Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2009. 06. 03.Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrált tartalmú tananyagok fejlesztése és alkalmazása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2009. 06. 03.Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrált tartalmú tananyagok fejlesztése és alkalmazása."— Előadás másolata:

1 2009. 06. 03.Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrált tartalmú tananyagok fejlesztése és alkalmazása Integrált tartalmú tananyagok fejlesztése és alkalmazása Gyuricza Zsolt

2 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged TARTALOM Az iskola bemutatása Célkitűzéseink Integrációs képzés a szakközépiskolában A modulok előkészítése, végrehajtása Az évfolyamok témakörének bemutatása Tapasztalataink Javaslatok a tantárgyi integrációhoz Az iskola bemutatása Célkitűzéseink Integrációs képzés a szakközépiskolában A modulok előkészítése, végrehajtása Az évfolyamok témakörének bemutatása Tapasztalataink Javaslatok a tantárgyi integrációhoz

3 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Az iskola bemutatása Iskolánkat a Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány 1991-ben azzal a céllal hozta létre, hogy a térségben vendéglátás és az idegenforgalom területén kiemelten magas színvonalú szakiskolai és szakközépiskolai képzést nyújtson. Iskolánkat a Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány 1991-ben azzal a céllal hozta létre, hogy a térségben vendéglátás és az idegenforgalom területén kiemelten magas színvonalú szakiskolai és szakközépiskolai képzést nyújtson. Képzési formáink: Képzési formáink: - szakképzés: szakács, cukrász, pincér - szakközépiskola- felsőfokú képzés - felnőttek szakközépiskolája- tanfolyamok - felzárkóztató képzés

4 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Az iskola bemutatása 1991-ben, az induláskor 27 tanulóval kezdődött az oktatás. Napjainkban több mint 600 tanulója van az iskolának, megközelítően 2/3-1/3 arányban nappali és esti tagozaton. 1991-ben, az induláskor 27 tanulóval kezdődött az oktatás. Napjainkban több mint 600 tanulója van az iskolának, megközelítően 2/3-1/3 arányban nappali és esti tagozaton. Az egykor bérelt épület ma már az alapítvány tulajdona. Sikerült további épületrészeket is megvásárolni, a tankonyhánkat és tanéttermünket pedig a modern vendéglátó- ipari gépekkel, berendezésekkel szereltük fel. Az egykor bérelt épület ma már az alapítvány tulajdona. Sikerült további épületrészeket is megvásárolni, a tankonyhánkat és tanéttermünket pedig a modern vendéglátó- ipari gépekkel, berendezésekkel szereltük fel. Intézményünk jelenleg mintegy 80 gyakorlati oktatási Intézményünk jelenleg mintegy 80 gyakorlati oktatási hellyel áll kapcsolatban Szegeden, Makón, H.vásárhelyen.

5 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Az iskola bemutatása Külföldi kapcsolataink nagy része nemzetközi projektekhez kötődik, ugyanis nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink ne csak tankönyvekből ismerhessék meg az idegen országok gasztronómiáját, képzési módszereit. Külföldi kapcsolataink nagy része nemzetközi projektekhez kötődik, ugyanis nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink ne csak tankönyvekből ismerhessék meg az idegen országok gasztronómiáját, képzési módszereit. Tanulóink és tanáraink is visszatérő vendégek Anglia, Finnország, Franciaország, Görögország, Németország és Olaszország vendéglátó-ipari képzőhelyein. Tanulóink és tanáraink is visszatérő vendégek Anglia, Finnország, Franciaország, Görögország, Németország és Olaszország vendéglátó-ipari képzőhelyein.

6 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Az iskola bemutatása

7 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Az iskola bemutatása Elnyert minősítéseink: - 2003: Dél-Alföldi Regionális Minıség Díj - 2004: Európai Minőségi Díj - 2005. Kiváló Iskolája (Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség) - 2005: Közoktatás Minőségéért Díj; Partnerközpontúság kategória, bronz fokozat - 2005: Mobilitás Nívódíj (Leonardo projekt kivitelezéséért) - - 2008: UNESCO Asszociált Iskolák Mintaiskolája

8 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Célkitűzéseink FENNTARTÓ ISK.VEZ. GAZD.SZF. PEDAGÓGUS SZÜLŐ DIÁK OKT.MIN. ? PEDAGÓGIAI PROGRAM

9 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Célkitűzéseink CÉLKITŰZÉS OH mérések pályázatok elismerések KÜLSŐ SZEMEK érvényesülés BELSŐ SZEMEK belső mérések fenntartó jelzései belső adatok diák – tanár jelzések

10 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Célkitűzéseink tanulóközpontú pedagógia önálló tananyag- feldolgozás jó elhelyezkedési lehetőségek egyéni fejlesztés gyakorlatorientált képzés jól használható tudás csoportban- gondolkodás igényes önálló munkavégzés közismeret a szakmáért új pedagógiai módszerek S I K E R

11 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Célkitűzéseink Nyomonkövetés - tanulóink tevékenysége a végzést követően

12 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskolában A képzés leírása: központi gondolata a képzés során felhasznált módszerek elhelyezése az éves tanmenetben a tevékenység összehangolása A képzés célja: a tanulói aktivitásra épülő munkáltatás hatékony ismeretszerzés a különböző szaktudományos területeken

13 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskolában A képzés célja: a különböző tanulói munkamódszerek megismerése életszerű tudás elsajátítása a tanterem kiszélesítése – nyitás a gazdaság felé felkészítés a munka világára, személyiségformálás a számítástechnikai eszközök hatékony használata a szülők és a vállalkozók bevonása az oktatásba

14 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskolában Nyomonkövetési adatok a szakmai képzés színvonaláról

15 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskolában A legfontosabb fejlesztendő kompetenciák a) Alapészségek fejlesztése: írás, olvasás, számítás- technikai alkalmazás, általános szóbeli kommunikáció, önálló szövegfeldolgozás, önálló írásbeli munkák készítése, gondolatok írásban való megfogalmazása b) Tanulásmódszertan: vázlatot készít, kitartóan koncentrál, információkat gyűjt, megfigyeléseket pontosan visszaad, alkalmazza a hatékony tervezés lépéseit, hibáit korrigálja

16 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskolában c) Szakirányú alapozó: élelmiszer alapanyagokat felismer, munkautasítás alapján dolgozik, nyersanyagokat ponto- san mér, munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat betart, szabályokat betart d) Szakmai-anyanyelvi kommunikáció e) Személyiségfejlesztés – önismeret, tanulásmódszertan f) Pályaorientáció g) Szakmai anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikáció, szakirányú alapozó

17 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskolában Integrált tartalmú tantárgyi modulok száma 9 Érintett tantárgyak száma 17 Multimédiás okta- tási segédanyagok száma 7 Érintett tantárgyak száma 11 Interneten hozzá- férhető 3Érintett tantárgyak száma 11 Saját fejlesztésű tananyagaink

18 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskolában 9. évf. - család, piac és vitaminok 10. évf. - bor, húsok 11. évf. - ünnepi asztal, multimédiás anyag elkészítése 12. évf. - vacsoraest megszervezése, lebonyolítása témakörök A jelenleg feldolgozásra kerülő témakörök:

19 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged A modulok előkészítése 1. A téma beépítése a szaktanár tanmenetébe 2. Tanév eleji megbeszélés az érintett kollegák között 3. A modul előtt két héttel egyeztetés az oszt.f. vezetésével 4. A projektzáró foglalkozás/tevékenység t tt tervezete 5. A tervezethez (amit a tanulók is meg fognak kapni) csatolni kell az információs lapot és (ha szükséges) a zzzz áááá rrrr óóóó dddd oooo llll gggg oooo zzzz aaaa tttt s s s s zzzz eeee mmmm pppp oooo nnnn tttt jjjj aaaa iiii tttt 6. Az értékeléshez szükséges lapok (elégedettségi kérdőív, értékelőlapok) fénymásolása

20 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged A modulok előkészítése (a projekt munkaterve) A projekt címe, témája: A projekt címe, témája: A család A projekt célcsoportja: A projekt célcsoportja: 9. évfolyamos szakiskolai tanulók Pedagógiai cél: Pedagógiai cél: Önálló munkavégzés és együttműködés a kitűzött feladatok végrehajtásában szakács, pincér és cukrász szakmákban Tantárgyi követelmények: Tantárgyi követelmények: Ismerje és tudja használni az egyszerűbb konyhai eszközöket, legyen tisztába egyszerű receptek elkészítésének és értékesítésének alapműveleteivel. Tudja kommunikálni idegen nyelven a munkája főbb lépéseit. Ismerje meg valós környezetben a technológia alkalmazásának és a felhasznált alapanyagok élettani jelentőségének kapcsolatát. Szükséges előzetes tudás: Szükséges előzetes tudás: Szakmai technológiák, idegen nyelvi szóanyag ismerete, alkalmazása. A család szerepe a történelemben. Időkeret (nap, illetve óra): Időkeret (nap, illetve óra): 2006. december 11.

21 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged A modulok előkészítése (a projekt munkaterve) Kompetencia Ismeret- tartalmak Feladat, tanulási tevékenység ek Szükséges eszközök, anyagok Szakmacsoportok szakmáiban tapasztalatot szerez Szakmaelemeket gyakorlatban kipróbál Konyhai eszközök neve, rendel- tetése Tervezzenek és gyűjtsenek anyagot egy választott üzlet berendezéséről, kínálatáról! szaklap, számítógép, nyomtató, lamináló gép, fűzőgép, A/4-es lap,

22 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged A modulok előkészítése (a projekt munkaterve) Végrehajtás módja A rendelkezésre álló időtartam Teljesítés kritériuma csoportban2009. dec. 11. 6 óra Megtervezett és gyűjtött anyagot egy választott üzlet kínálatáról.

23 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged A modulok előkészítése (a projekt munkaterve) Szempontok a „Hajósi borvidék” című dolgozat elkészítéséhez Tartalmi követelmények 1.Mi volt elképzelésed szerint a „Bor” című modul megtanításának célja? 2. Ismertesd a „Bor” modulban mely tárgyak szerepeltek, és nagy vonalakban milyen témákat érintettek? 3. Tüntesd fel a kiadott térképen a tanulmányi kirándulás útvonalát, utólag írd be a helységek közötti távolságokat! A térképet mellékeld a dolgozatodhoz! 4. Jellemezd Hajós földrajzi elhelyezkedését! 5. Milyen a térség éghajlata, talaja? Miért alkalmas a bortermelésre? 6. Kik honosították meg a bortermelést Hajóson? 7. Milyen jellegzetes borai vannak a településnek? Készítenek-e fehér bort? 8. Milyen piacot céloz meg a vidék termelése? 9. Mi jellemzi a térség borászattal kapcsolatos gazdasági életét? 10. Mi változott meg a borászatban az EU-s tagságunk óta? 11. Hogyan próbálnak ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni? 12. Milyen szüreti szokások találhatók Hajóson és vidékén? 13. Milyen benyomást tett rád Hajós mint település? 14. Milyen érdekességeket láttál a településen? 15. Összegezd a „Bor” modullal kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalataidat! 16. Mi volt, ami leginkább tetszett és mi volt, ami legkevésbé a modul tanítása folyamán, beleértve a tanulmányi kirándulást is? Formai követelmények A dolgozatokat 2006. december 3-ig kell benyújtani az osztályfőnöknek. Minimum három oldalon, 14-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizárt formában, Times New Roman betűtípussal. Megfogalmazhatod esszé stílusban, kérdésekre bontva, élményszerűen vagy akár egy kerettörténetbe ágyazva is. A lényeg, hogy a kérdések közül mindegyikre választ várunk. Források: órán tanultak, könyvtári szakirodalom (földrajz, borászat stb.), Internet; külön felhívjuk figyelmedet a személyes tapasztalatgyűjtés lehetőségére a kiránduláson Könyvből idézni a vonatkozó szabályok szerint lehet (szerző, cím, kiadó, kiadás éve, oldalszám, IDÉZŐJEL(!))! Internetről történő idézés esetén a forrás URL-jét fel kell tüntetni! (Pl. http://www.mikkamakka.lazar.hu/mese.html) Értékelés A dolgozatra összesen 4 jegyet, és egy szöveges értékelést fogsz kapni. Szaktanárok értékelik: - a helyesírásod; a stílusod, a szöveg érthetőségét, szerkezetét, az ötletességed a szakmai tartalmat a számítógépes megjelenítést MUNKÁDHOZ JÓ ÖTLETEKET, KITARTÁST, TÜRELMET, JÓKEDVET ÉS SOK ÖRÖMET KÍVÁNUNK!

24 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged A modulok végrehajtása Helyszín: tanétterem, tankonyha, könyvtár, a város különböző helyszínei (piac, könyvtár, vendéglátóhely, utazási iroda, múzeum stb.) Feladatok: a diákok tájékoztatása a szükséges dokumentumok kiosztása a munkafolyamat elindítása, ellenőrzése, segítése értékelés és visszacsatolás

25 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskola 9. évfolyamán V I T A M I N: a) Érintett tantárgyak: élelmiszerismeret, kémia, magyar, idegen nyelv, matematika b) Zárófeladat: Egy feladatlap kitöltése, mely a tanultakat összegzett, átfogó tudását, elsajátítását méri. Cél: a diákok számára visszajelzést nyújtani az integrált tudás jellegéről, és munkájuk eredményességéről.

26 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskola 9. évfolyamán CS A L Á D: a) Érintett tantárgyak: élelmiszerismeret, magyar, idegen nyelv, történelem, gasztronómia, matematika, informatika, kémia, biológia b) Zárófeladat: Bemutatóóra a szülők számára, melyen egy időben vesz részt és dolgozik a különböző csoportokkal a modulban tanító összes szaktanár. Cél: ismerkedés egymással, kapcsolatépítés a szülőkkel, a tanultak és az újszerű iskolai módszerek bemutatása.

27 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskola 10. évfolyamán A B O R: a) Érintett tantárgyak: élelmiszerismeret, magyar, idegen nyelv, kémia, gasztronómia, informatika, földrajz, történelem b) Zárófeladat: Számítógéppel szerkesztett házi dolgozat a tanultakrólaz órai munka, a könyvtári gyűjtőmunka és a tanulmányi kirándulás tapasztalatainak felhasználása segítségével. Cél: az elméleti ismertek és a gyakorlati tapasztalatok összegzése, a tanulságok levonása önálló produktummal.

28 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskola 11. évfolyamán Ü N N E P I A SZ T A L: a) Érintett tantárgyak: szaktantárgyak (pincér, szakács), magyar, élelmiszer- ismeret, idegen nyelv, informatika b) Zárófeladat: egy otthon önállóan elkészített és felszolgált ünnepi menü a tervezéstől a tálalásig, ill. a munka bemutatása írásban, képekkel és szülői véleménnyel dokumentálva. Cél: a tanultak önálló alkalmazása otthoni körülmények között, majd reflektálás az elvégzett munkáról. M U L T I M É D I A http://www.hansagiisk.hu

29 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrációs képzés a szakközépiskola 11. évfolyamán V A CS O R A E S T: a) Érintett tantárgyak: szaktantárgyak (pincér, szakács), magyar, idegen nyelv, informatika b) Zárófeladat: Az osztály megszervez és lebonyolít egy vacsoraestet, melyen a vendégek a diákok szülei és az iskola tanárai (téma kidolgozása, menüsor összeállítása, főzés, terítés, teremdíszítés, ültetési rend, felszolgálás, szórakoztató műsor, mosogatás, takarítás stb.).

30 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Tapasztalataink Miért tartjuk szükségesnek? „Előnyei”: nem szétszór, hanem összerak nem „sablontudást” igényel, hanem kreativitást nem elmélet-, hanem gyakorlatorientált nem választ ad, hanem kérdést fogalmaz meg nyitottság az új pedagógiai módszerek felé nyitottság a körülöttünk lévő világ felé nyitottság egy új típusú iskola felé

31 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Tapasztalataink Miért tartjuk szükségesnek? „Hátrányai”: lassabban haladás a tankönyvi tananyaggal eltérés a hagyományos oktatási módszerektől eltérés a hagyományos pedagógiai szemlélettől eltérés a hagyományos értékelési stratégiáktól újfajta tanár – diák kapcsolatot igényel a tanulás helyszíne sok esetben nem a tanterem

32 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Javaslatok a tantárgyi integrációhoz

33 Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Köszönöm a figyelmet! gy_zsolti@freemail.hu


Letölteni ppt "2009. 06. 03.Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola, Szeged Integrált tartalmú tananyagok fejlesztése és alkalmazása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések