Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. Makrogazdasági fejlődések a közelmúltban (1)  Infláció (a fogyasztói árak mutatóival kifejezve) Éves ráta  4,87% (2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. Makrogazdasági fejlődések a közelmúltban (1)  Infláció (a fogyasztói árak mutatóival kifejezve) Éves ráta  4,87% (2006."— Előadás másolata:

1 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

2 Makrogazdasági fejlődések a közelmúltban (1)  Infláció (a fogyasztói árak mutatóival kifejezve) Éves ráta  4,87% (2006. dec./2005. dec.)  3,77% (2007. ápr./2006. ápr.), 1990 óta a legalacsonyabb Éves átlagráta  6,56% a 2006-os évben  GDP növekedés: 2006: 7,7%, a végső fogyasztás 11,5%-os (lakossági fogyasztás 12,6%) és a befektetések 16,1%-os növekedése alapján  Folyófizetési mérleg deficitje: 2006: 10 milliárd euró, 44,8%-kal nagyobb, mint 2005-ben; (a GDP 10,3%-a) 90,8%-ot közvetlen külföldi befektetések fedeztek január-március: 3,1 milliárd euró, 125%-kal nagyobb, mint január-márciusban; 43%-ot közvetlen külföldi befektetések fedeztek

3 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Makrogazdasági fejlődések a közelmúltban (2)  Közvetlen külföldi befektetések: 2006: 9,1 milliárd euró, 72,8%-kal nagyobb, mint 2005-ben január-március: 1,3 milliárd euró, 29,8%-os csökkenés január-márciushoz képest  A konszolidált államháztartás egyenlege: 2006: a GDP -1,7%-a; január-március: a GDP -0,12%-a  A nemzetközi (deviza és arany) tartalékok rekord szintje: 2006: 22,9 milliárd euró; 21,3 milliárd euró devizatartalék május 24.: 23,5 milliárd euró; devizatartalék: 21,8 milliárd euró (körülbelül 5,1 hónapnyi áru- és szolgáltatásimportot fed)

4 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Csatlakozás az Európai Unióhoz – Következmények –  A maastrichti szerződés értelmében az Európai Unióhoz csatlakozó államok a közös pénznem bevezetése tekintetében később válnak az Európai Monetáris Unió tagjaivá.  Olyan gazdaságpolitikákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a nominális konvergencia feltételek teljesítését és a reálkonvergencia folyamat folytatását.

5 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  A konvergencia program az első olyan program, amely a konvergencia folyamat megvalósítási politikáinak támogatása mellett kiértékeli a fenntartható gazdasági fejlődés lehetőségeit is.  A programnak rendkívüli jelentősége van az Európai Unióhoz való csatlakozás által biztosított előnyök kihasználásában.  A program tartalmazza a román hatóságok által az euró bevezetésére javasolt ütemtervet. A konvergencia program

6 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A maastrichti kritériumok (Nominális konvergencia mutatók) Nominális konvergencia mutatókMaastrichti kritériumokRománia, Az infláció rátája (százalékok, éves átlag) <1,5%-kal több, mint a 3 legerősebb gazdasággal rendelkező EU tagállam átlaga (2,8 százalék**) 6,56 Lejben kibocsájtott állampapírok hosszú távú kamatszintje (éves százalékok) <2%-kal több, mint a 3 legerősebb gazdasággal rendelkező EU tagállam átlaga (6,2 százalék**) 7,49 1) Lej árfolyam szintje az euróhoz képest (maximális százalékarányos növekedés/csökkenés a kétéves átlaghoz képest)* + / - 15 százalék+10,0 / -6,1 A konszolidált államháztartás deficitje (százalékok GDP-ben) 3 százalék alatt-1,9 2) Államadósság (százalékok GDP-ben) 60 százalék alatt12,4 2) 1) Állami értékpapírok kibocsátásakor, 2005 augusztusában 2) ESA95 metodológia alapján *) A közötti periódus alapján, mivel a kritérium teljesítését az utolsó két év árfolyam-stabilitása szerint értékelik. **) Az EKB (Európai Központi Bank) konvergencia-jelentése (2006. december) szerint. Forrás: EUROSTAT, EKB, Országos Statisztikai Intézet (Institutul Naţional de Statistică), Román Nemzeti Bank (Banca Naţională a României)

7 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A nominális konvergencia (1) A nominális konvergencia megvalósítása feltételezi a maastrichti kritériumok teljesítését: 1) Árstabilitás: Az infláció átlagos rátája a vizsgálat előtti egy év alatt nem haladhatja meg 1,5%-nál többel az EU három legerősebb gazdasággal rendelkező országában mért ráták átlagát. Románia:  2000-től kezdődően a dezinfláció folyamatos volt, az infláció átlagrátája 45,7%-ról 6,56%-ra csökkent 2006-ban.

8 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

9 A nominális konvergencia (2) A lejben kibocsájtott állampapírok hosszú távú kamatszintje 2) A lejben kibocsájtott állampapírok hosszú távú kamatszintje A kamat átlagos nominális rátája hosszú távon, a vizsgálatot megelőző 12 hónap során, az árstabilitás vonatkozásában nem haladhatja meg 2%-nál többel az EU három legerősebb gazdasággal rendelkező országában mért hosszú távú kamatráták átlagát. Románia:  A kormány által legutóbb (2005 augusztusában) kibocsátott kötvények kamatláb rátája 10 évre szólóan 7,49% volt.

10 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A nominális konvergencia (3) 3) Árfolyam-stabilitás: A nemzeti pénznem árfolyamának az euróhoz képest be kell illeszkednie az ERM II árfolyamrendszer által meghatározott sávba (+/-15%) úgy, hogy a vizsgálat előtti két év során ne következzenek be komolyabb eltérések. Románia:  között a lej/euró átváltási ráta maximális napi növekedése/csökkenése a két év átlagához képest +10,0/-6,1% volt, és beilleszkedett az ERM II által meghatározott fluktuációsávba.

11 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A devizapiac árfolyama 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4, Forrás: Román Nemzeti Bank RON/EURÓ (napi adatok) az árfolyam nagyobb rugalmassága

12 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A nominális konvergencia (4) 4) Költségvetési fegyelem:  A konszolidált államháztartási hiány (ESA95) nem haladhatja meg a GDP 3%-át a vizsgálatot megelőző évben; ha ezt az értéket meghaladja, a költségvetési hiányt nagymértékben és folyamatosan csökkenteni kell a referenciaértéket megközelítő értékig, illetve a referenciaérték meghaladásának rendkívülinek és kivételesnek kell lennie.  Az államadósság nem haladhatja meg a GDP 60%-át a vizsgálat évében, ha pedig nagyobb értékeket mutat, jelentős mértékben csökkenteni kell, és megfelelő ritmusban kell közelíteni a referenciaértékhez. Románia:  2002-től kezdődően a konszolidált államháztartási hiány folyamatosan a GDP 3%-a referenciaérték alatt volt.  Az államadósság szintje jóval alacsonyabb a GDP 60%-ánál.

13 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI -4,0 -3,2 -2,6 -2,2 -1,5 -0,8 -1, Forrás: Gazdasági és Pénzügyminisztérium; Országos Statisztikai Intézet Fiskális deficit (a GDP %-ában) százalékok (IMF metodológia) január-március: -0,12 GDB előrejelzés

14 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

15  Két, alapvető fontosságú döntés: Az ERM II mechanizmusba való belépés pillanata A mechanizmusban való részvétel időtartama  Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank javaslatai: Adott ország az uniós csatlakozását követően lépjen be az ERM II mechanizmusba. Az ERM II-ben való részvétel általában ne haladja meg a kötelező 2 éves periódust, ez azt feltételezi, hogy az adott ország az ERM II-be való belépéskor viszonylag jól felkészült legyen. A nominális konvergencia kritériumokat fenntartható módon kell teljesíteni. Az euró bevezetéséhez kötelező a legalább 2 éves részvétel az ERM II mechanizmusban, amely során a nemzeti pénznemnek az euróhoz képest fokozott stabilitást kell mutatnia. Az árfolyam mechanizmus (ERM II)

16 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  1. Az ERM II-be való belépést megelőző időszak A alacsony inflációs szint állandósítása (fenntartható dezinfláció) A belföldi tőkepiac hosszú távú kialakítása és a kamatráták konvergenciája A lej árfolyam viszonylagos stabilitása (a teljes konvertibilitás feltételei mellett) a hosszú távú egyensúlyi szint körül (fenntartható árfolyam) Strukturális reformok megvalósítása Az euro bevezetése (1)

17 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  2. Az ERM II-be való belépés a tervek szerint 2012-ben történik meg. ■Ennek az időszaknak a biztosítására a következők miatt van szükség: A nominális konvergencia kritériumok teljesítése Jelentős fejlődések megvalósítása a reálkonvergencia folyamatban  3. Az eurózónába való belépés a 2014-es év körül fog megtörténni. Az euró bevezetése (2)

18 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  Az infláció közvetlen megcélzása, mint a monetáris politika stratégiáját legalább az EMR II-be való belépésig kell alkalmazni. Az infláció közvetlen megcélzása és az árfolyamra vonatkozó explicit célkitűzés együttléte problematikus (lásd a magyarországi tapasztalatokat).  Az infláció közvetlen megcélzása biztosítja a maastrichti kritériumok fokozatos teljesítését, ugyanakkor támogatja a reálkonvergencia folyamatot is. Az ERM II-be való belépés és az infláció közvetlen megcélzása

19 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A reálkonvergencia  Az országok közötti eltérések csökkentését feltételezi a termelékenység és az árszint terén, ami azt vonja maga után, hogy a fejlődőben levő országokban a jövedelmeket a fejlett iparral rendelkező országok szintjére növelik.  PPS-ben kifejezett GDP/lakos szintje által összesítik.  A reálkonvergenciára vonatkozóan a maastrichti szerződés nem említ explicit kritériumokat.

20 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A román gazdaság helyzete a reálkonvergencia folyamatában  Késedelmes kezdés a strukturális reformok lassú megvalósítása miatt (pl. halogatott privatizációk és árliberalizációk)  2000-ban a PPS-ben kifejezett GDP/lakos értéke 22,6% volt a 15 tagországot számláló EU szintjéhez képest.  A későbbiekben Romániában a gazdaság gyorsabban fejlődött, mint az EU fejlett országaiban, és 2006-ban elérte a 15-ös EU-hoz képest PPS-ben kifejezve a 33,2% GDP/lakos értéket.

21 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI e EU Románia *) Purchasing Power Standards (vásárlóerő) Forrás: EUROSTAT, Országos Statisztikai Intézet, Román Nemzeti Bank Reálkonvergencia mutatók (GDP/lakos) PPS*EURÓ

22 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

23

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. Makrogazdasági fejlődések a közelmúltban (1)  Infláció (a fogyasztói árak mutatóival kifejezve) Éves ráta  4,87% (2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések