Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisadózó vállalkozások tételes adója Kisvállalati adó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisadózó vállalkozások tételes adója Kisvállalati adó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Osztály."— Előadás másolata:

1 Kisadózó vállalkozások tételes adója Kisvállalati adó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Osztály

2 Témák 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) Kisvállalati adó (KIVA)

3 Kisadózó vállalkozások tételes adója

4 Célok Adóterhelés csökkentése Adminisztrációs terhek mérséklése Adófizetési kötelezettség kiszámítható

5 Adóalanyok Egyéni vállalkozó – Szja tv. szerint Egyéni cég Betéti társaság, közkereseti társaság - kizárólag magánszemély tag legalább egy személyt kiadózóként bejelent Az adóalanyiság bejelentéssel jön létre!

6 Adóalanyok Kisadózó egyéni vállalkozó – önmaga egyéni cég – önmaga Bt, KKt - a társaság tevékenységében közreműködő tag - munkaviszony kivétel - a tag vagy munkaviszonyban vagy kisadózóként működhet közre

7 Bejelentés Működő adózó - nincs időkorlát - bejelentést követő hónap 1. napjától adóalany - 2012. december 1-31. Új adózó - alakulással egyidejűleg is Visszavonási lehetőség nincs 2013. évre

8 Bejelentés Kizárt tevékenységek - biztosítási ügynök, bróker - biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenység - ingatlan bérbeadása Adószám felfüggesztése, törlése - kizáró ok - bejelentést megelőző két éven belül bevétel

9 Adófizetés Főállású kisadózó - 50.000 Ft/kisadózó/hónap Nem főállású kisadózó - 25.000 Ft/kiadózó/hónap Arányosítás nincs

10 Adófizetés Nem főállású a kisadózó - van heti 36 órás munkaviszonya - kiegészítő tevékenységet folytató - EGT tagállamban,kétoldalú szociálpolitikai, szoc. biztonsági egyezmény alapján külföldön biztosított - 2011. december 31: I.,II.,III. csoport rokkantsági nyugdíj és rokkantsági-, rehabilitációs ellátás - rokkantsági ellátást kap és egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb

11 Adófizetés Mentesülés a tételes adó alól - táppénz, baleseti tp.,Gyás Gyed, Gyes, Gyet, ápolási díj - önkéntes tartalékos katona - fogvatartott - szüneteltető  teljes hónapban fennáll  nem végez munkát  30 napos szabály  bejelentés

12 Adófizetés 6 millió forint feletti bevétel - felettes rész után 40% Bevétel - vállalkozói tevékenységgel összefüggésben megszerzett vagyoni érték - tevékenység végzéséhez kapott támogatás - külföldön is adóköteles bevétel

13 Adófizetés Nem bevétel - áthárított áfa - felvett kölcsön, hitel („amit vissza kell adni”) - adott hitel, kölcsön visszafizetése, a kamat bevétel - az a vagyoni érték, amelynek szokásos piaci értékét meg kell fizetni - nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás Külföldi pénznem MNB árfolyam

14 Adófizetés Kiváltott adók - vállalkozói szja, osztalékalap utáni adó - társasági adó - szja, járulék, eho - szociális hozzájárulási adó - szakképzési hozzájárulás

15 Bevallás Tételes adóról nincs bevallás Százalékos adó - követő év február 25. Nyilatkozat a bevételről - követő év február 25. Adatszolgáltatás - követő év február 25. - ugyanazon partnertől - 1 millió forintot meghaladó bevétel Partner is ’08 bevallás

16 Adófizetés, bevallás Tárgyhónapot követő hónap 12-ig Adóalanyiság megszűnésétől 30. napig Adóévet követő év február 25-ig Tételes adó (bevallás nincs) Nyilatkozat a bevételről Adókötelezettség hiányának bejelentése Százalékos adó befizetése, bevallása

17 Egyéb Bevételi nyilvántartás Számla, nyugta kiállítás Áttérési szabályok - személyi jövedelemadó - társasági adó Cégautó-adó

18 Vélelmezett munkaviszony Rendeltetésszerű joggyakorlás Vélelmezett munkaviszony - kisadózó Jogkövetkezmények - munkaviszony Adatszolgáltatásra kötelezett adózó

19 Vélelmezett munkaviszony Vélelem megdöntése Nem kizárólag személyes munkavégzés Bevétel legalább 50%-a nem az adatszolgáltatótól Adatszolgáltatónak nem volt utasítási joga Tevékenység végzésének helye a kiadózó birtokában van Eszközöket nem az adatszolgáltató bocsátotta rendelkezésre Tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozta meg

20 Áttérési szabályok Szja Adóalanyiság előtt teljesített ügylet bevétele, kiadása Meglévő készletekkel kapcsolatos bevétel megállapítása – nyilvántartás Korábbi elhatárolt veszteségből évi 20% (vagy arányos rész) Kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozói adókedvezmény, fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény nem veszik el - adóalanyiság alatt „figyelni kell”

21 Áttérési szabályok Tao Jogutód nélküli megszűnés szabályai Kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozói adókedvezmény, fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény nem veszik el - adóalanyiság alatt „figyelni kell” Osztalék utáni adót kiváltó adó

22 Osztalékot kiváltó adó eredménytartalék + saját elhatározásból lekötött tartalék + mérleg szerinti eredmény + jóváhagyott osztalék „A” nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke „B” - + Adóalap=A-B Adó=Adóalap x 16%

23 Megszűnés Bejelentés alapján - év közben is Működés változása - pl: átalakulás, nem magánszemély tag belépése - végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés Szankciós jellegű - adótartozás > 100e Ft negyedév végén - adószám törlése, felfüggesztése - mulasztási bírság – számla, nyugtaadás, be nem jelentett alkalmazott, igazolatlan eredetű áru

24 Megszűnés Megszűnés okaMegszűnés időpontja KijelentkezésBejelentés hónapjának utolsó napja Cégforma változás - tv. hatályán kívüli forma Változás bekövetkezésének napját megelőző nap Egyéni vállalkozó megszűnéseMegszűnés napja Egyéni cég, Bt, Kkt jogutód nélküli megszűnése Megszűnés napja Kkt, Bt bejelentett kisadózója elhunyt - nincs más kisadózó, 90 nap Kisadózó halálát követő nap

25 Megszűnés Megszűnés okaMegszűnés időpontja Kkt, Bt bejelentett kisadózója kilép – nincs más kisadózó, új nem lép be Kilépést követő nap Kkt. Bt nem magánszemély tag belépése Tagsági jogviszony napja Mulasztási bírság – nyugta, igazolatlan áru, be nem jelentett alkalmazott Jogerőre emelkedés napja Adószám felfüggesztése, törléseJogerőre emelkedés napja Adótartozás > 100 ezer forint negyedév utolsó napján Negyedév utolsó napja

26 Megszűnés Megszűnés okaMegszűnés időpontja Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés Eljárás kezdő időpontját megelőző nap „Kizárt” tevékenységből bevétel Bevétel megszerzését megelőző nap Átalakulás, ha nem teljesíti az adóalanyiság feltételeit Átalakulást megelőző nap Kijelentkezés, megszűnés, cégforma változás kivételével adóhatósági határozat

27 Kisvállalati adó

28 Célok Adóteher mérséklése Adminisztráció egyszerűsítése Foglalkoztatás növelése

29 Adóalanyok Egyéni cég Kkt, Bt Kft, Zrt Szövetkezet, lakásszövetkezet Erdőbirtokossági társulat Végrehajtói iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda Külföldi vállalkozó, belföldi üzlezvezetési hellyel rendelkező személy

30 Adóalanyiság választása Átlagos statisztikai létszám - adóévet megelőző évre kell vizsgálni - max. 25 fő - KSH tájékoztató 2009. január 1. - kapcsolt vállalkozások esetén összeadódik Bevételi határ - megelőző adóévre kell vizsgálni - max. 500 millió forint – vagy arányos része - bevétel: értékesítés nettó árbevétele+egyéb bevétel + rendkívüli bevétel + pénzügyi műveletek bevétel - kapcsolt vállalkozások esetén összeadódik

31 Adóalanyiság választása Mérlegfőösszeg - adóévet megelőző évre kell vizsgálni - max. 500 millió forint adószám felfüggesztése, törlése - megelőző két naptári év - 2011. január 1-2012. december 31.

32 Adóalanyiság választása Nem eltérő üzleti éves adózó - mérlegforduló napja december 31. Adótartozás - nyilvántartott adó- és vámtartozás - végrehajtható - nem haladhatja meg az 1 millió forintot - bejelentkezéskor kell vizsgálni

33 Bejelentkezés December 1-20. között Követő évtől január 1-től lehet belépni ‘T203KV Követő év január 15-ig visszavonható Számviteli törvény hatálya alá fog tartozni

34 Adóalap Korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény + Járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések legalább a személyi jellegű kifizetések

35 Adóalap I. Pénzeszközök tárgy üzleti évi összege (beszámoló) - Pénzeszközök megelőző üzleti évi összege (beszámoló) +/- korrekciós tételek Korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény „A” Járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések (Tbj. Tv. 4. § k) pont ) „B” + Adóalap=A+B, de legalább B

36 Adóalap II. Pénzeszközök tárgy üzleti évi összege (beszámoló) - Pénzeszközök Szv. tv. 2/A. § (4) bekezdése szerinti nyitómérlegben kimutatott összege +/- korrekciós tételek Korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény „A” Járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések (Tbj. Tv. 4. § k) pont) „B” + Adóalap=A+B, de legalább B

37 Adóalap Pénzeszközök – Szv. 31. § - készpénz - csekk - bankbetét - elektronikus pénz - ügyvédi letéti számlát figyelmen kívül kell hagyni

38 Adóalap Személyi jellegű kifizetések – Szv. 79. § - amelyek járulékalapot képeznek - járulékalapot nem képező nem számít bele Társas vállalkozók esetén személyi jellegű kifizetés - legalább a minimálbér 112,5%-a - kieső idővel számolni kell - Tbj. tv. szerinti társas vállalkozó

39 Korrekciós tételek Vállalkozás vagyonát érintő pénzmozgás - kívülről bevont pénzeszköz csökkent - kívülre helyezett pénzeszköz növel Adóalap védelme Adóalanyiság első évéhez kapcsolódó korrekció Szokásos piaci ár Elhatárolt veszteség felhasználása

40 Korrekciós tételek Pénzmozgás CsökkentőNövelő Hitel, kölcsön felvételeTörlesztésekor a csökkentésként elszámolt összeg arányos része Törlesztésekor a növelőként elszámolt összeg arányos rész Hitel, kölcsön nyújtása Jegyzett tőke emeléseTőkekivonás (jegyzett tőke leszállítása) Kapott osztalék (előleg)Osztalék (előleg) fizetése Tulajdoni részesedést jelentő befektetés eladásakor növelőként elszámolt összeg arányos része Tulajdoni részesedést jelentő befektetés vásárlása

41 Korrekciós tételek Pénzmozgás CsökkentőNövelő Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása Saját kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltásakor, törlesztésekor a csökkentőként elszámolt összeg arányos része kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltásakor, törlesztésekor a növelőként elszámolt összeg arányos része Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásáslása Elszámolásra kiadott előleg visszafizetése Elszámolásra kiadott előleg

42 Korrekciós tételek Adóalap védelme I. Végleges pénzeszközátadás Nagy értékű szolgáltatások beszerzése Megállapodás alapján vállalt egészségbiztosítás Bűncselekménnyel összefüggésben felmerülő kiadások Ellenőrzött külföldi társaság részére történő kifizetések Bírság, kisvállalati adó Alultőkésítés

43 Korrekciós tételek Adóalap védelme II. Behajthatatlannak nem minősülő követelés Térítés nélkül átadott eszköz Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás Készlethiány Tartozás térítés nélküli átvállalása

44 Korrekciós tételek Szokásos piaci ár Kapcsolt vállalkozások között Ügyleti érték nem felel meg a szokásos piaci árnak Adóalap feleljen meg a szokásos piaci árnak, függetlenül attól, hogy - jár-e pénzeszköz változással - egyéb módosító tételt is alkalmazni kell A szerződés alapján adóévben legyen teljesítés Meghatározása: Tao. tv. 18. § (2) bekezdés Kapcsolt vállalkozás: Tao. tv. 4. § (23) bekezdés

45 Korrekciós tételek Veszteségelhatárolás Negatív korrigált pénzforgalmi eredmény A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti 10 év alatt, egyenlő részletekben Adóévben beszerzett, előállított, korábban használatba nem vett tárgyi eszköz, szellemi termék, K+F aktivált érték - teljes mértékben figyelembe vehető - teljes adóalapból - nem kell aktiválni

46 Korrekciós tételek Adóalanyiság első éve Figyelmen kívül kell hagyni: Bevétel, kiadás, amelyet a megelőző adóévben bevételként, ráfordításként elszámolt Teljesített kiadás, ha a megelőző évben nem tartozott az Szv. törvény hatálya alá

47 Adó mértéke Adó: adóalap x 16% Kiváltott adók - társasági adó - szociális hozzájárulási adó - szakképzési hozzájárulás

48 Bevallás, befizetés Adó bevallása, befizetés Évenként, a tárgyévet követő év május 31-ig Adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napja 13KIVA

49 Adóelőleg Adóelőleg megállapításának lépései: 1)Pénzeszközök havi/negyedéves változása ( ) 2)Járulékalapot képező, adott hónapban/negyedévben kifizetett személyi jellegű kifizetés (+) 3)Hónapban/negyedévben kifizetett KIVA előleg (+) 4)A hónapban/negyedévben kifizetett osztalék (előleg) (+) 5)Korrekciós tételek – opcionálisan ( ) de legalább a 2) pont – adóelőleg minimum Mértéke:16% + - - +

50 Adóelőleg Veszteségelhatárolás az adóelőlegnél Negatív adóelőleg-alap: {1 + 3 + 4 +/- 5} -2) A következő előleg időszakban figyelembe lehet venni Pozitív pénzforgalmi eredmény csökkenti Éven belül lehet figyelembe venni

51 Adóelőleg I. Negyedév - pénzeszköz állomány 2013. 03. 31.: -10.000e Ft - kifizetett osztalékelőleg: 200e Ft - járulékalapot képező kifizetés: 5.000e Ft Előleg alapja: -10.000e Ft+200e Ft+5.000e Ft= -4.800e Ft, de legalább: 5.000e Ft, Előleg: 5.000.000 x16%= 800.000 Ft II. negyedévben figyelembe vehető összeg: 4.800e Ft

52 Adóelőleg Havonta Adófizetési kötelezettség a megelőző adóévben az 1 millió forintot elérte Adóalanyiság első évében: megelőző adóév eredménye > 100 millió forint Tárgyhónapot követő hónap 20-ig

53 Adóelőleg Negyedévente Adófizetési kötelezettség a megelőző adóévben az 1 millió forintot nem érte el Adóalanyiság első évében: megelőző adóév eredménye < 100 millió forint Tárgynegyedévet követő hónap 20-ig

54 Áttérési szabályok Tao Jogutód nélküli megszűnés szabályai Kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozói adókedvezmény, fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény nem veszik el - adóalanyiság alatt „figyelni kell” Bejelentés adóévére előleget nem kell bevallani, és fizetni Korábbi veszteséget nem lehet figyelembe venni- 20%-ot elszámolnak kell tekinteni

55 Áttérési szabályok Tao Kötelezően alkalmazni kellTovábbvihető Értékcsökkenési leírás elszámolása Fejlesztési tartalék Kedvezményezett átalakulásJogdíjbevételre jogosító immateriális jószág értékesítésének kedvezménye Kedvezményezett részesedéscsere Kisvállalkozó kedvezmény Tartós adományozásFoglalkoztatottság növelésének kedvezménye

56 Áttérési szabályok Tao Kötelezően alkalmazni kellTovábbvihető Nem realizált árfolyamnyereség „Sávos” adókulcs kedvezménye Kedvezményezett átalakulást/eszközátruházást követő megszűnés Kis-és középvállalkozások kedvezménye Szokásos piaci ár (döntés) Egyéni cég (egyéni vállalkozó)

57 Megszűnés Kijelentkezés – december 1-20. között Végrehajtható adó-,vám tartozás > 1 millió forint Átlépi az 500 milliós bevételi határt Mulasztási bírság - számla, nyugtaadás, be nem jelentett alkalmazott, igazolatlan eredetű áru Adószám felfüggesztése, törlése Létszáma meghaladta az 50 főt Végelszámolás, felszámolás, megszűnés Új adóév kezdődik - 2 adóévig nem válaszható

58 Megszűnés Megszűnés okaMegszűnés időpontja KijelentkezésKövető év január 1. Bevételi értékhatár meghaladása Túllépés hónapját megelőző hónap utolsó napja MegszűnésMegszűnés napja LétszámváltozásLétszámváltozás hónapjának utolsó napja

59 Megszűnés Megszűnés okaMegszűnés időpontja Mulasztási bírság – nyugta, igazolatlan áru, be nem jelentett alkalmazott Jogerőre emelkedés hónapját megelőző hónap utolsó napja Adószám felfüggesztése, törlése Jogerőre emelkedés hónapját megelőző hónap utolsó napja Adó-, vám tartozás >1 millió forint negyedév utolsó napján Negyedév utolsó napja Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés Eljárás kezdő időpontját megelőző nap

60 Megszűnés Visszatérés a Tao. hatálya alá KIVA alatt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz után értékcsökkenés nem érvényesíthető KIVA előtt beszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz időarányos értékcsökkenése elszámolt KIVA előtti veszteségből adóévenként 20% elszámolt KIVA alatt teljesített, költségnek minősülő ráfordítás elszámolt

61 Egyéb Társasági adóelőleg bevallás - megszűnést követő 60 napon belül - megszűnést követő nap – adóévet követő 6. hónap - negyedévre kell bevallani - negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig kell fizetni - összege: éves bevétel 1%-a (évesítés)

62 Egyéb Nem elismert költség a KIVA alany részére teljesített - visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás, juttatás, - véglegesen átadott pénzeszköz, - térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke - ellenérték nélkül átvállalt kötelezettség eredmény terhére elszámolt összege - térítés nélküli szolgáltatás bekerülési értéke - a fentiekkel kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó

63 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kisadózó vállalkozások tételes adója Kisvállalati adó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések