Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. évi jogszabály módosítás Készítette: Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. évi jogszabály módosítás Készítette: Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága."— Előadás másolata:

1 2014. évi jogszabály módosítás Készítette: Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága

2 Adózás rendje

3 Eljárási szabályok a Ket. módosításhoz igazodik az Art. is, az ügyfél saját magára nézve nem kezdeményezhet ellenőrzést az áfa törvény szerinti visszatérítési eljárás képviseleti szabályai enyhültek, a belföldön nem letelepedett adóalanyt külföldi magánszemély, jogi személy, vagy egyéb szervezet is képviselheti a felszámolással, végelszámolással és kényszertörlési eljárással kapcsolatos jogszabálysértések miatt a volt képviselő bírságolható

4 Külföldön dolgozó személyek ha hitelt érdemlően tudomást szerez az adóhatság arról, hogy az adózó külföldön tartózkodik, akkor hivatalból is lezárhatja a fizetési kötelezettséget, törölheti az előírt járulékot ha nem az egészségbiztosítási szervtől értesülünk a külföldi tartózkodásról, 10 napon belül elektronikusan adatot szolgáltatunk az egészségbiztosítási szerv részére

5 a belföldön nem letelepedett adóalany mentesül a bejelentési kötelezettség alól, ha kizárólag adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket értékesít feltétel, hogy a termék az adóraktározási tevékenység hatálya alatt maradjon az eladás következményeként a terméket harmadik országba léptetik ki termékimport esetén arra az esetre vonatkozik a mentesség, ha a külföldi adóalany az említett értékesítéseit közvetett vámjogi képviselő igénybevételével bonyolítja

6 túlfizetés visszaigénylése kizárólag adószám vagy adóazonosító jel birtokában kérhető (az adószám törlés esetén kiemelt jelentősége van) ha a határozott időtartam előírása helyett az adószám 180 napon túl is felfüggesztett marad egészen a törléséig kitolódik a bevallást pótló nyilatkozat benyújtására nyitva álló határidő a társasági adó bevallás benyújtásának határidejéig, vagyis május 31-ig.

7 EFER rendszer 47/2013. NGM rendelet megalkotta a jogszabályi környezetet, amely alapján az adózók egy összegben utalhatják a kötelezettségeiket az állami adóhatóság felé az ügyfélkapun keresztül kell egy felosztási javaslatot küld az ügyfél átutalási megbízást ad a banknak az összeg automatikusan lekönyvelődik ki kellett dolgozni a részletszabályokat arra az esetre, ha nincs felosztási javaslat

8 a túlfizetést a csoportos adóalany képviselője a csoport bármelyik tagjának alszámlájára kérheti ennek feltétele, hogy a csoporttagok erről előzetesen írásban nyilatkozzanak 2014-től a bevallást újra lehet a bevallási határidő lejárta előtt önellenőrizni a NAV adatokat kérhet az idegenrendészeti hatóságtól az ellenőrzésekhez a hagyaték elfogadása előtt a közjegyző megismerheti, hogy az elhunytnak volt-e adótartozása

9 a jövedelemigazolás tartalmának módosítása a megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető akkor minősül kézbesítettnek, ha a KR rendszer az irat kézhezvételét visszaigazolja ebben az esetben is beszélhetünk vélelmezett kézbesítésről az adóhatóság idéntől már nem csak a bizonylatokat vizsgálja, hanem a feldolgozás logikai menetét, a számítógépes rendszert a mintavételeket bizonyos esetekben az adózóknak célszerű elvégezni

10 a pénzügyőrök is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, amennyiben azt indokoltnak találják az elkésett végrehajtási kifogásra az elkésett fellebbezés szabályait kell alkalmazni a peres eljárás jogerős befejezéséig a végrehajtási eljárás szünetel pénztárgépekkel kapcsolatos mulasztások szankcionálása üzlet nélküli tevékenységeknél devizában vezetett nyilvántartások esetén mentesülhet az adózó a nem megfelelő feltöltési kötelezettség teljesítése esetén a bírság alól.

11 Személyi jövedelemadó

12 Fogalmak az agrár csekély összegű támogatás fogalma módosul, mert új közösségi rendelkezések elfogadása várható a földtörvény módosulása miatt szükséges a termőföld fogalmának módosítása

13 Családi kedvezmény a családi járulékkedvezmény bevezetése miatt szükségessé vált a bevallás adattartalmának megfelelő módosítása ha a magánszemély már év közben is érvényesít családi járulékkedvezményt, de év végén a bevallásban kiderül, hogy maradt fenn adókötelezettsége, akkor nem a járulékfizetést kell módosítani, hanem az szja-t kell megfizetni egyéni vállalkozó is érvényesíthet családi járulékkedvezményt, azonban ekkor havonta köteles adóelőleget fizetni

14 Nyugdíjbiztosítások kedvezménye az önkéntes pénztárak kedvezményének mintájára a nyugdíjbiztosítás után is rendelkezhet a magánszemély az adójáról a kedvezmény befizetett összeg 20 százaléka, de adóévenként legfeljebb 130 ezer forint a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges egy nyilatkozat a nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot a biztosító által kiadott igazolás alapján teheti meg

15 Nyugdíjbiztosítások kedvezménye II Nyugdíjbiztosításnak minősül az olyan életbiztosítás, amely a biztosított halála a Tny. törvény szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése az egészségi állapot legalább 40 százalékos mértéket elérő károsodása a biztosító szolgáltatása a nyugdíjkorhatár betöltésekor válik esedékessé a biztosító szolgáltatása

16 Nyugdíjbiztosítások kedvezménye III A kedvezmény alapja az adóévben befizetett biztosítási díj összege A kedvezmény mértéke a befizetett összeg 20 százaléka, de legfeljebb az adóévben 130 ezer forint A kedvezmény érvényesítése nyugdíjbiztosítási nyilatkozat kitöltése mellett lehetséges. A nyilatkozat megtételéhez a biztosító igazolása is szükséges. A nyilatkozatban megjelölt összeg átutalása akkor lehetséges, ha az adózónak nincs köztartozása

17 Nyugdíjbiztosítások kedvezménye IV Ha a magánszemélynek az átutaláskor már nincs érvényes szerződése a biztosítóval, akkor az összeget átutalja a másik biztosítónak vagy kiutalja a magánszemélynek, örökösének Ha a szerződés úgy módosul, hogy az már nem felel meg a törvényi előírásoknak, akkor a kedvezményt 20 százalékkal növelten vissza kell fizetni. Külföldi biztosítóval kötött szerződés nem megfelelő módosítása esetén az összeget, a magánszemélynek kell megállapítania Korlátozott a rendelkezési jog: éves szinten együtt maximum 280 ezer forint

18 Egyéb biztosítási szabályok Januártól újrafogalmazta a jogalkotó a kockázati biztosítás fogalmát. Eszerint a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül semmilyen módon nincs lehetőség vagyoni érték kivonására. Ha a biztosító az esemény bekövetkezése nélkül kifizetést teljesít a magánszemély részére, akkor a befizetett biztosítási díjat meghaladó kifizetés kamatjövedelemként adóköteles. Ha a biztosító biztosítási esemény bekövetkezésére tekintettel fizet, azt adómentes jövedelemként kell kezelni

19 Egyéb biztosítási szabályok II A munkáltató által fizetett csoportos biztosítási díjak adómentes részének kiszámításánál, a díjfizetés gyakoriságától függetlenül, az egy hónapra eső összeget kell viszonyítani a minimálbér 30 százalékához. Januártól csoportos biztosítás esetén az azonos szolgáltatási tartalom alapján kell meghatározni az egy főre eső biztosítási díjat. Az új Ptk. fogalom meghatározásával összhangban az szja törvény is átveszi az ott meghatározott betegségbiztosítás és balesetbiztosítás fogalmakat.

20 Egyéb biztosítási szabályok III A teljes életre szóló életbiztosítások esetén 2014- től kizárólag a tényleges pénzkivonáskor kell az egyéb jövedelem után az adót megfizetni. A kamatkedvezmény érvényesítésére vonatkozó szabályoknál a várakozási idő kezdő napja nem a szerződéskötés napja, hanem az azt követő év első napja.

21 Egyéb módosítások 2014-től a január 10-ig kifizetett bér minősül az előző évi jövedelemnek. Az új szabály szerint már az összes ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jognál figyelembe vehető az idő múlására vonatkozó csökkentés. A szünetelő egyéni vállalkozók is választhatnak munkáltatói elszámolást, egyszerűsített bevallást, adónyilatkozatot. A kisvállalkozói kedvezmények közé bekerültek a szoftvertermékek is. A beruházásra felvett hitel kamata után 60 % a kedvezmény

22 Egyéb módosítások II A devizahitelesek megsegítése érdekében adómentes a pénzintézet által elengedett követelés akkor is, ha szabad felhasználású vagy gépjármű hitelről van szó. A módosítás eltörli a 200.000 forintos mentességhez kapcsolódó jövedelemkorlátot, tekintettel arra, hogy azt az szja törvény már más vonatkozásban sem alkalmazza. Meghatározásra került a birtok-összevonási cél fogalma. A kapott kártalanítást a tevékenységből származó bevétel részeként kell kezelni.

23 Járulékok

24 A fogvatartott fogalmának módosítása Szünetel a biztosítási jogviszony: az ügyvédi tevékenység szüneteltetésekor, nem a kamarai tevékenység szüneteltetésekor az állatorvosi tevékenység szüneteltetésekor a tanulószerződés szünetelésekor a kata törvény szerinti vállalkozó tevékenységének szüneteltetésekor Az önkéntes tartalékos katona biztosítási jogviszonya nem szünetel az önkéntes szolgálat alatt.

25 A hallgató a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlatot hallgatói munkaszerződés alapján teljesíti, amely 2014-től nem biztosítási jogviszony. A harmadik állambeli kiküldöttekre vonatkozó 2 éves mentességi szabálya meghosszabbodik, ha előre nem látható ok miatt kell tovább kiküldetésben maradnia a magánszemélynek. További feltétele, hogy a körülmény 1 év után következik be, és erről a munkavállaló bejelentést tesz az adóhatóságnak.

26 Családi járulékkedvezmény Az alacsonyabb keresetű biztosítottak esetén, amennyiben a családi kedvezményt nem tudják teljes egészében igénybe venni, a járulékokat is csökkenthetik. A levonásra a törvény kötelező sorrendet ír elő: természetbeni egészségbiztosítási járulék pénzbeli egészségbiztosítási járulék nyugdíjjárulék Első lépésben azt kell megállapítani, hogy mekkora összegű adóalap-kedvezmény illeti meg a magánszemélyt.

27 Családi járulékkedvezmény II Először az szja alapjából kell a kedvezményt levonni A maradék, nem érvényesített kedvezményt lehet a járulékból levonni, a nem érvényesített összeg 16 százalékának megfelelő összegben A családi járulékkedvezményt a biztosított egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő is igénybe veheti. Csak a tényleges jövedelemből érvényesíthető kedvezmény (kivét, átalányadó alapja)

28 Családi járulékkedvezmény III Ha a foglalkoztató munkáltató, kifizető, akkor köteles a bérszámfejtéskor a kedvezményt érvényesíteni. A magánszemélynek nyilatkoznia kell, mekkora összegű kedvezményt kíván érvényesíteni. Nyilatkozatot csak az tehet, aki saját maga jogosult a kedvezményre. Ha a magánszemély év közben érvényesített családi járulékkedvezményt, de év végén a bevallásban megállapítja, hogy adókötelezettsége is maradt, akkor a törvény biztosítja, hogy ne kelljen visszafizetnie a családi járulékkedvezményt, az adót kell ilyen esetben befizetni.

29 Egyebek Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie az olyan nyugdíjas vállalkozónak, aki egyidejűleg heti 36 órás munkaviszonyban áll. Az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 2014. évben 6810 forint/hó, 227 forint/nap A tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben részesülő tanulók esetén csak a ténylegesen kifizetett díj képez járulékalapot.

30 Általános forgalmi adó

31 Folyamatos szolgáltatások Az olyan folyamatosan nyújtott szolgáltatások, ahol a felek az ellenértéket egy meghatározott időszakra állapítják meg (hónap, negyedév), a teljesítés időpontjának az időszak utolsó napja minősül. Ezt a rendelkezést először a 2014. június 30-át követő elszámolási időszakban kell alkalmazni. (ha a teljes időszak július 1 utáni) Azon ügyleteknél, ahol a díjat átalányban vagy fogyasztás alapján határozzák meg, ott továbbra is az elszámolás esedékessége a teljesítési időpont.

32 Adóalap utólagos csökkenése A törvény újraszabályozza az adóalap utólagos csökkentésének eseteit annak érdekében, hogy az EU Bíróság döntésének megfeleljen. Az adóalap utólagos csökkentésének feltétele, hogy az eredeti számla is módosításra kerüljön. Új elem a termékértékesítésre, szolgáltatás nyújtásra tekintettel közvetett pénzvisszafizetés. Az adóalap csökkentést legkorábban abban az időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben a pénzt visszafizették.

33 Termékexport A törvény rendezi, hogy amennyiben a termékértékesítés kizárólag azért vált adókötelessé, mert a harmadik országba történő kiléptetés 90 napos időkorlátját túllépte a vevő, akkor utóbb 360 napon belül még kiléptethető a termék, ezzel adómentessé válik az ügylet. A fizetendő adó csökkentésének feltétele az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása.

34 Sertéságazatban bevezetett 5% adómérték A vagyoni értékű jogokat is a tárgyi eszközökkel azonos módon kell kezelni a korrekciós szabályokat tekintetében Apport vagy jogutódlás keretében év közben egy másik adóalanyhoz átkerülő vagyoni értékű jog esetén úgy kell a korrekciós tételt kiszámítani, mintha az átvevő és az átadó is teljes évben használta volna. Ezt a rendelkezést a hatályba lépést követően beszerzett vagyoni értékű jogokra kell alkalmazni.

35 Nyugta Léteznek olyan nyugták, amelyek egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítják azok bemutatóit (pl. színházjegy, menetjegy). Esetükben nem szükséges, hogy azokon a kibocsátásuk kelte is szerepeljen, amennyiben tartalmazzák, hogy mikor és mely konkrét eseményre szólnak. A törvény megteremti annak a lehetőségét, hogy nyugtát elektronikusan is ki lehessen bocsátani.

36 Mezőgazdasági fordított adózás Az EU irányelv módosítása lehetővé teszi a fordított adózás időtartamának meghosszabbítását. Ennek eredményeként nem 2014. június 30. napjáig, hanem 2018. december 31-ig alkalmazandóak a gabonatermékek tekintetében bevezetett fordított adózási szabályok.

37 Társasági adó

38 Alap rendelkezések A termőföld fogalmának módosulása itt is átvezetésre került. A nonprofit szervezetek nem alkalmazhatják a közhasznú szervezetek adóalapjának megállapítására vonatkozó rendelkezéseket abban az adóévben, amelyben elsődlegesen gazdasági- vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősülnek. Ilyenkor adóalapjukat az általános szabályok szerint állapítják meg.

39 Korrekciós tételek csökkenti az adóalapot a kapcsolt vállalkozás által végzett K+F közvetlen költsége nem növeli az adóalapot a nem jelentős összegű hiba, ha az adózó javára mutatkozik. Választhat, hogy a feltárás időszakában veszi figyelembe és nem kell az előző évek adóalapjait növelni. Veszteség elszámolás A beolvadás esetén a jogutód az általa átvett tárgyévi negatív adóalapot a beolvadás napját magában foglaló adóévben veheti figyelembe először.

40 Adókedvezmények A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének mintájára bevezetésre került a filmes és előadó- művészeti tevékenységet végzőkre a kiegészítő támogatás fizetésére vonatkozó adókedvezmény. A kiegészítő támogatás mértéke a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka. Ha a várható adóalap meghaladja az 500 millió forintot, akkor a támogatási igazolásban szereplő összeg 19 százaléka képezi a 75 százalékos kiegészítő támogatás alapját.

41 Adókedvezmények II A látvány-csapatsport támogatása esetében is kiterjesztésre került az adókedvezmény érvényesítésére nyitva álló idő, melynek értelmében az adókedvezményt a támogatás adóéve, és az azt követő 5 adóév adójából lehet levonni. Újabb kedvezmény a KKV-nak minősülő adózók beruházásai után felvett hitel kamatának 60 %-a.

42 Egyéb módosítások Elismert költség a reprezentációs célú éttermi vendéglátás, A bejelentett részesedés minimális mértéke 10 százalékra csökken Az ingatlannal rendelkező társaságok esetében az eszközök piaci értéke helyett, a bekerülési értéküket kell vizsgálni Csökkenthető az adózás előtti eredmény a szoftvertermékek felhasználási jogára vonatkozóan is

43 Kisadók A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság létrejötte következtében az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnik. Nem minősül főállású kisadózónak az a személy, akit egyidejűleg (akár több) munkaviszony keretében foglalkoztatnak, ha e foglalkoztatások együttes időtartama eléri a heti 36 órát. Magasabb összegű tételes adó választása (75.000 forint) Szünetel a főállású kisadózó biztosítása abban a hónapban, amelyben a tételes adót nem kell megfizetni.

44 Kisadók II A kata alany és az üzleti partnere is köteles adatot szolgáltatni az 1 millió forintot meghaladó kifizetés után. Nem kell külön bevételi nyilvántartást vezetnie a kata alanynak, ha bizonylatait megőrizte. A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti a visszatérített kiva összege. Nem növeli a pénzforgalmi eredményt a kiegészítő befizetés A jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalékot a módosítás kiveszi az osztalék utáni adót kiváltó adó alapjából

45 Számvitel

46 A jövőben feltételek nélkül lehetővé teszi a jogalkotó az euró mellett a dollárban történő könyvvezetést és beszámoló készítést is. A Ptk. módosítással összhangban a gazdasági társaságban betöltött tagsági (részvényesi, tulajdonosi) jogviszony megszűnésekor a megszűnő tagot a részesedésével arányos társasági vagyon illeti meg. Ha a társaság az osztalék elszámolásából származó kötelezettségét nem pénzben teljesíti, akkor az ebből a célból kivezetett eszköz számviteli elszámolására az értékesítés szabályait kell alkalmazni.

47 Az egyes devizában felmerülő tételek forintra történő átszámításánál több más jogszabály is engedi az Európai Központi Bank árfolyamát alkalmazni. A számviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésében résztvevőket az államnak kell kiválasztani. A jelentős köztartozást tartósan felhalmozó vállalkozók gazdálkodását független könyvvizsgálónak kell ellenőriznie. Az online pénztárgépre átállás miatti támogatás számviteli elszámolása

48 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2014. évi jogszabály módosítás Készítette: Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések