Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Vállalkozói adminisztratív tehercsökkentés Előadó: Dr. Nagy Ádám Főosztályvezető-helyettes Ipari és Építésgazdasági Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Vállalkozói adminisztratív tehercsökkentés Előadó: Dr. Nagy Ádám Főosztályvezető-helyettes Ipari és Építésgazdasági Főosztály."— Előadás másolata:

1 1 Vállalkozói adminisztratív tehercsökkentés Előadó: Dr. Nagy Ádám Főosztályvezető-helyettes Ipari és Építésgazdasági Főosztály

2 2 Közigazgatási bürokráciacsökkentés Könnyebb, olcsóbb, gyorsabb közigazgatás: Biztosítani az ügyfélbarát, átlátható és gyors közigazgatási ügyintézést, csökkentve a lakossági és vállalkozói adminisztratív terheket. Első szakasz: A parlament előtt lévő törvénymódosítási javaslat célja egyebek mellett az, hogy (1)egyszerűbbek legyenek az általános eljárási szabályok, (2)jelentős mértékben csökkenjenek az engedélyhez kötött tevékenységek, valamint (3)csökkenjenek az ügyintézési határidők. (+ 1) Hamarosan az Országgyűlés elé kerül egy olyan törvényjavaslat is, amely alapján január 1-jével - 10 milliárd forintos költségvetési határon belül - csökkennek, illetve megszűnnek bizonyos állami eljárási díjak. Második szakasz: A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési program kidolgozásáról szóló KÖFOP 2.3.2.3. projekt megvalósítása. A Kormány elsődleges célja

3 3 Általános eljárási szabályok egyszerűsítése 1. Eljárás felfüggesztése: a jelenleginél jóval szűkebb esetkörben lesz felfüggeszthető az eljárás, a hatóságok vállalják a döntés felelősségét 2. Belföldi jogsegély: jogsegély iránti megkeresések és az adatok továbbítása is kizárólag elektronikus úton 3. Határidőkkel kapcsolatos módosítások: az eljáró hatóság és a szakhatóság Ket.-ben meghatározott ügyintézési határidejénél (max. 60 nap) hosszabb határidőt kormányrendelet már nem állapíthat meg; hiánypótlási határidő maximumának (max. 45 nap) szabályozása; ügyintézési határidő meghosszabbításának lehetősége megszűnik 4. Jogorvoslat miatt duplázódó eljárások megszüntetése: a másodfokú hatóságnak nem lesz lehetősége arra, hogy a tényállás tisztázatlansága miatt új eljárás lefolytatására utasítsa az első fokú hatóságot, helyette saját eljárásban lefolytatja a szükséges bizonyítása eljárást és döntést hoz A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) egyes eljárási cselekményeket érintő módosítása

4 4 Engedélyhez kötött tevékenységek körének csökkentése Sor kerül egyes engedélyezési eljárások megszüntetésére azzal, hogy a korábban engedélyhez kötött tevékenység bejelentési eljárássá alakul át. (1) Az engedély helyett bejelentéshez kötött ügyekben elérhető egyszerűsítés: kiszámítható időpontban megkezdhető tevékenység (a bejelentést követően), formai okok miatt nem húzódhat el az eljárás (eljárási cselekmények helyett hatósági ellenőrzés), alakszerű döntés hiányában az értesítéssel és a jogorvoslattal járó időveszteség megszűnik. (2) Ügyintézés felgyorsítását és kiszámíthatóbbá tételé az engedélyezési eljárások átalakítása nélkül: függő hatályú döntés bevezetése: a hatóság jogszerű hallgatására épülő új jogintézmény. Az ügyfél 8 napon belül függő hatályú döntést kap arról, hogy: - a kérelmezett jog gyakorlása megilleti, - a hatóság köteles az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak, ennek hiányában tízezer forintnak megfelelő összeget az ügyfélnek megfizetni, ha a hatóság 2 hónapon belül eltérő érdemi döntést nem hoz a kérelem kapcsán, - a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól. Sor kerül egyes engedélyezési eljárások megszüntetésére azzal, hogy a korábban engedélyhez kötött tevékenység bejelentési eljárássá alakul át.

5 5 Ügyintézési határidők csökkentése Változó, hogy mennyivel csökken a határidő, de a törvényjavaslat több esetben határoz meg például 21 napot, átlagosan kb. 30 %-kal csökken az ügyintézés határideje. Ket. szerinti általános ügyintézési határidőnél hosszabb határidők csökkentésére irányuló módosításokat tartalmaz a törvényjavaslat. Ezt fogja kiegészíteni a kormányrendeleti szintű eltérési lehetőség megszüntetése miatt az érintett kormányrendeletek határidőre vonatkozó szabályainak hatályon kívül helyezése külön előterjesztésben. Sommás eljárás bevezetése: főszabállyá teszi a kérelemre induló eljárásokban a 8 napon belüli döntéshozatalt. Minden olyan esetben, amikor a döntés meghozatalához minden szükséges feltétel (valamennyi információ, dokumentum rendelkezésre áll, az ügyfél minden feltételt teljesít és nincs ellenérdekű ügyfél) a hatóság rendelkezésére áll, a hatóságnak azonnal – de legkésőbb 8 napon belül – döntést kell hoznia Ügyintézés felgyorsítása: építési engedélyek, környezetvédelmi engedélyezés, működési engedélyek, piacfelügyeleti eljárások, hatósági eljárási határidők, munkaügyi ellenőrzések stb.

6 6 Példák további intézkedésekre az iparszabályozásban (1) Nyomástartó berendezésekről szóló ill. tartályrendelet (2) Létfontosságú rendszerelemek kijelöléséről szóló törvény módosítása az „ipar” kikerül a hatálya alól (3) Telepengedélyezési eljárások egyszerűsítése 70 engedélyköteles helyett 23 engedélyköteles (4) A nemzeti akkreditálás rendszerének reformja Olcsóbb és gyorsabb eljárás a laborok számára

7 7 Állami rezsicsökkentés A Kormány az állampolgárok és vállalkozások bevonásával konzultációt kezdeményezett a hatósági eljárások díjának mérsékléséről vagy díjmentessé tételéről. A konzultáció 2015. június 5-én indult és augusztus 6-ig tartott. Eredmény: 389.698 kérdőívből 69.768 (17,9 %) a vállalkozásokra vonatkozóan került kitöltésre. 1.400.005 javaslat érkezett, 242.252 (17,3%) vállalkozások tettek. A vállalkozások javaslatai többek között: -Adóhatósági igazolás ingyenessé tétele -Cégiratok készítésének ingyenessé tétele -Telepengedélyezési eljárás díjának megszüntetése -Üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárások díjmentessé tétele -Vállalkozói igazolványok kiadásával kapcsolatos eljárások díjmentessé tétele A legtöbb javaslat az adóhatósági igazolás kiállítására, a cégiratok készítésére, az üzlet működési engedélyezésével kapcsolatos eljárásra érkezett. A Program lényegi eleme: az állami szolgáltatások díjának jelentős csökkentése, egy részének ingyenessé tétele

8 8 Vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése 1. Adóhatósági ügyek 2. Foglalkoztatást érintő ügyek 3. Katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, kémiai biztonságot érintő ügyek 4. Építésügyi hatósági ügyek 5. Telephely és kereskedelmi engedélyezés 6. Ingatlan-nyilvántartási hatósági ügyek 7. Közbeszerzésekkel kapcsolatos hatósági ügyek, Állami/EU Források és Operatív Programokkal kapcsolatos ügyek 8. Közlekedési ügyek 9. Környezetvédelmi hatósági ügyek 10. Vízügyi hatósági ügyek A vállalkozói érdekképviseleti szervezetek visszajelzései alapján az alábbi területeken szükséges kormányzati beavatkozás:

9 9 További feladatok és célok a vállalkozások érdekében A vállalati szektor célzott adminisztráció-csökkentése Pontos tartalma kidolgozás alatt áll (1)személyes egyeztetés minden megyében a vállalkozásokkal, képviseleti szervezetekkel az őket sújtó adminisztrációs terhekről (2)ezzel párhuzamosan további javaslatok összegyűjtése, rendszerezése, és az összegyűjtött javaslatok alapján normaszöveg-tervezetek elkészítése 2016. első negyedévében A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési program kidolgozásáról” szóló KÖFOP 2.3.2.3. projekt megvalósítása

10 10 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Vállalkozói adminisztratív tehercsökkentés Előadó: Dr. Nagy Ádám Főosztályvezető-helyettes Ipari és Építésgazdasági Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések