Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény –ágazati végrehajtási szabályai Dr. Kőszegfalvi Edit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény –ágazati végrehajtási szabályai Dr. Kőszegfalvi Edit."— Előadás másolata:

1 Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény –ágazati végrehajtási szabályai Dr. Kőszegfalvi Edit

2 ALKALMAZÁSI FELTÉTELTŐL VALÓ ELTÉRÉS - ÁGAZATI SZABÁLYAI 18 év alatt egészségügyi képzésben résztvevő 2007. évi II. tv. 3 hónapot meghaladó tartózkodási engedéllyel rendelkező eü. munkakörben

3 ÉLETKOR ALÓLI MENTESÍTÉS Csak egészségügyi dolgozó esetében Egészségügyi szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben való részvétel Jogviszony létesítésekor képzés alatt áll

4 PÁLYÁZAT Közalkalmazotti jogviszony létesítése Magasabb vezetői, vezetői megbízás, önálló vezetői munkakör Munkaviszony létesítése vezetői munkakörben

5 PÁLYÁZAT MELLŐZÉSE Kjt. szabályai bővültek Kormányrendeleti szabályozási lehetőség fennmaradt

6 Központi gyakornoki rendszer Pályázat mellőzése Rezidens időszak Intézményi jogviszony a szakmai gyakorlat megszerzése

7 PÁLYÁZAT MELLŐZÉSE – A - D fizetési osztály Ágazati - nem ágazat specifikus munkakörben egyaránt Nem kell a pályázati eljárást lefolytatni Munkáltató nem bővítheti a fizetési osztály körét mérlegelés alapján

8 PÁLYÁZAT MELLŐZÉSE – eredménytelen vezetői pályázat esetén Ellátási érdekből 90 napon belül 2 sikertelen pályázat –nem életszerű hiszen a pályázati elbírálási határidő 60 nap – 2 pályázat 90 napon belül nem folytatható le

9 Ágazati Pályázati Szabályozás Osztályvezetői orvosi, gyógyszerészi Magasabb vezetői kinevezés, megbízás tekintetében

10 KÖZALKALMAZOTTI KINEVEZÉS - VEZETŐI MEGBÍZÁS Pályázati szabályok Pályázat általános Kjt. Pályázat ágazati szabályai

11 PÁLYÁZAT MEGJELENTETÉSE Általános szabályok mellett Egészségügyi közlöny Állás betöltésének a várható időpontját is meg kell jelölni

12 PÁLYÁZATI JELETKEZÉSI HATÁRIDŐ KSZK honlapon történő megjelenés Intézmény vezetésre 30 nap Egyéb vezetői állás 15 nap

13 PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSI SZABÁLYOK Kjt. ágazati szabályozás magasabb vezetői munkakör, beosztás osztályvezető-főorvos, főgyógyszerész Egyéb kinevezés, egyéb vezetői megbízás, munkáltatói szabályozás

14 Kjt. pályázat formai - tartalmi előírása KSZK elektronikus nyilvántartás - megjelenési határidő feltüntetése Csatolandó okiratok megjelölése Állásbetöltés várható időpontja

15 Pályázati elbírálás Pályázati elbírálására eseti bizottság. Bizottsági véleményt követően - pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül döntés Sikertelen pályázat esetén eredménytelenné nyilvánítástól számított 30 napon belül kötelező az új pályázati eljárás (kivétel: ellátási érdek – 2 sikertelen pályázat)

16 PÁLYÁZAT - osztályvezető főorvos, gyógyszerész Kamara, szakmai kollégium véleményének a beszerzése 8 nap a minimális határidő, amelyet biztosítani kell a kamara, kollégium részére a vélemény kialakítására

17 Pályázati eseti bizottság feladata Pályázó személyes meghallgatása 21 napon belül - jegyzőkönyv mellett Pályázók alkalmasságáról írásbeli vélemény Kamara, szakmai kollégium vélemény hiányára utalni kell

18 Új pályázat kiírása Kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a kinevezési, megbízási jogával nem él Eljárást eredménytelennek kell minősíteni 30 napon belül új pályázat kiírása - kivétel ellátási érdek, 90 napon belül 2 sikertelen pályázat

19 ADATVÉDELMI SZABÁLYOK Pályázat csak a pályázó beleegyezésével közölhető 3. személlyel Sikertelen pályázatot vissza kell adni a pályázónak Pályázó 90 napon belül nem jelentkezik, meg kell az anyagot semmisíteni

20 GYAKORNOKI IDŐ - egészségügyi ágazat Határozatlan időre történő kinevezés F – H fizetési osztály A munkakörre előírt képzettségnek megfelelő 3 éves gyakorlat „E” fizetési osztály ágazati mentesítés Egyenértékűség szabályainak az alkalmazása

21 GYAKORNOKI IDŐ RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSA Nem kell újólag 3 évet előírni F- H fizetési osztályban, ha 2 év megvan a jogviszony létesítésekor Összesen 1 év írható elő

22 SZAKMAI SEGÍTŐ Ki kell jelölni a személyt Gyakornoki munkát értékelnie kell Szakmai segítői feladatot figyelembe kell venni a munkaköri feladat meghatározása során

23 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2009. 01. 01 Szakmai segítő kijelölés Számonkérési mód Minősítések járási rendje

24 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT TARTALMA (1) Szabályzat személyi, tárgyi hatálya Gyakornoki idő megállapításának a szabályai Szakmai követelményrendszer Gyakornok jogai - kötelezettségei

25 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT TARTALMA (2) Gyakornoki idő alatti számonkérés helyi szabályai Szakmai segítő feladata Gyakornok minősítési szabályai Záró - hatályba léptető rendelkezések

26 GYAKORNOKI MINŐSÍTÉS Kötelező a gyakornoki idő lejártakor Megfelelt - nem megfelelt minősítés Jogviszony jogszabály erejénél fogva szűnik meg Nem megfelelt minősítés közlését követő 10. nap

27 GYAKORNOKI IDŐ MEGSZŰNIK Közalkalmazotti jogviszony határozott időre módosul Más munkakörbe helyezik át - ahol nem kell gyakorlati idő Gyakornoki idő megfelelt minősítéssel befejeződik

28 PRÓBAIDŐ MELLŐZÉSE áthelyezés, azonos felek közötti újabb jogviszony, meghatározott feladatra kötött határozott időre (Kjt.) szakorvos jelölt magasabb vezető, ágazat specifikus vezetői megbízás melletti közalkalmazotti jogviszony létesítése, ha van 5 éves szakmai gyakorlat

29 Osztályvezető főorvosi megbízás - próbaidő mellőzése Vezetői megbízás mellett közalkalmazotti jogviszony létesítése Megbízandó vezető rendelkezik 5 éves szakorvosi gyakorlattal Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor nem kell próbaidőt kikötni

30 PRÓBAIDŐ MELLŐZÉSE - szakorvos jelölt Központi gyakornoki rendszer keretében közalkalmazotti jogviszonyt létesít az egyetemmel Központi gyakornoki rendszer keretében közalkalmazotti jogviszonyt létesít szakmai gyakorlat érdekében az egészségügyi intézménnyel

31 VEZETŐI MUNKAKÖR – VEZETŐI BEOSZTÁS

32 VEZETŐI FELADAT ELLÁTÁS ÖNÁLLÓ MUNKAKÖR KINEVEZETT VEZETŐ Kjt. Mt. KÖZALKALMAZOTTI MUNKAKÖR MELLETT VEZETŐI, MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁS

33 ÁGAZATI SZABÁLYOZÁS Magasabb vezetői feladat mikor látható el munkaviszonyban Melyek a magasabb vezetői, vezetői feladatok Kinevezett közalkalmazotti vezetői munkakörök

34 VEZETŐI FELADAT MUNKAVISZONYBAN 500 millió forintos bevétel, finanszírozási szerződéssel rendelkező eü. szolgáltató Munkaviszony, önálló vezetői munkakör Főigazgató, gazdasági igazgató, ha a főigazgató munkaviszonyban áll

35 KIVÉTEL: 2006. évi CXXXII. tv. 13. § (2) bekezdés meghatározott egyetemi, klinikai vezető Változatlanul közalkalmazotti kinevezés melletti vezetői megbízás

36 Intézményvezetői feladat munkaviszonyban 2008. 01. 01. után meghirdetett intézményvezetői feladat Nincs automatikus jogviszony váltás Ágazati kormányrendelet átmeneti szabályokat nem tartalmaz

37 Gazdasági igazgatói munkaviszony Feltétele: intézményvezető munkaviszonyban álljon Meghirdetett gazdasági igazgatói állás munkaviszony keretében tölthető be 2009. 01. 01. után Automatikus jog viszony váltás nincs

38 Munkaviszonyra vonatkozó Kjt. - Ágazati szabályok Pályázati ágazati eljárási szabályok Képesítési előírások a 13/2002. ( III. 28.) EüM. rendelet Büntetlen előélet

39 Magasabb vezetői, vezetői feladat ellátása megbízás alapján Kinevezés szerinti munkakör Magasabb, illetve vezetői megbízás

40 MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁS Főigazgató Ápolási igazgató Orvosigazgató

41 MAGASABB VEZETŐ, VEZETŐI MEGBÍZÁS Főszabály szerint határozatlan idejű megbízás Ágazati kormányrendelet - határozott időt nem írt elő Átmeneti szabály nem került megfogalmazásra korábbi határozott idő tekintetében – így álláspontom szerint e körben a határozott idő marad

42 KÉPESÍTÉS ALÓLI VÉGLEGES MENTESÍTÉSI SZABÁLYOK 2012.01.01.-ig a Kjt. mentesítési szabályok hatályosak Kjt. végrehajtási rendelet ruházza fel az ideiglenes – végleges mentesítés 2009. 01.01-től 2012. 01.01 -ig alkalmazandó szabályainak a meghatározására

43 ÁTMENETI SZABÁLYOK 2012.01.01.-ig kiadott képesítés alóli mentesítések hatályosak 2010. 01.01. után csak a munkakörre előírt szakképesítés megléte esetén létesíthető közalkalmazotti jogviszony

44 KORMÁNYRENDELET Nem szabályozza a mentesítési szabályokat 2009.01.01. előtt kiadott mentesítések hatályosak - mentesítés mellett létesített jogviszony érvényes Jelenleg nincs ágazati szabály sem az ideiglenes sem a végleges mentesítésre- korábban a 3/ 2001. ( II.20. ) Eüm tartalmazta

45 JOGÁLLÁSI TÖRVÉNY (2003. LXXXIV. tv. ) Ügyeleti munkaidő, heti napi munkaidő limit Összeférhetetlenségi szabályok „könnyítése”

46 MUNKAIDŐ LIMIT – NAPI – HETI rendes munkaidő egészségügyi ügyelet „túlmunka”

47 PONTOSÍTÓ SZABÁLYOZÁS 2007. 07. 01 nappal megfogalmazott ügyeleti munkaidőre vonatkozó szabályok véglegesen a jogállási tv-be kerül az egészségügyi ügyelet tekintetében Nem új szabály !!!!

48 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG SZABÁLYAI Kjt. 41.§. (2) b./ nem kell alkalmazni Gazdasági társaságban eü. dolgozó viselhet tisztséget – ha ez a társaság munkáltatójával nem áll kapcsolatban (jogállási tb 15/B. §)

49 Ágazati Kormányrendelet - Munkahelyi Pótlék Diagnosztikai pótlék Traumatológiai pótlék Intenzív terápiás pótlék Infektológiai pótlék Pszichiátriai pótlék Ápolási pótlék Asszisztensi pótlék

50 Általános pótlék Nevesített munkakörök

51 Nevesített asszisztensi munkakörök Műtős szakasszisztensi pótlék 150 % Szülésznői asszisztensi pótlék 120 % Műtő-segéd asszisztensi pótlék 120 %

52 PÓTLÉK FOLYÓSÍTÁSA Pótlékalap %-ban került meghatározásra Egymás mellett nem folyósítható egyidejűleg KSZ szabályozási lehetőség fedezet megléte esetén

53 MUNKAHELYI PÓTLÉK - átmeneti szabályok I. KSZ által meghatározott munkahelyi pótlékot nem kell felülvizsgálni KSZ felmondásáig maradhat a régi munkahelyi pótlék

54 50 % műszakpótlék - 2009 01. 01.-től Kjt felhatalmazás e tekintetben megszűnt (Kjt 84. § (2) Mt. alapján megállapított műszakpótléknál a Kollektív szerződés - illetve a munkáltató magasabb mértékű műszakpótlékot megállapíthat

55 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény –ágazati végrehajtási szabályai Dr. Kőszegfalvi Edit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések