Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az informatikai stratégiai tervezése 1. ábra A VÁLLALATI STRATÉGIA TERVEZÉS ALAPJAI Dr. Kovács Árpád Endre SZIE – GTK TATA Kiválósági Központ és Informatikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az informatikai stratégiai tervezése 1. ábra A VÁLLALATI STRATÉGIA TERVEZÉS ALAPJAI Dr. Kovács Árpád Endre SZIE – GTK TATA Kiválósági Központ és Informatikai."— Előadás másolata:

1 Az informatikai stratégiai tervezése 1. ábra A VÁLLALATI STRATÉGIA TERVEZÉS ALAPJAI Dr. Kovács Árpád Endre SZIE – GTK TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet (TKI) 2011. március 25.. INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS

2 Az informatikai stratégiai tervezése 2. ábra A TERVEZÉS n A tervezés fogalma n A vállalati irányítás alapja a vállalati terv –amely a fejlesztés és –működés programja, –az ellenőrzés dokumentuma n A tervezés (általános értelemben) valamely kívánatosnak tartott jövőbeni állapot felvázolása, valamint az annak elérését lehetővé tevő utak meghatározása n A tervezés jellemzői –több lehetőség közötti választás (döntés) –sajátos döntés mert: »megelőzi a cselekvést, »összefüggő problémára vonatkozik, »cselekvés szükségessége n A tervezési szemléletek – kielégítő - optimalizáló - adaptív

3 Az informatikai stratégiai tervezése 3. ábra - Földhasználati terv - Állateny. szerkezeti terv - Termelési folyamat terv - Termék felhasználási terv - Értékesítési terv - Munkaügyi terv - Pénzügyi terv - Beruházási terv IDŐ DIMENZIÓ SZERVEZETI DIMENZIÓ TERV FUNKCIONÁLIS DIMENZIÓ - Nemzetgazdasági terv - Regionális terv - Vállalati terv - Ágazati terv - Telepi, csoport terv - Egyéni terv - Hosszú távú terv - Közép távú terv - Éves terv - Éven belüli terv A vállalati tervek rendszere

4 Az informatikai stratégiai tervezése 4. ábra Mottó “... az emberek többsége túlságosan is sok tényező ismeretében kíván dönteni. Emögött az húzódhat meg, hogyha az ember elég sok tényt ismer, akkor a döntés majd önmagától megszületik. A sikeres vezetők általában gyors döntéshozók. Nincs szük- ségük arra, hogy minden megismerhető tényt megismer-jenek. Elfogadják, hogy ők is hozhatnak rossz döntéseket, bár bíznak abban, hogy igenis helyes döntéseket hoznak!” (Mark A. McCormack)

5 Az informatikai stratégiai tervezése 5. ábra Az I. téma összefoglalója Ismétlés: A vállalati stratégia tervezése Mit jelent a stratégiai tervezés? A stratégiai tervezés jellemzői A stratégia szintjei A stratégiai tervezés folyamata Jövőkép, misszió, értékekJövőkép, misszió, értékek Az üzleti tevékenység középpontjai Stratégiai célokStratégiai célok A következő témákról esik szó:

6 Az informatikai stratégiai tervezése 6. ábra Mit jelent a stratégiai tervezés? Stratégia = a jövőalkotás eszköze Stratégiai tervezés - Hosszabb időtávot átfogó, folyamatos tevékenység, amely a vállalatok, vállalkozások céljainak elérését segíti. STRATÉGIAI TERVEZÉS Eszközei: Stratégiai akciók Cél: Tartós siker elérése

7 Az informatikai stratégiai tervezése 7. ábra A stratégiai tervezés jellemzői Jövőbe tekintő Kreatív Rugalmas Aktív Akciókra épülő Változtatás orientált Tartós sikerre törekvő (-)

8 Az informatikai stratégiai tervezése 8. ábra A stratégiai terv segítségével elérhető, hogy a vállalat, vállalkozás céljait ne a meglevő feltételek korlátozzák, hanem megteremthetők legyenek a célok eléréséhez szükséges feltételek. hogy ne kelljen a versenytársak által meghagyott piaci lehető- ségekkel megelégedni, hanem kezdeményező stratégiával, információval, tudással a piac meghatározó szereplője lehessen a vállalat. hogy olyan tevékenységi kört válasszon a vállalat, ahol verseny előnyeire építve a környezeti lehetőségeket kihasználva növelheti tartós piaci sikereinek esélyét. hogy megteremtse a vállalkozási siker “közös nyelvét” a vállalat valamennyi dolgozója és részlege között, így mindenki megítélheti saját szerepét a siker elérésében.

9 Az informatikai stratégiai tervezése 9. ábra A stratégia szintjei Vállalati stratégia Üzleti egységek stratégiája Működési stratégiák (pl. humán-, marketing- informatikai stratégia, stb.).

10 Az informatikai stratégiai tervezése 10. ábra A stratégia szintjei Vállalati stratégia: Üzleti egység stratégia: Működési stratégia: vállalkozás jövőképét, misszióját, céljait és a célok eléréséhez szükséges akciókat tartalmazza. az adott piacokon alkalmazott konkrét verseny-stratégiákat fogalmazza meg, megkeresve a versenyelőnyök kihasználásának és folyamatos fenntartásának legjobb módszereit. a teendőkkel kapcsolatos részletes tennivalókat foglalja össze.

11 Az informatikai stratégiai tervezése 11. ábra A stratégia szintjei a szervezetben Felsővezetői szint üzletág K +F Személyzeti Pénzügy Termelés Nemzetközi Marketing K +F Személyzeti Pénzügy Termelés Nemzetközi Marketing Vállalati stratégia Üzleti egységek stratégiája Működési stratégiák

12 Az informatikai stratégiai tervezése 12. ábra....a módszer feltételezi, hogy a vállalkozásnak jól felkészített és elkötelezett munkatársai vannak, a munkatársak részvételi lehetősége a döntéshozatalban jelentős, a munkatársak önállósága a megoldási módok megválasztásában nagy - vagyis nemcsak a rutinfeladatokat bízzák rájuk, a munkatársak felelőssége egyértelmű, a felső vezetés és a munkacsoportok között rendszeres és jó a kommunikáció.

13 Az informatikai stratégiai tervezése 13. ábra A stratégiai tervezés folyamata Jövőkép, misszió,értékek Környezeti, társadalmi felelősség Folyamatos vezetői támogatás Környezeti lehetőségek Akciók AdottságokSzervezet Emberek Tudás Erőforrások

14 Az informatikai stratégiai tervezése 14. ábra A folyamat jellemzői A stratégiai tervezés folyamatának elemei egymással kölcsönös össze- függésben vannak, a folyamatban külső és belső elemek szerepelnek, amelyek egymást befolyásolják, a stratégia alkotás a jövőkép, a misszió és a stratégiai célok, valamint a környezeti és társadalmi felelősség megfogalmazásával kezdődik, A stratégia megvalósításában az erőforrások mellett a tudás játszik kiemelkedő szerepet a stratégia akciókon keresztül valósul meg. A megvalósítást, amely a szervezet alsó szintjén történik, a folyamatos vezetői támogatás vezeti sikerre.

15 Az informatikai stratégiai tervezése 15. ábra A stratégiai tervezés folyamatának szintjei Kreatív szintTechnológiai szint Jövőkép alkotás Stratégiai célok kijelölése Humán stratégiák kialakítása Akciók tervezése Környezet elemzés Belső adottságok értékelése Erőforrás elemzés

16 Az informatikai stratégiai tervezése 16. ábra Jövőkép, misszió, értékek (Vision, Mission, Values)

17 Az informatikai stratégiai tervezése 17. ábra Misszió és vízió A küldetés (misszió) meghatározza, hogy mi a szervezet létezésének célja, mi az a szerep, amit be akar tölteni. A misszió többnyire érzelmi töltéssel is rendelkezik. Szerepe elsősorban az, hogy megteremtse az elkötelezettséget, formálja a vállalati kultúrát, koordináló erő legyen az emberek cselekedeteinél. A jövőkép (vízió) a szervezet lehetséges és kívánatos jövőbeni állapotát, a pozícióját, működési körét, innovációs céljait rajzolja fel.

18 Az informatikai stratégiai tervezése 18. ábra Mi a jövőkép lényege? A jövőkép olyan jövendőbeli állapot fel- vázolását jelenti, amelyet a vállalat mindennél fontosabbnak tart. A jövőkép segítségével mindenki számára világossá válik a vállalat fejlődési iránya, az egyénekben kialakul egy értékrend, amely alapján el tudják dönteni, hogy mely lépések, magatartás normák segítik a jövőkép elérését. A jövőkép több mint óhajok gyűjteménye, ezt vállalatvezetés elkötelezettsége jelzi a munkatársak felé

19 Az informatikai stratégiai tervezése 19. ábra A jövőképpel kapcsolatos feladatok a jövőkép kialakítása a jövőkép széleskörű megismertetése a jövőkép iránti elkötelezettség elérése annak biztosítása, hogy az egyének cselekedetei a jövőkép által kijelölt keretek között maradjanak

20 Az informatikai stratégiai tervezése 20. ábra A JÖVŐRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSOK PIRAMISA MISSZIÓ Amiért létezünk JÖVŐKÉP Amit el akarunk érni STRATÉGIA „Játszmaterv” BALANCED SCORECARD Célok és mutatók négy nézőpont szerint ÜZLETI TERV Számszerű előirányzatok 3-5 évre OPERATÍV TERV Éves számszerű előirányzatok stratégiai tervezés PROJEKT TERVEK Konkrét célfeladatok tervei

21 Az informatikai stratégiai tervezése 21. ábra Az üzleti tevékenység középpontjai (Business Focus)

22 Az informatikai stratégiai tervezése 22. ábra Az üzleti tevékenység középpontjai A vállalati tevékenység “középpontjai”, vagy “pillérei” azok a legfontosabb tevékenységek, amelyek a vállalat jellegét meghatározzák és amelyek az állandó változások közepette a viszonylagos stabilitást jelentik. A bonyolult, többtevékenységet végző vállalatok esetében stratégiai problémát jelenthet, hogy a megosztott erőforrás-összetétel veszélyeztetheti a versenyképességet.

23 Az informatikai stratégiai tervezése 23. ábra Az üzleti tevékenység középpontjai A jövőkép segít abban, hogy a vállalat kijelölje a rá jellemző, legfontosabb területeket, amelyeken tartósan és sikeresen kíván működni. Ezek a tevékenységek egyben azok a fókusz-pontok, amelyeknél a vállalat versenyelőnyökkel rendelkezik, vagy versenyelőnyöket épít.

24 Az informatikai stratégiai tervezése 24. ábra A fókuszképzés területei a vállalati stratégiában TerületekJellemzők Termék/Szolgáltatás Vevők/Piacok Technológia Termelés Adott terméket, szolgáltatást helyez közép- pontba. Itt versenyelőnye van. Új termék, szolgáltatás bekapcsolása. A vevők egy csoportjára összpontosít. A vevő igényének megfelelő terméket fejleszt. Sikert a vevőkör hűségével méri. Egyedülálló, értékes technológiára összpontosít. A technológiai lehetőségek szerint fejleszt. Sikert az újabb technológiai újítások jelentik. A gazdaságos előállítás, a fajlagos költségek csökkentése révén ér el profitnövelést. Cél: a kapacitás kihasználtság. Ilyen pl.: a TQM a termelésben.

25 Az informatikai stratégiai tervezése 25. ábra Stratégiai célok (Strategic objectives)

26 Az informatikai stratégiai tervezése 26. ábra Stratégiai célok A stratégiai célok az általánosabb jövőképhez kapcsolódó konkrét mérföldkövek, amelyek elérését adott időtartam alatt tervezi a vállalat. A stratégiai célok lehetnek: Szervezeti oldalról: Vállalati - Üzletági - Funkcionális célok Időtartamuk szerint: Hosszú - Közép - Rövid távúak

27 Az informatikai stratégiai tervezése 27. ábra A főbb stratégiai célok (Vállalati szempontból) az elérendő piaci pozícióval: milyen szerepet vállal a cég az adott piacokon, a versenytársakhoz viszonyítva. a technológiai pozícióval: milyen szerepet kíván a vállalat betölteni a technológiai pozíció szempontjából. Az elérendő pénzügyi eredmény pozícióval: meg kell határozni a pénzügyi helyzettel, hatékonysági mutatók elérendő szintjével kapcsolatos célokat. Vállalati szinten a stratégiai céloknak foglalkozniuk kell:

28 Az informatikai stratégiai tervezése 28. ábra A főbb stratégiai célok (Üzleti egységek szintjén) a piaci részesedés nagyságára, a bevezetendő új termékek, szolgáltatások számára, az adózás utáni jövedelem maximalizálására, a különböző hatékonysági mutatók szintjére, új piacok megszerzésére, új vevőkör meghódítására, a kapacitás kihasználtság javítására Az üzleti egységek stratégiai céljai konkretizálják a vállalati célokat, megfogalmazzák azok eléréséhez szükséges teendőket. Az üzleti egységek céljai vonatkozhatnak:

29 Az informatikai stratégiai tervezése 29. ábra VÉGE


Letölteni ppt "Az informatikai stratégiai tervezése 1. ábra A VÁLLALATI STRATÉGIA TERVEZÉS ALAPJAI Dr. Kovács Árpád Endre SZIE – GTK TATA Kiválósági Központ és Informatikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések