Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályváltozások 2013. Témák Személyi jövedelemadó Járulék, Eho Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Általános forgalmi adó Adózás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályváltozások 2013. Témák Személyi jövedelemadó Járulék, Eho Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Általános forgalmi adó Adózás."— Előadás másolata:

1 Jogszabályváltozások 2013

2 Témák Személyi jövedelemadó Járulék, Eho Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Általános forgalmi adó Adózás rendje

3 Személyi jövedelemadó

4 Célok Biztosítások adókötelezettsége Adóalap-kiegészítés kivezetése Külföldiek családi kedvezménye Pontosítások

5 Összevont adóalap Adóalap-kiegészítés megszűnik „78%-os szabály” alkalmazása Adóelőleg szabályai

6 Biztosítások adókötelezettsége Bevételnek nem számító díjak Adókötelezettség a díjfizetés időszaka alatt Biztosító teljesítésének adókötelezettsége

7 Biztosítások adókötelezettsége Bevételnek nem számító díjak  kifizető kártérítési felelősségébe tartozó biztosítás  a biztosító teljesítésére a díjat fizető jogosult - a teljesítésre a magánszemély válik jogosulttá - a megfizetett díj egyösszegben adóköteles

8 Biztosítások adókötelezettsége Adókötelezettség a díjfizetés időszaka alatt Adómentes díjak  kockázati biztosítás díja a minimálbér 30%-áig - kockázati biztosítás: visszavásárlási értékkel, lejárati szolgáltatással nem rendelkező személybiztosítás  teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítás

9 Biztosítások adókötelezettsége Adókötelezettség a díjfizetés időszaka alatt Adóköteles díjak - amely biztosítási díj nem tekinthető adómentesnek - egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles főszabályként - jogviszony szerint, ha a fizető nem kifizető nem személybiztosítás

10 Biztosítások adókötelezettsége A biztosító szolgáltatásának adókötelezettsége Adómentes  kockázati biztosítás alapján teljesített kifizetés  vegyes biztosítások alapján nyújtott haláleseti, baleseti, betegségbiztosítási szolgáltatás Adóköteles  kamatjövedelem  egyéb jövedelem

11 Biztosítások adókötelezettsége Kedvezmény a kamatjövedelemből  Adómentes - egyszeri díjas biztosítás esetén szolgáltatás az 5. év után - rendszeres díjas biztosítás esetén a szolgáltatás a 10. év után  Adókedvezmény – 50% - egyszeri díjas biztosítás esetén a szolgáltatás 3-5 év között - rendszeres díjas biztosításnál a szolgáltatás 5-10 év között

12 Biztosítások adókötelezettsége Egyéb jövedelem  Kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, halál esetére szóló életbiztosítás - nem haláleseti teljesítésből juttatott vagyoni érték - visszavásárlási érték

13 Családi kedvezmény Külföldiek családi kedvezménye - bármely ország belső jogszabálya szerinti „családi pótlék” - kedvezményezetett, aki belföldön is az lenne - eltartott, aki belföldön is az lenne - honossága szerinti országban nem vesz igénybe hasonló kedvezményt - adóévi összes jövedelméből az önálló, nem önálló tevékenységből, nyugdíjból, egyéni vállalkozásból származó jövedelem > 75%

14 Egyéni vállalkozó Egyéni cég által teljesített kiadás elszámolása Közvetített szolgáltatás fogalma: - saját néven vásárolt - részben vagy egészben, változatlan formában továbbértékesített szolgáltatás - nyilvántartás

15 Egyéni vállalkozó Átalányadó munkaviszony nem kizáró ok magasabb költséghányad alkalmazása - a bevétel csak és kizárólag a nevesített tevékenységekből származik

16 Béren kívüli juttatások Erzsébet utalvány – 8.000 Ft/hónap Iskolakezdési támogatás – kizárólag utalvány Munkahelyi étkeztetés - 12.500 Ft/hó - utalvány, ha a munkahelyi étkezőhely „külsős személyek” részére is nyitva áll Önkéntes pénztáron keresztül adott támogatás

17 Egyéb kifizetői juttatás Készétel vásárlási utalványok e körben nem adhatóak Béren kívüli juttatások 500e Ft felső határa - nem kell arányosítani, ha a munkavállaló elhunyt

18 Adómentes juttatások Szakszervezet által nem pénzben adott juttatás - béren kívüli juttatás körébe tartozó nem lehet NYESZ-R számla, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári számla – adómentesség feltétele - felhalmozási időszak legalább 10 év - 2013. január 1. után nyitott számlák Lakhatási támogatás

19 Adómentes juttatások Kulturális szolgáltatás - legfeljebb 50.000 Ft összeghatárig - kulturális eseményre szóló belépőjegy, bérlet muzeális intézmény, művészeti létesítmény kiállítása színház, tánc, cirkusz vagy zeneművészeti előadás közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás Széchenyi kártya szabadidő számlája nem adómentes

20 A Tbj. törvény változása

21 Tbj.törvény változása Járulékfizetési felső határ megszűnik  átmeneti szabály 2013. január 10-ig megszerzett, 2012. december havi járulékalapot képező jövedelmekre, amelyeket a 2012. december havi bevallásban kell bevallani  visszamenőlegesen kifizetett jövedelem (Vhr)

22 Járulékmértékek Magánszemélyt terhelő egyéni egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulék 8,5% 4% 3% 1,5% természetbeni pénzbeli munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék - 6660 Ft/hó (222 Ft/nap)

23 Adó-és járulékalap minimum Szociális hozzájáru- lási adó Nyugdíjjárulék Eb. és munkaerő- piaci járulék Adó-és járulékalap minimum minimálbér 112,5 százaléka minimálbér minimálbér 150 %-a 128.250 Ft114.000 Ft171.000 Ft 114 ezer Ft garantált bérminimum esetén egyéni és társas vállalkozókra vonatkozóan

24 Biztosítottak bejelentése 2013. január 1-től  legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de  a foglalkoztatás megkezdése előtt  ‘T1041

25 EHO törvény változása Béren kívüli juttatás -14 százalékos eho Visszavásárlási értékkel rendelkező, teljes életre szóló életbiztosításból származó jövedelem - 27% Eho - 14% - ha a megkötéstől számítva legalább 10 év eltelt - a magánszemélyt terheli Önkéntes pénztári adomány eho köteles – 27% - a magánszemélyt terheli

26 Szociális hozzájárulási adó

27 Kedvezmények bővítése A foglalkoztatás bővítését támogatják Munkaviszonyban foglalkoztatottak után lehet igénybe venni

28 Közös szabályok Egy magánszemély után több munkáltató is igénybe veheti Adókedvezmény Havonta, munkaviszonyonként kell megállapítani 2013. január 1-jén fennálló munkaviszony esetén is érvényesíthető - főszabály Részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosan vehető igénybe

29 Közös szabályok Részmunkaidős foglalkoztatás -Munkaszerzésben meghatározott időtartam nem éri el a munkakörre érvényes teljes munkaidőt -Adókedvezmény a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett részben vehető igénybe

30 Kedvezmények 25 év alatti munkavállaló 25. életév betöltéséig vehető igénybe Munkaviszonyban történő foglalkoztatás Kedvezmény mértéke - 180 nap biztosítási jogviszony a határ - munkaviszony alapján kell számítani

31 Kedvezmények 25 év alatti munkavállaló Legfeljebb 180 nap biztosítási jogviszony - foglalkoztatás első két évére - bruttó munkabér (max. 100.000 Ft) 27%-a - felettes részre általános szabályok - tört hónapra is alkalmazható - állami adóhatóság igazolja a biztosítási időt - 2012. december 31-én fennálló munkaviszonyra is lehet alkalmazni

32 Kedvezmények 25 év alatti munkavállaló Több, mint 180 nap biztosítási jogviszony - életkor betöltéséig - bruttó munkabér (max. 100.000 Ft) 14,5%-a - felettes részre általános szabályok - tört hónapra is alkalmazható

33 Kedvezmények 55 év feletti munkavállaló 55. életév betöltése után - bruttó munkabér (max. 100.000 Ft) 14,5%-a - felettes részre általános szabályok - tört hónapra is alkalmazható

34 Kedvezmények Tartósan álláskeresők Foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül 6 hónapig álláskereső – állami foglalkoztatási szerv igazolása - közfoglalkoztatás idejét nem kell figyelembe venni - 2013. január 1. utáni foglalkoztatás esetén!!!

35 Kedvezmények Tartósan álláskeresők Kedvezmény mértéke - bruttó munkabér (max. 100.000 Ft) 27%-a a foglalkoztatás első két évében - bruttó munkabér (max. 100.000 Ft) 14,5-a a foglalkoztatás harmadik évében - felettes részre általános szabályok - tört hónapra is alkalmazható

36 Kedvezmények Anyasági támogatások Gyed után, Gyes, Gyet alatt vagy után - igazolás alapján Ellátás megszűnésének hónapját követő 45. hónapig Kedvezmény mértéke - bruttó munkabér (max. 100.000 Ft) 27%-a a foglalkoztatás első két évében - bruttó munkabér (max. 100.000 Ft) 14,5%-a a foglalkoztatás harmadik évében - felettes részre általános szabályok - tört hónapra is alkalmazható

37 Kedvezmények Anyasági támogatások –Példa 1. Munkaviszony kezdete: 2013. 03.01 Gyes lejárta: 2011.12.31. 45 hónap vége: 2015. 09.30 (12.01.01-15.09.30) Igénybe vehető kedvezmény: 27%: 2013.03.01-2015.02.28. 14,5%: 2015.03.01-2015.09.30. (45. hónap vége)

38 Kedvezmények Anyasági támogatások –Példa 2. Munkaviszony kezdete: 2009.09.01 Gyes lejárta: 2009.08.30. 45 hónap vége: 2013. 05.31 (09.09.01-13.05.31) Igénybe vehető kedvezmény: 27%: nincs 14,5%: nincs Foglalkoztatás „első három”éve 2009.09.01-2012.08.30

39 Kedvezmények Anyasági támogatások –Példa 3. Munkaviszony vége „A” cég: 2012.12.31 Munkaviszony kezdete „B” cég: 2013. 01.01 Gyes lejárta: 2009.08.31. 45 hónap vége: 2013. 05.31. (09.09.01-13.05.31.) Igénybe vehető kedvezmény „B” cég: 27%: 2013.01.01-2013.05.31. (45. hónap vége) 14,5%: nincs

40 Kedvezmények Anyasági támogatások –Példa 4. Gyes mellett dolgozik: 2012. 01.01. Gyes lejár: 2012. 12.31. 45 hónap vége: 2016. 09.30. (13.01.01-16.09.30) Igénybe vehető kedvezmény: 27%: 2013.01.01-2013.12.31. (első év 2012) 14,5%: 2014.01.01-2014.12.31. (3 év vége)

41 Kedvezmények Nem szakképzett munkavállalók FEOR-08 9. főcsoportba tartozó munkakör - nem a munkavállaló képzettsége, hanem a munkakör dönt Kedvezmény mértéke - bruttó munkabér (max. 100.000 Ft) 14,5%-a - felettes részre általános szabályok - tört hónapra igénybe vehető, kivéve munkakör változás

42 Kedvezmények Szabad vállalkozási zóna Szabad vállalkozási zónában működő társaság - fejlesztési adókedvezményre is jogosult Létszámnövelést támogatja Adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezését megelőző hónap létszámát növeli Új munkavállalóval létesít munkaviszonyt Tényleges munkavégzés a zónában legyen Üzembe helyezés hónapját követő 5. évig lehet igénybe venni

43 Kedvezmények Szabad vállalkozási zóna Szabad vállalkozási zóna – Tao. tv. 4. § 31. pont Kedvezmény mértéke - bruttó munkabér (max. 100.000 Ft) 27%-a a foglalkoztatás első két évében - bruttó munkabér (max. 100.000 Ft) 14,5%-a a foglalkoztatás harmadik évében - felettes részre általános szabályok - tört hónapra is alkalmazható

44 Kedvezmények Kutatók kedvezménye PhD, vagy magasabb tudományos fokozat, vagy tudományos cím Vállalkozásként működő kutatóhely Kutató, fejlesztő munkakör Kedvezmény mértéke - bruttó munkabér (max. 500.000 Ft) 27%-a - felettes részre általános szabályok - tört hónapra nem alkalmazható Fogalmak értelmezése: 2004. évi CXXXIV. tv.

45 Szociális hozzájárulási adó Munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény  2013. évben nem feltétel az elvárt béremelés végrehajtása  kedvezmény alapja: bruttó munkabér  kedvezmény mértéke - bruttó bér x 0,16 (16%), ha a bér <=75.000 Ft - 12.000- {(bruttó bér-75.000 )x0,2}, ha a bér >75.000 Ft

46 Szociális hozzájárulási adó Kedvezmények korlátozása  kedvezményekből választási jog a munkáltatóé  START Plusz, START Extra, START Bónusz + egyéb kedvezmény összevonható - főszabály - kötelezettséget meghaladhatja - más kötelezettségbe beszámíthatja - visszaigényelhető  Karrier Híd Program + munkabér megőrzése - kötelezettség mértékéig

47 Kedvezmények alkalmazása START Plusz, START Extra, START Bónusz kedvezménnyel nem vonható össze: Szakképzettséget nem igénylő munkakör 25 év alattiak, 55 év felettiek kedvezménye Tartósan álláskereső személyek GYED, GYES, GYET Szabad vállalkozási zónában működők Kutatók foglalkoztatása

48 Szakképzési hozzájárulás

49 Adóalanyok Gazdasági társaság (non-profit gt. is) Szövetkezet (kivéve a lakás-, iskola- és szociális szövetkezetet) Állami vállalat, tröszt, erdőbirtokossági társulat, Vízgazdálkodási társulat - a víziközmű társulat kivételével -, Egyes jogi személyek vállalata és a leányvállalat

50 Adóalanyok az ügyvédi iroda, végrehajtó iroda szabadalmi ügyvivő iroda a közjegyzői iroda a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó az egyéni cég külföldi vállalkozó

51 Nem adóalanyok a szakképzésről szóló törvény szerinti, szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak, társasházak, őstermelők büntetés-végrehajtásnál fogva tartottak foglalkoztatására létrehozott szervezet

52 Nem köteles hozzájárulás fizetésére  az egyéni vállalkozó saját szociális hozzájárulási adóalapja után  az egyéni cég, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda a tevékenységében személyesen közreműködő tagja után  az átalányadózó egyéni vállalkozó

53 A hozzájárulás alapja és mértéke  a hozzájárulás alapja: szociális hozzájárulási adóalap - csökkentő tételek  a hozzájárulás mértéke: - hozzájárulás korrigált alapja x 1,5 % (bruttó kötelezettség)

54 A hozzájárulás alapja és mértéke  Csökkentő tételek: -pályakezdő munkavállalók -tartósan álláskeresők -anyasági támogatás folyósítását követően foglalkoztatott -szabad vállalkozási zónában foglalkoztatott új munkavállaló - kutatók – 500e Ft/hó/fő Bruttó munkabére, max 100e Ft/hó/fő foglalkoztatás első két éve

55 A hozzájárulás teljesítése és csökkentése  a hozzájárulási kötelezettség teljesítése -gyakorlati képzéssel -befizetéssel

56 Hozzájárulást csökkentő tételek  Csökkentési lehetőségek: - együttműködési megállapodás a szakképző iskolával - tanulószerződés a szakképző iskolai tanulóval - gyakorlatigényes alapképzés esetén a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződéssel -saját dolgozó képzése -felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató

57 Hozzájárulást csökkentő tételek  a bruttó kötelezettség csökkentése alap normatíva alapján  a 280/2011 sz. kormányrendeletben meghatározott képzési normatívák alapján 2013 évi alap-normatíva 440.000 Ft/fő/év

58 Hozzájárulást csökkentő tételek  szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján: - 3.385Ft/fő/nap  gyakorlatigényes alapképzés - hallgatói munkaszerződés alapján: - 4.400Ft/fő  a szakképző-iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján - az ágazatra jellemző súlyszorzó számmal korrigált alapnormatíva

59 Hozzájárulást csökkentő tételek  Saját dolgozó képzése Havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló Szakmai, nyelvi képzés Felnőttképzési szerződés Tanulmányi szerződés Tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján szervezett képzés Elszámolás – követő év január 12 – jogvesztő

60 Hozzájárulást csökkentő tételek  Saját dolgozó képzése utáni csökkentés mértéke - tanulószerződéses tanulók után számított csökkentő tétel, -max. bruttó kötelezettség x 16,5%

61 Hozzájárulást csökkentő tételek  Felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató 2005. évi CXXXIX. tv. alapján Együttműködési megállapodással 3.385Ft/fő/nap Legkésőbb 2012. szeptemberben indult képzés esetén

62 Hozzájárulást csökkentő tételek  Felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató 2005. évi CXXXIX. tv. + 1993. évi LXXVI. tv. Hallgatói szerződés alapján Tanulószerződésre vonatkozó szabályok 4.400Ft/fő Legkésőbb 2011. szeptemberben indult képzés esetén

63 Hozzájárulást csökkentő tételek Csökkentés a bruttó kötelezettség mértékéig - főszabály Visszaigénylés - kizárólag együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés -Bruttó kötelezettség < együttműködési megáll. + tanulószerződés

64 Szakképzési hozzájárulás ABCVissza- igénylés Bruttó kötelezettség <=<= Együttműködési megállapodás Tanulószerző- dés A- tanulósz. Bruttó kötelezettség >Együttműködési megállapodás >=>= Tanulószerző- dés Nincs Bruttó kötelezettség >Együttműködési megállapodás { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/40/11134061/slides/slide_64.jpg", "name": "Szakképzési hozzájárulás ABCVissza- igénylés Bruttó kötelezettség <=<= Együttműködési megállapodás Tanulószerző- dés A- tanulósz.", "description": "Bruttó kötelezettség >Együttműködési megállapodás >=>= Tanulószerző- dés Nincs Bruttó kötelezettség >Együttműködési megállapodás

65 Szakképzési hozzájárulás Bruttó kötelezettség eFt Együttműködési megállapodás eFt Tanulószerz. eFt Visszaigénylés eFt 20002100 100 (2000-2100) 2000180014000 (bruttó kötelezettségig) 300015002000500 (3000-1500-2000)

66 Szakképzési hozzájárulás  Bevallás, befizetés: a) a hozzájárulásra kötelezett az év 1-11. hónapjára havonta előleget fizet és vall a tárgyhónapot követő hónap 12-éig b) a befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év január 12-éig

67 Általános forgalmi adó

68 Témák (Art. 31/B. §)Tételes áfabevallás (Art. 31/B. §) (Áfa tv. XIII/A. fejezet)Pénzforgalmi elszámolás (Áfa tv. XIII/A. fejezet) Egyéb módosítások

69 Tételes áfabevallás Tételes áfabevallás Eladó nyilatkozattételi kötelezettsége: - számlánként, ha -belföldön nyilvántartásba vett áfa alanyra -áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot, -arról az időszakról benyújtott bevallásban, amelyikben a teljesített ügylet (vagy előleg átvétele) után adófizetési kötelezettsége keletkezett Eva alany is

70 Tételes áfabevallás Tételes áfabevallás Eladónak nincs nyilatkozattételi kötelezettsége: - „tárgyi mentes” ügylet számlázása -az eladó alanyi adómentes vagy különleges jogállású -a befogadó nem áfa alany -a befogadó eva alany -belföldi fordított adózás, -közösségi mentes értékesítés, -területi hatályon kívül teljesített szolgáltatás -áthárított áfa összege nem éri el a 2 millió Ft-ot,

71 Tételes áfabevallás Vevő nyilatkozattételi kötelezettsége: számlánként, amelyben az áthárított áfa összege a 2 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja azon időszakról teljesített bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését (előleg megfizetését) tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol

72 Az ún. tételes áfabevallás Vevő nyilatkozata az összevont adatokról: Ha a vevő -ugyanabban az adómegállapítási időszakban, -ugyanazon értékesítő által kibocsátott számlákban áthárított adó tekintetében gyakorol -összesen 2 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó összegben levonási jogot, akkor az erről az időszakról benyújtott bevallásában nyilatkozik

73 Tételes áfabevallás Tételes áfabevallás Vevőnek nincs nyilatkozattételi kötelezettsége: - „tárgyi mentes” ügylet számlázása -az eladó alanyi adómentes vagy különleges jogállású -belföldi fordított adózás -közösségi beszerzés -„nemzetközi fordított adózás” -adólevonási jogot nem gyakorol -adólevonási jog tiltott

74 Az ún. tételes áfabevallás Példa: Ugyanattól az értékesítőtől, ugyanazon adómegállapítási időszakban kapott 3 számlában az áthárított áfa: - 2.100.000,-Ft  külön tételes M-02 lap -100.000,-Ft -200.000,-Ft  M főlap 6.sor összevontan

75 Az ún. tételes áfabevallás Példa: Ugyanattól az értékesítőtől, ugyanazon adómegállapítási időszakban kapott 4 számlában az áthárított áfa: -600.000,-Ft } M főlap 6. sor összevontan

76 Az ún. tételes áfabevallás Példa: Ugyanattól az értékesítőtől, ugyanazon adómegállapítási időszakban kapott 4 számlában az áthárított áfa: -600.000,-Ft -400.000,-Ft -200.000,-Ft -100.000,-Ft } M lapokon nem szerepel

77 Tételes áfabevallás Számla módosítása, érvénytelenítése - eladó, vevő -az eredeti számlában áthárított áfa elérte vagy meghaladta a 2 millió Ft-ot, vagy -a módosítás eredményeként érte el, haladta meg az áthárított áfa összege a 2 millió Ft-ot - az érvénytelenített számlában áthárított adó összege elérte vagy meghaladta a 2 millió Ft-ot

78 Tételes áfabevallás Melyik adómegállapítási időszakban kell nyilatkozni? a.) Számlát módosító, érvénytelenítő (eladó): -ha a fizetendő adó csökken  Áfa tv. 77-78.§ alapján abban az időszakban, amikor a bizonylatot a jogosult részére átadja -ha a fizetendő adó nő, vagy Áfa tv. 77-78. § nem alkalmazható  eredeti időszak önellenőrzése

79 Tételes áfabevallás Melyik adómegállapítási időszakban kell nyilatkozni? b.) Módosított számlát befogadó (vevő): -Áfa tv. 132. § (1) bekezdése esetén  módosító számla kézhezvételének időszakában -egyéb esetben  eredeti időszak önellenőrzése

80 Tételes áfabevallás Számla kötelező eleme a vevő adószáma, ha - az értékesítő adóalany belföldön letelepedett, és -az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot, vagy -az értékesítő adóalany belföldön nem letelepedett és az áthárított adó eléri, meghaladja a 2 millió Ft-ot (Art. rendelkezéseiből következik)

81 Pénzforgalmi elszámolás Választás, alkalmazhatóság feltételei:  személyi feltételek  ábevételi feltétel  bizonylati feltétel

82 Pénzforgalmi elszámolás  Személyi feltételek: -nem alanyi mentes -a tárgy naptári év első napján kisvállalkozásnak minősül (2004. évi XXXIV. tv) -gazdasági céllal belföldön letelepedett -nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt

83 Pénzforgalmi elszámolás  Árbevételi feltétel: -megelőző évben, az összes bevétele (adó nélkül) nem haladja meg a 125 millió Ft-ot -tárgy naptári évben az összes bevétele (adó nélkül) nem haladja meg a 125 millió Ft-ot

84 Pénzforgalmi elszámolás -Árbevételbe nem kell beszámítani: -tárgyi eszköz értékesítés bevételét -vagyoni értékű jog átengedéséből származó bevételt -Közösségen belüli adómentes termékértékesítésből származó bevételt -Áfa tv. 85. § (1) bekezdése szerinti, és 86. § (1) bekezdés a)-g) pontjai szerinti adómentes tevékenység bevételét

85 Pénzforgalmi elszámolás  Bizonylati feltétel -a számlán fel kell tüntetni: „ pénzforgalmi elszámolás” kifejezést -elmaradása esetén nem alkalmazható

86 Pénzforgalmi elszámolás Alkalmazás alól kizárt ügyletek: -Áfa tv. 10. § a) pontja szerinti ügyletek -közösségen belüli adómentes értékesítés -mezőgazdasági tevékenység (kompenzációs feláras) -utazásszervezési szolgáltatás -használt ingóságok stb. értékesítése -befektetési arany értékesítés

87 Pénzforgalmi elszámolás Választás bejelentése, megszüntetése (‘T101E,‘T201T): -megelőző év december 31-ig -a választás a tárgy naptári év végéig szól, de a következő évre nem kell bejelenteni, ha továbbra is ezt alkalmazza -év közben csak az újonnan alakulók választhatják

88 Pénzforgalmi elszámolás Adófizetési kötelezettség keletkezése: -az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásának, kézhezvételének a napja -részletfizetés esetén a részlet kézhezvételekor, annak erejéig

89 Pénzforgalmi elszámolás Levonási jog gyakorlása: -legkorábban abban az adómegállapítási időszakban, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket megfizette -részletfizetés esetén a megfizetett részlet erejéig -számlabefogadó levonási jogát is befolyásolja

90 Pénzforgalmi elszámolás Módosító, érvénytelenítő számla  a fizetendő adó növekszik -kibocsátó áfafizetésének keletkezése: ellenérték átvételének napja -befogadó levonási jog gyakorlása: amikor az ellenértéket megfizette

91 Pénzforgalmi elszámolás  a fizetendő adó csökken: -kibocsátó: fizetendő adót csökkentő tételként abban az időszakban, amikor az ellenértéket visszatéríti -befogadó: fizetendő adóként abban az időszakban, amikor számára visszatérítik az ellenértéket

92 Pénzforgalmi elszámolás Adófizetési kötelezettség keletkezése, levonási jog gyakorlása OkMikor jogállás változás (pl. áfásból alanyi mentes) megelőző napon felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alá kerülés tevékenységet lezáró bevallásban tevékenység szüneteltetése soron kívüli bevallásban jogutód nélküli megszűnés

93 Pénzforgalmi elszámolás 7.) Megszűnés okaMegszűnés időpontja kijelentkezésnaptári év utolsó napja naptári évet követő naptári év első napján nem kisvállalkozás naptári év utolsó napja bevételi értékhatár (125 millió) túllépése (2 évig nem térhet vissza) túllépés napját megelőző nap csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás jogerős elrendelése megelőző nap a tevékenység szüneteltetésekezdetét megelőző nap

94 Egyéb módosítások Jogharmonizációs célú módosítások - teljesítési helyre vonatkozó - számlázásra vonatkozó Jogalkalmazást segítő módosítások 2013. április 1-jétől hatályba lépő változások

95 Teljesítés helye Teljesítés helye 2012.12.31-ig adóalany az igénybevevő nem adóalany az igénybevevő Közlekedési eszköz hosszú távú bérbeadása igénybevevő gazdasági célú letelepedésének a helye nyújtó gazdasági célú letelepedésének a helye Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása közlekedési eszköz birtokba adásának a helye

96 Teljesítés helye 2013.01.01-től adóalany az igénybevevő nem adóalany az igénybevevő Közlekedési eszköz hosszú távú bérbeadása igénybevevő gazdasági célú letelepedéséne k a helye igénybevevő letelepedésének a helye Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása és kedvtelési célú hajó hosszú távú bérbeadása közlekedési eszköz birtokba adásának a helye

97 Számlázás Elektronikus számla - alkalmazásának egyértelműsítése - elektronikus számla fogalma - adattartalom sértetlensége - eredet hitelessége - olvashatóság Kibocsátás időpontjától, a számla megőrzési idejének végéig biztosítani kell

98 Számlázás Számlázásra vonatkozó szabályok: -teljesítés helyének tagállama szerinti -értékesítő gazdasági célú letelepedésének tagállama szerinti, ha -értékesítő nem telepedett le gazdasági céllal a teljesítés helye szerinti tagállamában és az adót a vevő fizeti vagy -a teljesítés helye 3. ország

99 Számlázás Előleg számla -Közösségen belüli adómentes termékértékesítéshez kapott előleg esetén nem kell (’65-ös, ‘A60-as sem) Számla kötelező adattartalmának bővítése Európai Központi Bank által közzétett átváltási árfolyam alkalmazása (előzetes bejelentés)

100 Számlázás Gyűjtőszámla – főszabály szerint havonta, kivéve -nem havi bevallásra kötelezett és -nem tartalmaz adómentes közösségi értékesítést és - nem tartalmat olyan szolgáltatást, amely teljesítési helye az Áfa tv. 37. § (1) bekezdés alapján külföld és, - kibocsátási időszaka nem haladja meg az adómegállapítási időszakot

101 Számlázás Számlakibocsátás határideje - teljesítés hónapját követő hónap 15. napja adómentes közösségi értékesítés és Áfa tv. 37. § (1) bekezdés alapján külföldön teljesített szolgáltatás esetén

102 Egyéb módosítás Nem keletkezik adófizetési kötelezettség - üzletág-átruházás esetén -köztestületek átalakulása esetén (jogutódlással történő megszűnés) -Közösségen belüli saját vagyon áthelyezés esetén, ha a termék szakértői értékelés céljából kerül át, majd vissza

103 Egyéb módosítás Időszakos elszámolású ügyletek (Áfa tv. 58. §) -Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén, ha az időszak hosszabb, mint 1 hónap  minden naptári hónap utolsó napján részteljesítés  Közösségen belüli termékbeszerzés címén adófizetési kötelezettség

104 Egyéb módosítás kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás Fordított adózás (Áfa tv. 142. §) -adós és hitelező, illetve az általuk kijelölt 3. személyek közti meghatározott értékesítések Alanyi adómentesség értékhatára 6 millió Ft (eddigi 5 millió helyett)

105 Adólevonási jog Személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás -50 %-os levonási korlát 100% helyett, Levonási tilalom nincs, ha -legalább 50%-ban közvetített szolgáltatatás, amely az adó alapjába beépült, -közvetlenül anyagjellegű ráfordításként beépül a személygépkocsi bérbeadás adóalapjába

106 Egyéb módosítás 2013. április 1-től hatályba lépő módosítás 1.) Fordított adózás a sertéságazatban - Áfa tv. 6/B, 6/C melléklete 2.) Online pénztárgépek

107 Az adózás rendje

108 Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó módosítás Több munkáltató által létesített munkaviszony  írásban ki kell jelölni az adókötelezettségeket teljesítő munkáltatót  a kijelölésről a munkavállalót tájékoztatni kell  a kijelölt munkáltató saját nevében teljesíti az adókötelezettségeket  kijelölés elmulasztása esetén bármelyik munkáltató kötelezhető a teljesítésre + mulasztási bírság

109 Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó módosítás  a kijelölt munkáltató személye változik – jogutódlás  kijelölt munkáltató nem teljesít – mögöttes felelősség  Tbj. szempontjából a kijelölt munkáltató minősül foglalkoztatónak

110 Képviselet adó feltételes megállapítására, feltételes megállapítás alkalmazhatóságának megállapítására, szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban, felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján induló eljárásban - kizárólag ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő → kivétel: saját ügy

111 Igazolások Adóigazolás, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítására irányuló kérelem → 6 nap Adóigazolás benyújtási kötelezettség teljesített → ha adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel

112 Sürgősségi kérelem Minősített adózó -fizetési könnyítési, adómérséklési kérelem benyújtásával egyidejűleg, -ügyintézési határidő 15 nap -Igazolási kérelem nincs

113 Adószám felfüggesztése Bevallási vagy adófizetési kötelezettség nem teljesítése 365 napon belül felszólítás ellenére sem → határozott időtartamú felfüggesztés: határozat jogerőre emelkedését követő 180. napig nem teljesítés → 180. napot követően adószám törlése teljesítés → felfüggesztés megszüntetése

114 Adóregisztrációs eljárás A lejárt a tartozást akkor lehet figyelembe venni (ha határozattal állapították meg) - bírósági felülvizsgálat megindítására való határidő eltelt, -bírósági felülvizsgálat lezárult -Adóhatóság által engedményezett követelés adótartózás

115 Fokozott adóhatósági felügyelet Kockázatelemzési eljárás → adószám megállapítását, személyi változásról történt tudomásszerzést követő egy éven belül folytatja le az adóhatóság Kockázatelemzési eljárás eredménye → értesítés, ha fokozott adóhatósági felügyelet alá vonását rendelték el Adószám törlése – mulasztási bírság + teljesítés ismételt elmulasztása

116 Egyszerűsített bevallás Visszatérítendő adó kiutalása - május 20-tól, vagy -a javítás után a kézhezvételétől számított 30 napon belül Benyújtott bevallásnak minősül: -adózó május 20. napjáig nem küldte vissza -nem javítva küldte vissza

117 Adó- és járulékkülönbözet elszámolása Magánszemély → munkáltató (kifizető) jogutód nélküli megszűnését követően tárja fel munkáltató (kifizető) nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le adóelőlegét, adóját → bejelentést tehet → adóhatóság határozattal előírja az adókülönbözetet a magánszemély javára

118 Soron kívüli adóbevallás Adózó üzletvezetésének helye belföld helyett külföldre változik és ezért belföldi illetőségű adóalanyisága megszűnik EU más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági társasággal beolvadás útján egyesül Kényszertörlési eljárás alatt álló adózók → kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követő 30 nap

119 Készpénzforgalom korlátozása Adókötelezettségek köre bővül Mindkét fél kötelezett pénzforgalmi számla nyitására 1, 5 millió Ft/hó összegben lehet ugyanannak a partnernek készpénzszolgáltatást teljesíteni 1,5 millió forint feletti rész után 20% mértékű mulasztási bírság - mindkét fél 2013. január 1-től hatályos Art. 17. § (9) továbbra is hatályban

120 Felhívás önellenőrzésre vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély adózó → terhére mutatkozó eltérés megállapítása esetén felhívás adózó nem köteles a felhívásnak eleget tenni mulasztási bírság kiszabásának nincs helye költségvetési támogatás kiutalásának határideje szünetel

121 Kapcsolódó vizsgálat Kapcsolódó vizsgálat során beszerzett adatok, bizonyítékok alapján alapügy tisztázott → ellenőrzés lezárható

122 Adóellenőr jogai az ellenőrzés során Mintavételezés → jegyzőkönyv felvételével -Mintavételezéshez szükséges feltételek biztosítása → adózó kötelezettsége -Költsége (mintavételi, laboratóriumi, egyéb) → adózót terheli

123 Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés Adóhatóság vizsgálja a termék előállítását, raktározását, szállítását, felhasználását, valamint a termékkel kapcsolatosan végzett tevékenységeket.

124 Költségmentesség iránti kérelem hatósági eljárás során elsőfokú adóhatóság dönt kérelem elbírálása a folyamatban lévő eljárás lefolytatását nem érinti

125 Adóhatósági irat kézbesítése Elektronikus kézbesítés meghatalmazott képviselő és adózó részére is → első visszaigazolás időpontja alapján minősül kézbesítettnek

126 Kézbesítési vélelem Kézbesítési vélelem beáll  „ nem kereste” jelzéssel érkezik vissza,  a kézbesítés egyéb okból eredménytelen,  a címzett az átvételt megtagadta

127 Kézbesítési vélelem Közzétételi kötelezettség  a vélelem beálltáról történő tudomásszerzést követően,  internetes honlapon – 15 napra  elektronikus értesítés ügyfélkapun keresztül a kézbesítési vélelem beálltáról  egyéb módon adózót nem kell értesíteni  átvétel megtagadása esetén nincs közzététel

128 Adó soron kívüli megállapítása Tartozás megfizetésének elmaradása esetén → végrehajtás csak a hagyaték tárgyaira, azok hasznaira terjedhet ki Örökös örökrészének erejéig Örökös hiányában → törlő határozat

129 Fizetési kedvezmény Bevallott 150 ezer forintot meg nem haladó szja fizetési kötelezettség esetén → legfeljebb 6 hónapon keresztül történő részletekben teljesíthető 2012. évre beadott bevallások esetén is

130 Fellebbezés önálló fellebbezés a költségmentességi kérelmet elutasító végzés ellen elkésett fellebbezés, nem jogosulttól származó fellebbezést, önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést → érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az elsőfokú adóhatóság

131 Felügyeleti intézkedés Adópolitikáért felelős miniszter, NAV felügyeletére kijelölt miniszter - NAV elnöke felettes szervként az ügyben már döntést hozott

132 9. Új adónemek Környezetvédelmi termékdíj → 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) Energiaadó → 2003. évi LXXXVIII. törvény Népegészségügyi termékadó → 2011. évi CIII. törvény (NETA) Átmeneti rendelkezések: 2013. február 14.

133 Illetéktörvény változásai

134 Illetékváltozások 2013 Öröklési és ajándékozási illeték: – megszűnik a 36 % illetékkulcs – örökösnek, hagyományosnak öröksége után; megajándékozottnak ajándék után 18 % – lakástulajdon,lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni jog megszerzése esetén 9 %

135 Illetékváltozások 2013 Visszterhes vagyonátruházási illeték: – lakásszerzés esetén megszűnik a 2 %-os illetékmérték, egységesen 4 % – Fiatalok első lakáshoz jutásának kedvezményének igénybevétele 15 millió forintig lehetséges, az egész illeték 50 %-át kell megfizetni, a 12 havi részletfizetés továbbra is lehetséges

136 Illetékváltozások 2013 Ajándékozási és öröklési illetékmentességek: – örökhagyó túlélő házastársa által megszerzett örökrész értékhatártól függetlenül mentes az öröklési illeték alól – megszűnik a takarékbetét öröklési és ajándékozási illetékmentessége – nem terheli bejelentési kötelezettség az egyenesági rokonokat a megszerzett ajándék után

137 Illetékváltozások 2013 Visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség – megszűnik az ún. negatív illetékalap (eladott, elcserélt ingatlan értékénél kevesebb lesz az új ingatlan értéke) – illetékmentessé válnak az egyenesági rokonok közötti visszterhes vagyonátruházások

138 Illetékváltozások 2013 – termőföldszerzés illetékmentességének alanyi köre bővül a családi gazdálkodókkal, – a mentesség feltételeként szabott 5 éves mezőgazdasági hasznosítás nem a szerződéskötéskor, hanem a birtokbaadáskor keletkezik; – nem keletkeztet pótilletékfizetési kötelezettséget a kisajátítás, a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere

139 Illetékváltozások 2013 Megszűnő illetékszabályok: – nem kell illetéket fizetni a papír alapú adóbevallásról készített másolatért – megszűnik az illetékelőleg jogintézménye – megszűnik a feltűnő értékaránytalanság mellett kötött ügyletek illetékszabályozása – megszűnik a lakáscsere illetéke

140 Illetékváltozások 2013 Eljárási illeték változásai – érdemi eljárás (közigazgatási hatóság előtt) hiányában nem kell illetékfizetési kötelezettség, ha megfizette, visszatérítés – magánszemély, egyéni vállalkozó fizetési kedvezményre irányuló kérelme illetékmentes; gazdálkodó szervezet esetében 10000 forint – csőd-, és felszámolási eljárás illetéke emelkedik (felszámolás esetén 80000 és 30000 forint, csődeljárás esetén 50000 és 30000 forint) – felügyeleti intézkedés iránti kérelem esetében illetékbélyegen kell leróni az illetéket

141 Illetékváltozások 2013 Egyéb változások, pontosítások: – haszonélvezet, használat jogának fenntartása nem lesz tárgya sem az ajándékozási, sem pedig a visszterhes vagyonátruházási ügyleteknek – fogalomhasználat egységesítése a sporttal kapcsolatos illetékmentességekkel kapcsolatban – sportcélú ingatlan – illeték törlésre (meg nem fizetett illeték) és visszatérítésre (megfizetett illeték) az Art. 164. § (1) szerinti elévülés szabályait kell alkalmazni

142 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Jogszabályváltozások 2013. Témák Személyi jövedelemadó Járulék, Eho Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás Általános forgalmi adó Adózás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések