Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Érettségi és felvételi tájékoztató 2016.. 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) Osztatlan képzés 4 félév / 120 kredit mesterképzés (master) 6 félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Érettségi és felvételi tájékoztató 2016.. 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) Osztatlan képzés 4 félév / 120 kredit mesterképzés (master) 6 félév."— Előadás másolata:

1 Érettségi és felvételi tájékoztató 2016.

2 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) Osztatlan képzés 4 félév / 120 kredit mesterképzés (master) 6 félév / 180 (+30) kredit felsőfokú alapképzés (bachelor) 4 félév / 120 kredit felsőfokú szakképzés 90 kredit mesterdiploma doktori diploma Ph.D. / D.L.A. mesterdiploma M.Sc. / M.A. alapdiploma B.Sc. / B.A. A bolognai rendszer felsőfokú szakképesítés

3 Pályaválasztási/továbbtanulási szempontok Mihez érzünk kedvet már évek óta? Milyen tantárgyak állnak közel hozzánk? Milyen munkaterületen tudjuk elképzelni magunkat 5-10 év múlva? Milyen területen jók a munkaerő-piaci kilátások? Tudunk, illetve akarunk-e vidéken tanulni? Tudja, illetve akarja-e a család a költségtérítéses tanulást finanszírozni? Az alapszakokon belül hol hirdetik meg a számunkra vonzó szakirányt?

4 Az érettségi vizsga Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom matematika történelem egy választott idegen nyelv egy szabadon választott tantárgy a felsőoktatási jelentkezéshez további választott tantárgy(ak)ra lehet szükség a választott tantárgyak száma nincs korlátozva minden tárgyból közép vagy emelt szintű vizsga tehető általában írásbeli és szóbeli vizsga

5 Az érettségi és a felvételi kapcsolata Nincs külön felvételi vizsga Mindenhol 2 választott érettségi tárgy eredménye alapján számítják ki az ún. „szerzett pontokat” Az intézmények előírják, hogy az egyes szakokra való jelentkezéshez mely tárgyakból lehet/kell érettségizni A „hozott pontok” felét az érettségi átlageredményből számítják Azonos határidővel, de két külön „lapon” kell jelentkezni érettségire és felvételire A két jelentkezésnek koherensnek kell lennie

6 Pontszámítás 2016-ban ÖSSZPONTSZÁM : a)HOZOTT PONTOK (200p) + SZERZETT PONTOK (200p) +TÖBBLETPONTOK (100p) vagy b) SZERZETT PONTOK (200p) x 2 +TÖBBLETPONTOK Automatikusan amelyik számítási mód a jelentkező számára kedvezőbb!

7 Pontszámítás 2016-ban a) „HOZOTT (tanulmányi) PONTOK” (max. 200) 1.Magyar, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy szabadon választott természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia, földrajz, természettudomány – de NEM informatika) utolsó két évi osztályzatának duplája (50 x 2 = 100 pont) (fakultációkkal vigyázni!) 2.Az 5 érettségi tárgy százalékos átlageredménye kerekítve (100 pont) b)„SZERZETT (érettségi) PONTOK” (max. 200) Két érettségi tárgy százalékos eredményéből kell kiszámolni, azonos a százalékos eredménnyel tárgy százalékos eredményének összege

8 Pontszámítás 2016-ban „TÖBBLETPONTOK” (max. 100) Középfokú nyv. +28, felsőfokú nyv. +40 pont (max. 40) Emelt szintű érettségi +50 pont (max. 100) (min. 45% esetén) „Előnyben részesítés” (max. 40) Hátrányos helyzet Fogyatékkal élő Gyermekét gondozó OKTV-eredmény (csak bizonyos szakokon max. 100) Sporteredmény (csak bizonyos szakokon, max. 50) OKJ-s képzés (max. 24) Felsőfokú szakképzésben szerzett oklevél (max. 30)

9 Középszint vagy emelt szint? Előírja-e a választott intézmény az emelt szintű vizsgát? Mire vagyok képes? Mik a követelmények? Az emelt szintért járó +50 pont kb. 41-42%-os teljesítmény-csökkenést „kompenzál” – ha az emelt szinten várható teljesítményünk ennél kevesebbel marad el a középszinten várhatótól, akkor jól járunk „Duplázás” esetén ez az érték csak 25%! 50-nél több egyéb többletpont esetén esetleg már „nincs hely” +50 pont számára!

10 Fontos időpontok Február 15.: Az érettségi és felvételi jelentkezések jogvesztő határideje Február 23.: Az e-felvételi hitelesítésének határideje Április 19-től: A jelentkező valamennyi jelentkezésével kapcsolatos folyamatos online tájékoztatása az E-felvételi ügyintézés szolgáltatásában Május 2-24. : Írásbeli érettségi vizsgák Június 2-9.: Emelt szintű szóbeli vizsgák Június 13-24.: Középszintű szóbeli vizsgák Július 12.: Dokumentumok bemutatásának, pótlásának, sorrendmódosításnak a határideje Július 26.: Ponthatárok megállapítása

11 Elektronikus ügyintézés A felvételi eljárás során arra törekszünk, hogy mindent elektronikusan intézzük, a papírt kihagyjuk az ügyintézésből. Az elektronikus ügyintézés felületét a www.felvi.hu honlapról lehet elérni, egyéni kód megadásával.www.felvi.hu Ott lehet megnézni és ellenőrizni minden jelentkezőnek a róla rögzített adatokat, a benyújtott dokumentumai státuszát, a pontszámait, beleértve a többletpontokat is, a besorolási döntést.

12 Benyújtandó dokumentumok A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőoktatási felvételi eljárás díjának igazolása középiskolai bizonyítvány, külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett bizonyítványok, felsőfokú oklevelek. A többletpontokat igazoló dokumentumok : nyelvtudást igazoló dok, tanulmányi és művészeti versenyeredmény igazolása, szakképesítést igazoló dok., sporteredmény igazolása, hátrányos helyzet (tartós nevelt, gyermekvédelmi kedvezmény, védelembe vétel, utógondozói ellátás) igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása

13 Anyagiak A jelentkezés költsége: A felsőoktatási felvételi eljárásban az alapjelentkezés keretében három képzés megjelölésére díjmentesen van lehetőség. A további jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni. Költségtérítéses képzések Diákhitel

14 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – intézményi részek Képzési szint A – alapképzés, O – osztatlan képzés, F – felsőoktatási szakképzés, M – mesterképzés. Munkarend N – nappali, E – esti, L – levelező, T – távoktatás. Finanszírozási forma A – állami ösztöndíjas, K – önköltséges. Szak, szakirány, nyelv, település. Önköltség összege félévben Képzési idő félévben Kapacitás – min-max. Érettségi követelmények, mesterképzés esetén felvételi tárgyak. Lábjegyzetek is fontos információkat tartalmaznak!

15 Újdonságok az utóbbi években Az ötödik (eddig szabadon választott) pontvivő tárgy csak egy legalább 2 évig tanult természettudományos tárgy lehet (biológia, fizika, kémia, földrajz vagy természettudomány) Az emelt szintű vizsga +50 pontot ér A kettes ponthatára 20%-ról 25%-ra emelkedik (minden vizsgarészben 10% helyett 12%-ot kell elérni)

16 Újdonságok 2013-tól Minimálisan elérendő pontszám 240 Két emelt szintű vizsga kötelező: állatorvosi, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész Egy emelt szintű vizsga kötelező: erdőmérnöki, magyar, történelem, néprajz, anglisztika, germanisztika, romanisztika, romológia, szlavisztika, ókori nyelvek és kultúrák, keleti nyelvek és kultúrák, andragógia, pedagógia, pszichológia, szabad bölcsészet, jogász, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, építészmérnök, energetikai mérnök, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok (237/2006. (XI. 27.) Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól)

17 Újdonságok 2014-től Minimálisan elérendő pontszám: 260 Többletpontok számának finomítása: OKTV-eredmény, sportteljesítmény Felvételi tájékoztató csak elektronikusan

18 Újdonságok Előrehozott érettségit csak a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtti első vagy második év végén (tehát korábban, a 10. évfolyamot megelőzően nem) csak a tavaszi vizsgaidőszakban (tehát ősszel nem) csak idegen nyelvből és informatikából (tehát más tárgyból nem) lehet tenni. A sikertelen előrehozott vagy szintemelő vizsgát legkorábban csak a rendes érettségi vizsga keretében lehet kijavítani (tehát korábban nem). is be kell építeni.

19 Újdonságok 2015-től Minimálisan elérendő pontszám: 280 Az eddigieknél jóval több alap- és osztatlan szakon van központi ponthatár a 2015-ös felvételin: azok a jelentkezők, akik ennél kevesebb pontot gyűjtenek, csak önköltséges helyet szerezhetnek. Íme, a szakok listája.

20 alkalmazott közgazdaságtan 465 állatorvosi 400 általános orvosi 380 andragógia 430 anglisztika 310 emberi erőforrások 443 építészmérnöki 330 erdőmérnöki 300 fogorvosi 390 gazdálkodási és menedzsment 455 gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 465 gyógypedagógia 350 gyógyszerészeti 400 humánkineziológia 370 igazságügyi igazgatási 424 jogász 460 kereskedelem és marketing 449 kommunikáció- és médiatudomány 455 közszolgálati 440 lótenyésztő, lovassportszervező agármérnök 300

21 magyar 310 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 410 nemzetközi gazdálkodás 460 nemzetközi tanulmányok 465 ókori nyelvek és kultúrák/asszirológia 310 ókori nyelvek és kultúrák/egyiptológia 310 ókori nyelvek és kultúrák/klasszika filológia 310 pénzügy és számvitel 458 politológia 300 pszichológia 420 rekreációszervezés és egészségfejlesztés 310 sportszervező 310 szabad bölcsészet 310 szociológia 300 tájrendező és kertépítő mérnöki 350 osztatlan tanári 305 társadalmi tanulmányok 300 történelem 310 történelem/régészet 300 turizmus-vendéglátás 428 üzleti szakoktató 440

22 Újdonságok 2016-tól Minimálisan elérendő pontszám: 300 Kötelező emelt szint: Kötelező az emelt szintű érettségi például az összes bölcsészet- és társadalomtudományi alapszakon, az osztatlan jogászképzésen. Két tárgyból kell emeltezniük az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti szakra jelentkezőknek. Emelt szintű érettségiért akkor is jár többletpont, ha az kötelező vagy kötelezően választható az adott szakon, de csak akkor, ha legalább 45 százalékos eredményt ér el a diák.

23 Állami ösztöndíjas képzések központi ponthatárai 2016-ban alkalm. közgazdaságtan 458 állatorvosi 400 általános orvosi 380 andragógia 430 anglisztika 320 emberi erőforrások 443 építészmérnöki 330 erdőmérnöki 300 fogorvosi 390 gazd. és menedzsment 448 gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés 465 gyógypedagógia 350 gyógyszerészeti 385 humánkineziológia 370 igazságügyi igazgatási 424 jogász 460 Keresk. és marketing 449 kommunikáció- és médiatudomány 455 közszolgálati 440 lótenyésztő, lovassportszervező agármérnök 320 magyar 310

24 Állami ösztöndíjas képzések központi ponthatárai 2016-ban munkaügyi és társadalombizt. igazgatási 410 műszaki menedzser 320 nemzetközi gazdálkodás 460 nemzetközi tanulmányok 465 ókori nyelvek és kultúrák/asszirológia 310 ókori nyelvek és kultúrák/egyiptológia 310 ókori nyelvek és kultúrák/klasszika filológia 31 pénzügy és számvitel 450 politológia 320 pszichológia 435 rekreációszervezés és egészségfejlesztés 320 sportszervező 320 szabad bölcsészet 330 szociológia 300 tájrendező és kertépítő mér. 350 osztatlan tanári 305 társadalmi tanulmányok 320 történelem 320 történelem/régészet 330 turizmus-vendéglátás 428

25 Duális képzés Egyetemi tanulmányok + rendszeres szakmai gyakorlat Egyetem + munkahely Előnyei: 1. Megismerni, mit jelent munkavállalónak lenni 2. Szakemberektől tanulni 3. Szakmai gyakorlat szerzése 4. Fizetés (min. a minimálbér 15%-a) 5. Egyéb juttatás(pl. lakhatási, utazási támogatás)

26 Duális képzés Hogyan lehetünk duális hallgatók? Felsőoktatási felvételi + Vállalati felvételi A sikertelen vállalti felvételi nem befolyásolja a felsőoktatási felvételit Információ: 1. www.felvi.hu www.felvi.hu 2. www.dualisdiploma.hu

27 További tájékozódás Internet: www.felvi.hu (elektronikus jelentkezés!) www.felvi.hu info@felvi.hu intézményi honlapok http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok- miniszteriuma/felsooktatasert-felelos-allamtitkarsaghttp://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok- miniszteriuma/felsooktatasert-felelos-allamtitkarsag http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalan os_tajekoztatashttp://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalan os_tajekoztatas

28 További tájékozódás Felvételizők ügyfélszolgálata: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata XII. Maros utca 19-21. telefonon: 477-31-00 Jogszabályok: 100/1997. kormányrendelet (érettségi vizsgaszabályzat) 237/2006. (XI. 27.) Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 2011. évi CXC. törvény (köznevelési törvény)

29 További tájékozódás Hasznos kiadványok: Felvi Magazin Felvi tájoló 2016 Diploma 2015 (HVG különszám, Heti Válasz melléklet) Személyesen: Educatio Kiállítást Budapesten 2016. január 21-23-án Soltész Ágnes tanárnő(soltesz.agnes@jezsu.hu)

30 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Érettségi és felvételi tájékoztató 2016.. 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) Osztatlan képzés 4 félév / 120 kredit mesterképzés (master) 6 félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések