Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2016. január 29. Dr. Szabolcs Éva egyetemi tanár Neveléstudományi Intézet Neveléstudományi mesterszak az ELTE Pedagógiai és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2016. január 29. Dr. Szabolcs Éva egyetemi tanár Neveléstudományi Intézet Neveléstudományi mesterszak az ELTE Pedagógiai és."— Előadás másolata:

1 2016. január 29. Dr. Szabolcs Éva egyetemi tanár Neveléstudományi Intézet nevelestudomany@ppk.elte.hu Neveléstudományi mesterszak az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán

2 120 kredit, 4 félév A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: – végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) – szakképzettség: okleveles neveléstudomány szakos bölcsész

3 Képzési szakasz Főbb tanulmányi területek Kredit Közös szakasz Alapozó és törzsképzés 48 Szabad sáv Szabadon választható 10 Differenciált szakasz Szakirány42 Szakdolgozat20

4 Törzsanyag: elsősorban rendszerező – szintetizáló előadások Szakirányok: szemináriumok, gyakorlatok, egyéni munkaformák, önálló hallgatói munka Szabadon választható: érdeklődés szerinti kurzusok Szakdolgozat kiemelt szerepe

5 A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: a nevelés- és oktatásügyben, a köz- és felsőoktatásban kutatói és/vagy alkalmazói feladatok ellátására pedagógiai rendszerek fejlesztésében, működtetésében és irányításában való részvételre, a szakterületre vonatkozó magyar és idegen nyelvű információ feltárására és elemzésére, a nevelés- és oktatásügy eredményeinek hazai és nemzetközi fórumokon való kommunikálására, jó szövegalkotásra, önálló tanulással meglevő képességeik fejlesztésére és új kompetenciák kialakítására

6 A 2015/2016-es tanévben választható szakirányok kora gyermekkor pedagógiája szakirány, nappali és részidős képzés; felsőoktatás-pedagógiai szakirány, nappali képzés; intézményfejlesztő szakirány, részidős képzés

7 a kora gyermekkor pedagógiája szakirányon végzettek képesek: az intézmények nevelési stratégiájának pedagógiai megalapozására, a nevelés szervezeti kereteinek és pedagógiai kultúrájának fejlesztésére, sajátos nevelési feladatok megfogalmazására, szakértőként megoldásukban való aktív részvételre, a pedagógusok munkájának támogatására, közreműködésre egyes gyermekek és gyermekcsoportok fejlesztésében, nevelésében, vonatkozó programok kialakításában, megvalósításában való részvételre, kora gyermekkori pedagógiai kutatások végzésére.

8 Intézményes nevelés a 3-12 éves korban A gyermeki világkép Kora gyermekkor és idegennyelv tanulás

9 a felsőoktatás–pedagógia szakirányon végzettek képesek: – felsőoktatási fejlesztések tervezésére, támogatására, értékelésére, – szakértőként részt venni a felsőoktatási menedzsment munkájában, – felsőoktatás-pedagógiai kutatások végzésére.

10 Az elektronikus tanulás módszerei Értékelés és minőségfejlesztés a felsőoktatásban Az ifjúkor és a felnőttkor pszichológiája

11 Az intézményfejlesztés szakirányon végzettek képesek: – oktatási intézmények működésének megismerésére, elemzésére, értékelésére, fejlődési lehetőségeinek feltárására; – a pedagógiai intézményfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseiben tudásuk továbbfejlesztésére és alkalmazására; – az iskolai innovációkban a helyi társadalmi igényeknek, elvárásoknak megfelelő intézményi fejlesztő munkára.

12 Reform-és alternatív pedagógiák és az iskolafejlesztés Az iskola antropológiája Információs társadalom és intézményfejlesztés

13 Oktatói vélemények a szakról elemző-kutató tevékenységre ösztönöz hallgatók előzetes ismereteinek gazdagsága „erős elméleti hátterű bemenetet biztosít a doktori iskolába” hallgatók attitűdjeinek, szemléletének változása a végzettek a közoktatási innovációk motorjai lehetnek

14 Hallgatói vélemények a szakról Sokrétű, újszerű képzés, elmélyültebb pedagógiai tudás Közös gondolkodás Együttműködésre épülő, interaktív módszerek

15 Hasznos információk a jelentkezéshez A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával: pedagógia (pedagógia szakos nevelőtanár), konduktor, tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus, csecsemő-és kisgyermeknevelési alapképzési szakok Meghatározott feltétellel számításba vehető alapképzési szakok: andragógia (művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, humán szervező), viselkedéselemző, szociálpedagógia (szociálpedagógus).

16 Felvételi beszélgetés Felvételi szakmai beszélgetés (legfeljebb 90 pont) – A felvételi elbeszélgetésre a felvételiző egy olyan 10 perces ppt-s prezentációt hozzon magával (pl. pendrive-on), amely az alábbi témák egyikét dolgozza fel a megjelölt és a felvételiző által felkutatott, további fontosnak gondolt szakirodalom alapján:

17 1. a Waldorf pedagógia Magyarországon – Hat tételben a 25 éves Pesthidegkúti Waldorf Iskoláról. Új Pedagógiai Szemle. 2014/5-6. 103-116. – Vekerdy Tamás: Waldorf-óvodák, Waldorf- iskolák - a Waldorf-pedagógia honosítása Magyarországon. Iskolakultúra. 1994.19. 50- 54.

18 2. esélyegyenlőség, méltányos oktatás – Perjés István: Gyakorlatiasság, kreativitás és józan ész. A finn oktatás paradoxonjai? Új Pedagógiai Szemle. 2014/ 1-2. 5-14. – Hrubos Ildikó: A társadalmi esélyegyenlőtlenségek új szinterei a felsőoktatásban. Iskolakultúra. 2012/1. 57-62.

19 3. családi és iskolai nevelés kapcsolata – Nyitrai Ágnes – Darvay Sarolta: A mese és a játék jelenléte a kisgyermekes családok életében. Iskolakultúra. 2013/11. 73-84. – Podráczky Judit – Hegedűs Judit: Család és intézményes nevelés kapcsolata a hazai kutatásokban. in: Szövetségben. Tanulmányok a család és az intézményes nevelés kapcsolatáról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 71-84.

20 Értékelési szempontok - olvasottság - a szakirodalom feldolgozásának mélysége - nyelvi kifejezőkészség - az elkészített prezentáció tartalmi és vizuális megformáltsága - önálló véleménynyilvánítási képesség.

21 Viszontlátásra! www.felvi.hu www.ppk.elte.hu www.nevelestudomanyi-intezet.elte.hu


Letölteni ppt "2016. január 29. Dr. Szabolcs Éva egyetemi tanár Neveléstudományi Intézet Neveléstudományi mesterszak az ELTE Pedagógiai és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések