Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan működnek együtt a pályaorientációs és élethosszig tartó tanulási stratégiák 2010. Szeptember 14. Szabóné Pákozdi Mária Európai Uniós Kapcsolatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan működnek együtt a pályaorientációs és élethosszig tartó tanulási stratégiák 2010. Szeptember 14. Szabóné Pákozdi Mária Európai Uniós Kapcsolatok."— Előadás másolata:

1 Hogyan működnek együtt a pályaorientációs és élethosszig tartó tanulási stratégiák 2010. Szeptember 14. Szabóné Pákozdi Mária Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

2 2 A prezentáció felépítése 1.A magyar LLL stratégia születése 2.A magyar LLL stratégia céljai 3.Prioritások és beavatkozási területek 4.A rendszer kiépítése 5.Pályatanácsadás 2005, 2007, 2009 6.Problémák 2005, Beszámoló 2007, 2009 7.EU: LLL stratégia a közeljövőben

3 3 A magyar LLL stratégia születése OECD, Világbank, UNESCO, Európa Tanács, Európai Unió lisszaboni stratégiája: LLL oktatáspolitikai koncepció (2006-ig nemzeti LLL- ek)- az okt.pol. nemzetköziesedése EU Bizottság elvárása – csatlakozás, felzárkózás OM+FMM: 2212/2005.(X.13.)sz. Korm. hat. az LLLS –ról: a HRD cselekvés vezérfonala 2013-ig, 2 évente jel. Előtte már HEFOP (2004-06) egyik prioritása, ágazati fejlesztések – az EU támogatások pozitív hatása, átláthatóság, elszámoltathatóság,integrált intézkedések

4 4 A magyar LLL stratégia céljai Átfogó, modern, koncepcionális keret és tevékenységi lehetőség A kormányprogramban megfogalmazott társ.pol.-i és gazd.fejl.-i célok megvalósításának fontos eszköze Átfogó kerete az ország humánerőforrás-fejlesztésének Az egyén életminőségének, az ország versenyképességének javítása A stratégia a tanulást mint rendszer kezeli: foglalkoztathatóság bővítése, esélyegyenlőség, informális, nem formális tanulás elismerése, jogi, intézményi és finanszírozási feltételek Holisztikus megközelítés időkorlátok, számszerűsített célok, cselekvési terv és források azonosítása nélkül

5 5 Prioritások és beavatkozási területek 1.Esélyteremtés (Útravaló program) 2.Oktatás, képzés és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése (77 TISZK, OKKR) 3.Új kormányzási módszerek, közpolitikai technikák (felsőoktatási intézmények és állami- és vállalati kutatóhelyek közötti együttműködés) 4.Az oktatás, képzés hatékonyságának javítása, össztársadalmi ráfordításainak növelése (munkaidő- keret csökkenést a kieső idő alatti tanulás támogatásával ellensúlyozzák) 5.Az oktatás, képzés minőségének fejlesztése (közoktatási programcsomag-fejlesztés )

6 6 A rendszer kiépítése Jogi, intézményi és finanszírozási rendszer kiépítése Hazai és uniós források (ESZA): NFT I.(2004-06) HEFOP: kompetencia-alapú közoktatás, TISZK-ek, OKJ, moduláris szakképzés, felsőoktatás,vállalkozó-készség ÚMFT (2007-13)TÁMOP, TIOP: szak-, felnőttképzés, minőségi közoktatás és egyenlő hozzáférés, felsőoktatás, oktatásból idő előtt kimaradó fiatalok, infrastruktúra a normatív rendszerű, állami támogatások bevezetése az állami költségvetés terhére (pl.az első szakképesítés megszerzéséhez), a Munkaerőpiaci Alap felnőttképzési célú keretének létrehozása, a 2003 óta rendszeresen nyújtott eszköz- és képzéstámogatás (2003- 2005 között kb. 13 milliárd Ft) Lifelong Learning Programme – az Egész életen át tartó tanulás programja (CBI Projekt) Jelentések 2 évenként

7 7 Pályatanácsadás 2005 Okt.rsz. széttagolt, szelektív, átjárhatóság hiánya 2005: Korm.hat.-ban kapcsolódó feladat nincs, előterjesztésben: tudatos pályaorientáció és pályaválasztás fontossága, álláskeresési, munkavállalási, munkahely-változtatási ismeretek és készségek Fejlődik, de még nem elég kiterjedt és hatékony, hiányos, rendszerszerű, nem elég széleskörű Ált.isk: tanárok munkaerő-piaci ismereteinek hiánya - Pályaorientáció a közoktatásban: kompetenciák bővítése, p.orientációs információs rendszer, pedagógusok továbbképzése Kp. isk: állampolg.-i ismeretek, tudatos általános életpálya-tervezés, pályakorrekció Megyei Foglalkoztatási Információs Tanácsadó Kp., hatásuk még nem elég kiterjedt, regionális és kistérségi bázisokon országos információs és tanácsadói hálózat létrehozása Az isk.rsz-ből kilépők sikerességének mérése és az eredmények visszacsatolása a képzők számára

8 8 Pályatanácsadás 2007/2009 2007: Terv: Pályaorientáció és pályakövetés rendszerének általános bevezetése a felsőoktatási intézményekben Csatlakozás az LLG-hez 2009: Pályaorientáció és pályakövetés rendszerének általános bevezetése a felsőoktatási intézményekben (TÁMOP 4.1.1. - 4 milliárd Ft) A felsőoktatás rsz.-szintű fejlesztése: (TÁMOP 4.1.3. - 2 milliárd Ft) Központi Diplomás Pályakövető Rsz. Vezetői Információs Rsz, OKKR, Központi Validációs Rsz., IKT fejlesztések A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése - Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Nemzeti Pályaorientációs Tanács, portál (TÁMOP 2.2.2.)

9 9 Kihívások 2005 és beszámolók 2007/09 A társadalmi konszenzus hiánya a fejlesztések irányáról, programjáról, a kommunikációs tevékenység felerősítése a már elindult kezdeményezések és eredmények promóciójára, erősebb ágazatközi együttműködés, az intézményi érdekek,a jogszabályi és a finanszírozási rendszer nem ösztönöz kellőképpen a korszerűsítésre, az LLL logikája más, mint a hagyományos int.rsz-é, a költségvetési és a magánszféra közötti hatékonyabb és intenzívebb partnerségen alapuló együttműködések Eredmények fenntarthatóságának biztosítása,a fenntartás ellenőrzési rendszerének kidolgozása a képzések és az ágazati fejlesztések koordinálatlan-sága, szétaprózottsága, az eredményesség mérhetőségét biztosító módszertan meghatározása, fenntarthatóság, a leginkább rászoruló csoportok elérése rendkívül sok akadályba ütközik, az érintett szakemberek tudásának feltárása.

10 10 Bizottsági munkadokumentum az LLL stratégiák megvalósításának kritikus tényezőiről 1.Az érdekelt felek közötti együttműködés erősítése 2.Megfelelő finanszírozási rendszer megteremtése 3.A megfelelő infrastruktúra kialakítása és az oktatási, képzési intézmények kapacitásának bővítése 4.A tanulási lehetőségek vonzóbbá tétele 5.A tanulás gyakorlatának megváltoztatása 6.A visszacsatolás lehetőségeinek a megteremtése

11 11 EU: LLL stratégia aktualitásai 2009. május: Az oktatás és képzés 2020-ig tartó stratégiája: felnőttkori tanulás, pályaorientációs rendszerek minőségének javítása, valamint a tanulás általános vonzerejének növelése, a nemzeti LLL stratégiák végrehajtási folyamatának befejezése, a nem formális és informális tanulás elismerése és a pályaorientáció 2010 szept. Bizottsági munkadokumentum az LLL stratégiák létrehozásának és átültetésének sikertörténeteiről és a kritikus tényezőkről. Felnőttkori tanulás cselekvési terv végrehajtása EKKR: Ajánlás (2008.04.): a nemzeti képesítési keretrendszereket 2010-ig feleltetik meg a tagországok az EKKR-nek, 2012-től pedig minden bizonyítványnak tartalmaznia kell az utalást az EKKR megfelelő szintjére (bolognai felsőoktatási keretrendszer), 2010-re tagországok 40% kész lesz – leltár Hatása az egész életen át tartó tanulásra és a mobilitásra: bizalom és átláthatóság erősítése (foglalkoztathatóság és pályatanácsadás)

12 12 Köszönöm a figyelmet! maria.pakozdi@nefmi.gov.hu


Letölteni ppt "Hogyan működnek együtt a pályaorientációs és élethosszig tartó tanulási stratégiák 2010. Szeptember 14. Szabóné Pákozdi Mária Európai Uniós Kapcsolatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések