Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Missziókonferencia 2008.  Apcsel 19:9 Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszúl szólván az Úrnak útáról a sokaság előtt, azoktól.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Missziókonferencia 2008.  Apcsel 19:9 Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszúl szólván az Úrnak útáról a sokaság előtt, azoktól."— Előadás másolata:

1 Missziókonferencia 2008

2  Apcsel 19:9 Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszúl szólván az Úrnak útáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolájában prédikálván.  10 Ez pedig lőn két esztendeig; úgyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Åzsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgaták az Úr Jézusnak ígéjét.  „a nap ötödik órájától a tizedikig” – betoldás  730 X 5 = 3650 óra

3  „Nem a hitért való meghalás annyira nehéz... Hanem a hit mértékére növekedni teszi bonyolulttá a dolgokat.”

4  George Rouault – francia festő  „Életcélom az, hogy annyira meghatóan fessem meg Jézus arcképét, hogy bárki ránéz azonnal megtérjen.”  Ilyen embereket keresünk, akikben ég a vágy, hogy Krisztust ellenállhatatlanná tegyék mások számára.

5  Példák ellenállhatatlanságra:  Egy fáradtságos nap után egy kényelmes ágy  Tikkasztó nyári délután egy pohár hűtött víz  Egy újszülött apró, finom keze  STB.  „A szeretet egy ellenállhatatlan vágyódás arra, hogy valaki utánunk vágyódjon ellenállhatatlanul.” Louis Ginsberg

6  Valódi szeretettel szeretni családtagokat, barátokat, sőt idegeneket is úgy, hogy bensőséges kapcsolatba kerüljenek Krisztussal miközben nem alkalmazunk semmiféle nyomást, manipulációt, vagy lelki ráhatást.  Az ellenállhatatlan evangélizáció arra a belső vágyra apellál, amelyet Isten épített az örökkévalóság iránt minden ember szívébe.

7  Magvetés - Mát 13:24-30  Mustármag - Mát 13:31-32  Kovász - Mát 13:33  Halászháló - Mát 13:47-50  Király, aki elszámoltatja szolgáit - Mát 18:23-35  Földbirtokos, aki munkásokat toboroz - Mát 20:1-16  Király, aki mennyegzőt készít a fiának - Mát 22:2-14  Vőlegény, aki eljön a menyasszonyért - Mát 25:1-13

8 „Minden ami nem örök, az örökre haszontalan” C.S. Lewis Látnunk kell a célt, ahova az embereket irányítjuk Mi magunk is egyik lábbal a földi ember városában, másik lábbal Isten városában állunk Feladatunk az, hogy folyamatosan távolodjunk az ember városából az Isten városának ellenállhatatlan értékei felé.

9 Ember városaIsten városa

10 Ember városaIsten városa Időleges Romlandó Bukásra kárhoztatott Korlátolt kilátás Szorongó Önkereső Azonnali elégtétel Feltételes szeretet Minél nagyobb, annál jobb Minél gyorsabb, annál jobb Számokkal mért eredmények Hősök imádata Kizárólagos Ellenáll a változásnak A hatalmasok és okosok irányítanak Az érzés a minden Örök Romolhatatlan Sikerre tervezett Korlátlan kilátások Felszabadító Kegyelmet adó Isten idejében Feltétel nélküli szeretet Kis dolgok sok szeretettel Mindent a rendelt idejében Az Isten fele való haladást mérik Isten imádata Befogadó Megragadja a változás lehetőségét A legnagyobb az, aki szolgál A valóság a minden

11  „A pokolba vezető út jószándékkal van kikövezve”  A jószándék jócselekedetek nélkül értéktelen  1 Ján 3:18 Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.  A jószándékból elkövetett hibák emberéletekbe kerülhetnek  Legjobb szándékunkból elkövetett hibáink embereket a pokol fele terelhetnek Isten országa helyett

12 Középkori halálos bűnök: Paráznaság (túlzott nemiség, bujaság) Paráznaság Falánkság (torkosság, élvhajhászás) Falánkság Kapzsiság (fösvénység, mohóság, pénzsóvárság) Kapzsiság Lustaság (restség, tunyaság, munkakerülés) Lustaság Harag (gyűlölet, düh) Harag Irigység (féltékenység) Irigység Gőg (kevélység, dölyf, fennhéjázás) Gőg

13  1. Gazdagság munka nélkül  2. Élvezet lelkiismeret nélkül  3. Tudomány emberség nélkül  4. Ismeret jellem nélkül  5. Politika elvek nélkül  6. Kereskedelem erkölcs nélkül  7. Istentisztelet áldozat nélkül

14  Hogyan képzeli el az átlagember az evangélizátort?  Lángeszű, nagyhajú, Bibliát rázó, nagyhangú ember, aki azzal keresi a kenyerét, hogy becsap és megcsal tudatlan, hiszékeny embereket.  Mi a valóság manapság?

15  Barátkozás azzal a szándékkal, hogy valamikor csak becserkésszük és megtérítjük őt  Az az Üdvösség, amely ingyen van, sok egyéb kellékkel van megtüzdelve... Róma 6:23  Trükkök: az ajtónyílásba tett láb, egészségügyi evangélizáció döntésre késztetéssel, stb.  1 Thess 2:3 Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból:

16  Ez a legfélelmetesebb a kivülállók számára  Azok, akik elkövetik ezt a hibát (bűnt) általában véve mélyen fegyelmezett és lelkiekben elkötelezett emberek.  Általában abból a túlfűtött vágyból adódik, hogy meg akarunk menteni embereket és ez a tanítványi kötelességünk is  Példa: meggyőzés az utcán

17  Az egyik legfélelmetesebb kép az utcai evangélizátorról, amikor ítéletet és sértéseket kiabál az elhaladók fülébe  Mindannyiunkat érint ez a bűn  Amikor felsőbbrendűként lenézzük azokat, akik más életmódot folytatnak, mint mi...  Ilyenkor üvöltünk beszéd nélkül is  Máté 5:3 Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.

18  „akció” – vonzza a vásárlók tekintetét  TV reklámok hatékonysága, módszerei nem teszik Krisztus ügyét vonzóvá  Gyanús mindenkinek, amikor ránk akarnak „sózni” valamit  Példa: sofőr, aki vállalatvezetőket szállított...

19  Aki ezt a módszert alkalmazza, nem hagyja a kiszemelt „áldozatot” magára  Érzéketlenek az illető szükségleteire  Érdektelen számukra az illető érdektelensége  Nem lehet lerázni az ilyet  Egy idő után kerülni fogják az ismerősök  Nem bírják elfogadni a másik „NEM” válaszát

20  Aki ezt gyakorolja, annál mindenre adott a válasz  Úgy érzi, hogy mindenkinél többet tud és kioktathat bárkit  Mindig kész kiselőadást tartani, vitatkozni, vagy kioktatni  Saját magukra irányítják folyton mások figyelmét, szakértőknek mutatva magukat

21 Talán ez a leghalálosabb az összes közül A visszautasítás miatti félelemből sokan nem tesznek bizonyságot George Barna kutatása szerint az evangéliumi keresztények 57% hiszi, hogy felelőssége a bizonyságtevés, de nagy többsége soha nem tett bizonyságot Az Amerikai Baptisták 92%-a nem tesz bizonyságot egész életében

22

23 Missziókonferencia 2008

24 Luk 5:32 Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Létszámorientált lett a misszió Az emberek szerint: – „Visszataszító. Nem akarsz abban hinni, amiben ők.” – „Túlságosan agresszívak. Rád erőltetik azt, amit ők hisznek.” – „Szeretném elkerülni őket!” – „ezeknek az embereknek 75%- át nem érdekli, hogy én ki vagyok”

25 George Barna: A 18 éves korosztály mindössze 6%-áról valószínűsíthető, hogy keresztény lessz A jelenlegi felnőttek 94%-a nem igazán válaszol a mostanság bemutatott Evangéliumra Gallup: „az új évszázadban a keresztényeknek hidakat kell építeni. A keresztény üzenet gyakran volt ítélkező, kevésbé hívó és felszabadító... A hívőknek több érzékenységre van szükségük, mint bármikor korábban.”

26  „jőjj és lásd!” helyett „menj és légy jelen”  Hogyan?  Példák: ◦ üdítő osztás ◦ Lakóközösségért végzett társadalmi munka

27  A. Magvetés: A valódi evangéliumi magvetés személyes szerető érintések sora, amelyek vágyakozást keltenek a szívben  George g. Hunter III. Számításai szerint átlagban 12-20 „evangéliumi érintés” szükséges egy személy döntéséhez  B. Öntözés: a legjobb módszer a hallgatás és a gondoskodó figyelem

28  C. Gondozás: a növekedés akadályainak eltávolítása.  Segítünk embereknek elemezni azokat a hitelemeket, amelyek távoltartják őket Krisztustól  D. Aratás: segíteni embereknek megtenni az utolsó lépést egy egészséges kapcsolat fele Krisztussal

29  Monológ  Meggyőző bizonyíték  Előadások  Szavak  A mi nyelvünk  Mi/Ők  A megtéréseket számoljuk  Bejárati ajtó felől közelít  A partról való horgászás  Hinni, hogy odatartozz  Eseményközponttú  Gyere és lásd meg  Forgatókönyves  Megnyerő  Evangéliumi előadások  Párbeszéd  Meggyőző történetek  Párbeszédek  Képek  Az ő nyelvük  Útitársak  A párbeszédeket számoljuk  Hátsó ajtó felől közelít  A halakkal úszik  Odatartozol mielőtt hiszel  Összefüggés-központtú  Menni és lenni  Spontán  Motiváló  Evangéliumi tapasztalatok

30  Isten üzenetét le kell fordítanunk az emberek számára úgy, hogy az megelevenedjen előttük  Nem csupán az üzenet hirdetése a cél, hanem az üzenetté válás  Isten hirnökei vagyunk a szomszéd, a barát, az ismerettségi körünk számára  2 Kor 5:20 „Krisztusért járván tehát követségben”  Az üzenet továbbra is megszólít embereket  Az üzenet átadása a kérdés... Milyen postás vagy?

31  Ritkán, vagy soha nem segítesz másoknak hiter jutni Krisztusban  Megkönnyebbülten sóhajtasz egy személyes bizonyságtevéssel kapcsolatos képzés végén  Minél többször teszel bizonyságot, annál fáradtabb vagy  Nem képzel senkit misszióra, mert meg akarod kímélni őket a csalódástól Kolossé 4:5 Bölcsen viseljétek magatokat a kivülvalók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.

32  Általában ugyanazt a lelki üzenetet küldjük mindenki általunk gondolt címére  Minden egyes személy egyéni lelki „címmel” rendelkezik  Márk 12:34 Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, monda néki: Nem messze vagy az Isten országától. És többé senki sem meri vala őt megkérdeni. – „nincs messze”

33  Máté 15:8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.

34 LELKI SZÜKSÉGLETEK IRÁNYÍTOTT SZÜKSÉGLETEK ÉRZELMI/KAPCSOLATI SZÜKSÉGLETEK FIZIKAI SZÜKSÉGLETEK

35 LELKI SZÜKSÉGLETEK IRÁNYÍTOTT SZÜKSÉGLETEK ÉRZELMI/KAPCSOLATI SZÜKSÉGLETEK FIZIKAI SZÜKSÉGLETEK Aktív jóság Aktív barátság Aktív csodálkozás Aktív bizonyságtevés

36  Ideje nagy részét azzal töltötte, hogy bemutassa az élet dolgainak működő változatát  Példázatokat és képbeszédeket használt  A legszélesebben értett példa a magvetés volt  A mai eliparosodott és gépesített világban még értjük a példának nagy részét  Az élet-halál vonatkozását már nem értjük

37  A két fogalom összetartozik, nem szétválasztható  Emberek fele Isten szeretetét és jóságát közvetítjük  Minden erőfeszítésünk az legyen, hogy embereket Krisztus felé irányítsunk  Olyanok is követik majd Krisztust, akik nem hisznek Benne, de követve hitre jutnak

38  Sok hasonlóság van a kettő között ◦ Túlzásokba lehet esni a beszámolókban (Három fajta hazugság...) ◦ Egyedül is megy, de nem érdekes ◦ Van konkrét célja ◦ Különféle módszerek és eszközök alkalmazása szükséges különböző fázisokban ◦ A küldemény célba érkezése a fő cél

39

40 Missziókonferencia 2008

41 LELKI SZÜKSÉGLETEK IRÁNYÍTOTT SZÜKSÉGLETEK ÉRZELMI/KAPCSOLATI SZÜKSÉGLETEK FIZIKAI SZÜKSÉGLETEK Aktív jóság Aktív barátság Aktív csodálkozás Aktív bizonyságtevés

42  Példa: kórházlátogatók „ha tehetek érted valamit...” – amennyiben a beteg tehet valamit a többi betegért, gyorsabban gyógyul  Titus 3:3-5 – Isten jósága és szeretete megjelent  Az aktív jóság Isten szeretetének bemutatása

43  SegítHetek  „megalázónak” tűnő munkák elvégzése  Parkoló jegyek fölötti őrködés  Takarítás időseknél  Elvek – 4 Aha ◦ 1. Aha: tedd elég egyszerűvé egyszerű embereknek ◦ 2. Aha: tedd folyamatossá ◦ 3. Aha: tedd valódi barátság evangélizációvá ◦ 4. Aha: tedd azonnalivá

44 LELKI SZÜKSÉGLETEK IRÁNYÍTOTT SZÜKSÉGLETEK ÉRZELMI/KAPCSOLATI SZÜKSÉGLETEK FIZIKAI SZÜKSÉGLETEK Aktív jóság Aktív barátság Aktív csodálkozás Aktív bizonyságtevés

45  A gyülekezeti tagokat meg kell tanítani hallgatni – mintha antibiotikumot adnánk a gyülekezetnek  Hallgatás nélkül eredménytelenek a kapcsolatok  Egy vezetési magazin felmérése lelkészek evangélizációs szokásairól: ◦ 24 % többet hallgatok, még ha nem értek is egyet ◦ 22% látom, hogy az evangélizáció hosszabb folyamat ◦ 14% már nem prédikálok annyit, mint korábban

46  A Gallup felmérése alapján 72%-a a megkérdezetteknek a lelkiséget és hitéletet magasan egyéni dolognak tartja  Nagyszérű lehetőség a történetük hallgatására  Kérdezzünk, hallgassunk és jelezzünk vissza  Csapdák: ◦ Türelmetlenség ◦ Egyből az összefoglalásra ugrani ◦ Bagatelizálás ◦ Védekező álláspontra helyezkedés ◦ Manipulálás

47 HUN Matthew 19:16 És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? 17 º pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. 18 Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; 19 Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat. 20 Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? 21 Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. 22 Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.  Még ha nem tetszik is emberek döntése nem tarthatjuk őket kontroll alatt

48  Tartozunk pedig mi az erôsek, hogy az erôtlenek erôtelenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk  Mindenikünk tudniillik az ô felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.  Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.

49 LELKI SZÜKSÉGLETEK IRÁNYÍTOTT SZÜKSÉGLETEK ÉRZELMI/KAPCSOLATI SZÜKSÉGLETEK FIZIKAI SZÜKSÉGLETEK Aktív jóság Aktív barátság Aktív csodálkozás Aktív bizonyságtevés

50  Rá kell tudnunk csodálkozni az emberi élet egyes részleteire  Példák csodálkozó kérdésekre: ◦ Élethosszig tartó célom, hogy tanuljak másoktól. Mi a legnagyobb lecke, amit az élet tanított neked eddig? ◦ Hogyan lettél az, ami lettél? ◦ Ha valaki Istenről akarna neked beszélni, mit szeretnél, hogyan közelítsen meg? ◦ Véleményed szerint hogy válhat valaki kereszténnyé?

51  Nem fenyegetőek  Alázatot közvetítenek  Segítenek másoknak felfedezni maguk számára az igazságot  Segítenek másoknak felfedezni saját jó kérdéseiket  Intelligens és nyitott kell legyen a kérdés

52 ◦ Életháttér ◦ Vélemények, ízlés ◦ Gondolatok, érzések ◦ Életirány  Célunk nem az, hogy eladjunk valamit  A cél embereket bátorítani, hogy Isten irányába haladjanak

53  Nem működő kérdések: ◦ Mi a véleményed Jézusról? ◦ Szükséged van-e megbocsátásra? ◦ Meg vagy-e váltva?

54 LELKI SZÜKSÉGLETEK IRÁNYÍTOTT SZÜKSÉGLETEK ÉRZELMI/KAPCSOLATI SZÜKSÉGLETEK FIZIKAI SZÜKSÉGLETEK Aktív jóság Aktív barátság Aktív csodálkozás Aktív bizonyságtevés

55  Minden komoly kapcsolatban az emberek élethosszig tartó döntést akarnak hozni  A folyamat hasonló a szerelmes párok által megélt folyamathoz  Ebben a folyamatban vannak Idegenek, majd Ismerősök, Barátok, Családtagok majd Örök barátok és családtagok  Légy őszinte és szerető szívű, légy valódi keresztény!

56  János 1:12 Valakik pedig befogadák Őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az Ő nevében hisznek;  Róma 10:11 Mert azt mondja az írás: Valaki hisz Ő benne, meg nem szégyenül.  13 Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik

57 Jóság folyamat Idegen szint Ismerős szint Baráti szint Örök szint Tettek Apró szolgálatok és nyitottság Több szolgálat és aktív hallgatás Rendszeres szolgálat és csodálkozás Rendszeres szolgálat, hallgatás, csodálkozás és bizonyságtevés Szavak „Ez egy gyakorlati mód Isten szeretetének bemutatására” „Szeretnélek jobban megismerni” „Törődöm veled” „Szeretnéd-e megtapasztalni a Krisztussal való közösséget?” Ajándék Olcsó és személytelen Egyszerű és a párbeszédhez kapcsolódó Különleges és személyes Személyes és elgondolkodtat ó Idő Rövid érintkezés Rövid, de gyakoribb találkozások Rendszeres találkozások Jelentős kapcsolati idő

58 Jó étvágyat az ebédhez!


Letölteni ppt "Missziókonferencia 2008.  Apcsel 19:9 Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszúl szólván az Úrnak útáról a sokaság előtt, azoktól."

Hasonló előadás


Google Hirdetések