Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés Karriertervezés és munkaerőpiaci ismeretek kurzus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés Karriertervezés és munkaerőpiaci ismeretek kurzus."— Előadás másolata:

1 Bevezetés Karriertervezés és munkaerőpiaci ismeretek kurzus

2 Mottó Siker az, amikor a lehetőség találkozik a felkészültséggel. Mivel lehetőségek mindig vannak, a siker titka tulajdonképpen a megfelelő felkészültségben rejlik.

3

4 A kurzus tematikája 1.Bevezetés, keretek tisztázása, a tematika megbeszélése 2.Munkaerőpiaci trendek. Az Y-generáció 3.A munkaerőpiac fogalma, munkanélküliség, foglalkoztatottság. A munkanélküliség számítási módjai a rendszerváltoztatást követő gazdasági folyamatok a munka világában. A munkaerőpiac szereplői, a munkaügyi- és képző központok.

5 4.A munka világát érintő jogszabályi környezet. Alapvető munkajogi ismeretek. A foglalkoztatási jogviszonyokról kicsit bővebben. 5.Hogyan keressünk állást? Gyakorlatitanácsok az álláslehetőségek felkutatására vonatkozóan. 6.Az önéletrajzírás követelményei 7.Tesztek a munka világában. Az állásinterjú és az Értékelő Központ

6 A kurzus tematikája 8.Az erősségekről és a tanult optimizmusról. Kicsit bővebben az önismeretről. 9.Munkaügyi ismeretek: munkaszerződés: bér, juttatások, érdekképviselet, tárgyalástechnika 11.Beilleszkedés a munkahelyen. 12.Kurzus lezárása, értékelés.

7 Hogyan néz ki mindez a gyakorlatban? 1.nap: A kiválasztási folyamatot megelőző lépések 2.nap: A kiválasztási folyamat szakaszai 3.nap: A kiválasztási folyamat záró szakasza + ZH

8 Ajánlott irodalom Eric Berne: Emberi játszmák Csíkszentmihályi Mihály: Flow: az áramlat Seth Godin: A holtponton ne add fel Martin E. P. Seligman: Az autentikus életöröm Daniel Goleman: Az érzelmi intelligencia a munkahelyen Mikael Krogerus – Roman Tschäppeler: 52 döntési modell KALKULÁTOR!!!

9 Mit vártok el a kurzustól?

10 Tehettek-e már ma valamit az elhelyezkedésetek érdekében? Határozottan igen!

11 Haverok, buli, Fanta…

12 Elöljáróban… Mi a feladatotok a tanulmányaitok befejezéséig? Ki kell szakítani magatoknak a „világ munkájából” azokat a részeket, amelyek érdeklődéseteknek, érdekeiteknek és a képességeiteknek megfelelnek, illetve nem utolsósorban a lehetőségeitek által elérhetőek. Hogyan érhetitek el mindezt? 1.Meg kell ismerni a világnak a „megatrendekben” megmutatkozó működését 2.Le kell számolni azokkal a hiedelmekkel, amelyek a viselkedéseteket korlátok közé szorítják.

13 A világ ma már máshogyan működik, mint azt korábban megszokhattuk… A tájékozódás, az információcsere, a kapcsolati háló kialakítása létfontosságúvá vált a munka világában is. Csak ezen keresztül észlelhetjük azt, hogy mit is tudnánk vállalni, milyen feladatokat végeznénk, és mi az a tevékenység, amiért még annyi fizetséget is kaphatnánk, amiből megélünk. Lehetőségeket kell feltérképezni és a térkép alapján tájékozódni, megtalálni a helyet, amit szeretünk. Meg kell látni az igazi trendeket, az újat, a mást, a régi minták ismételgetése helyett! Mit gondolnak a szüleitek a fentiekről…?

14 A világ ma már máshogyan működik, mint azt korábban megszokhattuk… Gondolkodásban túl kellene lépni azon, hogy jön a fellendülés és lesz mindenkinek állása. El kell fogadni, hogy egyre kevesebben és egyre többet dolgozunk, egyre későbbi életkorig, talán a „lifelong working” felé haladunk. Le kell számolni a biztonságot nyújtó hiedelmekkel! Sokan pl. a munkaerő-piaci boldogulást gátló hiedelmeknek esnek áldozatául. Ilyen hiedelem például a személyes segítségkérés szégyenteljessége („csókosság” ≠ beajánlás!). Igazán jó munkakereső eszköz a kapcsolatrendszer működtetése.

15 A világ ma már máshogyan működik, mint azt korábban megszokhattuk… A másik alapvető hiedelem az önfoglalkoztatásra vonatkozik, annak ellenére, hogy már többen választották ezt az utat. Sokan preferálják a napi 8 órás állást, fix fizetés mellett, még akkor is, ha nagyon egyenlőtlen a terhelés és viszonylag kevés a fizetés, ráadásul más mondja meg, mit kell tenni. Az önfoglalkoztatás azzal a rizikóval jár, hogy nincs mindig munka, és akkor dolgozunk sokat, amikor munkánk adódik. Ugyanakkor nem kell irodákban üldögélnünk, és néznünk a monitoron az idő múlását. Nem is beszélve arról, hogy ha a magam ura vagyok, akkor a legtöbbször olyan munkát választok, amit élvezettel végzek.

16 A világ ma már máshogyan működik, mint azt korábban megszokhattuk… Ugyanilyen hiedelmek keringenek arról manapság, hogy ki miért nem kap munkát. Ha a munkáról való gondolkodást meg tudjuk változtatni, sokkal jobban leszünk képesek alkalmazkodni a mai piaci viszonyokhoz és kevésbé leszünk frusztráltak. Akkor nem sikertelen álláskereséssel töltjük az időnket, hanem megkeressük az új lehetőségeket, amelyben az egyén találékonyságának, a munka örömének egyre nagyobb lesz a szerepe.

17 Önismeret Igényeink: Mi tölt el elégedettséggel? Mire a pályaválasztáshoz értek, legyetek vele tisztában. Pl.: képes vagyok-e a négy fal között 8 órát egyedül eltölteni? Van aki attól retteg, hogy minden nap mással kell találkoznia/foglalkoznia Tulajdonságaink: kérjünk másoktól is visszajelzést Képességeink: mik az erősségeim, miben kell még fejlődnöm?

18 DISC viselkedési stílus

19 Viselkedési stílusok 19

20 20

21 21

22 DISC viselkedési stílus Domináns (Dominant): problémák megközelítése Magas D faktor: új problémák gyors megoldása, aktívan, önérdek-érvényesítő módon Alacsony D faktor: új problémák végiggondolt, kontrollált, szervezett megközelítése Befolyásoló (Influancer): emberek megközelítése Magas I faktor: beszédesség, nyitottság a kapcsolatokban, társaságkedvelés, érzelmek kifejezése Alacsony I faktor: visszafogottság, csendes, tartózkodó modor és az érzelmek kontrollálása

23 DISC viselkedési stílus Kitartó (Steady): munkatempó Magas S faktor: a biztonságos, kontrollált és kiszámítható munkakörnyezet kedvelése Alacsony S faktor: rugalmas, dinamikus és változó környezet preferálása Szabálykövető (Compliant): folyamatok és szabályozottság Magas C faktor: szabályok kialakítása és betartása, „precízen csinálni dolgokat” Alacsony C faktor: kötöttségektől való függetlenség, szabályok rugalmas kezelése vagy megszegése

24

25 A visszajelzésekről

26 A reális énképről Az énkép személyiségünk központi programja: hit, hozzáállás, értékek, érzelmek és gondolatok összessége. A reális énkép az, amit magunkról igaznak hiszünk. Olyan információkon alapul, melyeket felvettünk és igaznak tartunk, és ezt a külvilág is visszaigazolja számunkra. Az ideális énképünk az, amilyen emberré válni szeretnénk. Emellett folyamatosan különböző elvárásoknak is meg kell felelnünk. Ezek határozzák meg hogyan gondolkodunk, érzünk magunkkal kapcsolatban.

27 Az önbecsülés Az önbecsülés énképünk fontos velejárója. Kifejezi mindazt, hogy milyennek látjuk magunkat, hogyan gondolunk magunkra. Mennyire fogadjuk el és tiszteljük önmagunkat. Az önbecsülés hajtóerő, amely a szakmai sikerek elsődleges forrása lehet. Minden javulás, valóságunk összes pozitív változása az énképünkről alkotott gondolataink, érzéseink változtatásával kezdődik, mert ezek változtathatók.

28 Az önismeret és a tudatos önfejlesztés Az önismeret és a tudatos önfejlesztés az álláskeresés különösen fontos eleme. Ezáltal tudjuk megfogalmazni, hogy mit várunk el a leendő munkaadónktól, és mi mit tudunk ezért nyújtani. Enélkül bele se kezdjünk, mert felesleges. Álláskeresés előtt tehát fontos tisztáznunk: erősségeinket és komparatív előnyeinket, értékrendünket, életcéljainkat és karriercéljainkat, hozzáállásunkat, szakmai kiválóságunkat, tárgyalási erőnket és tárgyalási pozíciónkat.

29 Milyen szükségletek, értékek a legfontosabbak számotokra? Önértékelési kérdőív

30 Eredmények 1-5 kérdésekre adott pontok száma: Teljesítmény-központúság 6-10 kérdésekre adott pontok száma: Az emberi kapcsolatok iránti igény 11-15 kérdésekre adott pontok száma: Az autonómia iránti igény 16-20 kérdésekre adott pontok száma: Mások befolyásolásának igénye

31 Eredmények Pontok száma: 5-12 között: az adott szükséglet iránti igény viszonylag gyenge, ez kevésbé fontos a számodra 13-20 között: az adott szükséglet iránti igényed közepesen erős 21-25 között: az adott szükséglet igénye viszonylag erős és meghatározó a számodra Az eredmény ismeretében érdemes azon elgondolkodni, hogy az mennyire egyezik meg az önmagadról alkotott véleménnyel. Gondolkozz el azon, hogy ez mennyire befolyásolhatja ez a választandó munkahely és munkakörülményekről, illetve magáról az elképzelt karrierről vallott nézeteidet?

32 Mi határozza meg a sikert? Az emberek sok mindenben különböznek egymástól, de a sikernek van közös alapja: Önismeret/reális énkép Szorgalom – kitartás Célok meghatározása Folyamatos önképzés

33 Életpálya-építés fogalma Olyan tudatos, tervezett, a realitásokra épülő tevékenység-együttes, amely az ember elvárható élettartamára, aktív és inaktív éveire vonatkoztatva konkrét célokat határoz meg. Tartalma az egyéni karriercélokban nyilvánul meg.

34 Célkitűzéseink lehetnek: - magánéletre - munkára - életmódravonatkozóak - egészségre - hobbira - környezetre stb.

35 A tartalmi elemek két nagy csoportja 1. Magánéletpálya: család, közösség, egyén (mikroközösségi munkamegosztásban elfoglalt hely) 2. Társadalmi életpálya: társadalmilag hasznos életpálya (makro- közösségben a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely) - fejleszteni mindkettőt kell - szoros összefüggés van a kettő között - személyes értékrend nagy jelentőséggel bír - meghatározó jelentőségű: jellem, temperamentum, személyiségtípus, stb.

36 Az életpálya-építés néhány konkrét tartalmi eleme - önálló életvitel képessége - szakmai tudás (valamihez érteni) - háztartási ismeretek - gazdálkodási alapismeretek - gasztronómiai ismeretek - időgazdálkodás - öltözködés, etikett - mi az érték számomra?

37 Életpálya-építés folyamata I. Mit szeretnék csinálni?Miből tudok megélni? elemzés döntés (kompromisszum) munkahelyválasztás, képzés indítása

38 Életpálya-építés folyamata II. Képzés, vizsga Munka I. átkép- pálya- Munka II. zések módosí- Munka III. tások Munka IV.

39 A célokról és vágyakról vágy ↔ cél A vágy csak motivációt és energetikai készenlétet jelent – jó esetben – a cél már a kivitelezési szándékot is. Tapasztalat: a legtöbb ember élete tekintélyes részében csak panaszkodik saját helyzetére, irigykedik mások szerencséjére vagy sikerére, epekedik szebb és jobb dolgok után, és gyakorlatilag semmit sem tesz annak érdekében, hogy valami is mozduljon az életében.

40 Az első lépés A probléma felismerése: általában elégedetlenségünk tárgya pl: túlsúlyosak vagyunk, kevés a pénzünk, nincs meg a nyelvvizsgánk, nem elég jó kapcsolatban élünk stb. Konkrét és specifikus cél megfogalmazása: (a több pénzt, jobb autót, jó kapcsolatot stb. NEM AZ!!) Pontosan mit akarunk? Mit? Hol? Mikor? Milyen célból miért? Milyen módon? Milyen áron? Reális a célunk? Elérhető és mérhető? Vagyis el tudunk-e képzelni olyan „útvonalat” a célhoz, amin várhatóan valóban végig is tudunk menni, és felismerjük, ha elértük a célt.

41 SMART célok 1.Konkrét: a célnak a lehető legkonkrétabbnak kell lennie. A „jól beszélni németül” NEM az! Jövő tavasszal letenni egy középfokú nyelvvizsgát már igen. 2.Mérhető: Pontosan kell látnod, hogy mikor is érted el a célodat, illetve menet közben hol vagy hozzá képest. A mérföldkövek azért fontosak, mert hozzájuk képest mérhető a haladás. Pszichológiai magyarázat: képes vagy megtenni, érzékelhetővé válik a haladás/tanulás (sikerélmény!) 3.Elérhető: Maradj a valóság talaján! Olyan célt tűzz ki, ami megvalósítható.

42 SMART célok 4. Releváns: Ha valamiben hiszel és érdekel, akkor miközben a cél felé menetelsz, rengeteg személyes sikerélmény fog érni. Ha valamit utálsz és nem releváns, arra ne vesztegesd az időd és energiád. Azokon a célokon, amelyek nem számítanak neked, amikkel nem tudsz azonosulni, komolyan el kell gondolkodni, hogy valójában mi is az, amit szeretnél, és hogy miért. 5.Időhöz kötött/időben korlátozott: Emberi lustaságunkból fakadóan akkor dolgozunk a legjobban, ha egy szoros határidővel nézünk farkasszemet. Legyen konkrét és szoros időpont, amíg teljesítened kell a célod. Ezek a mérföldkövek úton tartanak és nem engedik, hogy átcsússz a Pató Pál üzemmódba, miszerint „Ej, ráérünk arra még…” Nem, nem érünk rá… Végül: az öt rész EGYÜTT érvényes! Együtt kell kidolgoznod és használnod őket, hogy aztán elkezdhess haladni feléjük.

43 Listázás Ha megtanuljuk az előbb említett módon kitűzni a céljainkat, akkor észre fogjuk venni, hogy soha nem egyetlen célunk van, hanem az élet sok területén számos elérendő pont van még. Vissza a nulladik lépéshez! Listázzuk fel minden létező vágyunkat, ami csak eszünkbe jut! Ebből alakítsunk ki 3 alapvető sorrendiséget: 1.) nagyságrendi (szeretnék-e családot, külföldön szeretnék-e dolgozni, akarok-e hangszeren játszani? stb.) 2.) fontossági (fontos – sürgős – fontos és sürgős) 3.) időrendi

44 Pozitív és konstruktív dimenzió Túl kövér vagyok helyett: 8 kg-ot szeretnék lefogyni Ha túl magasra tesszük a lécet, nem csak azt kockáztatjuk, hogy leverjük, hanem azt is, hogy neki sem futunk. Jól bevált gyakorlat a teveink írásba foglalása: naponta, hetente megnézni, összevetni a már megtett lépésekkel, finomítani módosítani őket. Ez természetesen alkati kérdés, hogy kinél mi válik be, de a lustaság, kényelem, megszokás nagy úr, ezért érdemes okosan szembeszállni vele. Élettani alapja: idegrendszerünk genetikailag a túlélésre programozott; és ezt minél kevesebb fájdalom és energia árán. Ahogyan halad előre az életünk, megtapasztaljuk, hogy vágyaink beteljesülésre gyakran várni kell, és némelyiknek nagy ára van. Ezek a tanácsok akkor hasznosak, ha körvonalazódott, hogy mit szeretnénk elérni és egyszerűen „csak” meg kell csinálni…

45 Néhány jó tanács Az élet nagyobb kérdései esetében csak nagyon ritkán tudjuk, hogy mi a helyes lépés. Mikor döntünk jól és a döntésünk mellett kitartsunk-e a nehézségek ellenére is…? Aki egyik vágyától a másikig rohan, nyilván nem fogja egyiket sem megvalósítani. Ezért jó a sok bizonytalanság helyett racionálisnak lenni, felmérni, hogy mi hasznos az életünkben, minek látjuk realitását és szenteljük figyelmünket ezeknek, mert legalább lesz esélyünk el is érni valamit… Tanuljunk meg egyedül lenni: engedjük el azt, ami menni akar; vállaljunk felelősséget önmagunkért és másokért; lépjünk túl félelmeinken; gondolkozzunk el az életünk értelmén. Maga a történet: az életünk meséjét nem a legvége teszi ki, hanem maga a történet. Ha nem akarunk céljaink fanatikus rabszolgájává válni, akkor érdemes olyan ritmusra ráhangolódni, hogy a szuflánk se fogyjon ki, és örömet is szerezzen, mert ez a legfontosabb!

46 Tudatosság Átállni „munkakereső üzemmódra” Fókuszban az álláslehetőségek Az önmenedzselés elsajátítása Vajon miért is nehéz a változás…?

47 Változási görbe Ellenállás Elköteleződés Felfedezés 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 Önmenedzselés az érvényesülés egyik alapvető eszköze interdiszciplináris tudomány (szociológia, pszichológia, marketing-kommunikáció elemei), de talán inkább alkalmazott művészet relief-szobrászat: bizonyos mozzanatokat plasztikusabbá tesz, más elemeket háttérben hagy személyiség-marketing

53 Az önmenedzselés

54 Tennivalók: 1.Részletesen elemezni a belső erőforrásainkat (saját „eladható” képességeink) 2.Felismerni a hiányosságainkat, gyenge pontjainkat: tudjuk mit kell elfedni, v. bölcsen hallgatni róla

55 Az önmenedzselést befolyásoló tényezők 1.Külső tényezők: lehetőségként kitágíthatják, vagy veszélyforrásként korlátozhatják az érvényesülésünket. Egyes tényezőket nem, v. csak kis mértékben tudunk befolyásolni (család, munkahely szervezeti kultúrája) 2.Motiváció - a két tényezőcsoportot köti össze: külső tényezők (pénz, hatalom, elismerés) belső tényezők (sikerélmény, tudás megszerzése) A 3 tényező az életút során egymásra folyamatosan és kölcsönösen hatva összhangban áll egymással.

56 Az önmenedzselés „filozófiája” légy proaktív és sikerorientált (reggeli rítus) Bagdy Emőke alakíts ki egy átgondolt életkoncepciót (legalább rövidtávú!) növeld a motiváltsági szintedet pozitívan állj a dolgokhoz nem mások, hanem saját magad vagy felelős a sikereidért és kudarcaidért a mások általi menedzselést a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni tudj kikapcsolódni

57 Az önmenedzselés hiányának felismerése, eredményei és hátrányai tartós túlterheltség túlzott kiegyensúlyozatlanság, ingerültség „görcsösség” benyomásának keltése fontos döntések görgetése határozatlanság kevesebbet törődünk magunkkal, környezetünkkel, kapcsolatainkkal Saját érdekünkkel és saját akaratunkkal szemben sem tudunk „nem”-et mondani kétkedésünk a végzett tevékenységünk értelmében és hasznosságában

58 Nyelvtudás Munkáltatók elvárása: használható nyelvtudás Globalizáció nyelve: angol Anyanyelvi környezet/idegennyelvű környezet/ Filmek, könyvek, rendezvények

59 Leggyakoribb kérdések a nyelvtudással kapcsolatban 1.Elég-e a nyelvvizsga? Szükséges feltétel, de messze nem elég; a vállatok, de egyre gyakrabban a közszférában is nyelvi tesztekkel és meghallgatással ellenőrzik a nyelvtudás szintjét és helyességét 2.Külföldi tanulmányok? Ha van rá lehetőség mindenképen érdemes pár hónapot, de akár egy évet is önkéntes tevékenységgel, ösztöndíjjal vagy munkavállalóként eltölteni. Diplomás pályakövető rendszer adatai alapján, akik külföldön fejlesztették aktív nyelvtudásukat, havi átlagban 57e Ft-tal keresnek többet azoknál a pályakezdő társaiknál, akik semmilyen külföldi tapasztalattal nem rendelkeznek. 3.Hány nyelven kell beszélni? Az angol alapelvárás, a 2. és 3. nyelv ismerete már nagy előnynek számít.

60 Diákmunka – befektetés a jövőbe Munkavállaláskor az igazi profit nem a pénzkereset, hanem az ennek révén megszerzett munkatapasztalat és kapcsolatrendszer. További előnyök: önmenedzselés és öngondoskodás igényét fejleszti a tanulmányok alatt megszerzett tudás értékelése

61 Diákmunkával megszerezhető munkatapasztalat Megtanulhatsz dolgozni, vagyis: Egy adott tevékenység minőségi elvárásoknak megfelelő elvégzése Határidőre történő munkavégzés elsajátítása Személyes kompetenciák fejlesztése (kommunikáció kollegákkal-felettessel, kapcsolatteremtés, konfliktuskezelés) Szervezeti hierarchia megismerése Munkaidő megtapasztalása, csapattagság kialakulása

62 Szakmai gyakorlat Fokozottan érvényesek rá a diákmunkára vonatkozó megállapítások. Munkáltatók egyik legfőbb toborzási forrása. Munkafeladatok nagyobb felelősséggel és önállósággal. Ha nem kötelező, akkor is próbálj meg részt venni rajta. Rossz példa is akad, szerencsére egyre kevesebb. Forrás: vállalatok honlapjai, diákszövetkezetek, egyetemek karrierirodái

63 Ösztöndíjak Tempus Közalapítvány: A Tempus Közalapítvány végzi az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjának, valamint a közép- európai CEEPUS programnak a magyarországi koordinációját. Pályáztatja a Pestalozzi programot, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium idegennyelv-tudás fejlesztését célzó Világ-Nyelv pályázati programját. www.tpf.hu

64 Az egész életen át tartó tanulás programja Erasmus progam: Erasmus ösztöndíjasként a programban résztvevő 30 európai ország felsőoktatási intézményének valamelyikében tanulhatsz, illetve szakmai gyakorlaton is részt vehetsz a célországod adott képzőközpontjában, kutatóintézetében vagy más szervezeténél. Pályázni annál a magyarországi felsőoktatási intézménynél lehet, amelynek a beiratkozott hallgatója vagy. Az elbírálás is itt, helyben zajlik.

65 Hogyan válasszátok ki a karriercélt leginkább támogató diplomamunkát? Tudod-e már, hogy milyen területen szeretnél dolgozni? Tudod-e már, hogy hol (az ország melyik részén) szeretnél az elkövetkezendő 5 évben élni? Tudod-e már, hogy mi az, ami nagyon érdekel? Tudod-e azt, amivel semmiképpen sem szeretnél foglalkozni? Tisztában vagy-e azzal, mi felel meg leginkább a személyiségednek? Tisztában vagy-e azzal, mi felel meg leginkább a képességeidnek?

66 A következőket gondold végig: Az elhelyezkedést jobban segíti, ha konkrét témát választasz, mintha általános tematikájú a diplomamunka A konkrét vállalat felkutatásában sok segítséget adhatnak az ismerősök, a rokonság Legyél aktív, és keress közvetlen kapcsolatot vállalatok/intézmények HR munkatársaival Keress fel több vállalatot és kérj segítséget a diplomamunka megírásához. Ügyelj arra, hogy ajánld fel, hogy olyan témán fogsz dolgozni, amely a vállalatnak segítséget jelent, és érzékeltesd, hogy nem jelentesz majd nagy terhet a vállalat számára.

67 Campus Hungary http://www.campushungary.hu/ RÖVID TANULMÁNYÚT (3 nap – 6hét)RÖVID TANULMÁNYÚT CSOPORTOS TANULMÁNYÚT (1-4 hét)CSOPORTOS TANULMÁNYÚT SZAKMAI GYAKORLAT (4-21 hét)SZAKMAI GYAKORLAT FÉLÉVES RÉSZKÉPZÉS (12-26 hét) FÉLÉVES RÉSZKÉPZÉS Pályázati határidő: 2014. október 27. http://www.scholarship.hu/LinkClick.aspx?fileticket=LB -uLY4NSgI%3d&tabid=39&language=hu-HU

68 Az egész életen át tartó tanulás programja Comenius-tanárasszisztensek: tanár szakos képzésben részvevők, illetve frissen végzett tanárok részére lehetőség van arra, hogy külföldön is kipróbálják magukat. 3-10 hónapos tanítási gyakorlat keretében van lehetőség a pedagógiai, nyelvi és kulturális ismeretek bővítésére. Tanárasszisztensként nem csak idegen nyelvet vagy valamely más tantárgyat kell idegen nyelven tanítanod, hanem általános, országismereti tudnivalókat is át kell adni hazánkról.

69 CEEPUS Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram A program ahhoz járul hozzá, hogy a résztvevők szakmai tudásuk mellett olyan készségekkel gazdagodva térjenek haza, amelyeket később kamatoztatni tudnak a munkaerőpiacon. A program keretein belüli lehetőségek: féléváthallgatás szakdolgozat készítés nyári egyetemen, ill. posztgraduális képzésben való részvétel

70 Erasmus Mundus-mesterkurzus Európai és a harmadik országbeli hallgatók is részt vehetnek a mesterkurzusban. Az egy- vagy kétéves kurzusokra felvett hallgatók legalább két felsőfokú európai intézményben tanulnak, és tanulmányaik befejezésével elismert, kettős illetve többes közös oklevelet kapnak.

71 Milyen előnyök származhatnak a külföldi ösztöndíjakból? kitágult világkép, kiszélesedett viszonyítási alapok váratlan helyzetek növelik a problémamegoldó készséget multikulturális környezet megismerése szervezőkészség fejlődése értékes kapcsolatrendszer

72 Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) www.scholarship.hu www.scholarship.hu A MÖB által kezelt ösztöndíjtípusok: 1.Magyar állami ösztöndíjak 2.Államközi ösztöndíjak 3.Rövid és hosszú tanulmányutak 4.Nyári egyetemek 5.Projekt-alapú együttműködések 6.Francia állami ösztöndíjak 7.DAAD-ösztöndíjak Németországba

73 Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) Pályázati folyamat: A MÖB iroda évente egyszer, nyáron hirdeti meg pályázatait, ösztöndíj-típusonként eltérő beadási határidővel. A legtöbb ösztöndíj bármely tudományterületre és művészeti ágra vonatkozik. További információk a honlapon.

74 Mennyire vagy felkészült az álláskeresésben? KÉRDŐÍV

75 Eredmények igen= 3 pont; bizonytalan= 1 pont; nem= 0 pont A tapasztalt azt igazolja, hogy ha az elért pontok száma kevesebb, mint 15, akkor kicsi az esélye a sikeres álláskeresésnek. Milyen következtetést vonsz le ebből? Gondold végig azokat a kérdéseket, ahol 0 pontot értél. Mi lehet az oka? Mit tennél, hogy megváltozzon ez a helyzet?

76 És vajon, mennyire kell megküzdeni a célokért…? http://www.youtube.com/watch?v=pOW9FY wRsyk


Letölteni ppt "Bevezetés Karriertervezés és munkaerőpiaci ismeretek kurzus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések