Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szent László és Könyves Kálmán uralkodása. László külpolitikája  László külpolitikája  Salamon határozza meg  Salamon szövetségese IV. Henrik  Ellenségével,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szent László és Könyves Kálmán uralkodása. László külpolitikája  László külpolitikája  Salamon határozza meg  Salamon szövetségese IV. Henrik  Ellenségével,"— Előadás másolata:

1 Szent László és Könyves Kálmán uralkodása

2 László külpolitikája  László külpolitikája  Salamon határozza meg  Salamon szövetségese IV. Henrik  Ellenségével, VII. Gergellyel veszi fel a kapcsolatot  Közös érdek  támogatja az invesztitúra-harcban  Gergely elismeri Salamonnal szemben  Salamon elszigetelődik és 1080-ban kibékül  intrikái miatt Visegrád - börtön (~ torony)  1083 - szentté avatás (I. István, Imre hg, Gellért püspököt)  ekkor keletkeznek a róluk szóló legendák  amnesztia  Salamon  1091 - Horvátország elfoglalása, előbb 1089 Szlavónia (Dráva-Száva)  lazul a kapcsolat a pápával  Álmos lesz király   hűbéri-eskű  szakít a pápával  közeledik a császárhoz

3

4  Törvényei  feudális rend megszilárdítása  magántulajdon és királyi jövedelmek védelme  belső vándorlás megakadályozása (a szabad parasztok jogainak korlátozása - jobbágysorba süllyedés kezdete)  igazságszolgáltatási szervezet kiépítése  egyházszervezet fejlesztése  püspökségek alapítása: Várad, Zágráb  gyakorolja az invesztitúrajogot, papi nőtlenség szorgalmazása  Jogalkotásának értékelése: nem egy egységes és átgondolt jogalkotás eredménye, hanem a konkrét társadalmi bajok orvoslása a cél.  Nem marad fiú örököse  I. Géza Kálmán király  fiatalabb fia, Álmos dux lesz László törvényei

5 A győri Szent László herma

6  Legfőbb célja a köz- és vagyonbiztonság helyreállítása, amelyet törvényeivel igyekezett elérni  1085 31 §-os tv.könyv:  rendkívül szigorú  nyomozói és bírói eljárás  szokásjogon alapuló vérbosszú elismerése  1092 szabolcsi zsinat: 1. 18 szakaszos BTK:- magyar jogalkotás legszigorúbb tv.könyve  tyúklopásért akasztás  célja a magántulajdon szentségének visszaállítása  asylum jog: mentelmi jog 2. egyházi tv.-ek 27 §-ba  vallás és erkölcs elleni bűnök  egyházi vagyon védelme László törvényei

7  László halála  viszály a trón betöltése miatt „testalkatára nézve hitvány volt, de ravasz, és tanulékony, borzas, szőrös, vaksi, púpos, sánta, és dadogó” egy elfogult forrás szerint  papi pályára szánják  1091 püspökké szentelik (Öccse, Álmos Horvátország királya)  1095:  a lovagkirályi eszménynek jobban megfelelő Álmos,  Kálmán kerül a trónra  1096: II. Orbán pápa felmenti a papi felszentelés alól  Harc bontakozik ki kettejük között  Álmos hatszor fellázad ellen,  1116 - megvakíttatja Álmost, fiával, a későbbi Vak Bélával (Ez az oka annak, hogy az előbb idézett forrás kissé elfogult) Kálmán és Álmos harca

8 Kálmán és Álmos Álmos és a kis Béla megvakítása

9  1096 - probléma a keresztesekkel   két keresztes sereg vonul át az országon  rabolva és fosztogatva vonulnak a Duna mentén  megszállják Moson és Zimony várát (ez utóbbit Amiens-i Péter)  Boullion Gottfried-ot a király személyesen kíséri át,  míg annak testvére, a későbbi jeruzsálemi király (Boudoin) a magyaroknál marad túszként  1099 - Halics hadjárat  1102 - Tengerfehérvárott horvát királlyá koronázzák (1102-1918 között perszonálunió)  1105: sikerül Dalmáciát is elfoglalnia  Zára, Trau, Spalato stb.  kiváltságokat kapnak  A pápát az invesztitúra joggal „szereli” le Kálmán hódításai

10

11  Törvényhozó tevékenysége - Törvényei  enyhíti László törvényeit  feudális viszonyok megszilárdulása!  egyházat kivonja a világi bíráskodás hatásköréből  püspöki zsinat végzi a bíráskodást  új egyházmegyéket hoz létre (Nyitra), a királyi adókból Dézsmát biztosít az egyháznak, törvényeket hoz az egyházi erkölcsök megszilárdítására - egyház megerősítése  a királyi jövedelmek védelme, növelése (vámok stb.)  szabályozza a világi birt. öröklési rendjét, a kir.-i hat. alapja a kir. birtok,   megkülönbözteti az adományokat  Istvánét szabadon lehetett örökölni  többi király adományait csak a fiú vagy a testvér örökölheti, és ha ilyen nem volt, a birtok visszaszállt a királyra  magas jövedelmű birtokosok  páncélos lovas kiállítása Kálmán törvényei

12  László legkisebb lányát, Piroskát  I. Alexiosz bizánci császár fiához, Jánoshoz adja  Szicília normann hg-nőt vesz feleségül  Pápa-, részben Bizánc ellenes szövetség  1112 - ∞ veszi II. Eufémia orosz hercegnőt,  házasságtörésen ér hazaküld   Kijevben születik meg Borisz fia  Kálmán nem ismeri el  később többször betör Mo-ra a trónért Kálmán dinasztikus politikája

13 László leánya Piroska, mint bizánci császárné, később ortodox szent


Letölteni ppt "Szent László és Könyves Kálmán uralkodása. László külpolitikája  László külpolitikája  Salamon határozza meg  Salamon szövetségese IV. Henrik  Ellenségével,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések