Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Zöld innováció” – Az NKFI Hivatal környezetvédelmi és energetikai ágazati stratégiája, a KFI forrásokhoz való hozzáférés és felhasználás kérdései Dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Zöld innováció” – Az NKFI Hivatal környezetvédelmi és energetikai ágazati stratégiája, a KFI forrásokhoz való hozzáférés és felhasználás kérdései Dr."— Előadás másolata:

1 „Zöld innováció” – Az NKFI Hivatal környezetvédelmi és energetikai ágazati stratégiája, a KFI forrásokhoz való hozzáférés és felhasználás kérdései Dr. Szigeti Gyula Péter elnökhelyettes Vegyipari Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai konferencia 2015. október 14-15

2 Európai Uniós háttér KEHOP: 2015. évi pályázati menetrendje a 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat, 1. melléklet AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

3

4 Környezeti és Energetikai Hatékonyság Operatív Program (KEHOP) A KEHOP célja: A fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés elősegítése, valamint hogy ez a növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg. Horizontális célok: a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása; a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése; egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

5 AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE KEHOP prioritások A KEHOP prioritástengelyei: 1. prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás; 2. prioritás: Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése; 3. prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések; 4. prioritás: Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések; 5. prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása; 6. prioritás: Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök; 7. prioritás: Technikai segítségnyújtás.

6 Magyarország számszerű nemzeti vállalásai (KEHOP) Erőforráshatékony Európa [COM(2011) 571 final] EU 2020: 1.K+F ráfordítások: a GDP 3%-a 2.20-20-20%: energiahatékonyság növelése; ÜHG-kibocsátás csökkentése; megújuló energiaforrások használata (ebből 10% a közlekedésben). Fenntartható növekedés: az erőforrás-hatékony, hosszú távon fenntartható és versenyképes gazdaság megteremtése. AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE a foglalkoztatási ráta 75%-ra emelése a K+F szintje a GDP 1,8%-ára nő a megújuló energiaforrás ok részaránya 14,6%-ra nő az energia- hatékonyság 10%-os növelése az ÜHG kibocsátás max. 10%-os növekedése a 2005-ös értékhez viszonyítva a felsőfokú végzettségűek aránya 30,3%-ra nő (30-34 évesek) a korai iskolaelhagyók aránya 10%-kal csökken (18-24 évesek) a szegénységben élő népesség száma 500 ezerrel csökken 2020

7 III. Intelligens szakosodás AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

8 Pilot projekt: valós feltételek kis idő- és költségvetés ráfordítás Hatékonyság komplex problémák szakmai igényesség Cél: a nagyobb léptékű tevékenység megalapozása, eredményes beágyazódásának segítése. A stratégia által javasolt pilot projektek:a) openlab = „nyitott laboratórium” b) FIEK = Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ c) PcP = kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés d) inkubátor program Elvárt eredmények: hálózatosodás, beszállítóvá válás, spin-off cégek alapítása open innovation a hazai ipar megerősödése az európai KFI területén (FIEK) a privát szféra tőkéjének mobilizálása szemléletváltás a vállalkozói létről, lehetőségekről a kreativitás, a tudás és kockázatvállalás felértékelődése korszerű megoldás a közintézmények problémáira: a kockázat és a haszon megosztása, a köz- és a magánszféra együttműködése, új technológiák, termékek és szolgáltatások létrehozása A Nemzeti S3 dokumentum pilot projektjei AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

9 A hazai vállalatok versenyképessége AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE Hazai tulajdonú vállalatok jellemzői technológiai hátrány alacsony KFI tevékenység főleg mikro-, kis- és középvállalkozások helyi piacra Külföldi tulajdonú vállalatok jellemzői főleg high-tech intenzív KFI tevékenység multinacionális cégek globális piacra Versenyképesség javítása: technológia transzfer beszállítói hálózat mobilitás partnerség

10 A hazai KKV-k jellemzői Néhány kiragadott statisztikai jellemző idegen nyelvet egyáltalán nem beszél a hazai cégek 40,5%-a* továbbképzést az elmúlt két évben egyáltalán nem valósít meg a hazai cégek 57,8%-a* semmilyen típusú együttműködésben nem vesz részt a cégek 54%-a* semmilyen típusú innovációt nem végez a KKV-k 68,9%-a + semmilyen marketing kommunikációt nem végez a hazai cégek 31,5%-a (a hazai cégek 49,5%-a nem rendelkezik honlappal)* Termék és/vagy technológiai innovációt bevezető KKV-k aránya: 16,9% + Marketing innovációt bevezető KKV-k aránya: 19,3% + *: TÁMOP 4.2.2 A – 11/1/KONV-2012-0058 (Dr. Szerb László) Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi, regionális és makrogazdasági hatásainak komplex vizsgálata és modellezése + : Community Innovation Survey (CIS) 2012 AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

11 Az Alapból finanszírozott innovációs projektek általános tanulságai többségük nemzetközi mércével mérve nem versenyképes: versenyképesként indultak, de a fejlesztés közben lemaradtak az élvonaltól, az NKFIH befektetésnek tekinti az Alapból biztosított pénzügyi forrást, a fejlesztés értéke nem arányos a befektetett forrással, a létrehozott tudás „közhaszna” csupán egy zárójelentés, az eredmény nem hasznosul a következő projektekben. AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

12 A termék- vagy technológiai innovációt folytató vállalkozások között a különböző szereplőkkel együttműködők aránya AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE Forrás: Community Innovation Survey (CIS) 2012

13 Az NKFI hivatal mint befektető A KFI szakpolitika stratégiai megalapozása és pályázati finanszírozása egyensúly az alap- és alkalmazott kutatások és az innováció ösztönzésében az akadémiai-egyetemi és a vállalati kutatások ösztönzésében a területi elvű források felhasználásának ösztönzésében nem köthető kompromisszum kiválóság átláthatóság elfogulatlanság BIZALOM AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

14 A versenyképes nemzeti innovációs rendszer világszínvonalú tudományos háttér, kiváló kutatók, fejlesztők, szakemberek Felsőoktatás, MTA Kormányzat, NKFIH koordináció: kiszámítható és átlátható pályázati finanszírozás Vállalatok, gazdasági szereplők oktatás, fenntartható kutatásfinanszírozási rendszer Innovatív, ösztönzők támogatással, szabályozással dinamikus együttműködés felsőoktatási-ipari együttműködés piaci igények, tőke, ipari folyamatok AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

15 A KFI források felhasználásának elvei és gyakorlata Az intézmények olyan pályázatokon nyerhetnek el támogatást, amelyekhez kapcsolódó kutatási eredményeik igazoltan a nemzetközi élvonalba tartoznak, amelyekben van olyan konzorciumi partner, amelyik biztosítja az eredmény gyakorlati hasznosságát és hasznosíthatóságát, amelyekben az eredmény nemzetközi terjesztését, piacra vitelét vállalja és teljesíti egy partner, amelyekben a projekt megvalósítása professzionális (nem „lyukasórában”), amelyekben tiszta akadémiai környezetből pályáznak (partnerük az egyetem, nem pedig az egyetemmel konkurens professzori kft.), amelyekben a projekt elszámoltatható. AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

16 termelőszektor; kiemelt ágazatok; feltörekvő technológiák; sok új munkahely; több pénzügyi eszköz; kevesebb vissza nem térítendő támogatás; a KKV támogatásokra kell fókuszálni; bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba a nagyvállalatok támogatása szigorodott H2020 részvétel, európai kutatási infrastruktúra kihasználása részvétel nagyléptékű és hosszú távú kutatási együttműködésekben K+I együttműködések; a KKV-knak is hasznosnak kell lenniük GINOP főleg KFI és innovatív KKV Változások a 2014 – 2020 közötti időszakra AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

17 Az elérhető KFI források típusai Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap GINOP VEKOP NKFI Alap Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

18 Operatív Program Indikatív forrásallokáció a források %-ában Indikatív forrásallokáció EU+hazai Mrd Ft Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) (tervezhető alapok: ERFA, ESZA) 39,40%2 869,7 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program ( TOP) (tervezhető alapok: ERFA, ESZA) 16,15%1 175,3 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) (tervezhető alapok: ERFA, ESZA) ( A rendelkezésre álló források kiegészíthetők a 15 %-os földrajzi rugalmasság terhére.) 3,55%259,6 Központi és területi gazdaságfejlesztés összesen = 59,10%= 4 304,6 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) (tervezhető alapok: ERFA, ESZA) 10,94%796,8 Környezeti és Energetikai Hatékonyság OP ( KEHOP) (tervezhető alapok: Kohéziós Alap, ERFA) 14,77%1 075,8 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) (tervezhető alapok: Kohéziós Alap, ERFA) 13,69%997,1 Végrehajtási Koordinációs Operatív Program (KOP) (tervezhető alap: Kohéziós Alap) 1,50%109,3 Összesen = 100,00%= 7 283,6 Hazai és uniós források 2014-2020 AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

19 KFI források és pályázatok – 2015 KTIA után NKFI Alap   27,13 mrd forint; A megújult pályázati portfolió támogatási feltételrendszere: feladatorientált versenypályázati rendszer; nemzetközi mércével is versenyképes kutatási háttér az adott szakterületen: hiteles ipari partnercég, garancia, az eredmények további hasznosíthatósága; átlátható, kiszámítható működés, megfelelő szervezeti forma; a finanszírozó számára látható szakmai vezetők, tárgyaló partnerek. Partnerség kiszámítható feltételrendszerben: 1.stabil intézményi gazdálkodás; 2.kutatás-fejlesztési és innovációs kiválóság együtt vezet eredményre; 3.oktatási eredményesség. Rendszerben kell gondolkodni: nemzetgazdaság > felsőoktatás > intézmény > projekt (kar/intézet)> kutató/oktató. AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

20 Támogatott célok Pályázatok: GINOP – VEKOP – NKFI Alap Pályázható keretösszeg [Mrd Ft] 2015-ben meg- nyíló források Vállalati KFI [88,8 Mrd] Vállalatok önálló KFI tevékenységének támogatása [55 Mrd Ft] (2015. augusztus 25-én megjelent) 50 GINOP [257,5 Mrd] 5 IparjogIparjog [1.3 Mrd Ft] (2015. augusztus 25-én megjelent) 1 0,3 Innovációs voucher [4 Mrd Ft] (hamarosan pályázható) 3 1 Innovációs ökoszisztéma [6,5 Mrd Ft] (hamarosan pályázható) 5 1,5 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatás-fejlesztés [22 Mrd Ft] (hamarosan pályázható) 20 2 Transzfer [88,1 Mrd] K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE) és nemzeti KFI programok [59,1 Mrd Ft] (2015. szeptember 29-én megjelent) 50 9,1 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) – kutatási infrastruktúra fejlesztése [29 Mrd Ft] (hamarosan pályázható) 25 4 AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

21 Támogatott célok Pályázatok: GINOP – VEKOP – NKFI Alap Pályázható keretösszeg [Mrd Ft] 2015-ben megnyíló források Infrastruktúra [106 Mrd] Stratégiai K+F műhelyek kiválósága [44 Mrd Ft] (2015. szeptember 29-én megjelent) 40 VEKOP [13 Mrd] 4 K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodáshálózatosodás [22 Mrd Ft] (2015. augusztus 25-én megjelent) 20 2 ELI lézer kutatóközpont [40 Mrd Ft] (2015. március 31-én megjelent) 40 NKFI Alap [27,13 Mrd] Kutatási témapályázatok 5,98 Posztdoktori pályázatok1,57 Nemzetközi KFI Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése [3,5 Mrd Ft] (hamarosan pályázható) 3,5 3,68 AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

22 Fontos weboldalak  NKFI Hivatal és NKFI Alap: - www.nkfih.gov.hu  Az NKFI Alapból támogatott korábbi pályázatok: www.nkfia.kormany.hu/palyazatok www.nkfia.kormany.hu/palyazatok  Széchenyi 2020 pályázatok www.palyazat.gov.hu  Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia www.s3magyarorszag.hu  GINOP www.ginop.hu. AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Szigeti Gyula Péter Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal AZ INNOVÁCIÓ LENDÜLETE


Letölteni ppt "„Zöld innováció” – Az NKFI Hivatal környezetvédelmi és energetikai ágazati stratégiája, a KFI forrásokhoz való hozzáférés és felhasználás kérdései Dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések