Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÓ Észak-alföldi Regionális Területfejlesztési Operatív Program 2009-2010. Előadók: Szabó Gabriella és Fazekas Éva kistérségi koordinátorok Jászberény,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÓ Észak-alföldi Regionális Területfejlesztési Operatív Program 2009-2010. Előadók: Szabó Gabriella és Fazekas Éva kistérségi koordinátorok Jászberény,"— Előadás másolata:

1 TÁJÉKOZTATÓ Észak-alföldi Regionális Területfejlesztési Operatív Program 2009-2010. Előadók: Szabó Gabriella és Fazekas Éva kistérségi koordinátorok Jászberény, 2008. december 2.. 1

2 Előzmények Éves bontású HÖF Megyei, majd Regionális Fejlesztési Ügynökségek kezelik Jogszabály határozta meg felhasználását ÉARFT 2008.11.19-i ülésén fogadta el tartalmi keretként, a korábbi változattól eltérő tartalommal és szerkezettel

3 ELŐKÉSZÍTÉS -SZAKTÁRCÁK- tervezői szándék – 2 éves!, jogcímek – lehatárolások és pénzügyi keretek -VÁTI Kht. programozás (irányelvek, iránymutatás) – versenyfeltételek kizárása -Alapja: az 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről – OTÉK stratégiai céljai -ÉARFÜ Kht. - MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete -Alapvetően területi alapú (település-besorolások) -Lehatárolási kötelezettségek: ÚMFT regionális és ágazati programjaival és ÚMVP-LEADER és szaktárcák fejlesztési forrásai

4 ÉARTOP Felépítése 1. fejezet: Prioritások célrendszeri kapcsolata 2. fejezet: 3 db prioritás bemutatása 3. fejezet: végrehajtási rendelkezések 4. fejezet: pénzügyi táblázatok 5.fejezet: az RTOP és az ágazati források kapcsolata 6. fejezet: mellékletek: pénzügyi keretek és OTK hazai stratégiai prioritásainak térkategóriáitól eltérő régió-specifikus kategóriák

5 ÉARTOP Felépítése – prioritások bemutatása, költségek ÖSSZESEN 6 prioritás 1. prioritás: Óvodafejlesztés az Észak- alföldi régióban 2. prioritás: Útfejlesztések az Észak-alföldi régióban 3. prioritás: Életminőség javítása és szociális felzárkóztatás az Észak-alföldi régióban

6 1.1 Óvodafejlesztés az Észak-alföldi régióban  Kedvezményezettek köre:önkormányzat, önkormányzati társulás  Támogatás kerete: 4000 M Ft  Támogatási intenzitás (%) : 90 % Lehetséges projektméretek: –Átalakítás esetén: 5-50 M Ft –Bővítés esetén: 5-100 M Ft –Új építés esetén: 20-200 M Ft  Támogatott projektek száma: 50 db  Előnyt élveznek a 240/2006 (XI. 30.)

7 1.1 Óvodafejlesztés az Észak-alföldi régióban Támogatható tevékenységek Óvodai épületek és a hozzájuk kapcsolódó udvar felújítása, korszerűsítése, bővítése, kapcsolódó akadálymentesítéssel A sportolásnak, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőségét biztosító épületek, terek építése, megújítása. Eszközök, berendezések (speciális is) beszerzése. Közoktatási intézmények konyhájának felújítása, bővítése, eszközök, berendezések beszerzése. Óvoda részeinek bölcsődévé alakítása vagy bölcsődei résszel való bővítése, többcélú intézmény keretében. Új óvoda építése abban az esetben támogatható, amennyiben a pályázó rendelkezik alkalmas épülettel, de a meglévő épület életveszélyes állapotban van, vagy gazdaságos átalakításra alkalmatlan, vagy a pályázó nem rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatás(ok) nyújtásához megfelelő épülettel. Önmagában nem, a fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek: Építésügyi hatóság által kötelezően előírt parkoló-férőhelyek létesítése IKT fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása

8 1.1 Óvodafejlesztés az Észak-alföldi régióban Jogosultsági kritériumSzakmai kritérium Csak amelyek biztosítják a fenntarthatóságot (kapacitáskihasználtság, korcsoportos gyermeklétszám, demográfiai trendek, működési költségek és azok alakulása) Új intézmény építése, ha az új fajlagos bekerülési költsége kevesebb, mint egy meglévő épület átalakítása, illetve az intézmény átalakítása nem gazdaságos vagy nem lehetséges. Óvodalétesítés esetén a település nem rendelkezik óvodával. Eszközbeszerzés a támogatási összeg maximum 20%-a. Előnyt élveznek: a projekt keretében a fejlesztés által érintett épületek teljes körű akadálymentesítése megvalósul. azon fejlesztések, amelyek elemi infrastrukturális beruházások (pl. vizesblokk kialakítása, fűtéskorszerűsítése, épületrekonstrukció) megvalósítását szolgálja. azon fejlesztések, amelyek esetében a megvalósítandó célok összhangban vannak a kistérségi és települési tervekkel és a kapcsolódási pontokat a pályázó be is mutatja. a 240/2006 (XI. 30.) Kormányrendeletben szereplő településekről beérkezett pályázatok

9 Kedvezményezettek köre:önkormányzat Támogatás kerete: 1,3776 milliárd Ft Támogatási intenzitás (%) 50% vissza nem térítendő ÉS + 8% a 240/2006 korm.rend-ben szereplő települések esetében Lehetséges projektméretek: 3-20 Millió Ft Támogatott projektek száma: 60 db Területi preferencia: 240/2006 Korm. Rend-ben szereplő települések 2.1. Települési önkormányzati szilárd burkolat belterületi közutak burkolat-felújítása

10 Támogatható tevékenységek A támogatás a szilárd burkolatú utak burkolat felújításhoz közvetlenül kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat, amelyek a következők: burkolatmarás, aszfaltozási munkák előkészítése (kátyúzás), burkolatalap javítása, aszfaltozás egy vagy két rétegben, szegélyépítés, javítás, nagykockaköves utcák felújítása esetén szerkezet javítása, felületi bevonat készítés, közműaknák szintbeemelése, forgalom-technikai létesítmények: burkolati jelek, balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák felújítása, árkok, padkák felújítása.

11 2.1. Települési önkormányzati szilárd burkolat belterületi közutak burkolat-felújítása Jogosultsági kritériumSzakmai kritérium A közúti burkolattal egy szintben levő, egy szerkezeti elemet képező kerékpárút(sáv), meglévő buszöblök felújítása, valamint a vízelvezető rendszer felújítása kizárólag akkor támogatható, ha ezen felújítások a pályázat tárgyát képező felújítandó út(ak) nyomvonala mentén találhatóak. Minden pályázat egy (esetleg több utcát magába foglaló, de megszakítás nélküli, egybefüggő, kivéve vasúttal, vagy állami közúttal keresztezett utak) hálózati elemre vonatkozhat. Kizárólag a szilárd burkolattal (azaz az aszfalt, az aszfaltmakadám, az itatott makadám, a beton, a betonkő és a kockakő burkolattal) rendelkező utak felújítására van lehetőség. Kizárólag a számviteli törvény 3.§ (4) bekezdésének 8. pontjában meghatározott felújítási tevékenység támogatható. Az igényelt támogatás nagysága a 20 M Ft-ot nem haladhatja meg, kivéve a megyei jogú városok pályázatait, illetve az 5000 fő, vagy 100 fő/km² alatti népességszámú települések pályázatait, amelyek számára az Észak- alföldi Operatív Program pályázati kiírásai nem érhetők el, esetükben az igényelt támogatás meghaladhatja a 20 millió Ft-ot, amennyiben a szükséges (50%, illetve 42%) önerőt biztosítani tudják. A költségek elszámolásához a felújítási munkák munkanemenkénti tételes (mérnökár) árajánlatának csatolása szükséges.

12 2.2. A települések lakókörnyezetének útfejlesztései Kedvezményezettek köre:önkormányzat, önkormányzati társulás Támogatás kerete: 2,6224 milliárd Ft Támogatási intenzitás (%) 60% vissza nem térítendő ÉS + 5 % a 240/2006 korm.rend-ben: 1 + 10 % a 240/2006 korm. rend-ben: 1-1  Lehetséges projektméretek: 2-50 Millió  Lehetséges projektméretek: 2-60 Millió Ft Támogatott projektek száma: 80 db Támogatható tevékenységek: A 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet útosztályainak megfelelő belterületi lakó és kiszolgáló utak burkolatának és alépítményeinek építése. Járdaépítés, járdafelújítás.

13 2.2. A települések lakókörnyezetének útfejlesztései Jogosultsági kritérium Szakmai kritériumPénzügyi kritérium A pályázat a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet útosztályainak megfelelő önkormányzati belterületi lakó és kiszolgáló utak burkolatának és alépítményeinek építésére, és/vagy járdafelújításra, járdaépítésre irányul. Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek minimum 10%-os lakossági pénzügyi hozzájárulással valósulnak meg. Járdaépítés, járdafelújítás esetén előnyt élveznek a közcélú- vagy közhasznú munkával megvalósuló projektek. Járdaépítés, járdafelújítás esetén előnyt élveznek az önkéntes munkával megvalósuló projektek. Közcélú, közhasznú munkával, illetve önkéntes munkával megvalósuló projektek esetén kizárólag a munkavégzéshez szükséges alapanyagok és eszközök számolhatók el.

14 3.1. Egészséges és biztonságos települési környezet kialakítása  Kedvezményezettek köre: önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény / gazdasági társaság (mikro és kisvállalkozások) / közhasznú szervezet, egyéb alapítvány és egyesület / közintézmény / Támogatás kerete: 2 425, 422 M Ft  Támogatási intenzitás (%) : 80%, 240/2006 Korm.rend-ben települések: 90%  Lehetséges projektméretek: 2-50 Millió Ft  Támogatott projektek száma: 100 db

15 3.1. Egészséges és biztonságos települési környezet kialakítása Támogatható tevékenységek I:  Tömegsportolásra alkalmas szabadtéri sportterek felújítása, kialakítása.  Közterületen lévő roncsolt területek felszámolása, rekreációs célú felújítása, felhagyott bányagödrök jóléti tavakká fejlesztése kapcsolódó eszközbeszerzéssel.  Illegális hulladéklerakók felszámolása, a terület helyreállítása kapcsolódó eszközbeszerzéssel.  A folyók árhullámainak levonulása után a töltések mentén, valamint az ártereken visszamaradó hulladékok összegyűjtésének és ártalmatlanításának támogatása.  Egészségügyi szűrőakciók megvalósításának érdekében szolgáltatások igénybevétele, kis értékű eszközbeszerzés, valamint egészséges életmódra nevelő programok lebonyolítása.  Szúnyoggyérítést célzó programok megvalósítása.  Parlagfű-irtást célzó programok megvalósítása.

16 3.1. Egészséges és biztonságos települési környezet kialakítása Támogatható tevékenységek II: A)Települési bűnmegelőzésre és a bűncselekmények során okozott fizikai károk felszámolására irányuló fejlesztések: polgárőrség, városőrség, mezőőrség működéséhez, megszervezéséhez szükséges eszközök beszerzése, kapcsolódó ingatlan felújítása :6 M Ft-ig biztonságtechnikai rendszerek, kialakítása a közterületeken, vandalizmus ellenei szemléletformáló akciók szervezése, vandalizmus elleni felületképzések önkormányzati, vagy helyi védettség alatt álló épületeken. B)Katasztrófavédelemhez és –elhárításhoz kapcsolódó, önkéntes alapon szerveződő tevékenységek támogatása önkéntes tűzoltó szervezetek működéséhez, megszervezéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, kapcsolódó ingatlan bővítése, átalakítása, felújítása

17 3.1. Egészséges és biztonságos települési környezet kialakítása Jogosultsági kritériumok Szakmai kritériumok Sportterek Közösségi sportterek Ha új, kampányok 311/2007. kistérségek, közcélú, önkéntes munkák Roncsolt területek, I.Hulladéklerakók Parlagfű-írtás Önkormányzati/állami tulajdonú Közcélú, önkéntes munkák, hátrányos helyzetű csoportok bevonása Védett területeken BűnmegelőzésVandalizmus ellen Önkorm. Tulajdonú Hátrányos helyzetűek, releváns osztályok bevonása CPTED tartalmazó SzűrőakciókprogramokKomplex fejlesztések SzúnyoggyérítésMegfelelő módszerűBiológiai gyérítés Katasztrófavédele m Önkorm-i épület Csak, ha együttműködik hivatásosokkal önkormányzattal közös finanszírozás, közcélú,önkéntes munkák

18 3.3 Szociális földprogram a régió hátrányos helyzetű térségeiben  Kedvezményezettek köre: önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény /közhasznú, ill. kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkező szervezet, egyesület közintézmény  Támogatás kerete: 200 Millió Ft  Támogatási intenzitás (%) 90% vissza nem térítendő  Lehetséges projektméretek: 2-10 Millió Ft  Támogatott projektek száma: 35 db  Területi preferencia: 240/2006 és 311/2007 Korm. Rend- ben szereplő települések és kistérségek

19 3.3 Szociális földprogram a régió hátrányos helyzetű térségeiben Támogatható tevékenységek : Szociális földprogramhoz kapcsolódó tevékenységek: Termelést szolgáló juttatás: földterület biztosításához kapcsolódó földbérlet, termeltetésre átadott szaporítóanyag, állatállomány, valamint a termeléshez, tenyésztéshez szükséges kemikália, oltóanyag beszerzése Termeléshez szükséges eszközök beszerzése: talajműveléshez és állattartáshoz, valamint megtermelt javak szállításához szükséges gépek, eszközök beszerzése Termelésszervezéshez kapcsolódó fejlesztések: műveléshez kapcsolódó gépkölcsönzés, megtermelt javak begyűjtéséhez, szállításához kapcsolódó eszközök kölcsönzése Résztvevőkre irányuló szolgáltatások: szaktanácsadás, kapcsolódó (esetleg OKJ-s) képzések (növénytermesztés, állattenyésztés, őstermelői, vállalkozói ismeretek), szociális szolgáltatások. Program adminisztrációja: a program végrehajtásának menedzsmentjéhez, a szükséges adminisztrációhoz kapcsolódó költségek

20 3.3 Szociális földprogram a régió hátrányos helyzetű térségeiben Jogosultsági kritériumok Szakmai kritériumok Pénzügyi kritériumok Komplexen tartalmazzák a hátrányos helyzetű lakosság részére nyújtott szolg. ≥ 5 hátrányos család Roma családok Helyi erőforrások opt. Kihasználása Kötelezettség elmulasztás= 3 év kizárás Egyéni szociális szolg.= szükségleteknek megfelelő szolg. Önellátásra felkészítő projektek SZMM-mel együttdolgozó szervezetek ajánlása Adminisztrációs költségek: max 5% Személy jellegű költségek: max 15%

21 3.4. Munkahelyteremtés a hátrányos helyzetű térségekben  Kedvezményezettek köre: önkormányzat, önkormányzati társulás, önkormányzati intézmény / gazdasági társaság (mikro és kisvállalkozások) / közhasznú szervezet, egyéb alapítvány és egyesület / közintézmény  Támogatás kerete: 1000 Millió Ft  Támogatási intenzitás (%): 80%  Lehetséges projektméretek: 2-30 Millió Ft  Támogatott projektek száma: 55-60 db  Területi preferencia: 240/2006 és 311/2007 Korm. Rend-ben szereplő települések és kistérségek

22 3.4. Munkahelyteremtés a vidéki településeken Támogatható tevékenységek:  Közös távmunkahelyek kialakítása, foglalkoztatási hálózat kiépítése. Infrastrukturális feltételek megteremtése, kialakítása A foglalkoztatáshoz szükséges eszközök, bútor, és IKT beszerzése; A fejlesztéshez szükséges tervdokumentáció elkészítése; A foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések.

23 3.4. Munkahelyteremtés a vidéki településeken Jogosultsági kritérium Szakmai kritérium Távmunkahelyek kialakítása Min. 5 új munkahely Előszerződés a foglalkoztatásra vonatkozólag Több főt vállal ≥ 20%-ban hátrányos helyzetűeket foglalkoztat

24 Véleményezés: december 15-ig Kistérségi koordinátoroknak, vagy a marta.fabian@eszakalfold.hu címremarta.fabian@eszakalfold.hu

25 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Szabó Gabriella és Fazekas Éva kistérségi koordinátorok telefon:06-30/476-1728 és 06-30/986-8034 e-mail: gabriella.szabo@umpont.hu eva.fazekas@umpont.hu Jászberény - Városháza III.sz. épülete Szabadság tér 16. II.em.7.iroda


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÓ Észak-alföldi Regionális Területfejlesztési Operatív Program 2009-2010. Előadók: Szabó Gabriella és Fazekas Éva kistérségi koordinátorok Jászberény,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések