Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. Makrogazdasági fejlődések a közelmúltban (1)  Infláció (a fogyasztói árak mutatóival kifejezve) Éves ráta  4,87% (2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. Makrogazdasági fejlődések a közelmúltban (1)  Infláció (a fogyasztói árak mutatóival kifejezve) Éves ráta  4,87% (2006."— Előadás másolata:

1 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

2 Makrogazdasági fejlődések a közelmúltban (1)  Infláció (a fogyasztói árak mutatóival kifejezve) Éves ráta  4,87% (2006. dec./2005. dec.)  3,77% (2007. ápr./2006. ápr.), 1990 óta a legalacsonyabb Éves átlagráta  6,56% a 2006-os évben  GDP növekedés: 2006: 7,7%, a végső fogyasztás 11,5%-os (lakossági fogyasztás 12,6%) és a befektetések 16,1%-os növekedése alapján  Folyófizetési mérleg deficitje: 2006: 10 milliárd euró, 44,8%-kal nagyobb, mint 2005-ben; (a GDP 10,3%-a) 90,8%-ot közvetlen külföldi befektetések fedeztek 2007. január-március: 3,1 milliárd euró, 125%-kal nagyobb, mint 2006. január-márciusban; 43%-ot közvetlen külföldi befektetések fedeztek

3 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Makrogazdasági fejlődések a közelmúltban (2)  Közvetlen külföldi befektetések: 2006: 9,1 milliárd euró, 72,8%-kal nagyobb, mint 2005-ben 2007. január-március: 1,3 milliárd euró, 29,8%-os csökkenés 2006. január-márciushoz képest  A konszolidált államháztartás egyenlege: 2006: a GDP -1,7%-a; 2007. január-március: a GDP -0,12%-a  A nemzetközi (deviza és arany) tartalékok rekord szintje: 2006: 22,9 milliárd euró; 21,3 milliárd euró devizatartalék 2007. május 24.: 23,5 milliárd euró; devizatartalék: 21,8 milliárd euró (körülbelül 5,1 hónapnyi áru- és szolgáltatásimportot fed)

4 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Csatlakozás az Európai Unióhoz – Következmények –  A maastrichti szerződés értelmében az Európai Unióhoz csatlakozó államok a közös pénznem bevezetése tekintetében később válnak az Európai Monetáris Unió tagjaivá.  Olyan gazdaságpolitikákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a nominális konvergencia feltételek teljesítését és a reálkonvergencia folyamat folytatását.

5 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  A konvergencia program az első olyan program, amely a konvergencia folyamat megvalósítási politikáinak támogatása mellett kiértékeli a fenntartható gazdasági fejlődés lehetőségeit is.  A programnak rendkívüli jelentősége van az Európai Unióhoz való csatlakozás által biztosított előnyök kihasználásában.  A program tartalmazza a román hatóságok által az euró bevezetésére javasolt ütemtervet. A konvergencia program

6 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A maastrichti kritériumok (Nominális konvergencia mutatók) Nominális konvergencia mutatókMaastrichti kritériumokRománia, 2006. Az infláció rátája (százalékok, éves átlag) <1,5%-kal több, mint a 3 legerősebb gazdasággal rendelkező EU tagállam átlaga (2,8 százalék**) 6,56 Lejben kibocsájtott állampapírok hosszú távú kamatszintje (éves százalékok) <2%-kal több, mint a 3 legerősebb gazdasággal rendelkező EU tagállam átlaga (6,2 százalék**) 7,49 1) Lej árfolyam szintje az euróhoz képest (maximális százalékarányos növekedés/csökkenés a kétéves átlaghoz képest)* + / - 15 százalék+10,0 / -6,1 A konszolidált államháztartás deficitje (százalékok GDP-ben) 3 százalék alatt-1,9 2) Államadósság (százalékok GDP-ben) 60 százalék alatt12,4 2) 1) Állami értékpapírok kibocsátásakor, 2005 augusztusában 2) ESA95 metodológia alapján *) A 2005-2006 közötti periódus alapján, mivel a kritérium teljesítését az utolsó két év árfolyam-stabilitása szerint értékelik. **) Az EKB (Európai Központi Bank) konvergencia-jelentése (2006. december) szerint. Forrás: EUROSTAT, EKB, Országos Statisztikai Intézet (Institutul Naţional de Statistică), Román Nemzeti Bank (Banca Naţională a României)

7 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A nominális konvergencia (1) A nominális konvergencia megvalósítása feltételezi a maastrichti kritériumok teljesítését: 1) Árstabilitás: Az infláció átlagos rátája a vizsgálat előtti egy év alatt nem haladhatja meg 1,5%-nál többel az EU három legerősebb gazdasággal rendelkező országában mért ráták átlagát. Románia:  2000-től kezdődően a dezinfláció folyamatos volt, az infláció átlagrátája 45,7%-ról 6,56%-ra csökkent 2006-ban.

8 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

9 A nominális konvergencia (2) A lejben kibocsájtott állampapírok hosszú távú kamatszintje 2) A lejben kibocsájtott állampapírok hosszú távú kamatszintje A kamat átlagos nominális rátája hosszú távon, a vizsgálatot megelőző 12 hónap során, az árstabilitás vonatkozásában nem haladhatja meg 2%-nál többel az EU három legerősebb gazdasággal rendelkező országában mért hosszú távú kamatráták átlagát. Románia:  A kormány által legutóbb (2005 augusztusában) kibocsátott kötvények kamatláb rátája 10 évre szólóan 7,49% volt.

10 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A nominális konvergencia (3) 3) Árfolyam-stabilitás: A nemzeti pénznem árfolyamának az euróhoz képest be kell illeszkednie az ERM II árfolyamrendszer által meghatározott sávba (+/-15%) úgy, hogy a vizsgálat előtti két év során ne következzenek be komolyabb eltérések. Románia:  2005-2006 között a lej/euró átváltási ráta maximális napi növekedése/csökkenése a két év átlagához képest +10,0/-6,1% volt, és beilleszkedett az ERM II által meghatározott fluktuációsávba.

11 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A devizapiac árfolyama 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2000.01. 2000.04. 2000.07. 2000.11. 2001.02. 2001.06. 2001.11.2001.12. 2002.04. 2002.07. 2002.10. 2003.02. 2003.05. 2003.11.2003.12. 2004.04 2004.07 2004.10. 2005.02. 2005.05. 2005.08.2005.12. 2006.03 2006.07. 2006.10 2007.01. 2007.05. Forrás: Román Nemzeti Bank RON/EURÓ (napi adatok) az árfolyam nagyobb rugalmassága

12 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A nominális konvergencia (4) 4) Költségvetési fegyelem:  A konszolidált államháztartási hiány (ESA95) nem haladhatja meg a GDP 3%-át a vizsgálatot megelőző évben; ha ezt az értéket meghaladja, a költségvetési hiányt nagymértékben és folyamatosan csökkenteni kell a referenciaértéket megközelítő értékig, illetve a referenciaérték meghaladásának rendkívülinek és kivételesnek kell lennie.  Az államadósság nem haladhatja meg a GDP 60%-át a vizsgálat évében, ha pedig nagyobb értékeket mutat, jelentős mértékben csökkenteni kell, és megfelelő ritmusban kell közelíteni a referenciaértékhez. Románia:  2002-től kezdődően a konszolidált államháztartási hiány folyamatosan a GDP 3%-a referenciaérték alatt volt.  Az államadósság szintje jóval alacsonyabb a GDP 60%-ánál.

13 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI -4,0 -3,2 -2,6 -2,2 -1,5 -0,8 -1,7 2000200120022003200420052006 Forrás: Gazdasági és Pénzügyminisztérium; Országos Statisztikai Intézet Fiskális deficit (a GDP %-ában) százalékok (IMF metodológia) 2007. január-március: -0,12 GDB előrejelzés

14 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

15  Két, alapvető fontosságú döntés: Az ERM II mechanizmusba való belépés pillanata A mechanizmusban való részvétel időtartama  Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank javaslatai: Adott ország az uniós csatlakozását követően lépjen be az ERM II mechanizmusba. Az ERM II-ben való részvétel általában ne haladja meg a kötelező 2 éves periódust, ez azt feltételezi, hogy az adott ország az ERM II-be való belépéskor viszonylag jól felkészült legyen. A nominális konvergencia kritériumokat fenntartható módon kell teljesíteni. Az euró bevezetéséhez kötelező a legalább 2 éves részvétel az ERM II mechanizmusban, amely során a nemzeti pénznemnek az euróhoz képest fokozott stabilitást kell mutatnia. Az árfolyam mechanizmus (ERM II)

16 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  1. Az ERM II-be való belépést megelőző időszak A alacsony inflációs szint állandósítása (fenntartható dezinfláció) A belföldi tőkepiac hosszú távú kialakítása és a kamatráták konvergenciája A lej árfolyam viszonylagos stabilitása (a teljes konvertibilitás feltételei mellett) a hosszú távú egyensúlyi szint körül (fenntartható árfolyam) Strukturális reformok megvalósítása Az euro bevezetése (1)

17 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  2. Az ERM II-be való belépés a tervek szerint 2012-ben történik meg. ■Ennek az időszaknak a biztosítására a következők miatt van szükség: A nominális konvergencia kritériumok teljesítése Jelentős fejlődések megvalósítása a reálkonvergencia folyamatban  3. Az eurózónába való belépés a 2014-es év körül fog megtörténni. Az euró bevezetése (2)

18 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI  Az infláció közvetlen megcélzása, mint a monetáris politika stratégiáját legalább az EMR II-be való belépésig kell alkalmazni. Az infláció közvetlen megcélzása és az árfolyamra vonatkozó explicit célkitűzés együttléte problematikus (lásd a magyarországi tapasztalatokat).  Az infláció közvetlen megcélzása biztosítja a maastrichti kritériumok fokozatos teljesítését, ugyanakkor támogatja a reálkonvergencia folyamatot is. Az ERM II-be való belépés és az infláció közvetlen megcélzása

19 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A reálkonvergencia  Az országok közötti eltérések csökkentését feltételezi a termelékenység és az árszint terén, ami azt vonja maga után, hogy a fejlődőben levő országokban a jövedelmeket a fejlett iparral rendelkező országok szintjére növelik.  PPS-ben kifejezett GDP/lakos szintje által összesítik.  A reálkonvergenciára vonatkozóan a maastrichti szerződés nem említ explicit kritériumokat.

20 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI A román gazdaság helyzete a reálkonvergencia folyamatában  Késedelmes kezdés a strukturális reformok lassú megvalósítása miatt (pl. halogatott privatizációk és árliberalizációk)  2000-ban a PPS-ben kifejezett GDP/lakos értéke 22,6% volt a 15 tagországot számláló EU szintjéhez képest.  A későbbiekben Romániában a gazdaság gyorsabban fejlődött, mint az EU fejlett országaiban, és 2006-ban elérte a 15-ös EU-hoz képest PPS-ben kifejezve a 33,2% GDP/lakos értéket.

21 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 2000200220042005200620002002200420052006e EU-15 23 10024 50025 80026 50027 60022 10023 50024 70025 40026 500 Románia 1 7952 2242 8053 6764 4985 0006 1007 4008 1008 800 *) Purchasing Power Standards (vásárlóerő) Forrás: EUROSTAT, Országos Statisztikai Intézet, Román Nemzeti Bank Reálkonvergencia mutatók (GDP/lakos) PPS*EURÓ

22 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

23

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. Makrogazdasági fejlődések a közelmúltban (1)  Infláció (a fogyasztói árak mutatóival kifejezve) Éves ráta  4,87% (2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések