖM és szaktárcák

40 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Szabó Gabriella és Fazekas Évi kistérségi koordinátorok telefon:06-30/476-1728 és 06-30/986-8034 e-mail: gabriella.szabo@umpont.hu eva.fazekas@umpont.hu Jászberény - Városháza III.sz. épülete Szabadság tér 16. II.em.7.iroda


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÓ Észak-alföldi Regionális Területfejlesztési Operatív Program 2009-2010. Előadók: Szabó Gabriella és Fazekas Éva kistérségi koordinátorok Jászberény,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések