Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A sáfárság bibliai alapjai Ben Maxson SÁFÁRSÁG. A szeminárium szükségszerűsége 1.Növekvő éhség a lelki egészség és életerő után. 2.Növekszik a társadalom.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A sáfárság bibliai alapjai Ben Maxson SÁFÁRSÁG. A szeminárium szükségszerűsége 1.Növekvő éhség a lelki egészség és életerő után. 2.Növekszik a társadalom."— Előadás másolata:

1 A sáfárság bibliai alapjai Ben Maxson SÁFÁRSÁG

2 A szeminárium szükségszerűsége 1.Növekvő éhség a lelki egészség és életerő után. 2.Növekszik a társadalom egyházra gyakorolt hatása. 3.A mindennapi keresztényi élet bibliai valósága.

3 A szeminárium célja 1.Hogy vizsgálja Isten mai és örök elveit. 2.Hogy kialakítson egy biblikus életfilozófiát. 3.Hogy elfogadja a „Jézus mibennünk” elvet 4.Hogy növelje a lelkiséget. 5.Hogy lehetőséget adjon a Szentléleknek, hogy helyreállítsa bennünk Isten képét. 6.Hogy szerzőket és vezetőket képezzen sáfársági területen.

4 A szeminárium tervezete 1. Kiterjesztett párbeszéd egymással és a Szentírással.

5 A szeminárium tervezete 2.Háromirányú exegézis: a.Bibliai modellek vizsgálata. b.Kultúra elemzése. c.A gyülekezet naponkénti életének kiértékelése.

6 E P I C Culture (epikus kultúra E – Experiential (Tapasztalati) P – Participatory (Résztvevői) I – Image-based (Kép-alapú) C – Connected (Összekapcsolt)

7 3.Lehetőség a személyes alkalmazásra és döntésekre. A szeminárium tervezete

8 Észrevételek és párbeszéd 1.Milyen jelét látjuk gyülekezeti tagjaink között a mélyebb lelkiség iránti vágynak? 2.Te személyesen mit szeretnél kapni ettől a szemináriumtól? Sorold fel lelki növekedésed három célterületét. 3. Hogyan engedhetünk a Szentírásnak, hogy alakítsa gyülekezetünket és a körülöttünk levő kultúrához való viszonyulásunkat?

9 1. Változások a társadalomban Körülményeink vizsgálata Körülményeink vizsgálata és az Egyházban és az Egyházban

10 2.Csökken az adakozási kedv a.Szervezet-ellenes hangulat b.Hitelesség válsága. c.Az egyháznak kisebb a társadalomra gyakorolt befolyása. d.A fiatal generáció másként adakozik. Körülményeink vizsgálata

11 3.Sáfársági képzések hiánya a lelkészek részéről. 4.A gyülekezeti tagok nem kedvelik a sáfárság témáját. 5.Növekvő küzdelem a helyi gyülekezet költségvetésének megvalósításáért. 6.A sáfárságot pénzügyként kezelik, amikor az a valóságban lelki ügy. Körülményeink vizsgálata

12 A helyes biblikus sáfárság minden szükségletet megcéloz.

13 1.A sáfársági képzés erősíti a vezetést.

14 2.A sáfársági képzés segíti a gyülekezet lelki növekedését.

15 3.A sáfársági képzés növeli a gyülekezet anyagi támogatottságát.

16 1.A pénz és adakozás mítosza. 2.A pénzalap-gyűjtés mítosza. 3.A pénzhiány mítosza. 4.A gyülekezet-támogatás mítosza. 5.Az önzés gyógyításának mítosza. Sáfársági mítoszok

17 6.Az elkötelezettségtől való félelem mítosza. 7.A lelkészek eltávolodásának mítosza az adakozási mintáktól. 8.A túl sok sáfársági prédikáció mítosza. 9.Az üzleti alku mítosza. 10.Az Úrért való munka mítosza. Sáfársági mítoszok

18 Vissza az alapokhoz Csak egy biblikus kereszténység tud keresztényi életvitelre elvezetni.

19 Bibliai alapigazságok 1.Isten egy személyes Isten — aki szoros és meghitt kapcsolatba akar lenni velünk. 2.Isten uralkodik — vezeti az emberek dolgait.

20 3. Isten, mint Teremtő és Szabadító, mindenek tulajdonosa— mindent biztosít. 4. Isten közvetlen ura egyházának aki helyet ad az emberi döntéseknek Bibliai alapigazságok

21 5. Isten mindenről gondoskodik, hogy egyházával kapcsolatos akaratát teljesítse, az Ő időrendje szerint. 6. Isten partneri kapcsolatban működik együtt az emberrel. 7.Krisztus ura mindeneknek. Az uralom elfogadása az akarat kérése.

22 Bibliai alapigazságok 8.A Szentlélek az uralom aktív tényezője. 9.A Szentlelket hit által kapjuk. 10.Krisztusban mindent meg tudunk tenni, amit Isten tőlünk kér.

23 A sáfárság meghatározása A sáfárság az életvitele annak, aki elfogadja Jézus uralmát, partneri kapcsolatban él Istennel, az Ő képviselőjeként cselekszik, miközben Isten földi dolgait kezeli.

24 Isten legyen az Isten! A sáfárság alapja az, hogy kicsoda Isten! 1.Isten a Teremtő.

25 Isten legyen az Isten! A sáfárság alapja az, hogy kicsoda Isten! 1. Isten a Teremtő. 2.Isten szuverén. 3.Isten Megváltó.

26 Isten legyen az Isten! 4. Isten a szeretet. 5.Minden Istené. 6.Isten valóságos (személyes)

27 Az emberiség megteremtésének okai 1.Az emberek Isten szeretetének tárgyai, 2.Isten szeretetének közvetítői, 3.Isten szeretetének megjelenítői és 4.az Ő igazságának és szeretetének bizonyítékai legyenek

28 Teremtett Sáfársági kör

29 Bukott Sáfársági kör Teremtett

30 Megváltott Sáfársági kör Teremtett Bukott

31 Adoptált Sáfársági kör Teremtett Bukott Megváltott

32 A sáfárság bibliai alapjai Ben Maxson SÁFÁRSÁG

33 Helyreállított Sáfársági kör Teremtett Bukott Megváltott Adoptált

34 Megváltott Bukott Adoptált Helyreállított Megkoronázott Sáfársági kör Teremtett

35 Az evangélium vizsgálata Kulcskérdések: 1.A megváltás tényleg ajándék? 2.Mikor tapasztaljuk meg a megváltást?

36 3.Azok közül, akikkel dolgozunk hányan rendelkeznek ezzel a tapasztalattal? 4.Mi a mi legjobb válaszunk erre az ajándékra? 5.Mi követi a megváltás tapasztalatát? Az evangélium vizsgálata

37 Gyakorlati alkalmazás: 1.Az evangélium ismerete hogyan befolyásolja annak a módját, ahogyan az emberekkel dolgozunk? 2. Az evangélium ismerete hogyan alakítja sáfársági szolgálatunkat? 3. Hogyan segítünk másoknak, hogy az evangéliumot életük részévé tegyék? Az evangélium vizsgálata

38 ORSZÁGBÓL ORSZÁGBA Isten országa

39 Isten országa Tett Bűnös természet Állapot Elidegenedés A sötétség országa A bűn uralma ORSZÁGBÓL ORSZÁGBA

40 Bűnös természet A világosság országa Tett Krisztus uralma Egyesülés Krisztussal Tett Bűnös természet Állapot elidegenedés A sötétség országa A bűn uralma Isteni természet Helyes tettek Isten országa 2. eljövetel

41 Advent Review and Sabbath Herald, 1996.12.05 Ha valaki, aki napi kapcsolatban van Istennel, letér az útról, egy pillanatra leveszi tekintetét Jézusról, nem azért, mert szándékosan vétkezik; mert amikor észreveszi hibáját, újra Jézushoz fordul és tekintetét Jézusra szegezi. Az a tény, hogy tévedett nem teszi őt kevésbé kedvessé Isten előtt.

42 Tudja, hogy közössége van a Megváltóval; és amikor dorgálásban részesül hibájáért valamilyen módon, nem lesz mogorva, és nem panaszkodik Istenre, hanem a tévedést győzelemre fordítja.

43 Tekintsük át az erőteljes evangéliumot

44 A megváltás „tette”. 1.Jézus meghal a Golgotán. 2. Isten odaadja a Fiát.

45 A megváltás „feltétele” 1.Elfogadni a kegyelem ajándékát. 2.Alárendeltség Jézus uralmának. 3.Meghalni az énnek.

46 A megváltás „tartalma” 1.A Szentlélek hozza el Jézust Krisztust. 2.Az Ő igazsága. 3.A megbocsátás. 4.Az „Új teremtés.”

47 A megváltás következménye 1.Tanítványság 2.Engedelmesség 3.Bizonyságtevés

48 1. Kulcspontok: a. Mindnyájan vétkeztünk. b. A bűn zsoldja a halál. c. Krisztus meghalt értünk. d. Ha megvalljuk és elfogadjuk Őt, megbocsát és örök életet ad. Az evangélium bemutatása

49 2.Új élet Krisztusban. 3.A Szentlélek átalakító ereje. Az evangélium bemutatása

50 Dinamikus tanítványság

51 Az „átlagosság” problémája: 1.Megengedjük, hogy a kultúra alakítsa és átértelmezze kereszténységünket. 2.Elfogadjuk az átlagosat, vagy a középszerűt. 3.Az értékek, a normák és a gyakorlatok fokozatos erózióját tapasztaljuk. 4.A Biblia elvárásait irreálisnak tartjuk. 5.Másokhoz mérjük magunkat.

52 A bibliai valóság vizsgálata 1.Vajon Isten feltétel nélkül szeret? a.Tehetünk valamit azért, hogy Isten jobban szeressen? b.Tehetünk-e valamit azért, hogy Isten kevésbé szeressen? 2.Lehetünk-e egy kicsit keresztények?

53

54 A bibliai valóság vizsgálata 3.Hogyan lát bennünket Isten? a.Krisztushoz hasonlónak. b.Szentnek. 4.Lehet-e egy kereszténynek világi élete?

55 A biblikus kereszténység: a.Dinamikus. b.Krisztusra fókuszál. c.100%-ig elkötelezett. d.Szenvedélyes. e.Átalakulásra képes. f.Gyümölcsöző. g.Békés. h.Szerető és elfogadó.

56 Isten sáfárokká tesz — az Ő partnereivé! — az Ő partnereivé!

57 A tanítvány meghatározása: Tanítvány az, aki Krisztussal jár, tőle tanul, a mesternek alárendelten él annak érdekében, hogy olyan legyen, mint a Mester.

58 A tanítvány meghatározása: 1. Szenvedélyesen szereti Jézus Krisztust. 2.Ima által napi közösségben van Vele.

59 A tanítvány meghatározása 3. Bevonja Jézust életének minden részébe. 4. Jézus az első minden döntésében. 5.Aktívan bizonyságot tesz Krisztsuról.

60 1.Csak a szeretet lehet az uralkodás alapja. 2.Isten örökkévaló szeretettel szeretett bennünket. 3.Az Ő szeretete feltétel nélküli irányunkban. 4.Ahogy megtapasztaljuk szeretetét, szeretet ébred a szívünkben. Szeretet és uralkodás

61 5.Szeretetünk Benne való bizalomra indít. 6.A bizalom pedig elvezet oda, hogy alárendeljük magunkat az Ő uralmának 7.Az uralom elfogadásával elkezdődik egy partneri kapcsolat Vele. Szeretet és uralkodás

62 Uralkodás/Sáfárság folyamat 1.Ismerd el, hogy Krisztus kezdeményezi a sáfárságot. 2.Fogadd el ajándékát 3.Fogadd el uralmát/tulajdonjogát 4.Kérd az Ő Lelkét 5.Ismerd el saját státuszodat. 6.Fogadd el partnerségét. 7.Integráld sáfárságodat.

63 Uralom modell Alacsony Magas Teljesítmény Kapcsolat KontárSzolga Gyermek Partner/ Barát

64 Uralom modell Alacsony Magas Teljesítmény Kapcsolat KontárSzolga Gyermek Partner/ Barát

65 “Igazság” Modell Alacsony Magas Mint információ Mint személy Ismerni “egy Istent” Ismerni Istent Tudni Istenről Elvetni Istent

66 A benső az első terület az igazi keresztény élet, az igazi lelkiség elvesztéséhez, a külső bűnös tettek az eredmény. Ha ragaszkodni tudunk ehhez – hogy a benső az alap, a külső csupán eredmény – ez egy igazi kiindulópont lehet. Schaeffer, True Spirituality, p. 14.

67 Lelki növekedési modell 1.Hogyan dolgozik Isten az életünkben? 2.Mi lesz életünkben a motiváló erő? 3.Hogyan növekszik és alakul az Istennel való kapcsolatunk?

68 Vonz Meggyőz Késztet Megerősít Lelki növekedési modell Át- alakít

69 A Lélek munkája 1.Új szívet és egy új lelket teremt (Ezékiel 36:26-27). 2.Krisztus élő jelenlétét idézi elő (Ján 14:16-19). 3.Megigazít (1 Kor 6:11).

70 A Lélek munkája 4.Megerősíti a benső embert azzal az erővel, amiben Krisztus lakozik (Ef 3:16-19). 5.Létrehozza az akaratot és a megvalósítást (Fil. 2:12-13). 6.Meggyőz, vezet, tanít és észbe juttat (Ján 14:26; 16:8-16).

71 A Lélek munkája 7.Lelkünkre beszél, közbenjár és imádkozik érettünk (Rm 8:2-16; 26-27). 8.Hit által vesszük a Szentlelket (Gal. 3:14; Luk 11:13) 9.Isten szeretetét hozza szívünkbe. (Rm. 5:5) 10.A jövő áldásainak a garanciája. (2 Kor. 1:22),

72 LELKI FORMÁLÓDÁS LÁTÁS JELENLÉT EVANGÉLIUM URALOM EGY- VOLTA

73 LÁTÁS LELKI FORMÁLÓDÁS

74 LÁTÁS EVANGÉLIUM

75 LÁTÁS EVANGÉLIUM URALOM SPIRITUAL FORMATION

76 LÁTÁS JELENLÉT EVANGÉLIUM URALOM LELKI FORMÁLÓDÁS

77 LÁTÁS JELENLÉT EVANGÉLIUM URALOM LELKI FORMÁLÓDÁS

78 LÁTÁS JELENLÉT EVANGÉLIUM URALOM EGYVOLTA LELKI FORMÁLÓDÁS

79 LÁTÁS JELENLÉT EVANG. URALOM EGYVOLTA LELKI FORMÁLÓDÁS

80 LELKI FORMÁLÓDÁS folyt. A legtöbb gond az Evangélium/Uralom területén adódik : -- Nem sikerül az evangéliumot alkalmazni -- Nem sikerül alárendelni magunkat Isten uralmának. LÁTÁS JELENLÉT EVANG URALOM EGYVOLTA

81 LELKI FORMÁLÓDÁS folyt. A probléma oka gyakran a Látás és a Jelenlét területén van: -- A Látás elvesztése eltorzítja az Evangéliumot. -- A Jelenlét elvesztése eltorzítja az Uralmat. LÁTÁS JELENLÉT EVANG. URALOM EGYVOLTA

82 LELKI FORMÁLÓDÁS folyt. Legjobb válasz – vonjuk össze a Látást és a Jelenlétet-- ez átformálja életmódunkat. Kezdőpont -- Látás > Evangélium> Uralom> Jelenlét. LÁTÁS JELENLÉT EVANG. URALOM EGYVOLTA

83 Az elme átalakulása Miért olyan fontos az elme: 1.Isten legnagyszerűbb ajándéka az ember megteremtésekor. 2.Az egész életet irányítja. 3.A szokások kialakulásának helye. 4.Az Istennel való kapcsolatunk központja. 5.Ahol a bűn és a bűnnel való küzdelem lezajlik.

84 Fontos adatok 1.80 – 100 milliárd agysejt. 2.Információ tároló kapacitás = 30 X Encyclopedia Britannica. 3.1000- nél több kapcsolat más sejtekkel. 4.Elektrokémiai üzenetek. 5.Pályák fizikai szerkezetekkel.

85 Bibliai utalások az elmére 1.Isten arra kér, hogy szeressük Őt teljes elménkkel (Mt. 22:37; Mk 12:30; Lk 10:27). 2.Isten élő áldozatot és átalakult elmét kér (Rm 12:1-2). 3.Átformálva az Ő dicsőségére (2 Kor 3:18). 4.Bennünk lehet Krisztus értelme (1 Kor 2:16).

86 5.“az az indulat (értelem) legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is” (Fil 2:5). 6.“Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint” (Ef 4:23). 7.Isten megígérte, hogy az Ő törvényét az elménkbe helyezi (Jer 31:33). Bibliai utalások az elmére

87 8.Imádkozzunk értelmünkkel (1Kor 14:15). 9.Istennek békessége őrzi elménket (Fil 4:7). 10.Értelmünkkel az igazi és mennyei dolgokra összpontosítsunk. (Kol 3:1-2; Fil 4:4-9; Zsid 12:2-3). Bibliai utalások az elmére

88 Az elme átalakulásának lépései 1.Imádságos szívvel nézz szembe bűnös mivoltoddal. 2.Hálásan fogadd el Krisztusban való létedet. 3.Elmédet irányítsd Krisztusra és az odafenn való dolgokra (Kol 3:2; Zsid 12:1-3). 4.Akarj Isten uralma alatt élni.

89 Az elme átalakulásának lépései 5.Gyakorold az imaéletet: 6.Gyakorold magad Isten jelenlétében. 7.Aktívan állj ellen a bűnnek.

90 A lelki fegyelmezők a tanítványság eszközei. Az imaéletben való növekedés kulcsai

91 1.Rendszeres, tervezett idő. 2.Nyílt, várakozó magatartás: (Ésa. 30:15) a.Keressük Istent. (Jer. 29:11-13) b.Hallgassuk Istent. (Zsolt 46:10) c.Várjuk, hogy vezessen.

92 3.Ima — „Megnyitjuk szívünket Istennek, mint egy barátnak” (JVÚ 93. old.). 4.Biblia tanulmányozás: (Zsolt 119:105) a.Kapcsolati. b.Reflektív. c.Meditatív. Az imaéletben való növekedés kulcsai

93 5.Igék memorizálása: (Zsolt 119:11) a.Rendszeres eljárás. b.Személyes alkalmazás. 6.Elmélkedés: a.Tartalom. b.Elbeszélés. c.Ima a trón előtt. Az imaéletben való növekedés kulcsai

94 7.Gyakorold Isten jelenlétét — nyisd meg az elméd Isten ígéreteinek valósága előtt. a.Fogadd el ígéretét, hogy velünk van. b.Fogadd el a Szentlelket hit által. c.Nyisd meg a képzeletedet Isten valóságának. d.Adj helyet Istennek. Az imaéletben való növekedés kulcsai

95 Munkálkodás az egyházzal

96 Témák 1.Miért van egyház? 2.Szervezetközpontúak vagy kapcsolat központúak vagyunk? 3.Mit jelent gyülekezetnek lenni?

97 Meghatározás és dimenzió 1. A kihívottak. 2. Egyének csoportja, akiket a következők jellemeznek: a. Istennel járás és közösség Krisztussal. b. Egy nagyobb test tagjaiként alárendelik magukat egy közös célnak és eljárásnak.

98 Meghatározás és dimenzió 3.Krisztus testének egysége. a.Isten látható népe. b.A Szentlélek munkája egyesíti őket a látásban, misszióban és azonosságban. c.Arra szerveződtek, hogy együtt munkálkodjanak a koordinálásban, a bizonyságtevésben és a kommunikációban.

99 Történelmi összefüggés 1.Ábrahámtól és Izraeltől kezdődően egy látható nép. a.Kihívottak—Ábrahám Úr-ból/Izrael Egyiptomból b.Visszahívottak—Babilonból c.Nem tagadják személyes kapcsolatunkat Istennel d.Végidei maradék

100 2.Egy isteni testület (divine): a.Izrael, mint teokrácia b.Krisztus, mint az egyház feje c.Az Egyház, mint teokrácia Történelmi összefüggés

101 3.Egy látható szervezet: a.Isten által vezetett b.Lélek által felhatalmazott c.Kultúra alakította d.Isteni küldetéssel Történelmi összefüggés

102 4.Prófétai irányvonal: a.Ábrahámnak ígért áldások b.Kontraszt Babilon és Sion/Jerusalem között c.Isten egyházából a pogányságba sodródás. d.Az igazság és a hit végidei népe Történelmi összefüggés

103 1.Láthatóan megjeleníteni Krisztust a világnak. (Jn 14:16). 2.Krisztus testévé, mint gondoskodó közösséggé lenni (1 Kor 12:12-13; 25-26). CélCél

104 3.Bemutatni Istent és jellemét: a.Isten, mint igazság—személy és információ b.A nagy küzdelem c.Az evangélium, mint a bűn megoldásának jó híre CélCél

105 CélCél 4.Egy szolgáló közösség legyünk (2 Kor 5:16-21). a.Minden hívő papsága b.Papi szolgálat—dicsőítés, megbékélés, közbenjárás és tanítás

106 c.Egy nép, amely készen várja Krisztus eljövetelét

107 Rendeltetés – funkció 1.Felemelni Krisztust—“ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok” (Jn 12:32). 2.Hirdetni Isten országát (Lk 17:20-21). 3.Engedelmeskedni egymásnak a Krisztus testének keretében (Ef 5:21).

108 4.Krisztus élő jelenlétét vinni a világnak: a.Krisztus bennünk lakik(Ef 3:16- 17). b.Egy ellen-kultúra—a világban, de nem a világból (Jn 17:15-16). 5.Szeressük egymást (Jn 13:35). Rendeltetés – funkció

109 1.Jézus által legtöbbet emlegetett téma: a.A példázatoknak több mint 2/3-a a pénzzel és az anyagi javakkal foglalkozik. b.Több mint 2.000 bibliai utalás a pénzre! Csak 500 körül az imára, és kevesebb mint 500 a hitre. Miért a pénz?

110 2.A pénz élet. Idő + Tehetség + Energia = Pénz. 3.Ez egy közös nevező. Miért a pénz?

111 4.A pénzügyek lelki harcterületek: a.A világban. b.A munkahelyen és az üzleti életben. c.Otthon. d.Az egyházban. 5.Isten használja a pénzt. 6. A pénz versenyez Istennel (Mt 6:24). Miért a pénz?

112 7.Az idő ás a pénz az élet legjobb indikátorai: a.Gyorsan tükrözi az Istennel való járásunkat. b.Gyorsan hat az Istennel való kapcsolatunkra c.Ezért a Tízed és a Szombat lelki hőmérők. 1)Személyesen 2)Közösségileg Miért a pénz?

113 SPECIALIS MEGJEGYZÉS: A pénz fontos része a sáfárságnak. A helyes pénzügyi sáfárság csak a keresztény sáfársági életvitel összefüggéseiben alakul ki. Miért a pénz?

114   Az adakozás általában két dolog eredménye: Adakozás InformációÉrzelem Hagyományos adakozás

115  Korlátolt  Árnyalt  Szelektív  Elferdített Hagyományos adakozás Az információ gyakran Adakozás InformációÉrzelem

116  Dicsőség/Elismerés  Bűntudat  Nagylelkűség  Kötelesség Hagyományos adakozás Az érzelmek, amelyekre hivatkozunk gyakran Adakozás InformációÉrzelem

117  A befolyásolás érzete.  Egy megszentelt anyagiasság.  Növekvő ellenállás. Hagyományos adakozás Az eredmény gyakran Adakozás InformációÉrzelmek

118 Adakozás Valamit meg kell változtatni! Hagyományos adakozás

119 Az adakozásnak a személyes Istennel való járásunkból kell származni.

120 Adakozás Információ A biblikus adakozás kombinálja:

121 Adakozás InformációÉrzelmek A biblikus adakozás kombinálja:

122 Adakozás Információ amely: Nyílt/ becsületes A biblikus adakozás kombinálja:

123 Adakozás Nyílt/ becsületes Bibliával Egybehangzó Információ amely: A biblikus adakozás kombinálja:

124 Adakozás Nyílt/ Becsületes Bibliával Egybehangzó Személyes Istennel való járás Információ amely: Érzelmek, amelyek innen fakadnak: A biblikus adakozás kombinálja:

125 Adakozás Információ Érzelmek Nyílt/ Becsületes Bibliával Egybehangzó Személyes Istennel való járás A Szentlélek meggyőzése A biblikus adakozás kombinálja:

126  Együtt növekszik lelki növekedésünkkel  Természetes része az Istennel való partnerségünknek  Azt jelenti, hogy Isten anyagi forrásait az Ő országába fektetjük be. Biblikus adakozás Adakozás ebben az összefüggésben: Adakozás Információ Érzelmek

127

128

129

130

131

132

133 Bibliai leckék a tizedről 1. Ábrahám (1Móz 14:20). a. Szövetségi Ígéret --áldások. b. Válasz Isten áldásaira. c. A megszokott gyakorlat kiszélesítése.

134 Bibliai leckék a tizedről 2. Jákob (1Móz 28:22). a. Megtapasztalja Isten jelenlétét. b. Meghallja Isten ígéretét. c. Elkötelezi magát a tized iránt Isten áldása szerint..

135 3. 3Móz 27:30-33. a. A tized az Úré. b. Szentség az Úrnak. c. Isten osztozik a kockázatban—nincs minőségi válogatás. 4. 4Móz 18:21-28. a. Isten a tizedet a lévitáknak adja. b. A lévitáknak is adniuk kell tizedet. c. A tized egy áldozat Istennek. Bibliai leckék a tizedről

136 5. 5 Móz12:6-17; 14:22-28; 26:12. a. Második tized (egyedileg különböző). b. Isten imádata. c. Részesedés Isten áldásaiban. d. Minden harmadik évben a lévitáknak és a szegényeknek adták. e. Arra a helyre viszik, amelyet Isten kiválaszt lakóhelyének. Bibliai leckék a tizedről

137 6. 2 Krón 31:5-12. a. Megújulás Ezékiás idejében. b. A templomot felújítják. c. A népet Istenhez való visszatérésre hívják—megünneplik a húsvétot. d. A lévitákat visszaállítják szolgálatukba. e. Tizedre szólítás. f.Isten áldásainak összefüggésben. Bibliai leckék a tizedről

138 7. Neh 10:37-38; 12:44; 13:5, 12. a. Megújulás, amikor Ezsdrás a törvényt olvassa. b. Közösségi istentisztelet. c. Elkötelezettség Isten iránti hűségre a tizedben és az adakozásokban. d. Tárházat jelölnek ki a tizednek és az adományoknak. Bibliai leckék a tizedről

139 8. Ámos 4:4 — kihívás a tizeddel szemben, miközben bűnös életmódot folytatnak. 9. Mal 3:9 a. Kiterjedt párbeszéd a nép hitehagyásáról. b. Istenhez való visszahívás. c. Rablás – elmulasztani elismerni Isten áldásait. Bibliai leckék a tizedről

140 10. Mt 23:23; Lk 11:42; 18:12. a. A tized egy elvárt válasz. b.A visszaadott tized egy Istent imádó, igazságos és kegyes életmód összefüggésében. 11. Zsid 7:2-9. a.A tized parancsként való bemutatása. b.Ábrahám és Melkisédek felidézése. c. Krisztus nagyobb Áronnál, mivel Lévi tizedet adott Melkisédeknek. Bibliai leckék a tizedről

141 Általános következtetések 1. A tized Istené, és Neki kell visszajuttatni. 2. A tized istentiszteleti cselekmény. 3. A tizedet az Isten áldásaira való válaszként adjuk vissza. 4. A tized Isten iránti hűségünk próbája.

142 Általános következtetések 5. A tized része a megújulásnak és az Istenhez való visszatérésnek. 6. A tized istentiszteletünk kiindulópontja életünk anyagi dolgaiban – az adományaink követik. 7. Isten támogatja népének közösségét azzal, hogy a kapott tizedet szentélyének és a lévita rendszer támogatására odaadja.

143 Hűségünk próbája Kulcs elvek: 1.Tegyük Istent az első helyre— „keressétek először...“ (Mt. 6:33). 2.Csak Isten imádjuk. (2Móz 20:3)

144 Isten első próbája 1.A körülmények: a.Egy tökéletes világ. b.Egy tökéletes emberiség. c.Egy tökéletes kapcsolat. 2.A kísértés — „Olyanok lesztek, mint az Isten..."

145 3.A téma — a tulajdonjog megrontása. a.Kicsoda Isten? b.Élet és halál közötti választás. c.A Teremtő iránti hűség. d.Kiben bízunk? e.Kinek engedelmeskedünk? Isten első próbája

146 A szombat az időben. A hűség mai próbája

147 A tized a tulajdon területén. A hűség mai próbája

148 A szombat a hűség próbája 1.Az Édenben — Istent első helyre helyezni. 2.Jele annak, hogy: a.Elfogadjuk Istent, mint Teremtőt. (2Móz 20:8-11) b.Elfogadjuk Istent, mint Megváltót (5Móz 5:12-15) c.Elfogadjuk Istent, mint Megszentelőt (2Móz 31:13) d.Elfogadjuk Isten országát. (Ésa 66:23)

149 A szombatünneplés elvei 1.Fogadjuk el a megváltás és az örök élet ajándékát. 2.Keressük az Istennel való szoros közösséget. 3.Tegyük félre az élet terheit. 4.Tegyük az imádatot és a közösséget a középpontjába.

150 a.Az Isten imádata. b.Az önzés legyőzése azáltal, hogy Istent az első helyre tesszük. c.Hűségünk próbája. (Minimum teszt) d.A feltétel nélküli alárendelésre emlékeztet bennünket. e.A teljes munkaidős evangéliumi szolgálat biztosítása. A tizedfizetés célja

151 A tized, mint istentisztelet: a.Elfogadjuk az Istennel való kapcsolatot. b.Elismerjük Istent, mint Teremtőt. c.Elfogadjuk Isten tulajdonjogát. d.Elismerjük Isten gondoskodását, vezetését és szeretetét. e.Elfogadjuk a megváltást, mint Isten tulajdonjogának helyreállítását.

152 f.Megértjük, hogy a tized szent, egyedülálló, más – A Szent Isten tulajdona g.Elfogadjuk azt a felelősséget, hogy Isten ajándékait kezeljük. h.Elfogadjuk az áldást, ami abból származik, ahogyan a szent dologhoz viszonyulunk azzal, hogy visszaadjuk a tizedet. (3 Móz. 27:30). A tized, mint istentisztelet:

153 a.a mienk, hogy rendelkezzünk vele. b.egy érdemrendszer. c.helyettesítője a szeretetnek, igazságnak, irgalmasságnak és hűségnek. d.arra emlékeztet, hogy a megmaradt rész a mienk. A tized nem…:

154 Ha nem adunk tizedet, tagadjuk: a.Isten szuverenitását. b.Isten tulajdonjogát. c.Isten szentségét. d.Krisztus uralmát. e.Isten gondoskodását és szeretetét. f.Isten méltóságát és dicsőségét. g.Isten partnerségét.

155 Hozzáállásunk próbája A hűség meghatározza, hogy KIT szolgálunk. A hozzáállásunk meghatározza, hogy HOGYAN szolgáljuk.

156 Kulcs elvek: 1.“Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből” (Mk 12:30). 2.“Vegyétek föl magatokra az én igámat.”(Mt 11:29). 3.“Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint” (Eph. 4:23).

157 Hozzáállásunk ellenőrzése 1.Környezet — mindennapi élet: a.Az elme. b.A szív. c.Idő. d.Kincs.

158 Hozzáállásunk ellenőrzése 2.Témák: a.Kiért élünk? (Fil. 1:21) “nékem az élet Krisztus.” b.Kivel élünk? (Gal 2:20) “Krisztussal együtt megfeszíttettem.” c.Hogyan élünk? (Rom. 6:11, 14)“azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek”

159 Mai próbák 1.Kétszeres közelség az időben: a.Az imakamra. b.Az integrált élet.

160 Mai próbák Isten iránti buzgalmunk szintje egyenes arányban van az Istennel való szoros kapcsolatunkkal.

161 Mai próbák 2.Anyagi áldozatok. a.Szabályos, rendszeres partnerség. b.Magas fokú partnerség, különleges meggyőződéssel.

162 Szoros közösség, mint az integrált élet 1.Alkalmazott szeretet és szenvedély. a.Gyakorlatilag ki, vagy mi életem szenvedélyének tárgya? b.Isten iránti szeretetem hogyan változtatja meg a másokkal való kapcsolatomat? c.Szenvedélyem hogyan befolyásolja időfelhasználásomat?

163 3.Minden döntésünkben Krisztus legyen az első helyen: a.Fogadjuk el uralmát. b.Fogadjuk el a Szentlelket. c.Keressük az ő akaratát mielőtt cselekednénk. d.Fogadjuk el Isten paramétereit. Szoros közösség, mint az integrált élet

164 4.Aktívan tegyünk bizonyságot Krisztusról befolyásunk területén: a.Élő levelek. (2Kor 3:2-3) b.Jelen bizonyságtétel. c.Tanítvánnyá tevés az élet kiterjesztéseként.(Mt. 28:19-20) Szoros közösség, mint az integrált élet

165 Az adakozás kegyelmét megelőzi: a.Az elfogadás kegyelme (Jn 3:16). b.Önmagunk odaadása (Rm 12:1, 2). c.Istent első helyre tesszük (Mt 6:33).

166 a.A hála kifejezőjévé válik. b.Az átalakító kegyelem eszköze. c.Válasz Isten adományára. d.Az Istennel való partneri kapcsolat megvalósítása. e.Isten bőségéből dolgozni inkább, mint az emberiség ínségéből. Az önzés ellenszere

167 Az adakozás kegyelmének példái: a.A szentsátor építésére való adakozás. b.Ábrahám odaadja fiát. c.A sareptai özvegyasszony. d.Az özvegyasszony két fillére. e.A macedoniai gyülekezetek.

168 Isten célja az adakozással a.Hogy partneri viszonyát kiterjessze az emberiségre. b.Hogy egy Istent magasztaló bizonyságot eredményezzen. c.Hogy földi művét fenntartsa. d.Hogy megerősítse az egyház egységét. e.Hogy egyházáról gondoskodjon. f.Hogy segítse a szükségben lévőket.

169 A Szentlélek szerepe az adakozásban a.Hogy meggyőzze és vezesse az adakozót. b.Hogy az egyént felhatalmazza az adakozásra. c.Hogy vezesse a közösséget és annak vezetőit.

170 Adakozási elvek a.Az indíték fontosabb, mint az összeg. b.Isten a maximumon tevékenykedik, nem a minimumon. c.Adj úgy, ahogy a Szentlélek meggyőz. d.Adj hátsó szándékok nélkül.

171 A tulajdonjog átruházása A sáfárság meghatározása: A sáfárság az életvitele annak, aki elfogadja Jézus uralmát, partneri kapcsolatban él Istennel, az Ő képviselőjeként cselekszik, miközben Isten földi dolgait kezeli.

172 A tulajdonjoggal kapcsolatos problémák 1.Összezavart azonosság. 2.Hamis felelőség tudat. 3.Akadályozott megelégedettség. 4.Birtokolt aggodalom. 5.Csalóka siker.

173 Nézzünk szembe önmagunkkal 1.Mai valóság — Istent, mint tulajdonost csak ajkunkkal szolgáljuk. 2.Csak kevesen tanulták meg, hogy mindent rábízzanak – mindennek az irányítását. 3.Van egy megrögzött elképzelésünk arról, hogy mit jelent a tulajdonlás biztonság, függetlenség, siker, boldogság, státusz, aggodalom hiánya.

174 Nézzünk szembe önmagunkkal 4.Problémák, amelyeket a tulajdonlás eredményez: (Készíts saját listát) 5.Valóság? a.A vagyont nem vihetjük magunkkal. (1Tim 6:6) b.Ezeket a pogányok keresik. (Mt 6:32) c.Ha engedjük, hogy Isten legyen a tulajdonos, ez megköveteli önmagunk Neki való teljes alárendelését. (Mt 7:21; Rm. 8:1; Fil 2:5)

175 Isten útja 1.Rangsorolj - „Keressétek először..." (Mt 6:31-33) 2.Háríts - "Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok." (1 Pt 5:7) 3.Tárolj - "ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.." (Mt 6:19-21)

176 Isten útja 4.Engedjük, hogy Isten gondoskodjon - " Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban." (Fil. 4:19) "Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való." (2 Pt. 1:3-4)

177 Működő kulcs elvek 1.Az uralom elve - (Mk 12:29-30; Rm 10:9; Kol 2:6) a.Csak egy Úr van— senki más nem töltheti be ezt a szerepet. b.A szeretet az alapja az uralom- kapcsolatnak. c.Vagy mindennek ura Krisztus, vagy semminek sem.

178 2.A tulajdonlás elve - (Zsolt 24:1; 50:9-15) a.Minden Istené. b.Mi csak menedzserek, megbízottak vagy sáfárok vagyunk. c.Isten minket akar, nem csupán adományainkat. Működő kulcs elvek

179 3.Isten az első és utolsó elve (Pl 3:9; 1Kor 16:2) a.Keressük először Istent, Ő majd gondoskodik (Mt 6:33 b.Ha valami, vagy valaki más az első, az a bálványimádás egy bizonyos formája. c.Ha Őt az első helyre tesszük, ez minden mást az Ő kontextusába helyez. d.Ha Ő az első és az utolsó, ez biztosít arról, hogy minden benne marad. Működő kulcs elvek

180 4.A jelenlét elve - (2Móz. 33:14, Mt 28:20, Kol 3:3) a.Jézus megígérte, hogy velünk lesz. (Jn 14:16-20) b.A Szentlélek biztosítja Krisztus jelenlétét. c.Hit által fogadjuk el az Ő jelenlétét. Működő kulcs elvek

181 5.Az albérlő elve - (Zsid 11:13-16; Fil 3:20) a.Vándorok a földön— ez a világ nem az otthonunk. (1 Pt 2:3) b.Az örökkévalóság fényében élünk. c.A menny már most a mienk. Működő kulcs elvek

182 6.Az adós elv - (Rom. 1:14) a.A megváltás Isten adósaivá tesz bennünket. b.És a körülöttünk lévőknek. c.A keresztény életmód áldozat (Rom. 12:1) Működő kulcs elvek

183 7.A jókedvű hozzáállás elve - (1Kor 9:7; 2Kor 8:9) a.A sáfárság sokkal inkább hozzáállás kérdése, mint tetteké b.A sáfárság a szeretéssel kezdődik, nem az adással. c.Krisztus a példakép. Működő kulcs elvek

184 8.A nyitott kéz elve - a.A nyitott kéz Istennek adja a tulajdonjogot és az irányítást. b.A nyitott kéz többet fog és újratölthető. c.A zárt kéz magáénak tartja a tulajdonjogot. Működő kulcs elvek

185 9.A nagy puttony elve - (Lk 6:38) a.Nem tudod túlszárnyalni Istent az adásban. b.Isten kiürítette a mennyet, amikor odaadta a Fiát. c.Minél többet adsz, annál többet tud rád bízni. Működő kulcs elvek

186 „Amikor Jézus meghalt a kereszten, Isten zsebei üresek voltak. Mindent elköltött; nem adhatott többet, mint önmagát teljesen." - David Swartz, Embracing God.

187 10.A sokszorozódás elve - a.Isten megsokszorozza annak a hatását, amit mi rábízunk. b.Ahogy betöltjük a sáfárságot, növekszünk: 1.Növekszik a Benne való bizalmunk. 2.Gyarapodnak a lelki adományaink. 3.Növekszik az adakozási képességünk. 4.Növekszenek a kapcsolataink. Működő kulcs elvek

188 11.A látás elve - (Zsid 11:27) a.Úgy éljünk, mintha látnánk a láthatatlant—látjuk Istent munkálkodni. b.Éljünk az Isten trónjáról. (Ef 2:6) c.Az örök valóságok áttörnek a jelen valóságain. Működő kulcs elvek

189 12.A partnerség elve - „Az ember nem állhat meg egyedül..." a."Mindenre van erőm a Krisztusban..." (Fil. 4:13) b.Egy nagyobb egység részei vagyunk — Krisztus testének. (Ef 3:19) c.Krisztus nem arra hív, hogy Neki dolgozzunk, hanem, hogy vele. Működő kulcs elvek

190 Sáfárság egy barter gazdaságban  Témák egy barter gazdaságban  Tanítás  A természetbeni tizedről való gondoskodás.

191 Témák egy barter gazdaságban 1.Hogyan tanítsuk az adakozást egy nem készpénzes helyzetben. 2. Hogyan tanítsunk az által, hogy Istent bevonjuk életünk anyagi dolgaiba.

192 3.Kulcs elvek a.a tized a természetben kezdődött. a.a tized a természetben kezdődött. b.Az elvek ugyanazok b.Az elvek ugyanazok i.Adni istentisztelet i.Adni istentisztelet ii.A tizeddel elismerjük Isten tulajdonjogát. ii.A tizeddel elismerjük Isten tulajdonjogát. iii.Az adományunk válasz Isten áldására. iii.Az adományunk válasz Isten áldására. Témák egy barter gazdaságban

193 3.Kulcs elvek, folyt. c.A kérdés a gyarapodás c.A kérdés a gyarapodás i.A föld gyümölcse i.A föld gyümölcse ii.Az állatok szaporulata ii.Az állatok szaporulata iii.Hadi zsákmány iii.Hadi zsákmány iv.Üzleti haszon iv.Üzleti haszon v.Ajándékok v.Ajándékok Témák egy barter gazdaságban

194 TanításTanítás 1.Tanítsuk az elveket 2.Vizsgáljuk az alkalmazást 3.Engedjük, hogy a Szentlélek vezessen az alkalmazásban 4.Segítsük elő a megvalósítást

195 Gondoskodjunk a természetbeni tizedről 1.Tervezzük meg előre a logisztikát a. Gyűjtés a. Gyűjtés b. Tárolás b. Tárolás c. Kezelés c. Kezelés d.Eladás (ahol ez lehetséges) d.Eladás (ahol ez lehetséges) 2. Képezd a gyülekezet tisztségviselőit a. Pénztárosokat a. Pénztárosokat b. Diakónusokat b. Diakónusokat 3. Feljegyzés/beszámolás a.Elkerüljük a visszaélést a.Elkerüljük a visszaélést b. Átszámítás b. Átszámítás

196 Istenközpontú élet 1. Hagyja, hogy Isten Isten legyen. 2.Segít megőrizni az Isten iránti bizalmat. 3.Elfogadja Isten véleményét a valóságról. 4.Istenben bízik és abban, hogy Ő tud gondoskodni. 5.Elfogadja Isten paramétereit az élettel kapcsolatosan. 6.Elfogadja az én keresztre feszítését. 7.Az életet Isten köré összpontosítja

197 Kérdez meg önmagad 1.Isten az első az életemben? 2.Az én terveim az Isten tervei? 3.Időt szánok az Istenre való hallgatásra? 4.Megkérdezem-e Istent a napi döntéseimről? 5.Szenvedélyem-e Isten? 6.Engedem, hogy Isten Isten legyen? 7.A trónról élek?

198

199

200 Ózd 2012.01.28 (71-ig)


Letölteni ppt "A sáfárság bibliai alapjai Ben Maxson SÁFÁRSÁG. A szeminárium szükségszerűsége 1.Növekvő éhség a lelki egészség és életerő után. 2.Növekszik a társadalom."

Hasonló előadás


Google Hirdetések