Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mitől innovatív egy vállalkozás? A zöld városok ideje elérkezett Minden, amit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatairól tudnia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mitől innovatív egy vállalkozás? A zöld városok ideje elérkezett Minden, amit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatairól tudnia."— Előadás másolata:

1 Mitől innovatív egy vállalkozás? A zöld városok ideje elérkezett Minden, amit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatairól tudnia kell a településvezetőknek

2 www.gwconsulting.hu Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1 230 Mrd Ft Területileg decentralizált fejlesztések megvalósítása

3 min. 15 mFt max. 400 mFt 2015 IV. 100 % Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32), Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37); 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11,57); Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TOP-3.2.1.

4 Támogatható intézmények : Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények; Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek; Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár; Klubok, foglalkoztatók; Közigazgatási funkciót ellátó hivatali épületek; Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona; Közcélú, sportlétesítmények, uszodák, közcélú szabadidős létesítmények; Szociális-, egészségügyi- és köznevelési funkciót egyaránt ellátó épületek Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TOP-3.2.1.

5 Önállóan támogatható tevékenységek Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, utólagos hőszigetelés útján Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TOP-3.2.1. Fosszilis energiahordozó vagy biomassza alapú hőtermelő berendezések és kapcsolódó hőleadó rendszerek korszerűsítése Központi szellőző-, hűtési- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése és kialakítása: Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése: Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

6 Napelemes, háztartási méretű (HMKE) PV rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából Hőszivattyúrendszerek telepítése Központi fűtőműre való csatlakozás megteremtése vagy hulladékhő- hasznosítást célzó berendezések kialakítása ill. meglévő hőfogadó felújítása Adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, intelligens világítási rendszerek kiépítése Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása – amennyiben nem áll rendelkezésre Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TOP-3.2.1.

7 helyzetelemzés – energiafogyasztási adatok összegyűjtése az alábbi szektorokban: önkormányzati intézmények, lakóépületek, közvilágítás, ipar, szolgáltató szektor és közlekedés korábban megvalósult energetikai beruházások a településen zöld közbeszerzés az egyes intézkedések várható költségei vázlatos forrástérkép SEAP főbb tartalmi elemei:

8 Elszámolható költségek I.Projektelőkészítési költség Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége (max. 5%) Közbeszerzés költsége (max. 1%) II.Beruházási költségek Építéshez kapcsolódó költség Eszközbeszerzés költsége Immateriális javak beszerzésének költsége III.Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TOP-3.2.1.

9 Elszámolható költségek IV.Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei V.Projekt menedzsment költségek (max. 2,5%) VI.Általános (rezsi) költség (max. 1%) VII.Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) VIII.Tartalék (max. 10%) Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál TOP-3.2.1.

10 35 Mrd Ft min. 50 mFt max. 950 mFt 2016 IV. 100 % Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32), Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37); 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11,57); Központi Költségvetési Szerv (GFO 312) Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával TOP-3.2.2.

11 Önállóan támogatható tevékenységek Fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek/erőművek átállítása biomassza alapú hő/ /villamos energia/ kapcsolt hő és villamos energia termelésre vagy új biomassza alapú fűtőművek/erőművek létrehozása Meglévő geotermális kút hozamának növelése, meglévő geotermális energiahasználat bővítése, vagy igazolt hozammal rendelkező, fúrásra települő geotermális fűtőmű/ erőmű kialakítása Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával TOP-3.2.2.

12 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Az energiatermelő rendszerre csatlakozó épületek ellátását biztosító, biomassza előállításhoz, feldolgozáshoz, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása – amennyiben nem áll rendelkezésre Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával TOP-3.2.2. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek Akadálymentesítés – amennyiben releváns Nyilvánosság biztosítása Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása Szemléletformálásra alkalmas bemutatóhely (virtuális vagy fizikai) kialakítása

13 Elszámolható költségek I.Projektelőkészítési költség Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége (max. 5%) Közbeszerzés költsége (max. 1%) II.Beruházási költségek Ingatlan vásárlás költségei (max. 2%) Terület-előkészítési költség (max. 2%) Építéshez kapcsolódó költség Eszközbeszerzés költsége Immateriális javak beszerzésének költsége III.Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával TOP-3.2.2.

14 Elszámolható költségek IV.Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei V.Projekt menedzsment költségek (max. 2,5%) VI.Általános (rezsi) költség (max. 1%) VII.Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) VIII.Tartalék (max. 10%) Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával TOP-3.2.2.

15 Ipari parkok, ipari területek fejlesztése TOP-1.1.1 A helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása Helyi önkormányzat Önkormányzati vállalkozás Támogatás célja: 100 - 1500 MFt 2015. IV. 2016. III. 25-100 %

16 Helyi gazdaságfejlesztés TOP-1.1.3 A helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés Helyi önkormányzat Önkormányzati vállalkozás Támogatás célja: 30 - 170 MFt 2015. IV. 2016. IV. 25-100 %

17 Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1 Térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása Helyi önkormányzat Önkormányzati vállalkozás Egyházi jogi személyek Civil szervezetek Támogatás célja: 100 - 1000 MFt 2015 IV. 2016 IV. 2017 IV. 25-100 %

18 Óvodai, gyermekellátási szolgáltatások TOP-1.4.1 A gyermekellátó kapacitások fejlesztése a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében Helyi önkormányzat Önkormányzati vállalkozás Egyházi jogi személyek Civil szervezetek Támogatás célja: 100 - 300 MFt 2015. IV. 2016. IV. 100 %

19 Barnamezős területek rehabilitációja TOP-2.1.1 A megye városi barnamezős területeinek környezettudatos átalakítása, vállalkozói tevékenységeket ösztönző, a népességmegtartó településfejlesztési beavatkozásra Helyi önkormányzat Támogatás célja: 50 - 250 MFt 2016. IV. 25-100 %

20 Zöld város kialakítása TOP-2.1.2 A városi környezetjavító intézkedések, valamint a gazdaságfejlesztési beavatkozások Helyi önkormányzat Támogatás célja: 100 - 800 MFt 2015. IV. 2016. II. 25-100 %

21 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3 A települések belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése Helyi önkormányzat Helyi önkormányzatok társulása Támogatás célja: 30 – 200 MFt 2016. I. 100 %

22 Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1 Olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása, az éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, az élhető városi környezet kialakulása Helyi önkormányzat Helyi önkormányzatok társulása Támogatás célja: 50 - 1000 MFt 2016. I. 2016. III. 2017. II. 100 %

23 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1 Jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése Helyi önkormányzat Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek Egyesületek Egyházak Alapítványok Támogatás célja: 10 - 100 MFt 2015 IV. 2016 III. 100 %

24 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1 Jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése Helyi önkormányzat Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek Egyesületek Egyházak Alapítványok Támogatás célja: 3 - 150 MFt 2016 I. 2017 I. 100 %

25 Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1 A leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat lehet Támogatás célja: 100 - 500 MFt 2016 IV. 100 %

26 www.gwconsulting.hu Vidékfejlesztési Program (VP) 7. Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben 71 Mrd Ft Vidéki térségek fejlesztése

27 közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, ill. megújuló energiaforrások használata; helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrájának fejlesztése; külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése; a 2000 lakos alatti településeken, szennyvíz -elvezetés és -tisztítás, valamint a szennyvíziszap kezelés megvalósítása; a településképet meghatározó épületek külső rekonstukciója és energetikai korszerűsítése; Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben (VP-7.2.1)

28 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés A felhívás célja a vidéki életminőség javítása, a vidéken élők komfortérzetének javítása, a települések látképének javítása a településképet meghatározó épületek felújításával, rekonstrukciójával, az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása közösségi terek létrehozásával, fejlesztésével Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, Támogatás célja: Max. 160 ezer € december 75-95 %

29 Egyedi szennyvízkezelés Megfelelő szintű szennyvíz -elvezetés és -tisztítás, valamint a szennyvíziszap kezelés megvalósítása autonóm természet közeli szennyvíz-kezelési megoldások vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezések megvalósítása révén Vidéki térségben működő 2000 lakos-egyenérték alatti települési önkormányzat Támogatás célja: Max. 500 ezer € december 75-95 %

30 a településen bárki által igénybe vehető közétkeztetést végző intézmények konyhájának fejlesztése; köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárőr, mezőőr szolgálat jármű, és eszközbeszerzései (közfunkció, térítésmentes), falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel (közfunkció, térítésmentes), az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Alapvető szolgáltatások fejlesztése (VP-7.4.1)

31 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése A vidéki térségekben a települések külterületi útjainak minősége elmarad az elvárttól, egyes szakaszok minősíthetetlenül rossz állapotban vannak. A fejlesztések hatására nagymértékben javulni fog a külterületi területek elérhetősége, ezáltal jelentős életminőségbeli változás fog bekövetkezni a külterületen élők számára. Vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás. Támogatás célja: Max. 65 ezer € 2016 75-95 %

32 Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel A felhívás célja a vidéki életminőség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése, a köz- és vagyonbiztonság javítása Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, Támogatás célja: Max. 40 ezer € 2016 75-95 %

33 www.gwconsulting.hu Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritás 308 Mrd Ft Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

34 Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségeinek csökkentése Megújuló energiaforrások alkalmazása (elsősorban napelemek, napkollektorok, biomassza, geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása) Az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz- rendszereinek korszerűsítése Épületek energiafelhasználásának csökkentését szolgáló világítási rendszerek korszerűsítése Önkormányzatok; Állami közfeladatot ellátó nonprofit szervezetek

35 Szemléletformálási programok Cél: széles körű energia- és klímatudatos szemlélet kialakítását célzó programok támogatása Civil szervezetek; Önkormányzatok; Oktatási intézmények; Költségvetési szervek

36 www.gwconsulting.hu

37 13 iroda 200 munkavállaló 208 Mrd Ft elnyert támogatás 5 ország 3800 nyertes pályázat 1900 aktív ügyfél


Letölteni ppt "Mitől innovatív egy vállalkozás? A zöld városok ideje elérkezett Minden, amit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatairól tudnia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések