Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Takács Péter kistérségi tanácsadó, megyei koordinátor Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2007. március 07. Aktuális pályázati lehetőségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Takács Péter kistérségi tanácsadó, megyei koordinátor Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2007. március 07. Aktuális pályázati lehetőségek."— Előadás másolata:

1 Takács Péter kistérségi tanácsadó, megyei koordinátor Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2007. március 07. Aktuális pályázati lehetőségek vállalkozások számára

2 Az előadás szerkezete I.Észak-Alföldi Operatív Program A regionális tervezési folyamat Az akcióterv szerepe, funkciója, felépítése, Az akcióterv tartalma II.Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.3 Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára III.Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása A turisztikai tevékenységek ösztönzése

3 A regionális tervezési folyamat Helyzetelemzés és SWOT (elkészült – ÉARFT elfogadta: 2006. február) Stratégiai Program (elkészült – ÉARFT elfogadta: 2006. március) Észak-Alföldi Operatív Program (elkészült – ÉARFT elfogadta: 2006. november) – 2006. decemberében kiküldésre került Brüsszelbe Kétéves Akcióterv Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2007. január 11-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az Észak-Alföldi Operatív Program Regionális Akciótervének első munkaanyagát. Pályázati kiírások (készítése elkezdődött) – 2007-ben három ütemben kerülnek kiírásra

4 Az akcióterv szerepe, funkciója Az akcióterv részleteiben mutatja be –az egyes prioritások és intézkedések tartalmát, –egymáshoz és más operatív programokhoz kapcsolódó szinergiáját, –koordinációs kötelezettségeit, valamint –az intézkedések keretében megjelenő konstrukciókat, amelyekből pályázati kiírások lesznek. Az akcióterv alapján lesznek kidolgozva az Észak-Alföldi Operatív Program pályázati kiírásai Míg az Észak-Alföldi Operatív Program 7 évre, az akcióterv kétéves időszakokra szól, a jelenlegi 2007-2008-ra

5 Az akcióterv szerkezeti felépítése Az operatív program végrehajtását szolgáló konstrukciók Az intézkedés keretében támogatható konstrukciók ütemezése Az intézkedés pénzügyi keretének ütemezése A támogatási konstrukciók bemutatása: 1.A konstrukció célja 2.A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás 3.A támogatás formája 4.A választott konstrukció indokoltsága 5.Támogatható tevékenységek 6.Lehetséges kedvezményezettek 7.A megvalósítás földrajzi területe 8.Kiválasztási kritériumok 9.A támogatás mértéke 10.A támogatásban részesülő projektek várható támogatási összegének és számának éves ütemezése (becslés) 11.Elszámolható és nem elszámolható költségek 12.A konstrukció elvárt eredményei, hatásai 13.Monitoring mutatók 14.A közösségi politikák érvényesítése 15.A konstrukció indításának és megszüntetésének feltételei 16.A konstrukció kategorizálása az EU rendeletek alapján

6 Az akcióterv tartalma ÉAOP és az akcióterv prioritásai: 1.A gazdaság működési feltételeinek javítása 2.A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése 3.A turisztikai potenciál erősítése 4.Város- és térségfejlesztés

7 Az akcióterv tartalma 1.Prioritás: A gazdaság működési feltételeinek javítása 1.1 Kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése 1.1.1. Kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése 1.2 Helyi gazdasági szereplők működési hatékonyságának növelése, együttműködéseinek elősegítése 1.2.1. Vállalati inkubáció elősegítése 1.2.2. Gazdasági szervezetek együttműködésének fejlesztése 1.3 Alap- és emeltszintű tanácsadás 1.3.1. Alap- és emeltszintű tanácsadás

8 1.1.1. Kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése Alkalmazandó eljárás: Kétfordulós pályázat A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás A támogatás mértéke: A támogatás minimális és maximális összege: 20 – 500 M Ft A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke: 50% Lehetséges kedvezményezettek: Pályázó: önkormányzat, gazdasági társaság Támogatásban részesülő partner: önkormányzat, gazdasági társaság, non-profit szervezet Közreműködő partnerek és egyéb partnerek: önkormányzat, gazdasági társaság, non-profit szervezet

9 1.1.1. Kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése Támogatható tevékenységek: Meglévő ipari parkokban és ipari területeken telekhatáron belül és telekhatáron kívül maximum 200 m-ig termelő infrastruktúra kiépítése, felújítása, bővítése. Utak építése és fejlesztése kizárólag telekhatáron belül támogatható. A vállalkozások működését és termelését elősegítő szolgáltatási kör bővítése és minőségének javítása Az ipari park, ipari terület által nyújtott szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények létesítése, bővítése, korszerűsítése, valamint eszközök, berendezések beszerzése. Az ipari park, ipari terület tulajdonában lévő épületek átalakítása, korszerűsítése bérbeadás céljából. Önmagában nem, csak fenti tevékenységekkel együtt támogatható: Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység

10 Az akcióterv tartalma 3.Prioritás: A turisztikai potenciál erősítése 3.1 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 3.1.1. Egészségturizmus feltételrendszerének fejlesztése, valamint komplex turisztikai, egészségmegőrző és -fenntartó termékek kialakítása 3.1.2. Természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztése 3.1.3. Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése 3.1.4. Kulturális rendezvények, programok támogatása 3.1.5. Konferencia-, üzleti- és sportturizmus infrastrukturális feltételének javítása 3.2 A turizmus fogadási feltételeinek javítása 3.2.1. A turizmus fogadási feltételeinek javítása 3.3 Turisztikai szervezeti és működési feltételek javítása 3.3.1. Turisztikai szervezetfejlesztés és turisztikai marketing tevékenység fejlesztése

11 Turizmus fogadási feltételeinek javítása Támogatható tevékenység ● Meglévő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásnövelése, minőségének fejlesztése kategóriaváltással ●Új vagy bővülő igényeket kielégítő minőségi szolgáltatást nyújtó, magas színvonalú kereskedelmi szálláshelyek építése ●A szálláshelyeken kínált szolgáltatások bővítése

12 Turizmus fogadási feltételeinek javítása Nem támogatható tevékenység: ●Ingatlanvásárlás ●Ingatlan és eszközbeszerzés ●Kizárólag jelenlegi állapot megőrzését segítő tevékenységek Lehetséges kedvezményezettek ●önkormányzatok, gazdasági társaságok, non-profit szerv. Támogatás mértéke ●Maximum:50 %

13 Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3

14 A pályázat alapvető célja: Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának javítása révén a vállalkozások versenyképességét növelje, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1057 millió forint a 2007. évre. TÁMOP-2.1.3/07/01 Munkahelyi képzések támogatása

15 Támogatható tevékenységek I. Kizárólag az alábbi akkreditált illetve OKJ-s képzéstípusokra igényelhető támogatás: szakmai képzés és az Európai Unióval kapcsolatos képzések, amennyiben azok a vállalkozás létesítő okiratába a pályázat benyújtásakor bejegyzett tevékenységi körökhöz kapcsolódnak; a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.);

16 Támogatható tevékenységek II. idegen nyelvi képzés; számítástechnikai,informatikai képzés; munka- és egészségvédelem vezetőképzés a vállalkozás vezető tisztségviselői és középvezetői számára (csak abban az esetben támogatható, ha legalább a fenti képzéstípusok közé tartozó legalább egy képzés szerepel a pályázatban)

17 Egy projekt keretében legfeljebb 10 különféle képzést lehet megvalósítani. Támogatás az alábbi költségekre igényelhető: képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek vizsgadíjak, bizonyítvány- kiállítás díját) szállás és ellátás költsége utazási költség (oktatók és a képzésben résztvevők) tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek biztosíték nyújtásával kapcsolatos költségek bankköltség (számlanyitás, számlavezetés) * de minimis típusú költségek (max. 200 000 EUR)

18 Továbbá minden egyes hátrányos helyzetű személy képzése esetén további egy százalékpont, de legfeljebb összesen 10 százalékpont. TÁMOP-2.1.3/07/01 Munkahelyi képzések támogatása Az elnyerhető támogatás mértéke: 1 millió Ft – 25 millió Ft Pályázók köre: mikro- és kisvállalkozások Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 80%- a. A projektnek minimum 3 és maximum 18 hónap alatt kell megvalósulnia.

19 Hátrányos helyzetű munkavállaló (a 68/2001/EK rendelet alapján) minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó fogyatékossággal élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a munkaerőpiacra; minden olyan, a Közösség területére munkavégzés végett beköltöző vagy már beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki és/vagy nyelvi képzésre szorul; minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván, különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás összeegyeztetésének a nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni első hat hónapban; minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy azzal egyenértékű képesítést; minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli személy, a munkába állás utáni első hat hónapban.

20 Képzéscsoportokhoz kapcsolódó minimális óraszámok: A projekt súlyozott óradíja nem haladhatja meg a nettó 3000 Ft-ot!

21 A pályázatok benyújtásának, helye és határideje ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 1385 Budapest, Postafiók Pf. 818 2007. március 30-tól, 2007. december 31-ig A végleges program 2007. március 9-től lesz elérető az NFÜ honlapján. www.nfu.gov.hu

22 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program prioritásai (tervezet) 1.A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 2.A környezet és a vidék fejlesztése 3.A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

23 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 3-as prioritás intézkedései 3.1. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás 3.2. Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 3.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése 3.4. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 3.5. A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése 3.6. Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása 3.7. A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése – Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése

24 A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. Pályázók köre –gazdasági társaságok –szövetkezetek, –egyéni vállalkozók (amelyek megfelelnek a mikro vállalkozások feltételeinek) A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 58,5 milliárd forint 2013-ig. Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

25 A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása (a 2004. évi XXXIV. törvény alapján) Foglalkoztatott létszám: Nettó éves árbevétel: Kis- és középvállalkozás (KKV) < 250 fő <50 millió EUR (< 12 500 millió Ft) A KKV kategórián belül Kisvállalkozás< 50 fő <10 millió EUR (< 2 500 millió Ft) Mikrovállalkozás< 10 fő <2 millió EUR (< 500 millió Ft)

26 Támogatható tevékenységek I. Támogatás mértéke: 1.000.000 -5.000.000 Támogatás mértéke: 5.000.001 -50.000.000 Új eszközök beszerzése Komplex fejlesztés

27 Támogatható tevékenységek köre 1. Technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök beszerzése, Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések

28 Támogatható tevékenységek köre 2. Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e- szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is: –hardware, –software –szélessávú internet szolgáltatás

29 Támogatható tevékenységek köre 3. Piacra jutás támogatása : –piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), –piackutatás, igényfelmérés, –marketing eszközök elkészítése, beszerzése. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken : –vállalati stratégiai tanácsadás, –szervezetfejlesztési tanácsadás, –menedzsmentfejlesztési tanácsadás, –vállalati folyamatmenedzsment támogatása, –online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, –technológiai fejlesztési tanácsadás, –marketing tanácsadás, –logisztikai tanácsadás, –pénzügyi tanácsadás. Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása

30 Nem jogosult támogatásra a) szállodai, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás és étkezőhelyi vendéglátás b) a mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása c) bányászati tevékenység, kivéve a tőzegkitermelést és forgalmazást; d) jármű-kereskedelem, javítás, üzemanyag- kiskereskedelem e) nagykereskedelmi tevékenység f) pénzügyi és ingatlanforgalmazási szolgáltatások g) közigazgatási és oktatási tevékenységek kereskedelmi fuvarozási tevékenységet végző vállalkozás áruszállító gépjárművek megvásárlásához.

31 A támogatás aránya: Közforrások maximális aránya az összes elismerhető költségen belül: 40%. Hátrányos helyzetű településeken 45%.

32 A támogatás célja: A helyi turisztikai szolgáltatások bővítése és minőségének fejlesztése révén a települések vendégfogadó-képességének javítása. Pályázók köre –gazdasági társaságok –szövetkezetek, –egyéni vállalkozók –mikro, vagy kisvállalkozások –egyesületek, alapítványok, –önkormányzatok A turisztikai tevékenységek ösztönzése

33 Támogatható tevékenységek (1) Kis kapacitású, minőségi szálláshelyfejlesztés, és az ezekhez tartozó szolgáltatásokat Szálláshelyhez nem kötött agroturisztikai szolgáltatások kialakítása mezőgazdasági, népművészeti és kézműves tevékenységek és termékek bemutatása, borturisztikai szolgáltatások, horgászturisztikai szolgáltatások (horgásztavak környezetének kialakítása, stégek, csónakok stb.), lovasturisztikai szolgáltatások (lovasudvar és eszközök pl. kocsi, szán, stb.),

34 Támogatható tevékenységek (2) Kollektív turisztikai termékmarketing, beleértve rendezvények szervezése, turisztikai szakvásárokon való részvétel, szóróanyag stb. és információs-kommunikációs technológiai fejlesztések támogatása Kis léptékű turisztikai infrastruktúra fejlesztés: turisztikai látnivalók kitáblázása, túraútvonalak „kiépítése” gyalogos, kerékpáros és lovastúrákhoz, természeti látnivalók látogathatóságának biztosítása (utak, pihenőhelyek, szemetesek, menedékek, megfigyelő és információs pontok stb.)

35 A támogatás aránya: Közforrások maximális aránya az összes elismerhető költségen belül: 55%. Hátrányos helyzetű településeken 65%. Konstrukció indításának tervezett időpontja: 2007.április 09.

36

37 NévKistérség E-mail cím Ács Orsolya Nyíregyházai orsolya.acs@eszakalfold.hu Bogáti János Kisvárdai janos.bogati@eszakalfold.hu Csiki Anita Gabriella Mátészalka anita.csiki@eszakalfold.hu Dányádi Andrea Fehérgyarmati andrea.danyadi@eszakalfold.hu Dr. Maczkó György Nyírbátori gyorgy.maczko@eszakalfold.hu Hagymási Tibor Baktalórántházai tibor.hagymasi@eszakalfold.hu Hamvas Gabriella Tiszavasvári gabriella.hamvas@eszakalfold.hu Szabó László Csengeri laszlo.szabo@eszakalfold.hu Szőllősy László Vásárosnaményi laszlo.szollosy@eszakalfold.hu Takács Péter Ibrány-Nagyhalászi peter.takacs@eszakalfold.hu Takács Péter Nagykállói peter.takacs@eszakalfold.hu

38 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Takács Péter, kistérségi tanácsadó telefon (mobil): 30/476-04-15 e-mail: peter.takacs@eszakalfold.hu


Letölteni ppt "Takács Péter kistérségi tanácsadó, megyei koordinátor Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2007. március 07. Aktuális pályázati lehetőségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések