Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ OEFI TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 SZÁMÚ ”EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SZAKMAI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT KÖZNEVELÉSI ALPROJEKT EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ OEFI TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 SZÁMÚ ”EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SZAKMAI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT KÖZNEVELÉSI ALPROJEKT EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI."— Előadás másolata:

1 AZ OEFI TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 SZÁMÚ ”EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SZAKMAI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT KÖZNEVELÉSI ALPROJEKT EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FOGALOMTÁR BEMUTATÁSA (BERNÁTH ORSOLYA) 2015.06.10. EGRI TANKERÜLET

2 EGÉSZSÉG FOGALOM -A teljes fizikai, szociális, és mentális jóllét állapota és nem pusztán a betegség vagy rokkantság hiánya. (1946. WHO) -Az egészségmegőrzésben a környezeti és szociális tényezők nagyobb szerepet játszanak, mint az egészségügy. (1974. LaLonde) -A WHO egészség-fogalmának kritikáit fogalmazta meg (1978. Alma- Ata) -Az egészség az élet forrása és nem életcél! (1986. Ottawa)

3 KÖZÖS NYELVHASZNÁLAT

4 NÉHÁNY PÉLDA AZ ELTÉRŐ FOGALMAK HASZNÁLATÁRA A közoktatásról szóló 1993.évi LXXXIX. törvény így értelmezi: a „köz” előtag azt jelzi, hogy közfeladatról van szó, a köz javára, a közpénzének felhasználásával, tartalmában és szervezetében közmegegyezés alapján. Nemcsak lehetőséget nyújt az iskolázásra, de a törvényben előírt időszakra kötelezővé is teszi. A közoktatás legáltalánosabban: ismeretszerzés, ismeretátadás folyamata, melyben együtt van a tanítás, tanulás folyamata. A köznevelés fogalma 2011. évi köznevelési törvény 1.§ 2. bekezdés: „A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételei teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja.”

5 JÓLÉT-JÓLLÉT Jólét (welfare): a boldogságot és boldogulást jelentette az egyén élete során. A 20. században a jóléti államok megjelenésével a fogalom egyre kiterjedtebb és objektívebb lett. Jóllét (well-being): Gasper (2007) szerint a kettő között a legnagyobb különbség, hogy az objektív jólét leginkább az egyéni élet érzelemmentes elemeit tartalmazza, a szubjektív jóllét pedig az érzelmi összetevőket: mindazokat az érzéseket, véleményeket, amelyekkel az egyén értékeli saját életét, állapotát, körülményeit.

6 LELKI TERROR-FIZIKAI ERŐSZAK -A megfélemlítés (bullying) ismétlődő agresszív magatartás, melynek célja a másik ember szándékos bántalmazása (fizikai vagy mentális formában). Az egyén olyan viselkedése jellemzi, amellyel egy másik fölött hatalomra tehet szert. -Az angol nyelvterület megkülönböztet: -peer abuse-nak (kortársak közti megfélemlítés Elizabeth Bennett) -rankism (a rangsorban alattunk állók bántalmazása, megalázása Robert W. Fuller) -Használjuk ki mi is a magyar nyelv sokszínűségét: fizikai erőszak (violence).

7 EGÉSZSÉGNEVELÉS- EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS -Az egészségnevelés: tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, melyek segítik az egyént és a közösséget egészségük előmozdításban tudásuk bővítésével, életmódjuk, magatartásuk alakításával. Több tudományterületet magában foglal: orvostudományt, pedagógiát, pszichológiát, neveléstudományt és szociológiát. -Az egészségfejlesztés: egy olyan folyamat, amiben képessé tesszük az egyént saját egészségének fejlesztésében, ismereteinek bővítésében. Az egészséget tehát, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni.

8 FELHASZNÁLT SZAKIRODALMAK „Egészségfejlesztési szakkifejezések glosszáriuma (2008). Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest” c. dokumentum A glosszárium két részből áll: -az első rész hét alapvető szakkifejezést, -míg a második rész további jellegzetes kifejezéseket tartalmaz. A szakkifejezések alfabetikus sorrendben találhatók meg.

9 Mentálhigiénés Pedagógiai- Szociálpszichológiai Fogalomtár (OFI) -Faragó Magdolna nevéhez fűződik -Több, mint 200 db fogalom/fogalomcsoport, főként szociális kapcsolatépítés és iskolai mentálhigiéné témaköréből és az azokhoz kapcsolódó pedagógiai vonatkozások. -Angol nyelvű megfelelő, amennyiben volt. -A magyarázatok általában szabatosak, világosak, közérthetőek, a hivatkozásokkal a legfontosabb szűkebb-tágabb összefüggésekre is felhívják a figyelmet. -Vannak azonban olyan témakörök is, amik hiányoznak a kötetből ( például a bullying fogalma).

10 „Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Egészségtudományi Fogalomtára” c. dokumentumból (GYEMSZI/AEEK) -Az egyes fogalmak több szintű hierarchiába vannak rendezve, vagyis általánosabb fogalmak felől közelíthetünk a részletesebbek felé. -A célja és feladata nem az egészségügyi, egészségpolitikai fogalmak hierarchia-rendszerének felépítése, ezek tipizálása és kategorizálása, hanem az olvasó, a használó dolgának a megkönnyítése volt.

11 www.egeszseg.hu OEFI PROJETKEK Köznevelési alprojekt http://egeszseg.hu/web/iskola-egeszseg-kozpont

12 HASZNOS SZAKIRODALMAK Naidoo, J. Wills J.:Egészségmegőrzés Gyakorlati alapok. Medicina. Budapest. Ewles, L. és Simnett, I.: Egészségfejlesztés: gyakorlati útmutató. Medicina, Budapest. Barabás, K. (szerk.) Egészségfejlesztés – Alapismeretek pedagógusok számára. Medicina, Budapest Halmos Tamásné, Lipienné Krémer Ibolya, Ridegné Cseke Irén: Egészségfejlesztés, Műszaki Kiadó

13 HASZNOS SZAKIRODALMAK Naidoo, J. Wills J.:Egészségmegőrzés Gyakorlati alapok. Medicina. Budapest. Ewles, L. és Simnett, I.: Egészségfejlesztés: gyakorlati útmutató. Medicina, Budapest. Barabás, K. (szerk.) Egészségfejlesztés – Alapismeretek pedagógusok számára. Medicina, Budapest Halmos Tamásné, Lipienné Krémer Ibolya, Ridegné Cseke Irén: Egészségfejlesztés, Műszaki Kiadó


Letölteni ppt "AZ OEFI TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 SZÁMÚ ”EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SZAKMAI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT KÖZNEVELÉSI ALPROJEKT EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések