Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.300 milliárd Ft vidékfejlesztésre Miklovicz Péter peter. Telefonszám: 06208231344.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1.300 milliárd Ft vidékfejlesztésre Miklovicz Péter peter. Telefonszám: 06208231344."— Előadás másolata:

1 1.300 milliárd Ft vidékfejlesztésre Miklovicz Péter E-mail:peter. miklovicz@palyaz.hu Telefonszám: 06208231344

2 Előadás témái: Újdonságok a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programban a közeljövőben várható pályázatok Amiről általában nem beszél senki, avagy van élet a pozitív döntés után is fiatal gazdák témakör: induló támogatás, tematikus alprogram, egyéb jogosultságok összegezve az új rendszer sajátosságait, avagy mire számíthatunk 2020-ig (vagy 2017-ig...) mitől lesz nyertes egy pályázat? miben tudunk mi segíteni

3 Újdonságok az 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programban MVH-s gépkatalógus megszűnt, helyette 3 árajánlat kell teljes VP forrás 1.300 milliárd Ft... Kb 31.400 John Deere 7210R nyertes pályázat esetén igényelhető előleg 50%-ra nőtt saját teljesítés engedélyezése, természetbeli hozzájárulás használt eszközöket is el lehet számolni sok esetben szükséges környezeti hatástanulmány a pályázat beadásához KKV központú pályázati rendszer Utolsó ciklus? 2017-ig minden elindul…

4

5 Pályázók köre mezőgazdasági termelő őstermelők egyéni vállalkozók cégek mezőgazdasági termelők csoportja TÉSZ, TCS konzorciumok (kollektív beruházás esetén) fiatal gazdák ( Legalább 6000 euró STÉ-vel rendelkező termelők és legalább 50% mg-i tevékenységből származó bevétel!)

6 Támogatások típusai, mértéke vissza nem térítendő támogatás kamattámogatás kedvezményes hitel konstrukciók intézményi kezesség vállalás Támogatási intenzitások Egyéni beruházás eseténKollektív beruházás vagy fiatal gazda pályázó esetében Alaptámogatás a KMR régióban 40%50% Alaptámogatás a konvergencia régióban 50%60%

7 KAP I. pillér 2015-2020: 2.400 milliárd Ft o Közvetlen támogatások o Piaci intézkedések KAP II. pillér 2015-2020: 1.300 milliárd Ft o Vidékfejlesztés Kb 620 milliárd Ft/év

8 Pályázat neve Pályázati keret Mrd Ft (310 Ft/EUR) KedvezményezettekTervezett meghirdetés Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) kifizetés 176,3mg-i vállalkozások 2015. december - 2016. január Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, fenntartása 64,4mg-i vállalkozások 2015. december - 2016. január Szaktanácsadás (egyéni, csoportos)13,9szaktanácsadó szervezetek 2015. december - 2016. január Szaktanácsadók továbbképzése0,2 A továbbképzést szolgáltató szervezetek 2015. december - 2016. január Leader HFS elkészítés támogatása1LEADER Egyesületek 2015. december - 2016. január Trágyatároló építése5,6mg-i vállalkozások 2015. december - 2016. január Genetikai állomány in situ megőrzés (védett, őshonos, veszélyeztetett állat) 14mg-i vállalkozások 2015. december - 2016. január Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme 3,8mg-i vállalkozások 2015. december - 2016. január Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,2 A képzést szolgáltató szervezetek 2015. december - 2016. január Baromfitartó telepek építése, korszerűsítése 20 baromfitartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 2015. december - 2016. január

9 Szarvasmarhatartó telepek építése, korszerűsítése 20 szarvasmarha tartó mg-i vállalkozások 2015. december - 2016. január Juh, kecsketartó telepek építése, korszerűsítése 4 juh, kecsketartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 2015. december - 2016. január Állattartó telepek korszerűsítése 6 állattartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 2015. december - 2016. január Üvegházak, fóliaházak létesítése, korszerűsítése+öntözés+geoterm I. 30 kertészeti mg-i vállalkozások (80% korlát) 2015. december - 2016. január Ültetvénytelepítés, korszerűsítés+öntözés, jégvédelem 21 kertészeti mg-i vállalkozások (80% korlát) 2015. december - 2016. január Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó beruházások támogatása I.(jégháló, esőkár, fagykár) 2,5kertészeti mg-i vállalkozások 2015. december - 2016. január Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása, diverzifikáció 5,54 mg-i vállalkozások, nem mg-i mikrovállalkozás 2015. december - 2016. január Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása 8,31 mg-i vállalkozások, nem mg-i mikrovállalkozás 2015. december - 2016. január Mg-i kisüzemek fejlesztése14 mg-i vállalkozások 3000-6000 STÉ között 2015. december - 2016. január Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése, szolgáltatás fejlesztés 21,57 mg-i vállalkozások 3000-6000 STÉ között 2015. december - 2016. január

10 Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése, termelés indítás, fejlesztés 14,38 mikrovállalkozásnak minősülő mg-i váll. 2015. december - 2016. január Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése, energetika korszerűsítés 15,97 mikrovállalkozásnak minősülő mg-i váll. 2015. december - 2016. január Leader HFS megvalósítása47,67 non-profit szervezetek, önkormányzatok, egyházak, vállalkozások 2015. december - 2016. január Kisméretű terménytároló, tisztító létrehozása, korszerűsítése, kisméretű terményszárító létrehozása, korszerűsítése 19,7 sz. növénytermesztő mg-i vállalkozások 2015. december - 2016. január Sertéstartó telepek építése 20 sertéstartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 2015. december - 2016. január Kertészeti technológia korszerűsítése, gombaházak létrehozása, fejlesztése 32 kertészeti mg-i vállalkozások (80% korlát) 2015. december - 2016. január Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 34mg-i vállalkozások 2015. december - 2016. január Élelmiszer feldolgozó létrehozása, korszerűsítés + REL 186 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis 2015. december - 2016. január Élőhely-fejlesztési célú nem termelő beruházások 3,5mg-i vállalkozások 2015. december - 2016. január Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,4mg-i vállalkozások 2015. december - 2016. január

11 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,9 önkormányzatok, non- profit, egyházi jogi személy 2015. december - 2016. január Egyedi szennyvízkezelés12önkormányzatok 2015. december - 2016. január Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,8erdőgazdálkodók 2015. december - 2016. január Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások, mobilizálás beruházások 7,2 magánjogi v. önkormányzati erdőgazdálkodók, erdészeti vállalkozások 2015. december - 2016. január Leader működés8,92LEADER Egyesületek 2015. december - 2016. január Bemutató üzemi programok1mg-i vállalkozások2016. Tájékoztatási szolgáltatás7,8NAK2016. Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,5 mg-i vállalkozások, programok szervezői 2016. Minőségrendszerhez történő csatlakozás8mg-i vállalkozások2016. Tájékoztatás és promóció2,4mg-i vállalkozások csoportja2016.

12 Gyógynövénytermesztés létrehozása3 kertészeti mg-i vállalkozások 2016. Kertészeti gépek beszerzése10 kertészeti mg-i vállalkozások (80% korlát) 2016. Agrárinnovációs Op. csoportok beruházásai 9mg-i vállalkozások2016. Borászati technológiák létrehozása, korszerűsítése 20 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis 2016. Fiatal gazdák induló támogatása37,7 mg-i vállalkozások 6000- 25000 STÉ között 2016. Helyi piac fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,6 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016. Háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, szennyvízkezelés 6,2természetes személy2016. Külterületi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez eszközbeszerzés 22,4önkormányzatok2016. Köz-és vagyonbiztonság, falu-és tanyagondnoki szolgálat jármű- és eszközbeszerzés 8,3 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016. Erdősítés támogatása33földhasználó2016.

13 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása2,2földhasználó, önkormányzat2016. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 3,8erdőgazdálkodók2016. Az erdei ökoszisztémák környezeti értékének növelését célzó beruházások 9,8erdőgazdálkodók2016. Az erdei ökoszisztémák közjóléti, ingyenes turisztikai funkcióinak erősítése 1,5erdőgazdálkodók2016. Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,7 2016. Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 26,1 FM által elismert TCS-k, TÉSZ-ek 2016. A Natura 2000 gyepterületek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések 25,9mg-i vállalkozások2016. A Natura 2000 erdőterületek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések 25,5mg-i vállalkozások2016. Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,6mg-i vállalkozások2016. Erdő-környezetvédelmi kifizetések12,7erdőgazdálkodók2016.

14 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,36erdőgazdálkodók2016. Agrár-Innovációs Operatív csoportok támogatása 3,3EIP csoport2016. Kis gazdasági szereplők közötti együttműködések 3 mikro-és kisvállalkozás 2016. Együttműködés a REL és helyi piacok kialakításáért 3,8 mg-i termelő és piacszerv. non-profit 2016. Együttműködés tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás 4,4mg-i termelő2016. Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,3 mg-i termelő és non- profit, önkormányzatok, egyházak 2016. Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,7mg-i vállalkozások2016. Jövedelemstabilizáló eszköz5,8mg-i vállalkozások2016.

15 Az állattenyésztők pályázata Tamogatasi keret: 75,6 Mrd Ft Jogosultak: legalabb 6000 STE-vel rendelkezo ̋ mg-i termelo ̋ k (legalabb 50% mg-i tev.-ből szarmazo arbevetel) vagy fiatal gazdák Tamogatasi intenzitas: 40-60%-ig Igényelhető tamogatasi o ̈ sszeg: max. 500 millio Ft (ko ̈ zo ̈ s beruh.: 1 milliárd Ft) Támogatási célok: Építéssel járó állattartási technológia kialakítása Építéssel nem járó állattartási eszköz beszerzése Energia hatékonyság javítása Trágyakezelés és komposztálás eszközei, infrastruktúra, trágyaelhelyezés eszközei, beszerzése és felújítása

16 A kertészetek pályázata Támogatási keret: 87 Mrd Ft Jogosultak: legalább 6000 STE-vel rendelkező mg-i termelők (legalább 50% mg-i tev. Származó árbevétel) vagy fiatal gazdák Támogatási intenzitás: 40-60%-ig Igényelhető támogatási összeg: max. 500 millióFt (közös beruh.: 1 milliárd Ft) Támogatási célok: Építéssel járó kertészeti technológia (fedett termesztő berendezések, hűtőházak, manipulálók és egyéb üzemek létesítése) Építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzése (erő-, és munkagépek beszerzése) Ültetvénytelepítés és korszerűsítés (új ültetvények telepítése, meglévő felújítása, fajtaváltás, művelési mód váltás) Öntözés Fiatal gazdáknak itt is +10%megemelt intenzitás!

17 Kisméretű terménytároló és szárító fejlesztési támogatások Támogatási keret: 19,7 Mrd Ft Támogatás intenzitás: 50% (Pest megye: 40%) Max. támogatási összeg: 100 millió Ft (közös beruh.: 300 millió Ft) Jogosultak: legalább 6000 STE-vel rendelkező mg-i termelők legalább 50% mg-i tevékenységből származó arbevétel) vagy fiatal gazdák Támogatási célok: Kisméretű terménytárolók építése, meglévők korszerűsítése Kapcsolódó épített vagy mobil eszközök Megújuló energia felhasználása Új építése max. 500 tonna kapacitásig!

18 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és ido ̋ járási kockázatok megelo ̋ zése MIT TÁMOGAT? Megelőző ̋ intézkedésekre irányuló beruházásokat A) jégesőkár B) mezőgazdasági esőkár C) tavaszi fagykár Támogatás mértéke és intenzitása: 60-100%-os vissza nem térítendő támogatás maximálisan igényelhető támogatás: 600 millió Ft (kollektív beruházás esetén 1,8 milliárd Ft)

19 + Új! Kis gazdálkodók számára átalány fejlesztési támogatás 5 éves FEJLŐDŐ üzleti terv megvalósítása, legalább két részletben 15000 Euro/5 év Támogatási keret: 14Mrd Ft

20 Mezőgazdasági vízgazdálkodási öntözésfejlesztési támogatások Mit támogat? Vízvisszatartást, víztározók létesítését Meliorációt, természetes szűrőmezők kialakítását Vízfelhasználás hatékonyságának javítását Öntözött területek növelését, energiatakarékosságot Támogatás mértéke és intenzitása: Maximális alaptámogatás 500 millió intenzitás 50-60%, közös beruházás 1.000 millió Ft)

21 Fiatal gazdák támogatási lehetőségei (77 milliárd Ft) Induló támogatás vagy Fiatal gazda minősítés

22 Miért fontos? EU-s átlag: 1 fiatal (35 év alatti) gazdálkodóra 7 idősebb (55 év feletti) jutott Portugáliában: 1 fiatalra 15 idős Magyarország a középmezőnyben: 1 fiatalra 9 idős gazda jutott 2010- ben.

23 Fiatal gazda eredmények az előző ciklusban Közel 9000 nyertes fiatal gazda Gazdaság átadások Plusz támogatási százalék egyéb pályázatoknál is Keretösszeg: (8,5 >>> 39>>> 75)>>> 103 milliárd!!!

24 Fiatal gazdák induló támogatása Hogyan támogat? A támogatási összeg 40000 € Támogatási összeg igénylése 75%-25%

25 Kinek szól? A támogatás azoknak vehető igénybe, akik: 18 és 40 év közöttiek Még nem igényeltek támogatást az MVH-tól Rendelkeznek mezőgazdasági végzettséggel! És vállalják, hogy legalább 5 évig vállalkozóként mezőgazdasági tevékenységet folytatnak (nem kell egyből főállásban!)

26 Jellemzők „szabadfelhasználású” Előfinanszírozott Magánszemélyként igényelhető PONTOZÁS, sok a „hozott” pont, ELŐMINŐSÍTÉS (115 pont: 67 és 48 pont) Nem forráskimerülésig tart, hanem pontozásos rendszerben működik Rövid beadási időszak Az egyik legnépszerűbb pályázat, tehát mindig sok a pályázó

27 Májusban megjelent utolsó „régi” fiatal gazda pályázat 2016-ban megjelenő „új” fiatal gazda pályázat PályázóTermészetes személy Elfogadott életkor18-40 év18-41-év Elfogadott végzettségMezőgazdasági jellegű Meglévő termelési potenciálNem szükségesLegalább 6.000, de legfeljebb 25.000 STÉ Egyéni vállalkozásTámogatói döntés után a támogatás lehívásáig A pályázat benyújtásától számított 6 hónapnál nem régebben Főállású termelővé válás időpontja A működési időszak 3. vagy 4. évének kezdetétől, vállalástól függ A 4. év kezdetétől Ha a pályázó már nyújtott be agrár, vagy vidékfejlesztési támogatási kérelmet Kizáró ok! Csak abban az esetben, ha ezt vállalkozóként tette Üzleti terv benyújtása Kötelező, és a pályázat szempontjából nagyon fontos a minősége Pénzügyi terv benyújtása Kötelező, és ha ez nem megfelelő, akkor az egész pályázatot elutasíthatják Kötelezően előírt EUME méretLegkésőbb a 4. év végére legalább 4 EUMENincs Kötelező mgi. termelő tevékenységből származó árbevétel A pályázathoz készült pénzügyi terv 4. és 5. évre vállalt összeg legalább 60%-a A 4. évben legalább az előző évi kötelező bérminimummal megegyező összeg Kötelező képzésen való részvételKötelezőkötelező

28 Fiatal gazda tematikus alprogram 2014-től… Célja: o A vidéki területek elöregedésének ellensúlyozása o A gazdálkodók képzettségi szintjének javítása o Oktatás gyakorlati hiányosságainak ellensúlyozása o A fiatal gazdák jövedelmi viszonyainak javítása, a hitelképesség növelése o A gazdálkodás közelebb vitele a városi lakossághoz Eszközei: o Az alaptámogatások felüli juttatások o Pályázati előnyök, külön források o „csomag” megoldások o Tapasztalatcsere lehetőség bel- és külföldön

29 Juttatások a fiatal gazdáknak a Vidékfejlesztési Programból 2014-től Induló támogatás (40000 euro – min. két részletben 5-25%) Állattenyésztés: technológia-fejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító beruházás, trágyatárolás Kertészet: technológia-fejlesztés, erőforrás-hatékonyság javítása, termék-feldolgozás Vízgazdálkodási célú beruházások: vízkár-elhárítás, víz-visszatartás, melioráció, öntözés hatékonyság javítása, öntözésfejlesztés Támogatási mérték:50-60% Nagyságrend: max 50 MFt/projekt (kollektív Min. 20 MFt) Kötelező és választható képzések és tanácsadás „mentorálás”

30

31 Cím Szöveg

32 Hogy néz ki egy ideális, átgondolt pályázati folyamat? 1. Kötelező feltételeknek való megfelelés 2. Előminősítés 3. Pályázatírás/Csatolmányok beszerzése/MVH regisztráció 4. Beadás időben 5. Támogatói döntés 6. Pályázati projekt megvalósítása 7. Kifizetési kérelem összeállítása, beadása 8. Fenntartási időszak, monitoring

33 A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére A támogatásban részesülő ügyfelek kötelezettségei: 1. A vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek betartása: o - egyéni vállalkozói tevékenység fenntartása o -adminisztrációs kötelezettségek betartása 2. A támogatási kérelemben vállaltak megvalósítása: o -a működtetési időszak egyes éveire vállalt EUME méret elérése o -A kommunikációs tervben vállaltak megfelelően történő betartása o -4. és 5. év tekintetében a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel teljesítése o -TCS/TÉSZ tagság fenntartása működtetési időszak alatt o -a vállalt termékeke helyettesíthetők más ágazatok termékeivel a vállalt EUME megvalósítás érdekében

34 Ellenőrzések A támogatásban részesült ügyfelek a működtetési időszak alatt, legalább egyszer (100%) vizsgálat alá kerülnek, a pályázatban vállalt feltételek betartása céljából. Ez lehet: o Adminisztratív ellenőrzés o Helyi ellenőrzés Célja: a ténylegesen gazdálkodni akaró ügyfelek kapjanak csak támogatást!

35 Gyakran előforduló hibák Vállalt EUME mérettől való elmaradás (minden év!) 4. évre vállalt EUME méret nem teljesítése Kommunikációs tervben vállaltak megvalósításának elmulasztása (- 30%) TIR-be történő bejelentési kötelezettség elmulasztása (-6%) Vállalkozói tevékenység szüneteltetése vagy megszüntetése (-4%) Földhasználati bejegyzés elmulasztása.

36 Helyszíni ellenőrzési tapasztalatok 1. Nincs tényleges gazdálkodás, vagy csak minimális o Elérhetetlen ügyfelek (külföld) (-4%) o Nincs földterület, nincs állatállomány – 75%-ban! o Nincs mezőgazdasági tevékenység, a bizonylatokat a kérelmező nem őrizte meg (-5%). 2. Tényleges gazdálkodóknál tapasztalható hibák o Vis maior o Tévhitek o Figyelmetlenségek o Az ügyfél nincs tisztában a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeivel

37 Tévhitek, pletykák… Csak a 4. évre kell teljesíteni a vállalt üzemméret elérését – NEM IGAZ! Minden évben – tervezés! A pályázatíró/tanácsadó hibáiért a kérelmező gazda nem felelős – NEM IGAZ! Minden kötelezettséget a kérelmező visel – tervezés! Semmiben nem lehet eltérni a pályázatban leírt tevékenységtől – NEM IGAZ! A vállalt EUME más termékekkel is helyettesíthető Csak a pályázatban leírt dolgokra fordítható a támogatás – NEM IGAZ!

38 Cím Szöveg

39 Cím

40 Cím

41 Miért érdemes velünk pályázni? Csak az elmúlt évben: 490 db feletti beadott agrár pályázat 81% nyertes agrár pályázat 3.9 Mrd Ft megnyert támogatás ügyfeleinknek

42 Köszönöm a figyelmet a Gordius Solutions Tender nevében!


Letölteni ppt "1.300 milliárd Ft vidékfejlesztésre Miklovicz Péter peter. Telefonszám: 06208231344."

Hasonló előadás


Google Hirdetések